Viser resultater 1 til 25 af 25
 1. #1
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Lokation
  Sjælland, Stjernetegn: Fisk/Dragen
  Alder
  74
  Indlæg
  5,273

  Standard Kræftens Bekæmpelse, att.: Arne Rolighed

  Kræftens Bekæmpelse
  Att.: Hr. Direktør Arne Rolighed


  Kære Arne Rolighed

  Tiden er snart ved at være inde til at De påbegynder alvorlige overvejelser vedr. Kræftens Bekæmpelses eksistensberettigelse....

  For første gang nogensinde, under den sidste landsindsamling havde jeg bedt Kræftens Bekæmpelses indsamler om, omgående at forføje sig fra mit hjem og aldrig at vise sig hos mig igen!

  Jeg er usigeligt træt af at se medarbejdere fra Kræftens Bekæmpelse profilere dem selv i medierne og høre om Kræftens Bekæmpelses vigtigste (og "billigste") mærkesag: rygning og passiv rygning....

  Jeg er usigelig træt af at høre og læse små, primitive og synligt manipulerende "argumenter" om at en enlig partikel i et lokale hvor en ryger formastede sig til et ophold for "flere timer siden" pludselig skulle forurene og gøre lokalet farligt at opholde sig i.... please.... hvor dumme tror I vi er...?

  Jeg er usigeligt træt af alle disse Kræftens Bekæmpelses kampagner, der havde foranstaltet en splittelse i befolkningen, der i forvejen lider under svage eller ikke eksisterende mellemmenneskelige sociale bånd, ikke mindst under det aktuelle politiske styre der har fremelsket "hver er sig selv nok" livsfilosofi... nu også får en pisk til rådighed - de kan svinge over hverandre og foranstalter adskillige kollektive og individuelle mobbninger såvel i private hjem som på arbejdspladserne.

  Hvordan man end vender det og drejer - kan jeg ikke, som et almindeligt menneske få øje på noget som helst andet Kræftens Bekæmpelse udretter... undtagen marginalt og uvæsentligt. Der er røg, passiv rygning, partilker, nedsat intelligens p.g.a. moderens påståede rygning, lavt socialt status som følge af rygning eller var det omvendt.... rygning dit og rygning dat, rygning, rygning og atter - rygning!!

  Hvis man nu er så opsat på at redde menneskeliv, der ellers ville gå tabt som følge af rygning - vil jeg stille Dem - Arne Rolighed - et par spørgsmål:

  1. Hvor er Kræftens Bekæmpelse tilstede politisk og i medierne når Riget fattes strålekanoner?

  2. Hvor er Kræftens Bekæmpelse tilstede politisk og i medierne når Riget fattes personale til at betjene disse?

  3. Hvor er Kræftens Bekæmpelse tilstede politisk og i medierne når kræftsyge dør under ventetiden på behandling?

  4. Hvor er Kræftens Bekæmpelse tilstede politisk og i medierne når de kræftsyge, der har overlevet ventetiden får besked på, at deres sygdom er nu blevet så fremskreden at de ikke længere kan få en behandling undt. smertekontrol?

  5. Hvorfor er Kræftens Bekæmpelse ikke på gader og stræder samt i medierne og på Christiansborg for at protestere og at udføre det (øjensynligt) nødvendige lobbyarbejde for at vride nogle af vores egne, henlagte 80.000.000.000 kroner ud af statskassen til rettidig behandling af kræftsyge?!

  6. Hvorfor er Kræftens Bekæmpelses egen pengetank lukket når der skal bruges penge til strålekanoner og uddannet personale? Ville det ikke være den rigtige bekæmpelse af kræft? Jeg spørger bare - Arne Rolighed!

  7. Hvor er Kræftens Bekæmpelse når der skal udøves politisk pres på styret her i landet, så afgifterne på miljørigtige køretøjer med partikelfiltre m.m. bliver fjernet - såvel indenfor privatbilismen som i hele den samlede danske transportindustri. Hvor er Kræftens Bekæmpelse så?!

  Der dør tifold tusinder af mennesker, der bor og færdes hvor dieselpartikler udspyes af lokomotiver, lastbiler, busser og personbiler.... Hvor er Kræftens Bekæmpelse så?! Og hvor er Kræftens Bekæmpelses penge, der er arvet efter eller indsamlet hos af de samme mennesker der enten selv eller ved pårørende oplever dieselpartikelinducerede sygdomme inkl. kræft, eller når man endeligt bliver "heldig" af kræft udviklet på denne baggrund - skal de sluses ind i dødbringende ventetider, som koster hundreder og tusinder af liv enten hurtigt eller ved et eller flere tilbagefald, forårsaget af, at man havde forpasset det rette behandlingstidspunkt, hvilket i tilfælde af kræft hedder "MED DET SAMME!!!" Selv i tredje lande, vi ikke ønsker at sammenligne os med, fordi vi er overbeviste om vores egen fortræffelighed. Hvor er De og Deres Kræftens Bekæmpelse så? Arne Rolighed?

  Alle disse udeladelser, forsømmelser og ugidelighed søges sløret og skjult under klapjagten på rygere. Klapjagten tilrettelagt nøje og omhyggeligt, så befolkningen får nok at gøre med at udleve sin indre "mobber" helt "lovligt", i stedet for at interessere sig for den rigtigt og effektivt udført bekæmpelse af kræft, der må siges at være totalt fraværende i det mediebillede Kræftens Bekæmpelse gentagende og gentagende skaber på bekostning af de borgere, der tilfældigvis ryger de samme cigaretter der fylder statskassen op med masser af penge, der efterfølgende ikke går til f.eks. strålekanoner! Der er jo også andre kræftformer end de rygningsinducerede... ikk`Arne Rolighed?

  Men dèt kender vi jo intet til.... for i lille Danmark eksisterer der kun en kræftform iflg. Kræftens Bekæmpelse og dette er lungekræft! Den er jo nærmest den eneste vi hører om... og undskyld... jeg glemte lige brystkræft.... men den er jo "hormonernes skyld". Vi hører om at hormoner til behandling af klimakteriegener er farlige og frarådes på det kraftigste.... Men...

  8. Hvor er så Kræftens Bekæmpelse når der bør arbejdes på at afskaffe p-pillerne der har langtidseffekter på bl.a. udvikling af kræft efter den fødedygtige alder? Jeg mener ikke selv, at p-piller bør afskaffes, men jeg er heller ikke Kræftens Bekæmpelse, som burde kunne sige B efter at den allerede har sagt A.... ikk`? Arne Rolighed? Hallooo!

  Og hvorfor hører vi aldrig om Kræftens Bekæmpelse i frontlinien i kampen mod alkohol, der helt og aldeles sikkert som Amen i kirken - koster mange flere tusinde af lever- og mavekræftstilfælde - end rygerne i samlet trop nogensinde kan præstere?

  9. Hvor er Kræftens Bekæmpelse når der massivt burde arbejdes på at reducere antallet af alkoholinducerede kræftformer i leveren og mavesækken?

  Hmm... ingen steder... for Kræftens Bekæmpelse har for travlt til andet, når de år efter år dyrker deres yndlings hobby... at beskæftige sig og ramme de nemme ofre, private mennesker - rygere, der ikke har en lobby eller netværk til at bekæmpe Kræftens Bekæmpelses yndlings sovepude, sløret og afledning smøgerne og deres brugere bliver til hver gang Kræftens Bekæmpelse trænger til at polere lakken, så donationerne strømmer ind fra private og erhvervslivet.... nok engang!

  ....Og ellers hører vi om udenlandske statistikker på kræftområde, der snart hævder det ene og snart noget modsat, afhængigt af hvad der dagens dato bedst passer til dannelsen af Kræftens Bekæmpelses mediebillede, så de snart afdøde på ventelisterne eller deres pårørende ikke glemmer hvem der skal nævnes i testamentet... når boet skal deles... ja, Kræftens Bekæmpelse!

  Hvordan kan det være, at rygning og passiv rygning er skadelig - når bilos ikke er det? I hvert fald hvis man dømmer efter Kræftens Bekæmpelses totale fravær i kampen om ren luft i byerne?

  Hvordan det kan være, at Kræftens Bekæmpelse er fraværende i anstrengelserne for nøje at udforske mobilmasternes virkning på den menneskelige hjerne og den store risiko for udvikling af hjernetumorer disse mobilmaster på sigt påfører befolkningen?

  Hmm... måske præsterer de så lidt fordi deres eget hovedkvarter ligger midt i et virvar af alskens mobilmaster hvoraf de stærkeste 4 er anbragt... hvor?... Ja, du gættede rigtigt! På Kræftens Bekæmpelses selveste hovedkvarter.... Der er placeret simpelt hen hele 28 mobilmaster i en afstand fra 7 (hele 4 stykker anbragt på deres eget tag) til 525 meter fra Kræftens Bekæmpelses hovedbygning på Østerbro i København.... og det er ikke det hele....

  .... der er planlagt samfulde 20 nye mobilmaster til i en afstand mellem 160 og 188 meter fra Kræftens Bekæmpelses hovedbygning.... og hele 17 styk af dem vil blive de "berømte" UMTS`er, der snarere er berygtede for deres påvirkning af den levende organisme med særligt focus på hjernevævet....

