En antioksidant med livsforlengende effekt?
Af Åslaug Helland i Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 11

Resveratrol ser ut til å motvirke de uheldige effektene av fet mat. Det viser musestudier.

Mus som får en høykaloridiett, får normalt de samme helseskadelige effektene som mennesker. Men dersom de i tillegg får stoffet resveratrol i høye doser, motvirkes disse helseskadelige effektene. Musene lever lenger, har god motorisk funksjon og utvikler ikke diabetes i samme grad som de andre, ifølge en ny amerikansk studie publisert i Nature (1).

- Det er vel kjent fra en rekke eksperimentelle studier at energirestriksjon gir redusert fedme, mindre sykelighet og sterk økning av livslengde. Det er beskrevet en rekke gener som kan være involvert i denne livsforlengende effekten av redusert energitilførsel. Ett av disse genene (SIRT1) koder for en deacetylase som er viktig for histoners funksjon og dermed transkripsjon av visse gener, sier professor Christian Drevon ved Avdeling for ernæringsforskning ved Universitetet i Oslo.

- Joseph Baur og medarbeidere har i denne nye studien vist at antioksidanten resveratrol gitt i fôret til mus som har en høyfettkost og betydelig vektøkning, fører til at musene får en livslengde på samme nivå som om de skulle fått en fettfattig kost.

Dessuten forårsaker inntak av resveratrol en rekke andre gunstige effekter hos de fete musene, så som bedret motorisk koordinasjon, økt insulinsensitivitet, mindre organpatologiske trekk og økt antall mitokondrier. Alle disse endringene fant sted bare pga. ekstra tilførsel av et næringsstoff som bl.a. finnes i bær og nøtter, og uten at det forelå noen reduksjon i kroppsvekt.

Selv om det er lite sannsynlig at man har helt tilsvarende effekt hos menneske, gir den nye artikkelen innsikt i mekanismer som kan være av betydning for de komplikasjonene som oppstår ved fedme, sier Drevon.

Litteratur:
1. Baur JA, Pearson KJ, Price NL et al. Resveratrol improves health and survival of mice on a high-calorie diet. Nature 2006; 444: 337 - 42.
Link til kilden