Viser resultater 1 til 11 af 11
 1. #1
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Indlæg
  3,809

  Standard Er du en internetbølle? Velkommen på Netdoktor.dk

  Nyder du plage andre mennesker? Jamen - hjertelig velkommen på Netdoktor.dk

  NetDoktor A/S stiller frit et internetmedie til rådighed for alskens chikane brugerne indbyrdes på alle Netdoktors ikke modererede debatter, hvilket vil sige - de fleste af dem.

  Det må ske på et eller andet tidspunkt, at nogen tager bladet fra munden og anklager - ikke dem der udøver chikanen - men dem, der stiltiende og ansvarsløst reelt driver forretning på at Netdoktors debatter opsøges massivt ikke kun af lovlydige brugere, men lige så massivt opsøges debatterne af debat-misbrugere, som af forskellige årsager nyder at plage og pine andre brugere.

  Jeg har oplevet denne syge og grove adfærd på NetDoktor.dk i snart mange år, og ser at de få, sølle skindforsøg på at holde styr på debatkvaliteten på ingen måde kan anses for udtryk for hverken goodwill eller reelle gode hensigter fra Netdoktors side.

  Jeg vil bruge tid på at forsøge at få medie- og andre forskere interesserede i at studere, granske og analysere NetDoktors frit tilgængelige, uovervågede, umodererede og psykisk voldsbefængte debatter tilbage til arkivtiden i 2005 og før - og på en lignende måde Arto.dk ( Læs: "Børneportal bruges til mobning!" ) er kommet i offentlighedens søgelys - er tiden nok inde til, at også NetDoktors debatter bringes frem for offentligheden inkl. brugernes store sociale, internet-sociale samt direkte psykiske følgeskader forårsaget af, at NetDoktor A/S velvilligt og ukritisk stiller cyberplads til rådighed for enhver og derfor, i realiteten - også accepterer.

  Når en virksomhed som NetDoktor A/S reelt tillader, at debatspalterne anvendes på denne måde må dette nødvendigvis tolkes som værende en del af forretningskonceptet idet antallet af logins har en direkte indflydelse på reklamepriserne.

  NetDoktor A/S øjensynlig anser den negative kontakt for også at være en force og den mest rentable idet NetDoktor A/S på denne måde kan drive debatterne næsten gratis i og med at der ikke forefindes det hensigtsmæssige antal af medarbejdere, hvis opgave er at sørge for ro, orden og lødighed på debatterne. Denne besparelse omsat i antallet af logins må nødvendigvis betyde en profitoptimering, hvorfor man formodes at kalkulere med en økonomisk fordel, som en direkte følge af, at NetDoktors lovlydige brugere skal ofres af NetDoktor A/S og debatterne fortsætter traumatiserende for både de direkte ofre og for mange af dem, der blot tvinges til at bevidne adskillige uhyrligheder.

  Hvem kan ikke huske vedværende chikane på NetDoktors "Sund kost"; "Overvægt"; "Fibromyalgi"; "Abort - generel debat"; "Overgangsalder" og på mange flere debatter her på NetDoktor i perioden FØR "systemskifte" i 2005? Og hvem har ikke oplevet, at disse chikaner fortsat frit florerer på mange af NetDoktors aktuelle debatter?

  Henvender man sig til NetDoktor A/S med klager vedrørende debatchikane - modtager man enten intet svar eller et standardsvar, hvor NetDoktor A/S sædvanligvis undskylder sig med den store søgning på NetDoktors debatter, hvilket, iflg. NetDoktor A/S umuliggør et effektivt tilsyn med debatterne.

  Jamen, jamen.... NetDoktor A/S. Det er jo heller ikke til at acceptere, at der straffrit stjæles varer i supermarkedet med Ledelsens henvisning til de mange kunder, der hver dag frekventerer handelsstedet. Aktionærerne vil på ingen måde acceptere et svind som følge af, at handelsstedets ledelse nægter at ansætte flere butikskontrollanter, med henvisning til at "det er umuligt". Intet er umuligt. Man skal blot have viljen til at løse problemet og koster problemløsningen penge - ja, som i det øvrige samfund - må kunderne betale lidt mere for varerne ELLER vil besparelsen som følge af fald i svindet udligne en omkostningsstigning.

  Jeg vil derfor fremover rette min fokus på NetDoktor A/S`s reklamekunder og for egen regning vil jeg hermed erklære, at jeg vil fremover omhyggelig notere mig hvilke virksomheder reklamerer på NetDoktor A/S og efterfølgende vil jeg omhyggelig UNDGÅ at købe deres varer, så længe NetDoktor A/S de facto billiger misbrug af NetDoktors debatter og har ikke etableret en klar "bruger-beskyttelse-politik" således, at chikane af enhver art, en gang for alle hindres effektivt på NetDoktors egen hjemmeside. Personlig vil jeg i egen husholdning opretholde en "blokade" af produkter fra firmaer, der reklamerer på NetDoktor A/S indtil NetDoktor A/S anerkender sit ansvar og etablerer effektive foranstaltninger for en brugerbeskyttelse - hjemmesiden NetDoktor i en horribel grad mangler i dag.