  Der er flere hundreder ansatte i Kræftens Bekæmpelse.... mon der på sigt ikke kommer mange flere dødsofre på denne mobilstrålingskonto blandt Kræftens Bekæmpelses egne ansatte - rygning på den moderne og trendy måde, hvilket vil sige - hensynsfuld - på ingen måde kan "leve op til" at præstere! Hmm... så må vi da bare håbe, at Deres og Inge Haunstrup Clemmesens kontor er placeret helst lige under en af de 4 stygge mobilmaster anbragt præcis på bygningens tag.... Fordi blot nogle få meter fra mobilmastens "fod" begynder strålingen at pulsere lystigt til alle sider og brænde hjerner ud på dem, der på fuldtid sidder derinde dag efter dag og udtænker nye anti-ryger-kampagner for at "redde" de påståede 2 tusinde af formodede passiv-rygnings-dødsfald om.... hmmm....året?

  Forresten.... hvor er KILDEN til disse beregninger? Hvor er KILDEN? Hvor er den ENTYDIGE og PRÆCISE kilde til disse beregninger?

  Og gælder disse 2000 påståede dødsfald kun kræftsdødsfald eller alle rygningsrelaterede dødsfald? Og i så fald... hvordan nåede man frem til så præcise angivelser og ikke mindst...... hvordan kunne man gennemføre en beregning, hvor dødsårsagene kunne forudsiges/beregnes særskilt for kræftsdødsfald og andre øvrige rygningsrelaterede dødsfald? Eller nøjedes man kun med at fokusere på "rendyrkede" kræftsdødsfald.... men igen, hvordan kunne man udskille dem med så clean cut, som det fremgik af bl.a. BRUNCH i dag?

  Hmm.... ingen ved det, ingen vil sige noget? Findes den overhovedet - kilden altså? Og hvis den findes.... hvorfor så er den så hemmelig, at den ikke er til at opdrive.... i hvert fald ikke uden passwords.... Underligt altså... man slynger sig om med dødstallene, men kilderne.... dem angiver man ikke. Kunne det tænkes, at de (kilderne) ikke tåler dagens lys....eller hur?

  Jamen - hr. Arne Rolighed.... nu nærmer vi os afslutningen på denne klagesang og hvordan ellers bedre kan den afsluttes end med et (godt) forslag om en navneforandring... Det er jo så moderne for tiden at ændre sit navn... for at forandre sit held i livet eller for at gavne en karriere eller andet vås de dygtige numerologer engang har fundet på at sælge til de frygtsomme...

  De skal ikke til numerologen - Hr. Direktør Arne Rolighed... De får hermed overdraget retten til, helt gratis at benytte mit forslag til et nyt navn for Deres godgørende forening.... i hvert fald i min verden vil denne, fra nu af hedde Rygningens Bekæmpelse og sådan en forening vil jeg, som den hensynsfulde festryger jeg er - ikke støtte!

  Uanset dog navnet og mine egne ryge(u)vaner - vil jeg under ingen omstændigheder støtte en forening, der ikke lever tilstrækkeligt op til den folkelig forventning Kræftens Bekæmpelse så dygtigt før i tiden havde opbygget i befolkningen - hvad angår alsidigheden, selvstændig forskning og først og fremmest - et arbejde for/effektive bidrag til en optimal behandling af de kræftsyge, når de bliver syge.... (eller har jeg fuldstændig misforstået det hele allerede dengang?)

  ...Jo, jeg ved, at der bliver gjort en del (af det "andet"), men det overskygges altså så effektivt af rygningen, at alt det andet forsvinder i skumringen....

  Derudover støtter jeg ikke noget som helst, der deler et folk i "de gode" og "de stygge"; i "de rigtige" og i "de forkerte"; i "de kloge" og "de dumme" eller "de frælste" og "de forbandede"! Nationen er i forvejen blevet delt nok gennem de sidste år og på det personlige plan er vi blevet så mange der lider under berøringsangst og manglende evne til at knytte positive personlige bånd til hinanden, at jeg ønsker ikke at bidrage til en forening der er med til at grave kløften bredere og dybere end den i forvejen er, menneskerne imellem!

  Så, inden den næste landsindsamling kommer der et skilt på min hoveddør: Indsamlere fra Kræftens Bekæmpelse - adgang forbudt!

  Og dette skilt forbliver på mine dør indtil jeg (forhåbentlig) en dag i fremtiden hører, at Kræftens Bekæmpelse igen betræder den oprindelige sti, hvor man lægger den modbydelige medie-libido væk, og i stedet - med ydmyghed og respekt, omsorg og omtanke - forsker i sygdommen og tager vare på de syge, uden at man først havde stigmatiseret dem hinsides al anstændighed!!
  "Der findes et særligt sted i helvede forbeholdt kvinder, der ikke hjælper hinanden..." M. Albright

 2. #2
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Lokation
  Sjælland, Stjernetegn: Fisk/Dragen
  Alder
  74
  Indlæg
  5,273

  Standard

  De, der undrer sig over mine præcise oplysninger om skoven af mobilmaster rundt om Kræftens Bekæmpelses domicil på Østerbro i København - henvises venligst til: http://www.mastedatabasen.dk/

  Derudover kan jeg anbefale en side http://www.voreboernsfremtid.dk , hvor man kan finde oceaner af info om mobilteknologiens lyse og mørke sider, bl.a. en del af Kræftens Bekæmpelse egne kommentarer til mobilstrålingens velsignelser, deres egne medarbejdere.... også Inge Haunstrup Clemmesen - lever med hver arbejdsdag tilbragt på adressen.
  "Der findes et særligt sted i helvede forbeholdt kvinder, der ikke hjælper hinanden..." M. Albright

 3. #3
  Registreringsdato
  Mar 2006
  Lokation
  Fyn
  Alder
  79
  Indlæg
  1,106

  Standard

  Du sender forhåbentlig også dette brev til Arne Rolighed til ham selv samt til samtlige aviser som åbent brev!!!

  Flot skrevet!

  Anne
  Alder er som at bestige et bjerg - man bliver nok lidt forpustet, men man får en langt bedre udsigt!

 4. #4
  Registreringsdato
  Jul 2006
  Lokation
  Kbh
  Alder
  60
  Indlæg
  863

  Standard

  Flot!!!

  Det vil jeg gerne skrive under på!
  Knus fra Helle

 5. #5
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Lokation
  Sjælland, Stjernetegn: Fisk/Dragen
  Alder
  74
  Indlæg
  5,273

  Standard

  Citer Oprindeligt indsendt af Anne
  Du sender forhåbentlig også dette brev til Arne Rolighed til ham selv samt til samtlige aviser som åbent brev!!!

  Flot skrevet!

  Anne
  Anne og Helle - tak skal I have

  Men nej Anne... ikke foreløbigt i hvert fald.... dem der søger på Nettet efter Kræftens Bekæmpelse eller hr. direktør - kommer selv forbi her, efter at sitet er blevet indekseret i nogle omgange.... Jeg giver udtryk for mine oplevelser omkring denne forening og - begrunder dem. Alle andre må gøre op med dem selv, hvad de ønsker at mene om samme....

  Tak for ros, men "klagesangen" har næsten skrevet "sig selv".... Pludselig kunne jeg bare ikke døje at høre navnet "Kræftens Bekæmpelse" og gik så i tænkeboksen for at finde ud af, hvad det er, der er begyndt at irritere mig noget så grusomt, når "foreningen" dukker op hist og her... og altid med nyheder ladet negativt og kritisk overfor grupper af mennesker.

  Så er det de dovne, så er det de fede, så er det rygere, så er det kvinder i klimakteriet og nu, Gud hjælpe mig.... igen i dag endnu en "nyhed"...

  ... Denne gang er det alle dem, der smører fugtighedscreme i hovedet - ligestilles af Kræftens Bekæmpelses "genier" med "de-evig-ungdom-jagtende-idioter" (det sidste er min "tilføjelse", dog i overensstemmelse med essensen i budskabet)... Link til "budskabet"

  I øvrigt fatter jeg ikke en hyllende fis! Hvad har cremer til udvortes brug at gøre med "ældrende" celler i kroppen? Kræft opstår jo hvor som helst... ikke kun i de hudceller - vi alle sammen udmærket godt ved kun overfladisk kan plejes ved fugt, enzymer og fedtsyrer for at fastholde hudcellens fugtighed... Det har intet at skaffe med cellernes "evige ungdom"!

  Det eneste, der kan nærme sig begrebet "evig ungdom" af kroppens celler er anti-age-hormonkure bestående af kombinationen af adskillige hormoner i små mænder hver og individuelt tilpasset hver enkel person (individuelle præferencer) der ønsker at fastholde (ikke nødvendigvis ungdom) sin vitalitet, der langt fra altid er fikseret på sex, men oftes sigter hen imod bedre sundhed og "forfald-frie" kropsfunktioner - psykisk og fysisk.

  Denne er den eneste sammenhæng, Kræftens Bekæmpelses nye påfund kan have overhovedet en relation til.... kroppens generelt langsommere aldring, hvilket absolut ikke kan opnås ved at smøre cremer i hovedet! Hvad fanden skvadrer de så for, som om dèt der var (for)målet med et helt forskningspriojekt, hvilket jeg er sikker på ikke er sandt....

