Kvindernes internationale dag, 8. marts 2007

Kvindernes internationale kampdag, 8. marts, er en mærkedag for kvinders stilling i verden. Dagen markeres også af FN, og i mange lande er det en national helligdag. Kvindernes internationale kampdag blev indstiftet i 1910, og i 1977 vedtog FN en resolution som anbefaler fejring af en international kvindedag.

I en del lande fejres dagen ved at kvinder får gaver og blomster og et "tillykke med kvindedagen" - en gestus som mange feminister dog reagerer mod, da de ikke finder at der er grund til at ønske til lykke med en dag, som har til formål at rette opmærksomheden mod uligestillingen i samfundet.

I Kina fejres det ved at kvinder har en halv fridag den 8. marts.

Historie
Ideen om Kvindernes international kampdag blev fremsat af Clara Zetkin på den internationale kvindekongres arrangere af socialistisk internationale i København i 1910. Datoen 8. marts blev valgt for at mindes den demonstration for kvinders rettigheder som socialistiske kvinder afholdt i New York 8. marts 1908. Demonstrationen blev afholdt dels for kvinders rettigheder, dels som en reaktion mod suffragettebevægelsen, som de socialistiske kvinder opfattede som domineret af "det bedre borgerskab".

Som et kuriosum kan det nævnes, at kongressen afholdtes i Folkets Hus på Jagtvej, i den bygning, som indtil for nylig husede Ungdomshuset.
Kilde: Wikipedia