  Det er min påstand og min overbevisning, at hvis en virksomhed ikke har den fornødne kapacitet til forsvarligt at drive et offentligt tilgængeligt internetmedie - skal virksomheden erkende sine begrænsninger og udelade at rode med, hvad virksomheden NetDoktor A/S øjensynligt ikke har midler og ekspertise til at drive. Selv en nogenlunde overfladisk gennemgang af NetDoktors debatter bekræfter, at ovenstående konklusion om NetDoktors særdeles uprofessionelle tilgang til opgaven er en realitet.

  At adskillige brugere når at blive traumatiserede INDEN de svækkede og skadede igen når at søge væk - er i ethvert anstændigt menneskes verden både utilgiveligt og sandsynligvis også strafbart.

  Spørgsmål er så - om det alene er de chikanerende brugere, der kan drages til ansvar eller om også virksomheden, der stiller et sårbart internetmedie til rådighed for enhver, der ønsker at ytre sig offentligt, hvoraf en del brugere rent faktisk kun ånder og lever for, hver dag anonymt og straffrit at afreagere på andre mennesker. At det i dette tilfælde er NetDoktor A/S, der rent faktisk, teknisk formidler disse massive udfald - NetDoktor A/S - en virksomhed der lever af og for Sundhed og Helse - Vorherrebevares - sætter tingene i et endnu tydeligere relief.

  Vi har her ikke at gøre med et eller andet amatørforetagende, der leger i krogene med Internettet og hvis rækkevidde er begrænset. Tværtimod har vi her at gøre med en seriøs virksomhed, med en omsætning og et aktuelle bruttooverskud på over 4 millioner hentet hjem af 23 medarbejdere på adresserne på Frederiksberg og i den Indre By i København. Det burde forpligte såvel indad som udad - og en brugerbeskyttelse burde være homogent implementeret i virksomhedens kerneaktiviteter. Forudsat at virksomheden er sit ansvar voksen.

  Jeg er sandsynligvis en af de få, der tager bladet fra munden og dette, vel at mærke først efter adskillige grove psykiske voldsoplevelser, med NetDoktors debatter over en årrække, både som direkte mål for volden og som vidne. Min adfærd er ikke typisk for et mobbesoffer og derfor gør det intet indtryk på mig, når man evt. argumenterer med, at der er flere hundrede tusinder af logins hvoraf kun de færreste protesterer offentligt mod NetDoktor A/S`s negligering af psykisk vold udøvet på NetDoktors debatter.

  En kæde er kun så stærk som dennes svageste led og hvis blot et enkelt menneske udsættes for at få sin livskvalitet ødelagt, midlertidigt eller permanent, som følge af at lade sig lokke til at gæste NetDoktors debatsiderne - er det for mig og andre - mere end rigelig grund til kritik og en massiv fordømmelse af NetDoktor A/S

  I artiklen "Sund fornuft bag Netdoktor" publiceret på Computerworld.dk kan man bl.a. læse følgende:

  "Salgs- og marketingsdirektør Christel Laugen er nomineret sammen med sin kollega Rikke Esbjerg, der er direktør for Netdoktor Media og chefredaktør på netdoktor.dk.

  Faktisk har ingen af de to nominerede en uddannelse inden for usability, men har i stedet tidligere slået deres folder som henholdsvis markedsøkonom og læge.

  Deres viden om godt webdesign har de derfor optjent gennem konferencer og brugerundersøgelser, der har givet de nødvendige kompetencer, der er med til at Netdoktor.dk udvikler sig med afsæt i brugeren frem for teknologien."
  USABILITY betyder "brugervenlighed". At de to øverste ansvarlige for NetDoktor A/S ingen erfaring og ingen uddannelse har i netop "usability" - kan tydeligt bekræftes af den mangel på metode og respekt, debatterne drives med. Og netop brugervenlighed/tilgængelighed på NetDoktors debatter er således indrettet, at ingen effektiv kontrol, intet tilsyn samt ingen sanktioner kan iværksættes i anledning af psykisk voldsproblemer på debatterne. Kort sagt - på NetDoktors debatsider hersker der en perfekt junglelov og ellers en samfundsdefineret lovløshed.

  Citer Oprindeligt indsendt af Microsoft.com
  Hvis chikanen består af kommentarer, der slås op på et websted, kan du kontakte din internetudbyder og bede om hjælp til at finde den internetudbyder, der er vært for webstedet. Du kan derefter kontakte internetudbyderen for at informere om chikaneriet. Du bør også kontakte dit lokale politi. Chikane er strafbart både i den virkelige verden og på Internettet. Det er strafbart vedvarende at kommunikere med en person, hvis kommunikationen får dem til frygte for deres egen eller andres sikkerhed.
  Foruden de allerede bebudede tiltag - vil jeg i dag kontakte min egen internetudbyder og anmode om hjælp til at finde den webhost, der er vært for hjemmesiden Netdoktor.dk og så tager vi det derfra.

  Jeg er udmærket godt klar over, at alle mine mange planlagte tiltag på Internettet vil i første omgang øge opmærksomheden på NetDoktor A/S og specielt hjemmesiden Netdoktor.dk , sikkert med flere logins end hidtil.

  Om det bliver en ubetinget succes for NetDoktor A/S vil fremtiden vise. Der eksisterer dog en stor chance for, at i så fald vil NetDoktor A/S, på et tidspunkt blive tvunget til at erkende, at en udskiftning af det eksisterende, utætte og uansvarlige forumsoftware er ikke til at komme udenom. Og at det kan kun gå for langsomt.