  Mit bud er, at Kræftens Bekæmpelse endnu en gang havde fisket en halvfærdig "revelation" op af et ufærdigt projekt - de mener kan have en opmærksomhedsskabende værdi i medierne og.... har fået en sagesløs og naiv eller bare afhængig af bidragene forsker fra Skejby til at stille op i medierne og, tamt og uoverbevisende at plapre løs om noget, man havde fundet ud af et eller andet sted i løbet af forskningsprojektet.... langt fra et færdigt forskningsprojekt, tør jeg æde min gamle hat på!

  Mit andet bud er, efter at have oplevet adskillige medie-trip, hvoraf mange blev til direkte pinlige og flove oplevelser - ikke mindst for seerne, lyttere og læsere - at Kræftens Bekæmpelse må have en spinddoktor ("kommunikationskonsulent") eller flere ansat til netop at medie-udnytte de små og større opdagelser i projekternes aktive fase....

  Så var de fede i farezonen, så de slanke... Så var ældre kvinder i fare for at få brystkræft, hvis de fik behandlet deres klimakteriegener med hormontilskud... at risikoen kun er større - målt i promiller og kun ved rene østrogenpræparater - ja, det sagde ingen noget om og ej heller om, at kombinationspræparater faktisk hindrer til en vis grad opståen af tyktarmskræft.... hmm...det sagde ingen noget om - selv om netop dette burde være en vigtig oplysning til folk, om ikke andet så fordi tyktarmskræft er også kræft og ikke mindre kræft end brystkræft... vel? Men nu var det altså brystkræft, der var på tapetet, så til helvede med tyktarmen!

  Så var der noget om C-vitaminer.... de var pludselig blevet skadelige... Jamen, hvad så med c-vitaminholdige grøntsager? En kort til var også disse advaret imod, samtidigt med at vi jo alle sammen ellers skulle spise "6-om-dagen"... Nåh...den er blevet hurtigt dementeret og ellers må I gerne selv lede efter flere eksempler og der er nok at finde.....

  Det korte af det lange er, at jeg kom til at opleve i den grad et ubehag i mellemgulvet, der jeg i morges hørte Kræftens Bekæmpelse nævnt i Nyhederne på p4.... at jeg må i fulde alvor konstatere, at denne forening hænger mig langt ude af halsen.... At jeg ikke stoler på den, at jeg ikke har tillid til dennes organisation, administration, formålet (ikke mere i hvert fald) og først og fremmest nærer jeg også en stor mistillid til deres sponsorer.... Samarbejdet med Arla f.eks. Den samme Arla, der for nogle år siden havde taget livet af adskillige økologiske landbrug og derved skræmte også en del af de vordende "økologer" fra at etablere sig med et hormonfrit og giftfrit økologisk landbrug...

  Efter presset fra kunderne har Arla modificeret deres holdning til det økologiske, men ikke nok til at sælge den økologiske mælk uhomogeniseret, som andre økologiske mejerier gør... En homogeniseret mælk holder sig længere og det kan Arla godt lide. Så til helvede med, at det homogeniserede mælkefedt trænger direkte og ufordøjet ind i blodbanen på folk - ikke ligefremt toppen af sundhedsfremme, vel?! Om dette har eller ikke har en kræftfremkaldende virkning på tarmene eller andre organer i kroppen, kan jeg ikke siger og siger det heller ikke! Meeeen! At få "sprøjtet" Arlas homogeniserede mælkefedt direkte i blodårene når man har handlet Arlas "økologiske" mælkeprodukter og netop derfor føler man sig sikret mod netop den slags.... ja, ved jeg ikke hvad jeg skal kalde.... "bedrag"? "Vildledende markedsføring"? Hmm... jeg ved ikke om homogenisering er forbudt i økologiske mælkeprodukter, men jeg ved, at dette er noget alle, der handler økologisk forventer. Det er squ synd for de øko-landmænd.... De burde være organiseret udenom mastodonter som Arla....

  Pecunia non olet... "penge lugter ikke". Heller ikke sponsordonationer til Kræftens Bekæmpelse.... så fra denne kant kommer der i hvert fald ikke budskaber rettet imod homogeniserede fedtstoffer i danskernes kost.... Derimod kommer der i massevis vås, som denne fra i morges... "Den farlige evige ungdom", "aldring beskytter mod kræft" og lignende pladder, der er taget ud af den videnskabelige sammenhæng og er blevet omskrevet til at blive slynget ud i æteren.... som et lille barn der kalder: "mor, moooar... jeg er her, glem mig ikke!"

  Og på plejehjemmene og hospitalernes langtidsmedicinske sengeafsnit ligger der tusinder af syge ældre, hvis alderdom ikke havde formået at beskytte dem mod sygdom og svækkelse.... sikkert fordi de havde smurt NIVEA i hovedet i utide....

  Uha da da.... hvor er jeg altså træt af Kræftens Bekæmpelse! Kan det overhovedet passe, at der slet ikke foregår ægte forskning i kræft i andres regi? Findes der slet ikke alternative forskermiljøer her i landet? Kan det virkelig passe?
  "Der findes et særligt sted i helvede forbeholdt kvinder, der ikke hjælper hinanden..." M. Albright

 6. #6
  Guest avatar
  Bea Gæst

  Standard

  Hej Anina

  Flot flot, og jeg ville ønske brevet kom lidt længere frem i medierne. Jeg har selv gået med tanker om hvordan de finder frem til f.eks. alt det med rygning, hvilken gennemsnitsalder og ja i det hele taget en dokumentation for det de siger.

  Jeg savner også deres tilstedeværelse i andre sager, som du beskriver. Min mand har såmænd lige sagt at vi skal meldes fra på betalingsservice, fordi de (Kræftens Bekæmpelse) har været så frække at sætte det beløb op vi har aftalt op til det dobbelte. Jeg får sådan en underlig fornemmelse af Kræftens Bekæmpelse som et stort system og apparat, som der er nogen der lever fedt af. Jeg kunne godt tænke mig som du skriver, at de tog sig af de kræftsyge, frem for at dele mennesker op i kategorier.

  Du får skrevet du gør noget ved det. Jeg tænker bare og det er ikke så ofte jeg virkelig gør noget. Måske tror jeg, at der ikke er nogen der gider høre på det, eller også har jeg ikke overskud til at gøre det.

  Godt gået Anina, bare kom igen. Du skriver på en måde så det giver genlyd!!!!

  Knus Bea

 7. #7
  Guest avatar
  Sisse Gæst

  Standard

  Jeg vil godt tilslutte mig ovenstående, jeg synes det er noget så flot skrevet.
  Knus
  Sisse

 8. #8
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Lokation
  Sjælland, Stjernetegn: Fisk/Dragen
  Alder
  74
  Indlæg
  5,273

  Standard

  Citer Oprindeligt indsendt af Bea
  Min mand har såmænd lige sagt at vi skal meldes fra på betalingsservice, fordi Kræftens Bekæmpelse har været så frække at sætte det beløb op vi har aftalt op til det dobbelte.
  Kan/må-man-det?!? Bare selv at "tage" hvad man synes?!?

  Derfor nøjes jeg sq.. med netbanken... Det er sket et par gange med Betalingsservice, at "nogen" gik ind og hentede penge, selv om transaktionen ikke var forhåndsgodkendt af mig. Jeg nøjes fortsat med netbanken! Gør jeg!
  "Der findes et særligt sted i helvede forbeholdt kvinder, der ikke hjælper hinanden..." M. Albright

 9. #9
  Guest avatar
  Bea som Gæst Gæst

  Standard

  Nej Anina, det må man ikke og jeg må indrømme at jeg går og hidser mig op over det. Det kommer de ikke godt heller ikke godt fra. Der bliver gjort noget ved det, det skal jeg nok sørge for. Princippet i selv at tage bekræfter mig i mine bange anelser, at det er en slags "pampere" der sidder på tronen. Nu er jeg spændt på hvor svært det er at komme igennem med vores budskab.

  (Håber det ikke bliver lige så svært som at komme væk fra Viasat. Min gamle far kan ikke komme ud af det. Jeg har kæmpet en kamp, skrevet og talt højt og lige meget hjælper det. Abonnementet er sagt op, men de ringer til og får lige nøjagtigt det svar de vil have. Som I nok ved er min far dement og de kan få ham til at sige hvd de gerne vil høre. Lige nu modtager far regninger, som vi lader ligge fordi de har lovet at lukke ned flere gange, det sker bare ikke. Heldigvis har jeg kvitteringen fra da vi sendte opsigelsen som trådte i kraft 1 september, jeg sendte den heldigvis anbefalet. Jeg er spændt på hvad der sker nu til den første.)

  Tankevækkende at tænke på moralen er dalet hos firmaer og nu også Kræftens Bekæmpelse. Jeg kan brække mig over, hvor lavt de de vil synke for at få penge. Penge er gud!!!!!!!!!!!!!!

  Nå, nu kom jeg af med lidt "galde".

  Kan godt forstå du beholder netbanken.

  Knus Bea

 10. #10
  Guest avatar
  Gæst

  Standard

  Lige for at følge op på den gamle tråd, vil jeg lige fortælle at min mand har medt fra ved kræftens bekæmpelse. HAn har skrevet til dem. Håber de lære lidt af det. HVis vi skal give igen bliver det pr net bank eller når de samler ind. Lige pt er lysten og engagementet for organisationen dalende.

