Skandinavisk Ordbok

Link til Skandinavisk Ordbok: dansk, svensk og norsk - KLIK HER

"Den skandinaviska ordboken innehåller 3.000 ord på svenska, norska och danska. Det är vanliga och välkända ord, men ord som kan vålla bekymmer vid kontakter mellan de skandinaviska länderna, ord där risken för missförstånd är stor. Ordboken är alltså inte på något vis heltäckande.