  Der eksisterer adskillige typer af sikker, nem at føre tilsyn med forumsoftware på markedet, der for en beskeden pris kan håndtere adskillige titusinder af logins hver eneste dag og der findes derfor INGEN undskyldning for ikke at begynde tage vare på og ansvaret for, at de gæster der egentligt er den største og vigtigste trækplaster for betalende kunder - har krav på at blive beskyttet mod psykisk vold, der ellers i så rigt mål og i årevis har været frit udøvet på NetDoktor A/S`s debatsiderne.

  Ovenstående er et statement.

  NetDoktor A/S har hidtlil haft det nemt og easy. Man ignorerede klager eller slettede enkelte emner.... indførte forsinket posting af indlæg i ganske få tilfælde, eller bare havde ladet stå til. NetDoktor A/S havde aldrig drevet sine debatter med respekt for sine brugere og ej heller fattede NetDoktor A/S at der påhviler enhver forumejer en særlig forpligtelse at tage vare på flertallet af sine brugere, selv hvis andre skal afvises eller på anden måde hindres i at udleve deres mørke drifter på andre brugeres bekostning. Som vært for debatter havde Netdoktor i årevis opført sig som om ret og uret ikke fandtes og som man, som Kongehuset - befandt sig udenfor lov og ret.

  NetDoktor A/S havde drevet det så langt, at omdømmet og respekten kan ikke genvindes uden radikale ændringer i driften af debatter eller - uden at lukke dem helt ned. Taget i betragtning hvor mange mennesker, hvoraf mange er svage og syge, der havde håbet at finde relevant info på hjemmesiden - i stedet for er blevet rullet i fjer og tjære på Netdoktors debatter - ville jeg ikke falde en eneste tåre over likvideringen af dette debathelvede, der havde kostet så mange, så mange sår på sjælen.

  Denne æra er nu afsluttet og tiden er moden til at søge en præcedens for, hvordan og i hvor høj en grad en virksomhed kan tillade sig at sjuske med sit ansvar for sine brugere endsige kunderne, der på ingen måde betaler reklamekroner for at blive kædet med en hjemmeside, hvis omdømme er der ved at blive stillet et spørgsmålstegn ved, så længe psykisk vold tillades og fremmes af virksomheden manglende kompetence i at udvælge en sikker forumsoftware samt manglende evne til at sikre, at hjemmesiden anvendes ikke til andre formål end de tilsigtede.

  Aaaamen

  Link til NetDoktor.dk Hovedside

  Link til NetDoktors HelvedesDebatter
  Alle kan altid sende en kommentar til os, ved at klikke HER!

 2. #2
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Indlæg
  3,809

  Standard

  Man fyrer ikke en salve som denne uden grund.

  Og denne "grund" er snart flere år gammel.... sådan ca. siden 2003 hvor jeg for første gang entrede debatterne på Netdoktor.dk og sikkert også før.

  Tro mig eller lad være.... det har været Helvedes Forgård i alle de år jeg kendte til Netdoktor.dk og man kunne faktisk ikke udholde at være der uden at man holdt hyppige og lange pauser. Psykisk opslidende møjsted. Det er givet, at der går mange Netdoktor-invalider i dag, iblandt os.

  Hvis man tror, at "mennesket" er et ærefuldt og retfærdigt begreb, sådan naturligt og ukompliceret - kan man roligt tro om igen. I hvert fald på de websider på Internettet hvor man kan bare vade på og beruset af straffrihed og konsekvensløshed - farer man bare i struben på enhver, der bare den mindste smule afviger fra ens egne meninger eller bare gerne vil debattere ens holdninger.

  Sådanne steder debatterer man ikke - man skændes eller man mobber.

  Sådan et sted er Netdoktor.dk. Man vender altid tilbage til Netdoktor.dk idet det snart er et af de få tilbageværende netsteder, der ikke opstiller mindstekrav til sine brugere. Gør man sig fortjent til at blive udvist af et andet, et modereret forum - vender man tilbage til Netdoktor.dk og med mellemrum driver man derfra hetz og chikane mod selv dem, der slet ikke frekventerer stedet.... Man (jeg) modtager så en besked på mail en skønne dag med en meddelelse.... "Du, admin, de er igen i gang med at flå dig over på Netdoktor."

  Man smutter så over og.... er ved at falde bagudover... Jeps. Der foregår en flittig indlægsudveksling... En forhenværende bruger , der er udvist herfra for 2 år siden - igen lufter sin hævntørst flittigt assisteret af en anden bruger, der ellers kun forlod vores sted fordi hun mente, at vi havde for store og dybe problemer, hvilket hun ikke kunne holde ud at læse om.... Også denne ellers flinke dame, der her hos os var en personificeret sødme, pli og venlighed - på Netdoktor.dk forvandler sig til ukendelighed og blødtørstigt assisterer hun den udviste bruger i smædekampagnen... spækket med alskens påstande, tilslørede trusler og en bagvaskelse der kommer tættere og tættere på, efterhånden som disse damer kommer mere og mere i selvsving....

  Til sidst begynder det hele hælde faretruende hen imod en offentlig lynchning inkl. en tydelig fristelse til at offentliggøre personlige oplysninger på mig, hvilket før ER sket på den pågældende debat på Netdoktor.dk . En brændende lyst til at gå et skridt videre er ved at skinne tydeligt igennem.... og så må jeg til at begynde at handle igen....