  Bea

 11. #11
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Lokation
  Sjælland, Stjernetegn: Fisk/Dragen
  Alder
  74
  Indlæg
  5,273

  Standard

  Citer Oprindeligt indsendt af Anina
  Petunia non olet... "penge lugter ikke". Heller ikke sponsordonationer til Kræftens Bekæmpelse....
  Hmm... jeg er faldet over flere kræftrelaterede guldkorn, der tyder på at det er ikke fra Kræftens Bekæmpelsesside man kan forvente sig reel besked og ærligt indsats i forskningen omkring kræftbehandlingen.....

  Foreningen træder tydeligere og tydeligere frem, som fup og en flok menneskers hobbydrift snyltende på de syge og specielt disse af donationsgivere, der lader et helt livs slid omsætte i at donere arven til denne humbug-flok i stedet at betænke bedre godgørende formål og virkeligt redde livet.... eller blot at betænke familie og/eller venner, eller bare de hjemløse eller noget helt andet.... Alt er bedre end denne flok snyltere, der på skrømt agerer kræftens banemænd. Ja, måske - men så bliver det for kræften og ikke mod kræften.... Altså hvis man iagttager de spor Kræftens Bekæmpelse trækker efter sig i det virkelige liv...

  Uha hvor er jeg dog vred (igen!).

  Jeg er faldet over Maria Cuculizas bog "Brystkræft: Sådan overlever du" Læs mere om bogen....  ....og jeg må sige, at det er en chokerende læsning.... på alle måder - chokerende! Jeg nægter at tro, at det er kun behandling af brystkræftsyge der halter... det kan bare ikke passe, at alle andre kræftformer ekskl. brystkræft er i orden og oppe på "verdensniveauet".... Dèn køber jeg ikke. Ikke mere!. Det gælder kræftbehandlingen under èt.... At vi beklæder en af de første pladser på listen over verdensrekorder i kræftdødelighed er øjensynligt ikke uberettiget...

  Citer Oprindeligt indsendt af Maria Cuculiza
  Når jeg overhovedet lever i dag, er det ikke takket været det danske sundhedsvæsen.

  At jeg er i live, er på trods af sundhedsvæsenets ventelister, lægers fejl, private og offentlige hospitalers sløseri, manglende dygtighed og magtmisbrug. Og alene i kraft af egen foretagsomhed og ikke mindst udenlandske lægers og venners hjælp.
  Citer Oprindeligt indsendt af Maria Cuculiza om bivirkninger
  Vores ret til informeret samtykke trædes nok hårdest og hyppigst under fode, når det handler om oplysninger om bivirkninger.

  Kræftens Bekæmpelses 25 siders hefte til kvinder med brystkræft - sponsoreret af medicinalfirmaet Roche - er et godt eksempel på en ellers vigtig information, som hverken er uafhængig, troværdig eller fyldestgørende.

  Pjecen, som er lavet i et samarbejde mellem en af de helt store producenter af brystkræftmedicin, Roche, Kræftens Bekæmpelse og to af Danmarks toneangivende onkologer, professor, dr.med. Mogens Blichert-Toft og dr.med. Henning Mouridsen, er larmende tavs om de mest alvorlige bivirkninger og de beskedne behandlingsresultater.

  F.eks. informerer den sponsorerede pjece ikke om:

  * at uafhængige undersøgelser viser, at bestrålede kvinder over 50 år lever kortere end de, som ikke har fået stråler - og at strålerne kan give dødelige skader på hjerter og lunger
  * at antihormonmedicinen Tamoxifen gavner mindre end en fjerdedel af dem, der får pillerne - og at det samme medikament giver hver tredje kvinde depressioner
  * at kemobehandling gavner mindre end en femtedel af dem, der får det - og at nogen dør af selve behandlingen
  Læs mere hvis du tør på Bedre Medicin

  I Jesper Vestergaard Larsens artikel i fagbladet Journalisten svarer Maria Cuculiza på adskillige spørgsmål relateret til hendes bog og hendes erfaring med de danske verdens rekord i dødelighed bærende hvide kitler.... Bla. a.

  – Hvad har det betydet for din tiltro til lægerne?

  »Folk er normalt meget autoritetstro, når det gælder læger. Der var jeg journalist nok til at sige ’hey, har han nogle kvalifikationer, har han nogensinde haft noget at gøre med en kræftpatient, har Hamlet nogle kompetencer inden for brystkræft? Nej, det har de ikke, okay, lad mig komme ud af vagten!’ Var jeg ikke journalist, ville jeg nok være mere autoritetstro. Så havde jeg nok ventet, og så var jeg død.«

  – Hvor meget kan brystkræftpatienter selv gøre for at blive raske?

  »Fordi behandlingen er så dårlig i Danmark, kan man gøre rigtig meget selv. Men hvis vi havde den optimale behandling, tror jeg, det ville være begrænset, hvad man kunne gøre. Jeg bliver tit fremstillet som hende, der sejrede over kræften. Men jeg synes ikke, det skal være noget adelsmærke, at man er blevet kureret for kræft. Bare fordi Kræftens Bekæmpelse gerne vil have nogle feel-good-historier, så de kan kradse nogle penge ind.«
  Læs hele interviewet her på Journalistens hjemmeside

  Ellers søg bare på Maria Cuculiza på Google og du vil få flere end 19.000 hits (dansk) på navnet alene.... mere end rigeligt læsestof, selv om forhåbentligt ikke alt handler om kræft...
  "Der findes et særligt sted i helvede forbeholdt kvinder, der ikke hjælper hinanden..." M. Albright

 12. #12
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Lokation
  Sjælland, Stjernetegn: Fisk/Dragen
  Alder
  74
  Indlæg
  5,273

  Standard

  Citer Oprindeligt indsendt af Journalisten
  Sygdommen har en betydeligt større dødelighedsprocent i Danmark end i lande, vi normalt ikke ønsker at sammenligne os med.
  Hvor er jeg bare TRÆT af Fogh, Pedersen og alle medløbere... Hvor er jeg TRÆT af Pia Kjærsgård der påstår frejdigt at DF taler og sikrer den lille mands sag.

  Jeah right! Den sunde lille mands måske. Men fandme ikke de syges..... Satans kælling, uden hvilken kunne de ikke gennemføre deres storslåede politik, der ikke nøjes med at forhindre misbrug, men går direkte ud og "bekæmper" de syge selv! Og alle disse 80.000.000.000 af vores penge, der er blevet "sparet" i 2005, og i 2006 100.000.000.000 mens den "lille mand" kan se langt efter hjælp og virksom sygdomsbehandling....

  .... til gengæld kan "første dame" se frem til, (som den første i historien) at modtage em erstatning for "tabt arbejdsfortjenneste" når hun følger på luksusrejserne med sin fine mand.... Statsministeren.... sikken en forvrænget proportionssans og sikken en u-a-n-s-t-æ-n-d-i-g-h-e-d !!

  Ha, og nu har de økonomiske vismænd erklæret at afvikling af udlandsgæld er en dårlig forretning.... og hvad de kloge hoveder så finder på at foreslå istedet?

  Et nyt (Rigs)hospital i Ørestaden!!! Et hospital, der skal være SÅ fint og SÅ veludstyrret og SÅ fuld af "kapaciteter", at det vil kunne tiltrække udenlandske patienter!

  Hallooo! Hallooo! Hvad med først at tage os af vores egne syge?!

  Hvem i alverden havde stemt disse umenneskelige KVAJHOVEDER til magten??!!

  Jeg spørger bare.... og jeg spørger videre.... kommer vi til at gøre det igen?
  "Der findes et særligt sted i helvede forbeholdt kvinder, der ikke hjælper hinanden..." M. Albright

 13. #13
  Registreringsdato
  Mar 2006
  Lokation
  Fyn
  Alder
  79
  Indlæg
  1,106

  Standard

  Ja, det er ganske uhyggelig læsning, som både gør en rasende og ked af det. Rasende, fordi det er noget forbandet svineri, der foregår i kræftbekæmpelsens navn, og ked af det på alle de syge menneskers vegne. Syge mennesker, som ikke får den behandling, der har krav på - syge mennesker, der bliver fejlbehandlet, og syge mennesker, der bliver kostet rundt i et system, hvor penge tæller mere end mennesker!

  Citer Oprindeligt indsendt af Anina
  Hvem i alverden havde stemt disse umenneskelige KVAJHOVEDER til magten??!!
  Det skal jeg sige dig: Det er alle dem, der har penge nok til at søge andre steder hen end i vores eget utilstrækkelige sygehusvæsen. Det er dem, for hvem det giver status at blive behandlet på dyre privathospitaler, og det er mange af dem, som aldrig har oplevet det danske hospitalssystem indefra!

  Pudsigt nok, så sad jeg i dag i saunaen sammen med en kvinde, der blev brystopereret for 7 år siden, og vi fik en lang snak om forløbet. Selve operationen forløb fint nok, men hun skulle så have opbygget et nyt bryst, og det blev et rent mareridt. Hun måtte igennem adskillige operationer, fordi der simpelt hen var sjusket så meget, at man tror, det er løgn!

  Heldigvis har hun det fint i dag og er fuldstændig rask.

  Det er ikke helt løgn, når man siger, at man skal have et godt helbred for at være syg i Danmark! :x

  Knus, Anne
  Alder er som at bestige et bjerg - man bliver nok lidt forpustet, men man får en langt bedre udsigt!

