HVORFOR FANDEN GØR VI DET??!

Vrede, vrede og atter vrede over den måde vores penge bliver forvaltet på, i "vores" navn, men i virkeligheden bruges på pjat FØR alle basale samfunds behøv for borgernes sundhed, trivsel og mental overlevelse - er dækket og på plads!

Man skal gøre sig klart, hvad det er vi overhovedet skal bruge et samfund til? Skal det være et samfund for alle? Eller skal det være et samfund for de få, der skamridder de "alle" til at fremme dem selv og skabe sig formuer på de flestes bekostning?

Helt fint med mig! Gør I/vi det bare! Jeg har ikke noget imod det kapitalistiske økonomiske system! Jeg har ikke noget imod den private ejendomsret! Jeg har ikke noget imod at nogle ejer mere end andre.... endda meget mere! Sådan er det opbygget, sådan er det stemt ind og sådan må det meget gerne blive ved med at være..... præcist som før, hvor uanset borgerlige eller socialdemokratiske regeringer havde formået at føre samfundet videre indenfor nogenlunde samme filosofi omkring, at ingen af borgere skulle lide nød eller på anden måde lades bagud i forhold til dem med ressourcerne i behold!

Det beviser de sidste 50 års politiske historie her i landet.... så lad os bare fortsætte med det - med den mangfoldige politiske profil på Tinget og hvor alle har friheden til at sætte deres krydser hvor de vil!

Men inden det sker - skal der ryddes op først! Der skal ryddes op i den vildfarelse den Fogh`ske karikatur på borgerlige politik havde lokket titusinder ud i: AT BORGERE ER TIL FOR STATEN OG SAMFUNDET.

WROOOOOONG!

Staten og samfundet ER TIL FOR BORGERE! Alle borgere - rige som fattige.... Alle borgere!

Ellers er der ingen mening i at havde "politik" overhovedet! Ingenting vil føre nogen vegne undtagen mod profitmageri for sin egen skyld alene og profit - som vi alle burde vide allerede - har ingen nationel tilhørsforhold, ingen landegrænser, ingen nationel egenart, ingen mening for andet eller andre end dennes EJERE! Og vi andre vil altid og til enhver tid kun ene og alene være MIDLERNE til, at profittens ejere kan forøge deres profit yderligere, mere og mere og uden anden mening end sig selv.... Arbejdsmarkedets opbrugte og nedslidt menneskeligt affald klager sin nød, når det viser sig at vores fortjenester ikke længere tæller og vi ikke regnes for noget lige så snart vi ikke længere har kræfter til at fortsætte med at trælle for ejerne af profit.

Denne grænseløse stupiditet disse borgerlige politikere i dag udviser er himmelråbende.... Misbrugerne af den kapitalistiske økonomiske filosofi er ved at save den gren over de selv sidder på.... De ødelægger den kapitalistiske tanke indefra ved at ødelægge hele det system, der har gjort landet til en af de bedste indenfor konkurrencefaktor indenfor arbejdsmarkeder ude i verden.... "flexicurity"!!

Flexicurity er en sammenskrivning af de to engelske ord; flexibility og security.

Begrebet referer til en arbejdsmarkedsmodel, der kombinerer fleksibilitet med flere former for sikkerhed. Via en proaktiv arbejdsmarkedspolitik skabes en lettere tilgang til ansættelser og fyringer, hvilket giver en høj fleksibilitet for arbejdsgiveren. For arbejderen giver modellen større sikkerhed for beskæftigelse - dog ikke nødvendigvis i samme job - og sikkerhed for at kunne opretholde et vist indkomstniveau, takket være ydelser som dagpenge og kontanthjælp. Ved at øge sikkerheden ved jobskifte bliver lønmodtagerne mere villige til at tage jobs, der indebærer en høj risiko for afskedigelse. Omvendt betyder den øgede fleksibilitet, at virksomhederne tør ansætte flere medarbejdere.

Flexicurity-modellen blev indført i Danmark i 1990'erne, under den daværende socialdemokratiske statsminister Poul Nyrup Rasmussen.