  Jeg skriver til Netdoktor, som så mange gange før.... Der bliver fjernet et par af de værste indlæg, men en ny tråd er oprettet i mellemtiden og så kan det hele når som helst starte forfra igen...

  .....Så ved du hvad? Netdoktor? Nu gider jeg ikke lege med mere.... og nu bliver jeg ved med at kontakte gud-og-hver-man, indtil I enten lukker lortet ned eller - indfører et forsvarligt system, man kan byde sine brugere! Basta!

  Jeg har bevidnet på Netdoktors debatter alt fra tilslørede ondskabsfuldheder og moderate fornærmelser - til personhetz, chikane, psykisk terror, psykisk vold og utilslørede anslag mod et andet menneskets inderste traumaer, tro og livsforankring.

  Jeg har taget til genmæle oftere for andre end for mig selv og dermed havde jeg erfaret, hvor håbløst og virkningsløst det er, at tage et andet menneske i forsvar..... Man kunne kun føle sig rimelig sikker, hvis man ikke havde irriteret kobbelet af hyener, der ellers med èt kom en af "sine" til undsætning og trådene blev længere og længere, og efter en tid kunne ingen finde ud af hvad den reelle årsag til denne mentale henrettelse var til at begynde med.... Kobbelet fortsatte blot til det virtuelle blod nærmest dryppede ned ad monitoren....

  De oprindelige "afvigere" faldt efterhånden fra, mens hyenekobbelet fortsatte dag efter dag alligevel. En gang imellem kom en intetanende ny til og dristede sig til at udtrykke sin forvirring over det, der foregår... og så kom de så nu i fuld fart efter nybegynderen.

  Til sidst går der så meget koks i forløbet, at man begynder at angribe hinanden, man svarer på "forkerte" indlæg.... skælder hinanden fra hæder og samling, beskylder hinanden for at skrive i flere navne eller med "sig selv".... "det kan ikke være dig, der har skrevet det"; "du plejer skrive anderledes"; "jeg kender dig, din troll"; "jeg ved at du skriver alle indlæg på Netdoktor".... "du er en bedrager"; "du underskriver dig med andres navne".... Vorherrebevares! Og alligevel er det Netdoktors debatter når de er bedst....

  Når Netdoktors debatter er værst sker det ikke på webstedet.... så sker det hjemme hos den enkelte.... efter at computeren er slukket, nervepillerne slugt eller en flaske vin tømt.... Folk prøver at samle sig, at tænke sig væk fra fornærmelserne, se på sig selv og prøve at forstå, hvad det er, der er så slemt og forkert ved een selv, at man lige skulle jævnes med jorden på Netdoktors debat lige forinden.

  De heldige fatter dem selv ret hurtigt og kommer ikke på Netdoktor.dk mere eller - om lang, lang tid igen. Håber på at genfinde stedet forbedret siden sidst og ofte.... venter ikke på mere end det første blik og så er de smuttet igen.... Der er ikke forandret en skid siden sidst... Man kan lige så godt gå igen.... Der bliver kun sjældent diskuteret sundhed og helse.... men der i stedet kradses øjne ud på hinanden på næsten alle umodererede debatter, hvilket vil sige - de fleste af dem....

  Det var så de heldige.

  De uheldige, de har det meget værre.... Det er måske dem, hvis eneste sociale kontakt med andre mennesker foregår gennem computeren, dem med sociale fobier eller dem, der er deprimerede. Det kan også være dem, der er syge eller i rekonvalescens.... Dem med kroniske sygdomme og den med et handicap.... Fortvivlede kvinder midt i en hård overgangsalder eller nyopererede, eller dem med en terminal diagnose....

  ....de bliver lokket til Netdoktor.dk med løftet om at komme i kontakt med andre i samme situation og med løftet om at blive informeret om netop deres skavank eller et andet problem..... De er i forvejen svage, fortvivlede, værgeløse og hjælpeløse.... De finder kun sjældent det de kom for at finde.... men så ser de debatterne og.... jubiii, der er levende mennesker bag bogstaverne.... man kan spørge, man kan bede og man kan hjælpe andre måske....

  Når hammeren falder - så falder den tungt. Og hvis man troede, at man allerede befandt sig i et hul før man entrede debatterne på Netdoktor - ja, kommer man til at tro om igen. Hullet er meget dybere end først antaget, efter at Netdoktors "sædvanlige" brugere har hjulpet med at grave det dybere, skubbede een til bunds og skyndsomt fjernede snoren.... Man kan ikke vide hvor lang tid der går før man kan samle kræfter nok til at kunne kravle op af hullet igen.... Og man kan heller ikke vide, hvorvidt man er det samme menneske som før, hyenekoblene på Netdoktors debatter havde haft fat i een. Man kan ikke vide noget som helst....

  ....det eneste man ved er, at de sjælelige henrettelser foregår på landets største Sundhedsportal hvor industrien køber reklameplads og hvor man bedyrer, at landets bedste læger skriver artikler til....

  Sundhedsportalen Netdoktor behandler sine brugere som døde klik til brug for statistikkerne, der igen skal pynte på trafikdata hvormed Sundhedsportalen lokker flere betalende reklamekunder til...