 14. #14
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Lokation
  BORNHOLM
  Alder
  66
  Indlæg
  599

  Standard

  Kære Anina
  Hvorville jeg gerne,at du sætte dit vrede indlæg verrørende kræftensbekæmpelse ud i medierne, så vil det få den rigtige virkning du har fuldstændig ret i dine argumenter, men det rokker sig ikke ud af stedet. Alene deres navn kræftens bekæmpelse klinger som noget godt i vore ører, så kan de næsten handle som det passer dem.
  Jeg fik iøvrigt her forleden bladet fra foreningen af skadeligt dentalmatriale, der var et indlæg om en forsker, der var blevet ramt af agressiv brystkræft, og hun fandt ud af at i kina eksisterer sygdommen ikke, de kalder det de riges sygsom.
  Hun undersøgte hvordan det kunne være, og fandt ud af, at i kina drikker de ikk mælk, det er kun til spædbørn. Hun havde på sit observations tidspunkt en tumor ,som lægerne ikke kunne få has på.
  Hun stoppede med at indtage mælkprodukter i sin kost, og tumoren forsvandt.
  Jeg må indrømme at jeg store mælke elsker ikke har drukket mælk i det sidste års tid, men det var før jeg læste dette indlæg.
  Knus Biddi
  Biddi fra Bornholm

 15. #15
  Guest avatar
  Bea Gæst

  Standard

  Jeg sidder og læser og bliver mere og mere frustreret. At tænke sig, at der ikke er andre mennesker at spørge til råds om så vigtige tin g som medicinering under alvorlig sygdom.

  Hvis jeg bliver alvorlig syg er der kun mig selv, jeg kan have tillid til. Jeg skal passe på hvilken medicin jeg indtager, hvilke bivirkninger den har og om nu også de kan gives på samme tid med alt det andet medicin uden det gør mere skade end gavn.

  Det er er så forfærdeligt, fordi jeg ikke kan have tillid til at læger ved bedre end jeg selv. Oveni tillidsbruddet ligger så faren for at blive betragtet og behandler som en kværulant, der ikke vil samarbejde.

  Alt dette skal jeg tænke på oveni at jeg måske er ramt af en dødelig sygdom. Det er barsk læsning, men jeg er ikke i tvivl om at lægerne og forskerne ikke kender konsekvenserne til bunds af det de gør. Medicin er blevet en vare, som ikke kun skal bruges til at redde menneskeliv, men også indbringe rige mennesker penge, så de bliver endnu rigere. Det er ikke bare mennesker der tjener penge på medicinalindustrien, men også staten. Det her er en jungle, som jeg slet ikke kan finde hoved eller hale ved.

  Tag et eksempel som rygning. Staten skovler penge ind fra tobaksindustrien på samme tid som de tvinger den samme industri til at mærke varerne som dødsens farlige. Hvorfor er dødsensfarlige varer så let tilgængelige? Hvorfor er det lovligt at sælge disse stoffer?. Det er igen op til det enkelte menneske at forvalte sit eget liv. Det her er sat på spidsen men det er paradoksalt og hundredevis af varer kan nævnes som et paradoks, heriblandt medicin.

  Jeg er dog ikke i tvivl om vi er ved at ødelægge verden med kemiske stoffer. Alt efter hvor vi bor i verden er de forskellige sygdomme kædet sammen med vores geografiske adresse og vores levevis og kultur.

  Den anden aften sad jeg og fulgte et tvprogram omkring fiskeoliens dokumenterede virkning, både på børn og voksne. Jeg vil ikke komme nærmere inde på detaljer, men jeg kom til at tænke på hvor stor en indflydelse vi mennesker har på at spolere fødekæden på for at tjene penge. De vigtige fedsyrer findes i fisk og planter. Planterne bliver ædt af fritgående høs, og når vi spiser æg fra disse høns får vi bl,a nogle af de vigtige fedsyrer. Gad vide om vi også får de vigtige fedtsyrer fra vore burhøns?. Fy for pokker, hvor vi behandler vores dyr. Man kan så sige dyrene straffer os ved at lave æg, som vi kun kan bruge for at holde sulten fra døren. Æggene er drænet for alt hvad der er sundt. Disse høns er nok fordret med noget billigt sammensat bras, som vi ikke kender bivirkningerne af. Måske er de farlige, hvis vi indtager en speciel medicin osv.

  Hvis ikke vi snart begynder at tænke på menneskets indgriben i naturen og alt hvad der er naturligt, ja, så tør jeg ikke tænke på konsekvenserne. Måske er løbet kørt, og så må vi jo bare hver især få det bedste ud af vores liv. Det er vist det der lægges op til...........................

  Fy føj, hvor er det her slemt at tænke på. Magt og penge er de rige landes nye religion.

  Hvor er det pokkers svært at leve uden at føle man kan have tillid til lærde folk, fordi de værner mere om deres pengepung end om deres lærdom.

  Nå, det er så mit sure opstød over, hvordan vi forvalter vores jord og min bekymring derom

  Bea

 16. #16
  Guest avatar
  Bea Gæst

  Standard

  Ovenpå dette anfald af afmagt og hidsighed, har jeg i mellemtiden gået en lang tur, hvor jeg er faldet lidt ned igen.

  Jeg er kommet til den konklusion at så længe mennesker er motiveret til at hjælpe hinanden med magt og penge som det største motiv, er det ikke så sært at det hænger sammen på den måde. Den dag hvor vi hjælper hianden, og den jord vi lever på ud fra en ægte interresse medmenneskelighed, så ser verden lidt anderledes ud.

  I al den tid jeg har været " syg" har jeg øvet mig i, at leve i nuet, og det bliver jeg ved med. Jeg vil leve i nuet, velvidende at jeg kan gøre en forskel på den plet jeg står på, velvidende at verden er skruet sammen af magtfulde pengemænd. De skal ikke få lov at tage livsgnisten og livskvaliteten fra mig.

  Jeg kan gå herind på forum, hvilket mange andre også kan og få motivation til at tænke og agere på en fornuftig og human måde. Det er lige netop den måde der tiltaler mig, for jeg synes ikke medierne er objektive og grundige i deres antagelser. De fleste af dem der råber højest, er dem hvor motivet til deres antagelser efter min mening ikke er noget værd.

  Nu håber jeg at rigtig mange mennesker vil kigge forbi og læse disse indlæg og at det vil give anledning til reflektioner. Jeg selv vil give mig til at læse en god bog.

  Bea

 17. #17
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Lokation
  Sjælland, Stjernetegn: Fisk/Dragen
  Alder
  74
  Indlæg
  5,273

  Standard

  Citer Oprindeligt indsendt af Anina
  Citer Oprindeligt indsendt af Anina
  Pecunia non olet... "penge lugter ikke". Heller ikke sponsordonationer til Kræftens Bekæmpelse....
  Hmm... jeg er faldet over flere kræftrelaterede guldkorn, der tyder på at det er ikke fra Kræftens Bekæmpelsesside man kan forvente sig reel besked og ærligt indsats i forskningen omkring kræftbehandlingen.....

  Foreningen træder tydeligere og tydeligere frem, som fup og en flok menneskers hobbydrift snyltende på de syge og specielt disse af donationsgivere, der lader et helt livs slid omsætte i at donere arven til denne humbug-flok i stedet at betænke bedre godgørende formål og virkeligt redde livet.... eller blot at betænke familie og/eller venner, eller bare de hjemløse eller noget helt andet.... Alt er bedre end denne flok snyltere, der på skrømt agerer kræftens riddere. Ja, måske - men så bliver det for kræften og ikke mod kræften.... Altså hvis man iagttager de spor Kræftens Bekæmpelse trækker efter sig i det virkelige liv...

  Uha hvor er jeg dog vred (igen!).
  Ja, ja... det ser ud til, at pengene indsamlet til forskning i brystkræft gennem kampagnen: "Støt brysterne" går til alt andet end.... forskning i brystkræft....

  Ja, ja... et kvindeliv er lige så værdiløst her som i den tredje verden. Hos os udryddes vi bare mere sofistikeret.... og.... vi donerer endda penge til.... vores egen udryddelse.... Det kan man - trods alt - ikke "beskylde" kvinderne i den Tredje Verden for.... Hmm... så hvem mon pis...r nu i modvind?

  Jeps. Os. Danske kvinder. Vi civiliserede. Vi veluddannede. Vi smarte og vi "med vort på det tørre". Alligevel er det 11 af os her i Danmark, der hver eneste dag får konstateret brystkræft.... Pengene samles ind til os og.... går til.... forskning i.... prostatakræft eller anden, mere "spændende" kræftform, specielt passende til vore verdensherrer i Danmark....


  "Det er en god måde at

  fundraise på. Bryster

  er appelerende og

  det BUDSKAB SÆLGER

  betydeligt bedre end at vise

  indholdet af tarme frem

  på forsiden af avisen"
  ....
  .....fremturer Direktør Arne Rolighed, Kræftens Bekæmpelse
  KAMPEN OM BRYSTERNE

  Af Nina Vinther Andersen

  DANSKERNE giver hvert år i oktober millioner til kampen mod brystkræft. Med god grund: Brystkræft er den hurtigst voksende kræftsygdom i landet og rammer 11 kvinder om dagen. Det er Kræftens Bekæmpelse, der står bag ”Brystkræftmåneden”, som indsamlingen kaldes, og som gennem de sidste tre år har givet mere end 20 millioner kroner til organisationen. Men selv om Kræftens Bekæmpelse lover at pengene samles ind specifikt for at ”styrke kampen mod brystkræft” giver de alligevel ikke nævneværdigt fl ere penge til forskning i sygdommen end tidligere.