EU har undersøgt flexicurity, som en mulig fremtidig europæisk model, da Danmark, bl.a. takket været flexicurity, har næsten fuld beskæftigelse i øjeblikket.
http://da.wikipedia.org/wiki/Flexicurity
Omskrevet til almindeligt menneskesprog betyder dette, at kun takket være at vi har (HAVDE!!?) ordninger der tager hånd om de "taktisk" arbejdsløse (når virksomhederne fyrer og hyrer folk i overensstemmelse med virksomhedens faktiske behov ); at det er muligt at flytte efter jobbet; at der bliver taget hånd om dem, der har givet den en skalle på bekostning af helbredet og som følge deraf havde mistet helbredet i kortere eller længere perioder; at man sørger for en effektiv sygdomsbehandling der fremmer tilbagevenden til arbejdsmarkedet; at man sørger for ældrepleje, børnepasning der begge har til formål at frigøre arbejdshænder til brug på arbejdsmarkedet; at man sørger for ordentlig undervisning, uddannelserne i omgivelserne der ikke er direkte sundhedsfarlige p.g.a. forfald og manglende vedligeholdelse.... osv. osv.

Alt dette er netop blevet udhulet, forringet og på vej mod en permanent ødelæggelse i løbet af de sidste år!

Det er ikke "kun" vores velfærdsmodel der står for skud nu! Vores velfærdsmodel er ubrydeligt forbundet med vores fleksible arbejdsmarked og ved at udhule det ene udhuler man også det andet! Dvs. vores verdensberømte arbejdsmarkedsmodel der betinges af vores velfærdssikringer af den enkelte borger - er ved at blive ødelagt indefra af..... OS SELV.... os der ukritisk lod os skræmme af invandreskrækken og podet med en lille private misundelse over for dem, der slidte og nedbrudte skal leve på en overførselsindkomst i kortere og længere perioder!!! Disse ofre for den fleksible arbejdsmarked kaldes i dag for "parasitter"!

De samme overførselsindkomster - der har gjort vores arbejdsmarkedsmodel til den bedste og den mest stabile i hele den ganske verden!! Denne model der havde en indbygget sikring for bevarelse af den kapitalistiske økonomi og bevarelse af roen på arbejdsmarkedet.... Det samme arbejdsmarkedsmodel, der havde gjort fagforeningerne sløve, inaktive og "ufarlige".... og det samme arbejdsmarked, der kunne fortsat eksistere stabilt og uanfægtet uanset hvad der ellers foregår andre steder på kloden - ikke mindst p.g.a. vores "sikre" størrelse som et lille land, hvilket er en styrke og IKKE, som nogen påstår - en svaghed.

Man kan være nok så dygtig til at drive virksomheder, gøre forretninger og tælle penge i kassen - men hvis arbejdsmarkedet bølger op og ned, og konstant skifter mellem ro og uro - bliver det kun til en kamp af alle mod alle - også blandt arbejdsgivere!!!!

Derfor: lad dig ikke skræmme med med påstanden om, at det kun er de venstreorienterede og socialister der er imod denne ødelæggelse af den danske arbejdsmarkedsmodel og dermed også det danske samfund! Det samme er også de af de borgerlige, der endnu har deres proportionssans, fornuft og selvopholdelsesdrift i behold.

I min optik er Venstre de facto afgået med døden den dag Uffe Elleman Jensen forlod formandsposten og de Konservative ligeledes - den dag Poul Schluter bestemte sig for at give "de unge kræfter" tumleplads.

Og en "tumleplads" er det også blevet til efterfølgende - en flok af ukyndige og usmarte egotrippere med stormagtsdrømme, der med èt fik adgang til at gennemføre en karikatur af en politik, der ikke længere har en samfundsbevarelse som mål....

... og her ville det være passende at skrive hvad det er, der så ER målet for de seneste års samfundspolitik her i landet.... men desværre.... jeg ved det ikke! Uanset hvordan jeg vender det og drejer kan jeg ikke få øje på hvad det er de borgerlige på Tinget i dag ønsker at opnå! Og hvad det er for noget - dine borgerlige valgkrydserne går egentligt til!?

Du, der stemmer borgerligt i dag - ved DU det?

For en ting er sikker som amen i kirken - vores borgerlige stemmer går ikke til os selv, til vores mobile og fleksible arbejdsmarked, til at sikre fremtiden til hver og en borger, til at sikre en veluddannet arbejdstyrke i fremtiden, til at kvittere for vores slid og indsats med ordentlig sundhedspleje og sygdomsbehandling, til fred og ro i sindet og til at sikre vores efterkommere.....

.... eller til at sikre os selv den dag konjunkturen falder igen, som den jo plejer.... For den dag konjunkturen falder og alle os, middelklassens nyrige friværdi-baronerne står med skægget i postkassen.... væk er alle de sikringsforanstaltninger, vi, i vores bundløse dumhed havde (til den tid) afskaffet, i stedet for at netop styrke dem, mens der var råd til det!

HVAD GÅR VORES BORGELIGE STEMMER SÅ TIL?