  Når du - en almindelige bruger entrer Sundhedsportalen Netdoktor - ophører du med at være levende menneske, din ret til respekt og selvrespekt bliver taget fra dig, og dit krav på en lødig behandling bliver ignoreret.... fra nu af består din nytteværdi for Sundhedsportalen Netdoktor alene i det antal klik på reklamebannere du leverer - og det antal af klik du bruger for at navigere på hjemmesiden/debatterne samt den samlede tid du tilbringer på Sundhedsportalen Netdoktor. Andet interesserer ikke Netdoktor og dette er den virkelige grund til at Netdoktor leverer så usle debatter og så ussel mangel på en brugerbeskyttelse.... Du tæller ikke.

  Kun de digitale spor af dit færden på Sundhedsportalen Netdoktor tæller. Disse bliver anvendt til at overtale købere af reklameplads til at slutte aftaler med den begrundelse, at Netdoktor A/S er den mest søgte og befærdede internetportal i Danmark....

  Så.... når du igen kommer på Netdoktor.... skal du ikke bebrejde nogen for at blive mobbet og få sjælen sønderrevet. Det er ikke Netdoktors men kun dit eget ansvar, at komme "levende" ud derfra....

  Hold din kæft og klik!
  Alle kan altid sende en kommentar til os, ved at klikke HER!

 3. #3
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Indlæg
  3,809

  Standard

  Jeg vil gerne opfordre......

  ......dig, der kender til eller selv har oplevet chikane og mobning på Netdoktors Debatterne - til at sende en mail til os med din beretning om, hvordan det er foregået.... hvordan havde du det og hvad denne oplevelse havde betydet for dig senere hen.... Skriv til admin(at)overgangsalderen(dot)net eller klik på mail-knappen under dette indlæg.

  Kun relevant respons bliver offentliggjort her og kun anonymt dvs. din mailadresse bliver ikke offentliggjort..... Du skal være opmærksom på, at der kan blive redigeret i din beretning for ikke at komme på kanten med injurjelovgivningen, hvis temperamentet løber af med dig du kommer til at skrive lidt for groft...

  Det er også muligt, at der slet ikke kommer respons.... Der er mange iblandt os, der er så uvante med, at der bliver lyttet til dem, at de ikke engang kan skrive om deres oplevelser.... Det er helt i orden.
  Alle kan altid sende en kommentar til os, ved at klikke HER!

 4. #4
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Indlæg
  3,809

  Standard

  Hmm.... og chikanen fortsætter.... på Netdoktor.dk

  "Ældredebatten" hvor denne omgang chikane startede for få dage siden er nu blevet modereret. Dvs. indlæg kommer på først efter, at redaktøren har godkendt teksten.

  Derfor har Nisserne flyttet over på Åben debat for kvinder hvor de fortsat kan skrive frit og fortsætter i bedste velgående.

  Hvorfor? Fordi de kan!

  Endnu en bombastisk bekræftelse på, at Netdoktors debatsystem er et skændsel for en Sundhedsportal og fortjener på alle måder en betegnelse "sundhedsfarlig".... Ja, ja.... en sundhedsfarlig Sundhedsportal. Ser man det.... Ser man det....

  Sommerferie holder ikke evigt. Det bliver spændende at høre, hvad de journalister der i den senere tid havde berømmet Netdoktors forretningstalent - vil sige til denne Netdoktors usle og mørke debatsump, hvor klik-statistikkerne leveres fra.... Om tallene på bundlinien også vedbliver sorte - vil tiden vise. Måske gør de, måske gør de ikke....

  Fortsættelse følger.... det er helt sikkert!

  Citer Oprindeligt indsendt af Microsoft.com
  Hvis chikanen består af kommentarer, der slås op på et websted, kan du kontakte din internetudbyder og bede om hjælp til at finde den internetudbyder, der er vært for webstedet. Du kan derefter kontakte internetudbyderen for at informere om chikaneriet. Du bør også kontakte dit lokale politi. Chikane er strafbart både i den virkelige verden og på Internettet. Det er strafbart vedvarende at kommunikere med en person, hvis kommunikationen får dem til frygte for deres egen eller andres sikkerhed.
  Hej "min Internetudbyder"

  Jeg har fået oplyst, at jeg skal henvende mig til min egen internetudbyder for hjælp til at finde ud af, hvem er udbyder for Netdoktor A/S der driver hjemmesiden www.netdoktor.dk ?

  Der drives tilbagevendende, alvorlig netchikane/personhetz mod mig og min hjemmeside fra Netdoktors debatter siden år 2005. Jeg ønsker at anmelde chikanen til Netdoktors udbyder.

  Ydermere vil jeg meget gerne oplyses om branchens (internetudbydernes) klageinstans, og i bekræftende fald - hvor finder jeg den.

  Med venlig hilsen
  Alle kan altid sende en kommentar til os, ved at klikke HER!

 5. #5
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Indlæg
  3,809

  Standard

  Citer Oprindeligt indsendt af admin
  Hmm.... og chikanen fortsætter.... på Netdoktor.dk

  "Ældredebatten" hvor denne omgang chikane startede for få dage siden er nu blevet modereret. Dvs. indlæg kommer på først efter, at redaktøren har godkendt teksten.

  Derfor har Nisserne flyttet over på Åben debat for kvinder hvor de fortsat kan skrive frit og fortsætter i bedste velgående.

  Hvorfor? Fordi de kan!