  Det udløser kraftig kritik fra patienter, kræftforskere og en erfaren fundraiser: ”Kampagnen giver sig ud for at ville rykke ekstra på brystkræft. Det gør de så ikke, og det, synes jeg, er at holde
  en masse mennesker for nar”, siger en af landets mest fremtrædende fundraisere på området.


  En kvinde havde taget småkager med. En anden havde brygget kaff e og the og stillet kopper frem på bordet. 17 kopper og 17 tallerkener. Til 17 kvinder med brystkræft, siddende på stole med mørkeblåt betræk i køkkenet hos Kræftens Bekæmpelse i København i 1996. Stemningen var løftet, med en lidt større energi fra de yngste kvinder end de ældste.

  I dag – godt ti år senere – er halvdelen væk. Døde af deres sygdom.

  Lis Truels Jensen er endnu ikke en af dem, selvom kræftens fangarme nu har spredt sig ud i hendes lever, lunger og knogler.

  Det var hende, der oprindeligt ringede til de andre kvinder og tog initiativet til at stifte Landsforeningen mod Brystkræft i patientorganisationens køkken.

  – Kvinder er generelt så tilbageholdende. Èn i bestyrelsen sagde på et tidspunkt: Skal vi ikke snart holde op med at brokke os, ellers bliver de nok trætte af os. Men jeg ved, at det først er, når de er ved at få kvalme af vores bud skaber, at de begynder at lytte … Der kan imidlertid være langt fra at lytte og så til at handle.

  Mens Lis Truels Jensen og hendes veninder har rendt politikerne på dørene for at få indført gennemgribende ændringer i diagnosticeringen og behandlingen af brystkræftpatienter, har de set hinanden dø lidt efter lidt.

  For antallet af kvinder, der får og dør af brystkræft, stiger. Og stiger.

  Danske kvinder har rekord i dødsfald på grund af brystkræft. Kvinder i 40erne har en trefold risiko for at få kræft, sammenlignet med deres mormødres generation.

  – Så man skulle jo tro, at den udvikling synes så alarmerende, at nogen virkelig gjorde noget, fortæller Lis Truels Jensen.

  Det er der også.

  Men ikke alle har lige let ved at få penge til det. Én ud af ni danske kvinder får i løbet af deres liv at vide af deres læge, at de har fået brystkræft. Mere end halvdelen vil være døde efter ti år. Med en andel på 16 procent af de nydiagnosticerede kræftpatienter, er det den hurtigst voksende kræftsygdom i Danmark.

  Derfor er brystkræftforskning uhyre vigtig. Kræftens Bekæmpelse, som er den største private fond som kræftforskere kan søge om penge, bruger imidlertid kun syv procent af sit forskningsbudget på brystkræft.

  – Problemets omfang er jo kæmpemæssigt, så det kunne se ud som om, der var en underbevilling til brystkræft, siger professor på Rigshospitalet, Henning Mouridsen.

  Hvert år i oktober løber Kræftens Bekæmpelses særlige indsamling af stablen, som skal styrke kampen mod brystkræft. Skuespillere, fodboldspillere og andre kendisser træder op i det gode formåls
  tjeneste og donerer penge, mens de opfordrer andre til at gøre det samme. Det lyserøde støttearmbånd sælger for fl ere millioner, lige som de specialdesignede smykker, tæpper, t-shirts og andre produkter.

  Det er ca. tre år siden at organisationen besluttede sig for, at den ville gå helhjertet ind i brystkræftindsamlingen i ok tober måned. Første gang – i 2004 – kom 2.2 millioner kroner i kassen, året efter var det 8.4 millioner. Indtægterne fra den seneste kampagne i oktober sidste år er nu gjort op til 9,8 millioner kroner.

  Og der kommer stadig penge ind – trækplasteret er, at man kan støtte forskningen i brystkræft. På kampagnens hjemmeside ’stoetbrysterne.dk’ opfordrer Kræftens Bekæmpelse til at ”give et bidrag til forskningen i brystkræft”

  – blandt andet ved at sende 50 kr. gennem en SMS med teksten BRYST til et bestemt kampagnenummer.

  ”Mange tak for din støtte til Kræftens Bekæmpelses arbejde mod brystkræft”, kvitterer organisationen i en SMS efter at have modtaget pengene.

  Men selvom Kræftens Bekæmpelse samler ind specifi kt til forskningen og kampen mod brystkræft, så mærker brystkræftforskere i Danmark ikke et løft i midlerne.

  – Hvis opmærksomheden øges omkring en særlig sygdom, så burde bevillingerne til den frie forskning på det pågældende område jo øges. Ellers er der ingen mening med sådan en indsamling, siger professor Henning Mouridsen fra Rigshospitalet.

  Men det bliver de ikke, siger professor Torben F. Ørntoft, tidligere formand for det udvalg i Kræftens Bekæmpelse, Det Læge- og Naturvidenskabelige Udvalg, der deler penge ud til forskning og bestemmer, hvad der skal forskes i. Det forhold udløser kraftig kritik fra brystkræftforskere,
  patienter og fundraisere.

  ”KAMPAGNEN
  giver sig ud for at ville
  rykke ekstra på brystkræft.
  Det gør de så
  ikke, og det, synes jeg, er
  at holde en masse mennesker
  for nar. Jeg synes,
  det handler om moral.
  Ellers skulle de kalde
  kampagnen noget andet”

  Fundraiser Nina Wedell-Wedellsborg

  – Når nu ens mærkesag er brystkræft og det lige præcis er den kræftform der ligger mit hjerte nært, så er det jo mærkeligt, at man ikke kan øremærke de penge og være med til at give brystkræftforskningen et løft. Kampagnen giver sig ud for at ville rykke ekstra på brystkræft. Det gør de så ikke, og det, synes jeg, er at holde en masse mennesker for nar. Jeg synes, det handler om moral. Ellers skulle de kalde kampagnen noget andet, siger Nina Wedell-Wedellsborg, den måske mest fremtrædende fundraiser på området i landet.

  Kassen bugner
  Når en forsker skal have penge til at vurdere, hvordan en kemoterapi virker eller studere, hvorfor kræftceller ikke slår sig selv ihjel ligesom raske celler gør, så kan han eller hun søge penge fra Kræftens Bekæmpelse.

  Cirka halvdelen af organisationens indtægter på knap 400 millioner kroner går hvert år går til kræftforskning, hvilket har gjort Kræftens Bekæmpelse til den største, private kræftforskningsfond i landet.

  Pr-værdien i at forbinde kræftsagen med en sygdom, som rammer mange familier, herunder unge mødre, er enorm.

  – Det er en god måde at fundraise på. Bryster er appellerende og det budskab sælger betydeligt bedre end at vise indholdet af tarme frem på forsiden af avisen, siger Arne Rolighed, direktør for Kræftens Bekæmpelse.

  Med sit let forståelige budskab, Støt Brysterne, kendte mennesker i tv og en eff ektiv internet-indsamling, rykkede kampagnen op i gear, da Kræftens Bekæmpelse tog ansvaret for indsamlingen.. Og Arne Rolighed tror på, at det snildt kan blive til endnu fl ere penge end de knap ti
  millioner i 2006.

  – Den her indsamling, er det en øremærket indsamling?

  – Ja. Når vi laver kampagne af brystkræftkarakter, så giver vi håndslag på at de her penge ubeskåret går til brystkræftinitiativer. Men ikke at pengene i snæver forstand går til brystkræftforskning. Vi skriver, at det er bredt. Vi skal stå til regnskab overfor Deloitte, at de her penge også
  bliver brugt til brystkræft, siger Arne Rolighed og nævner, at pengene går til forskning, blandt andet en intern kræftforsker i Kræftens Bekæmpelse, og til patient støtte

  – blandt andet så brystkræftpatienter kan komme på rehabiliteringscentret Dallund.

  Det etiske regnskab
  Deloitte er et af landets største revisionshuse. Men Kræftens Bekæmpelse skal også til regnskab overfor de tusindvis af mennesker, som hvert år lader en tier slippe ned i en af raslebøsserne eller testamenterer deres formue til kræftsagen.

  Ifølge de etiske retningslinjer fra Isobro, som er indsamlingsorganisationernes brancheorganisation, skal der være
  et særskilt regnskab, når velgørende organisationer laver øremærkede indsamlinger. Så kan alle se, hvad deres penge går til, og det øger troværdigheden.

  Det kan imidlertid være lidt svært at gennemskue for en udenforstående, hvordan pengene fra brystkræftmåneden fordeles. Måske fordi store dele af pengene fra brystkræftindsamlingen i følge en intern mail fra organisationens marketingschef Poul Møller havner i den såkaldte "fælleskasse".

  – der dækker alle kræftsygdomme: ”…en meget stor del af 2006 brystkræftkampagnepengene skal i fælleskassen”, skriver marketingschefen, og påpeger oven i købet selv at det giver ledelsen ”en etisk udfordring i med fast stemme at kunne sige, at vi har brystkræftrelaterede projekter og basisudgifter, der budgetmæssigt er mindst lige så store som de forventede indtægter ved næste oktober måneds brystkræftkampagne”.