  Endnu en bombastisk bekræftelse på, at Netdoktors debatsystem er et skændsel for en Sundhedsportal og fortjener på alle måder en betegnelse "sundhedsfarlig".... Ja, ja.... en sundhedsfarlig Sundhedsportal. Ser man det.... Ser man det....
  Firmaet bag hjemmesiden Netdoktor.dk:

  Netdoktor Media A/S

  Danmarks førende mediehus inden for sundhed

  Gennem en række medier dækker vi danskernes behov for information og støtte. Vi stræber efter altid at være inspirerende og nyskabende, når det handler om at passe godt på sig selv og sit helbred.

  Netdoktor Media skal være danskernes hurtigste og bedste hjælp til selvhjælp, når emnet er sundhed.
  "støtte; "passe godt på sig selv og sit helbred"; "bedste hjælp til selvhjælp, når emnet er sundhed"... det er til at dø af grin over.... Netdoktor leverer netop det modsatte gennem en fejldrift af sin Debatsektion!

  Skal man bruge "støtte" - formidler Netdoktor Debatter en netchikane i stedet!

  Skal man "passe godt på sig selv og sit helbred" - bør man styre langt udenom Netdoktors Debatsektion idet derinde ødelægges helbredet af andre brugere Netdoktor ikke vil kontrollere m.h.t. afdærd og debatstil.

  "danskernes hurtigste og bedste hjælp til selvhjælp, når emnet er sundhed" fører IKKE gennem Sundhedsportalen Netdoktors Debatsektion. Disse ord er tomme ord! Netdoktor.dk kan ikke engang finde ud af at hjælpe deres egne brugere når de kommer i kløerne på de mange psykopater, der glædeligt frekventerer et af de sidste loginfrie debatter på det danske Internet:

  Sundhedsportalen Netdoktor
  Alle kan altid sende en kommentar til os, ved at klikke HER!

 6. #6
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Indlæg
  3,809

  Standard

  Citer Oprindeligt indsendt af Microsoft.com
  Hvis chikanen består af kommentarer, der slås op på et websted, kan du kontakte din internetudbyder og bede om hjælp til at finde den internetudbyder, der er vært for webstedet. Du kan derefter kontakte internetudbyderen for at informere om chikaneriet. Du bør også kontakte dit lokale politi. Chikane er strafbart både i den virkelige verden og på Internettet. Det er strafbart vedvarende at kommunikere med en person, hvis kommunikationen får dem til frygte for deres egen eller andres sikkerhed.
  Hej "min Internetudbyder"

  Jeg har fået oplyst, at jeg skal henvende mig til min egen internetudbyder for hjælp til at finde ud af, hvem er udbyder for Netdoktor A/S der driver hjemmesiden www.netdoktor.dk ?

  Der drives tilbagevendende, alvorlig netchikane/personhetz mod mig og min hjemmeside fra Netdoktors debatter siden år 2005. Jeg ønsker at anmelde chikanen til Netdoktors udbyder.

  Ydermere vil jeg meget gerne oplyses om branchens (internetudbydernes) klageinstans, og i bekræftende fald - hvor finder jeg den.

  Med venlig hilsen
  Hmm... min internetudbyder (en af danmarks største og så absolut ikke den billigste, he, he...) viste sig ikke at være alt for bevændt... og henviste til DK-hostmasters WHOIS... Det gav ikke meget. Ikke noget jeg ikke vidste i forvejen...

  "Selvgjort er velgjort"

  Gennem Ascio.com` WHOIS database fandt jeg frem til den udbyder, der forsyner Netdoktor.dk med adgangen til Internettet og.... den (u)heldige vinner er......

  Registrant:
  ASCIO Technologies Inc. (ASCIOTEC1440)
  Islands Brygge 55

  Copenhagen, S, 2300
  DK

  Domain name: ascio.net

  Administrative and Technical contact:
  Hostmaster, Technical (TH317)
  Speednames
  Islands brygge 55

  copenhagen S, , 2300
  DK
  hostmaster@speednames.com
  +45.33886300 Fax: +45.33886301

  Record created: 2003-03-10 22:48:03
  Record last updated: 2006-07-14 08:40:26
  Record expires: 2008-06-15 19:02:00


  Det bliver spændende at høre, hvad de kan fortælle mig på mandag om, hvorfor de ikke kan gøre noget.... Du ved... "forretningshemmeligheden" eller "forretningspolitik" eller "jurisdiktion", eller bedre endnu: "serveren ligger i udlandet"..... Der bliver sikkert ikke et øje tørt.... For hvorfor skulle Internetudbyderen respektere mere en lille mand med et problem - end Netdoktor selv gør....

  Men kleenex-æsken kommer for alvor på bordet på Islands Brygge når jeg efterfølgende fyrer en klage til Politiet, ledsaget af hardcopy af den aktuelle chikanens oprindelse i Sundhedsportalen Netdoktors Debatsektion....

  Oki, oki.... jeg er kommet vildt på overdrævet m.h.t. mine ringe forventninger til ascio.net . Det kunne jo vise sig, at de er mere seriøse end deres "lejer" . Lad os så forholde os kun til facts og disse kommer først på mandag....

  God weekend
  Alle kan altid sende en kommentar til os, ved at klikke HER!

 7. #7
  Guest avatar
  Bea Gæst

  Standard

  Hej Admin

  " Hatten af" fordi du prøver at hjælpe mobbeofre mod chikane. Jeg tænker bare du må have travlt hvis du skal ind og melde alle de forum, hvor der debateres på en mindre attraktiv måde.