  Men der burde være et separat regnskab for brystkræftindsamlingen,
  siger professor Nils Brünner fra Københavns Universitet, der er en af Danmarks førende kræftforskere.

  – Problemet er, at de penge, der samles ind, dem kan man ikke følge præcist. Det burde være som i USA, hvor der efter en specifi k indsamling kommer et opslag om, at nu kan man søge de indsamlede penge til brystkræftspecifikke forskningsprojekter. Hvis man – billedligt talt – kunne farve de pengesedler, man fi k ind, skulle de kunne følges hele vejen frem til forskningen. Kræftens Bekæmpelse ville øge sin troværdighed, hvis man kunne følge pengene fra Støt Brysterne indsamlingen, siger han.

  Det preller fuldstændig af på Arne Rolighed. Når han skal forklare, hvad pengene går til, tager han papir, blyant og et A4-ark fra regnskabsafdelingen i brug for at forklare, hvordan tingene hænger sammen.

  – Vi har en omsætning på knap 500 millioner kroner, og så virker det helt åndssvagt at lave et regnskab på ti millioner kroner, siger han og understreger flere gange i interviewet, at når organisationen får én krone ind fra brystkræftkampagnen, så lægger organisationen 2-3 kroner ekstra oveni til støtte for brystkræftpatienter, til rådgivning og forskning i brystkræft.

  Fra ord til forskning
  Når et menneske får kræft kan man hente støtte hos Kræftens Bekæmpelse. Via en telefonlinje kan patienter og deres nærmeste dele frygt og tanker med en god lytter. Patienter kan mødes i grupper, til arrangementer og få information og rådgivning landet over.

  Den psykosociale støtte kom Mette Jespersen til gode, da hun som 33-årig fi k konstateret brystkræft. I de efterfølgende år hjalp hun andre brystkræftpatienter som frivillig i Kræftens Bekæmpelse.

  Men på et tidspunkt fik hun nok af ord. Hun ville have handling. Og forskning.

  – Jeg syntes ikke, der skete noget. Der var ikke flere kvinder, der overlevede brystkræft. Der skulle mere til end ord. Vilje og penge, siger hun og gik derfor med, da Landsforeningen mod Brystkræft blev stiftet.
  Ligesom Lis Truels Jensen vidste hun, at forskning i brystkræft er essentiel for overlevelsen for kvinder med brystkræft.

  Samme holdning har Nina Wedell-Wedellsborg. I dag er hun den danske repræsentant for auktionshuset Sotheby’s, men hun begyndte sin karriere som kommunikationschef i Estée Lauder.

  Kosmetikfirmaet er kendt verden over for sin indsats mod brystkræft og som drivkraften bag at gøre oktober måned til brystkræftmåned på verdensplan.

  Når Kræftens Bekæmpelse i dag har penge at dele ud til brystkræftinitiativer, så skyldes det blandt andre Nina Wedell-Wedellsborg.

  I årevis indsamlede hun midler ind til fordel for brystkræftsagen – blandt andet arrangerede hun i et par år en velgørenhedsauktion på D’Angleterre, som blev åbnet af grevinde Alexandra.

  – Det var helt klart min forventning til kampagnen, at forskningen i brystkræft skulle få et ekstra løft. Vi har status quo på brystkræftforskning, og derfor er der behov for at give noget ekstra, så forskerne kan finde det, der virkelig virker. Det er derfor, jeg gerne vil have, at der sker noget på lige præcist på forskningen på den kræftform,
  siger hun.

  BANEBRYDENDE FORSKNING: Sammen med kollegaer fra ind- og udland, har Nils Brünner og Henning Mouridsen for nyligt fremkommet med nye resultater fra DCTB samarbejdet. Resultater som kan få stor betydning for fremtidens patienter. Holdet har undersøgt forekomsten af et bestemt protein (kaldet TIMP-1), som i laboratorieforsøg har vist sig at
  være forbundet med en lav respons på kemoterapi.

  Nu har DCTB så undersøgt sammenhængen mellem niveauet af TIMP-1 og respons på traditionel kemoterapi hos kvinder med brystkræft. Og resultaterne peger i samme retning som laboratoriefundene. Nemlig på at patienter med et højt TIMP-1 niveau har begrænset gavn af traditionel
  kemoterapi. Med andre ord, virker kemoterapien altså ikke – eller kun meget ringe – hvis man er bærer af dette protein.

  Næste trin er at få underbygget og udbygget resultaterne. Hvis de bekræftes, er målet og forventningen, at resultaterne kan bruges til at forudsige om kemoterapi er den rette løsning eller ej. Dette vil kunne bane vej for at mange patienter fremover kan tilbydes en anden behandling og samtidig skåne dem for unødige bivirkninger.


  Pengene går i fælleskassen
  Kræftens Bekæmpelse har da også brugt nogle af pengene på forskning i brystkræft.

  Arne Rolighed har valgt at støtte et af organisationens egne projekter i samarbejde med Rigshospitalet, Københavns Universitet og Århus Universitet.

  I 2005 var der tale om knap halvanden million kroner ud af de i alt 8,4 millioner kroner fra oktober-indsamlingen. I spidsen for projektet står Julio Celis, en anerkendt kræftforsker. At han i dag er ansat i Kræftens Bekæmpelse kan han takke Arne Rolighed for, for det var ham, der hentede chileneren til organisationen.

  Pengene til Julio Celis’ projekt går uden om de normale kanaler og kvalitetskontroller, som andre projekter må gennemgå, og som andre forskere fra hele landet over må underkaste sig for at gøre sig håb om at få del i forskningspengene fra Kræftens Bekæmpelse.

  – Jeg synes, han har noget fornuftigt kørende, så derfor har jeg valgt at give ham penge på den her måde, siger Arne Rolighed.

  Her er Arne Rolighed ude i lidt af en balancegang. På den ene side er Kræftens Bekæmpelse en organisation for patienter med alle kræftformer, der samler ind til alle og ikke forfordeler nogen – hverken andre kræftpatienter eller forskere, der interesserer sig for andet end brystkræft.

  Derfor er det helt i tråd med organisationens værdier, når marketingschef Poul Møller skriver, at pengene fra brystkræftmåneden vil gå i fælleskassen.

  På den anden side er der tale om en øremærket indsamling, som skal gå til øremærkede formål for ikke at miste troværdighed – og Julio Celis’ projekt er et øremærket projekt.

  – Hvis Det Læge- og Naturvidenskabelige Udvalg, hvor de (andre forskere, red.) kan søge penge, fi k de her penge, så ville jeg tage røven på befolkningen. For hvis medlemmerne af udvalget fandt, at der ikke var nogen kvalificeredeforskningsprojekter indenfor brystkræft, så ville de
  give pengene til tarmene i stedet, og så ville jeg ikke kunne sige til befolkningen, at de penge, der var samlet ind til brystkræftforskning også gik til det..

  Det får Arne Rolighed da også svært ved fremover, fordi organisationens særlige økonomiske forpligtelse overfor Julio Celis’ lille brystkræftprojekt stopper.

  Dermed ryger alle pengene til forskning fra brystkræftindsamlingen over i Det Læge- og Naturvidenskabelige Udvalg. I udvalget konkurrerer alle landets kræftforskere og grundforskere . heriblandt brystkræftforskerne – om pengene. Men her står ikke automatisk ’brystkræftforskning’ på nogen af sedlerne.

  Hvert år deler udvalget cirka 50 – 60 millioner kroner ud til landets kræftforskere. Set i det perspektiv ville ti millioner reserveret til brystkræftforskning betyde meget. Men sådan foregår det ikke.

  – Fokuserer man meget på én sygdom, for eksempel brystkræft, så stjæler man fokus og penge fra andre sygdomme. Skal man opprioritere brystkræft og så ikke give til prostatakræft? Det er ikke muligt i et lille land som Danmark at dirigere midlerne, da det er ganske få aktive forskere, der præger de enkelte felter, siger udvalgets tidligere formand, Torben F. Ørntoft.

  Brystkræftforskningen får intet løft
  Kun de allerbedste projekter får penge – hvilket vil sige projekterne i den bedste tredjedel. Vurderingerne hviler på strengt videnskabelige retningslinjer, siger professor Torben F. Ørntoft:

  – Der skal være kvalitet i det, for ellers ender de penge, Hr. Larsen har samlet ind med at gå til projekter, som ikke fører nogen steder hen. Og sådan skal det da også være, siger professor Nils Brünner, Københavns Universitet.

  – Men på den måde ender brystkræftforskningen bare ikke med at få det løft, som Støt Brysterne-kampagnen giver indtryk af. Jeg er således ikke vidende om, at Støt Brysterne-kampagnen har givet anledning til et generelt løft for brystkræftforskningen i Danmark, hvilket jeg synes, den burde gøre. Man burde tage nogle af pengene og sige: de her penge skal øremærkes til brystkræftforskning, som alle brystkræftforskere kunne søge og så kunne det være det Læge- og Naturvidenskabelige Udvalg, som stod for kvalitetsvurderingen, siger Nils Brünner.

  Han er ikke hr. hvem som helst. Udover at være en af landets fremmeste kræftforskere har han fået sin forskning publiceret i nogle af verdens førende kræftvidenskabelige tidsskrifter.