  Har været inde og læse på netdoktor, og du har helt ret i, at der ofte findes "mudderkastning" sted. Det er ikke i orden, hverken hverken på nettet eller blandt mennesker uden for nettet. Vi skal have hård hud på albuerne, hvis vi skal begåos mellem andre mennesker.

  Jeg hader mobning uanset hvor det så end foregår.

  Jeg synes vi skal benytte os af de forum der tiltaler os, og så holde os væk fra de forum, hvor vi bliver stødt. Det er nøjagtigt det samme uanset om du surfer på nettet eller om du omgås andre mennesker privat.

  Der er også den fare ved censurede forums, at der til tider går gode pointer tabt grundet censuren. Dog kan jeg sagtens tilslutte mig, at vi skal skrive i et sobert sprog, og vi skal betragte hinanden som ligeværdige mennesker.

  Nå, men slut for nu. Det er bare mine tanker.

  Bea

 8. #8
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Indlæg
  3,809

  Standard

  Citer Oprindeligt indsendt af admin
  Man vender altid tilbage til Netdoktor.dk idet det snart er et af de få tilbageværende netsteder, der ikke opstiller mindstekrav til sine brugere. Gør man sig fortjent til at blive udvist af et andet, et modereret forum - vender man tilbage til Netdoktor.dk og med mellemrum driver man derfra hetz og chikane mod selv dem, der slet ikke frekventerer stedet....
  Ja, jeg faldt over en kort beskrivelse af fænomenet, der bare slår hovedet på sømmet:

  Citer Oprindeligt indsendt af netpsych.dk
  Kværulantforrykthed

  Kværulantforrykthed er tæt beslægtet med både personlighedsforstyrrelse, paranoia og psykose, men rubriceres i ICD-10 almindeligvis under personlighedsforstyrrelse. Ved kværulantforrykthed er der næsten altid en glidende overgang fra en almindelig person, til udvikling af accentuerede karaktertræk, videre til rethaveriske og egocentrerede tanker, til egentlig kværulanteri, der slutteligt kombineres med psykotiske træk. Der ses ikke autisme, stemningspræg eller personlighedsmæssig opløsning. Grundet den glidende udvikling er det ofte svært at datere tilstandens begyndelse.

  Der er typisk med en paranoid logik der er fremtrædende i alle sammenhænge, egne ideer og argumenter fremdrages som bevis på alt, mens ting der taler imod og modargumenter konsekvent ignoreres. Patienten søger aktivt at overbevise omverdenen om hans ideers lødighed, og kan ofte henvise til ”beviser” i form af minutiøse dagbøger, andet skriftligt materiale eller senest internetsider.

  Patienten fremtræder i kontakten opstemt, mistroisk, garderende, bedrevidende ofte med fjendtlige træk, men uden de karakteristiske skizofrene inadækvate affekter. Han er ivrig i at bevise sine synspunkter og sin sag, og fører ofte lange pennefejder i læserbreve eller på internettes diverse fora. Kontakten til omverdenen er bevaret om end præget af vrangideerne og han er ofte travlt beskæftiget med retssager, klagesager, og det er ikke sjældent, at der ses optræden i aviser, magasiner eller TV-programmer.

  Vrangideernes indhold er vekslende, men har ofte et præg af storhedsvanvid og ideerne er i sagens natur persekutive (vedvarende). De paranoide temaer omfatter ofte kværulatoriske ideer, opfinderforrykthed, hypokondri, invasion af insekter i boligen, overgreb fra myndigheder eller sundhedsvæsenet eller jalousiforestillinger.

  Diagnoses stilles ofte sent i voksenalderen og ofte vil der være et langt forløb forinden med talrige henvendelser til myndighederne. Behandling er ikke mulig, og forløbet er ofte kronisk, med vekslende intensitet.
  De understregede ord er links til ordforklaring og de kan benyttes ved at klikke på: Link til kilden

  For egen regning og udfra egne/andres erfaringer som administrator på denne og andre internetforaer - vil jeg advare, at hvis man uforvarende kommer til at støtte, understøtte og bakke op om omkring netop en "kværulantforrykt" vil dette kunne ændre sig på en brokdel af sekundet i samme øjeblik den "kværulantforrykte" oplever støtten som ændret, mindre eller trukket tilbage og dette uanset om det er sket i virkeligheden eller bare er noget vedkommende tror.

  Støtter man en "kværulantforrykt" en gang - har man ikke længere en frihed til at ændre sin opfattelse idet dette bliver omgående fortolket som værende illoyalt og med det samme bliver man "konverteret" fra ven til fjende - med alle konsekvenserne til hobe.
  Alle kan altid sende en kommentar til os, ved at klikke HER!

 9. #9
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Indlæg
  3,809

  Standard

  Citer Oprindeligt indsendt af admin
  Citer Oprindeligt indsendt af admin
  Hmm.... og chikanen fortsætter.... på Netdoktor.dk

  "Ældredebatten" hvor denne omgang chikane startede for få dage siden er nu blevet modereret. Dvs. indlæg kommer på først efter, at redaktøren har godkendt teksten.

  Derfor har Nisserne flyttet over på Åben debat for kvinder hvor de fortsat kan skrive frit og fortsætter i bedste velgående.

  Hvorfor? Fordi de kan!

  Endnu en bombastisk bekræftelse på, at Netdoktors debatsystem er et skændsel for en Sundhedsportal og fortjener på alle måder en betegnelse "sundhedsfarlig".... Ja, ja.... en sundhedsfarlig Sundhedsportal. Ser man det.... Ser man det....
  Firmaet bag hjemmesiden Netdoktor.dk:

  Netdoktor Media A/S

  Danmarks førende mediehus inden for sundhed

  Gennem en række medier dækker vi danskernes behov for information og støtte. Vi stræber efter altid at være inspirerende og nyskabende, når det handler om at passe godt på sig selv og sit helbred.

  Netdoktor Media skal være danskernes hurtigste og bedste hjælp til selvhjælp, når emnet er sundhed.
  "støtte; "passe godt på sig selv og sit helbred"; "bedste hjælp til selvhjælp, når emnet er sundhed"... det er til at dø af grin over.... Netdoktor leverer netop det modsatte gennem en fejldrift af sin Debatsektion!

  Skal man bruge "støtte" - formidler Netdoktor Debatter en netchikane i stedet!

  Skal man "passe godt på sig selv og sit helbred" - bør man styre langt udenom Netdoktors Debatsektion idet derinde ødelægges helbredet af andre brugere Netdoktor ikke vil kontrollere m.h.t. afdærd og debatstil.

  "danskernes hurtigste og bedste hjælp til selvhjælp, når emnet er sundhed" fører IKKE gennem Sundhedsportalen Netdoktors Debatsektion. Disse ord er tomme ord! Netdoktor.dk kan ikke engang finde ud af at hjælpe deres egne brugere når de kommer i kløerne på de mange psykopater, der glædeligt frekventerer et af de sidste loginfrie debatter på det danske Internet:

  Sundhedsportalen Netdoktor
  Ja, ja.... op opturen fortsætter....

  Netdoktor i fin form efter dotcom-nedtur

  Af Søren Dietrichsen
  sd@erhvervsbladet.dk

  Regnskab. Sundhedsportalen Netdoktor.dk har overlevet dotcom-årene med store underskud, drømmen om international ekspansion og børsmilliarder. Tilbage står en virksomhed flot organisk vækst og overskud på bundlinjen.

  Selskabet røber ikke omsætningen i det seneste 2006/07-regnskab, men Rikke Esbjerg oplyser, at omsætningen er steget med 75 procent i 2006/2007. I samme periode steg overskuddet efter skat fra 105.000 til 263.000 kroner. Det beskedne overskud skal ses i lyset af massive investeringer i nyudvikling og relancering af hjemmesiderne, skriver bestyrelsen i beretningen til årsregnskabet.

  - Der er en sund balance imellem optimering af driften og fortsat udvikling af virksomheden, hedder det.

  Læs mere på Erhvervsbladet.dk
  .... Ejere er tilfredse, banken ligeså.... men på brugersiden er alt dette ikke særlig imponerende idet fremgangen bygger ikke alene på kloge forretnings dispositioner - men ikke mindst også på, at Debatsektionen på Netdoktor.dk hører til de mest udsatte "arto-like" og indbydende til chikane debatsteder på Internettet, hvor intetanende brugere bliver til et jaget vildt, når som helst det passer andre brugere at hælde galden ud over sagesløse....
  Alle kan altid sende en kommentar til os, ved at klikke HER!

 10. #10
  Registreringsdato
  Jan 2006
  Lokation
  Sjælland
  Alder
  57
  Indlæg
  677

  Standard

  Spørgsmålet er om ikke man kan få nogen nyhedsmedier til at interessere sig for fænomenet netdoktor.

  Her tænker jeg på den massive opdækning der har været omkring arto og hvordan unge opføre sig og behandler hinanden, godt nok får man ikke tilsendt trusler via netdoktor ej heller får man lovet tæsk , men verbale tæsk kan være lige så slemme for en skrøbelig personlighed som tæsk kan være for en 13 årig..

  Man kan vel slå på hvordan unge mennesker på arto forvenes at kunne gebærde sig dannet og modent i cyberspace når individer som skulle være voksne og forstående ikke kan finde ud af det , hvem er det lige der skal være rollemodeller her...

  Jeg syntes at noget af det jeg har set på netdoktor (og som gør at det er et sted jeg klare mig uden ) er decideret mobning , dog er det jo noget mere voksent og manipulerende end det ses på arto men ikke desmindre er det der :twisted:

 11. #11
  Guest avatar
  Webbelin Gæst

  Standard Re: Er du en internetbølle? Velkommen på Netdoktor.dk

  Ved godt at indlægget snart er et år gammelt ..men situationen er den samme.

  Jeg har også spekuleret på hvorfor at det er at diskusioner som denne tiltrækker internetbøller som fluer.

  Jeg læste en artikkel på AVISEN.DK

  Læger arbejder privat på arbejde

  23. maj 2008 19:15: Over 100 patienter med smerter fra gigt- og muskelsygdomme er blevet afvist på Frederiksberg Hospital, fordi ledende læger arbejdede privat i arbejdstiden.
  Under artiklen kunne man lægge en kommentar..Fy for skam!!..det udviklede sig akurat som det plejer på Netdoktor

Bookmarks

Regler for indlæg

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  

Log ind

Log ind