  Arne Rolighed vipper på stolen, da han hører, at der er en forventning om et løft i bevillingerne. Han mener, forskerne burde tune deres forventninger ind på et mere realistisk leje og se pengene fra brystkræftindsamlingen i det store billede:

  – De kan da ikke forvente at kunne mærke et løft, når det drejer sig om otte-ni millioner kroner i et område, hvor der samlet set – også fra staten – uddeles en milliard kroner! De otte-ni millioner skal jo deles ud på alt muligt: Dallund, kræftrådgivning, DCTB og DLNU (Det Læge- og Naturvidenskabelige Udvalg, red.). Så jeg kan godt forstå, de overhovedet ikke kan mærke de penge. De kan jo fand’me ikke engang mærke, når de får en halv milliard kroner af Lars Løkke eller af mig, siger Arne Rolighed og henviser til den nuværende sundhedsminister og sin egen tid som minister, hvor kræftindsatsen – herunder hospi taler, forskning og udstyr – fik tildelt en halv milliard kroner.

  DCTB er navnet på den frivillige organisation, som udelukkende arbejder målrettet for brystkræftforskning. Den organisation, som Julio Celis’ projekt hører under, og som lige nu mangler adskillige millioner for at nå sit mål.

  ”Jeg syntes ikke,
  der skete noget.
  Der var ikke fl ere
  KVINDER,
  der overlevede
  brystkræft
  .
  Der skulle mere til
  END ORD,”
  siger Mette Jespersen,
  Landsforeningen mod brystkræft”

  Foreslår en særlig pulje
  En meget stor del af pengene fra Det Læge- og Naturvidenskabelige Udvalg går til grundforskning. Det er den helt basale forskning i for eksempel hvordan celler vokser, og en forskning kan måske – måske ikke – med tiden føre til behandlinger, der kan hjælpe kræftpatienter.

  Samtidig har forskningsudvalget vurderet, at kvaliteten af ansøgningerne fra de kliniske forskere ikke har været så høj som fra grundforskerne. Konsekvensen var og er, at der gik forholdsvis mange penge til grundforskning.

  Ifølge den tidligere formand for udvalget, Torben F. Ørntoft, får brystkræftprojekterne penge, når de er med i den bedste tredjedel. Med andre ord: Når brystkræftforskerne ikke får flere penge til deres projekter, så er det fordi, projekterne ikke er gode nok.

  – Det har jeg meget, meget svært ved at tro på. Vores forskning er på et meget højt niveau internationalt set, og industrien har da heller ikke problemer med at finansiere de undersøgelser, de har interesser i, siger professor Henning Mouridsen fra Rigshospitalet.

  Ifølge Nils Brünner kunne man imidlertid garantere både kvalitet i forskningen og et løft til brystkræftforskning ved at nedsætte en særlig pulje til brystkræftforskere og samtidig beholde de strengt videnskabelige kvalitetskrav.

  At lægerne i det hele taget sidder så tungt på uddelingen af pengene, bekommer ikke Lis Truels Jensen, som også tidligere har siddet i hovedbestyrelsen hos Kræftens Bekæmpelse, vel.

  – Der er en gammel ånd hos Kræftens Bekæmpelse om, at det er lægerne i de toneangivende forskningsudvalg, der bestemmer, hvad pengene går til, og ikke medlemmerne. Det mener de slet ikke, medlemmerne har forstand på, siger hun.

  Kun 7% af forskningsbudgettet går til brystkræftforskning
  Ifølge organisationens egne tal har Kræftens Bekæmpelse de seneste fem år brugt cirka syv procent af sit forskningsbudget på brystkræftrelateret forskning.

  Til sammenligning udgør brystkræftpatienter 16 procent af det samlede antal nydiagnosticerede kræftpatienter i landet – den største gruppe overhovedet.

  Men der bør faktisk slet ikke være en sammenhæng mellem, hvor mange der dør af brystkræft og så den forskningsmæssige side, siger Arne Rolighed.

  – Ærindet i dette hus går i retning af at løfte den basale forskning. Den er der stort set ingen ud over os, der betaler for. Og vi har nogle af de fremmeste forskere i verden ansat og vi er dem i Skandinavien, der er tættest på at få en nobelpris i kræftforskning, så hvorfor i alverden skulle vi putte penge til forskningsmiljøer, som der ikke er noget perspektiv i. Det kan jo være, at basalforskningen lige pludselig giver et gennembrud.

  – Ja, men det kan også være, den ikke gør?

  – Det kan du ikke vide en kæft om. Og i øvrigt er den basale forskning forudsætningen for at udvikle den kliniske forskning, siger Arne Rolighed.

  Direktøren mener, at medicinalindustrien kan tage sig af den såkaldte ’pilleforskning’ – den anvendte, kliniske forskning. Men det skævvrider forskningen, påpeger professor Henning Mouridsen fra Rigshospitalet.

  – Den kliniske forskning er i overvejende grad bestemt af industrien, som gerne vil støtte den forskning, hvor de kan se gavn af deres produkter. Det er fair nok, de skal tjene penge. Men det betyder, at der er områder af den anvendte forskning, som der ikke bliver forsket i, for eksempel om vi til nogle af patienterne lige så godt kunne bruge nogle af de gamle og billigere produkter som de nye og dyrere produkter. Der er høje krav til den kliniske forskning og det gør den utrolig dyr. En klinisk undersøgelse med 1000 - 2000 patienter, der lever op til kravene, vil nemt kunne koste 20 millioner kroner og uden støtte fra industrien er vi i sådanne situationer afhæn gige af blandt andet Kræftens Bekæmpelse, siger Henning
  Mouridsen.

  Lis Truels Jensen er afhængig af hvert eneste lille bitte fremskridt i forskningen, som for hende kan tælles i ekstra timer, dage, uger, måneder og måske endda år. Hun er i gang med endnu en emobehandling og bærer sin spinkle krop let foroverbøjet.

  – Jeg forstår slet ikke deres argument om, at forskning i alle kræftformer skal have pengene. Det handler om at lave en ren cost-benefi t analyse af, hvordan man får mest ud af de her penge på kort og langt sigt. Det største enkeltproblem for kræftpatienter er brystkræft. Og der er tale om at de kvinder, der rammes, bliver yngre og yngre og der kommer fl ere og fl ere af dem. Det er ikke en pensionistsygdom som strubekræft eller prostatakræft, hvor de fl este når at dø af anden årsag. Det er heller ikke fordi det er mere synd for os end for alle de andre. Det er fordi brystkræft, er det største enkeltproblem og en stor omkostning for samfundet, at man burde satse noget mere på det.

  Hvad Landsforeningen mod Brystkræft angår, fik den aldrig et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, for Kræftens Bekæmpelse sagde nej. I en artikel i Weekendavisen begrundede den daværende formand for organisationen, Jens Kristian Gøtrik, afslaget med, at Kræftens Bekæmpelse ikke ønskede, at andre skulle ”rende med pokalen”.

  Link til kilden (Community.dk er nedlagt)
  "Der findes et særligt sted i helvede forbeholdt kvinder, der ikke hjælper hinanden..." M. Albright

 18. #18
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Lokation
  Sjælland, Stjernetegn: Fisk/Dragen
  Alder
  74
  Indlæg
  5,273

  Standard

  Hmm... for en gangs skyld venter jeg med at kommentere til jeg har sundet mig... En ting skal dog siges allerede nu: bliver man syg - skal man bede til guderne om, at man kommer til at "dele" kræftformen med mændene... for så er alt håbet ikke ude endnu....
  "Der findes et særligt sted i helvede forbeholdt kvinder, der ikke hjælper hinanden..." M. Albright

 19. #19
  Registreringsdato
  Mar 2006
  Lokation
  Fyn
  Alder
  79
  Indlæg
  1,106

  Standard

  Hvor pokker skal man gøre af al sin vrede??????

  Jeg har masser af den indeni, men kan jo se, at selv kvinder, der er langt bedre formulerende end jeg, ikke magter i ændre noget.

  Desværre er det stadig mænd, der bestemmer, og vores højt besungne ligeberettigelse og kvindernes kamp for ligeværd, kan ligge et meget lille sted i et Danmark, hvor det udelukkende er penge og økonomi samt profilering af sig selv, der er interessant.

  Undskyld mig, at jeg farer op på den måde, men jeg skummer af raseri, og føler mig så pokkers magtesløs, når jeg læser sådan noget!

  Knus, Anne
  Alder er som at bestige et bjerg - man bliver nok lidt forpustet, men man får en langt bedre udsigt!

 20. #20
  Registreringsdato
  Jan 2006
  Lokation
  Sjælland
  Alder
  57
  Indlæg
  677

  Standard

  Citer Oprindeligt indsendt af Anne
  Hvor pokker skal man gøre af al sin vrede??????

  Jeg har masser af den indeni, men kan jo se, at selv kvinder, der er langt bedre formulerende end jeg, ikke magter i ændre noget.

  Desværre er det stadig mænd, der bestemmer, og vores højt besungne ligeberettigelse og kvindernes kamp for ligeværd, kan ligge et meget lille sted i et Danmark, hvor det udelukkende er penge og økonomi samt profilering af sig selv, der er interessant.

  Undskyld mig, at jeg farer op på den måde, men jeg skummer af raseri, og føler mig så pokkers magtesløs, når jeg læser sådan noget!

  Knus, Anne
  Tja jeg var på vej i seng da jeg så det her indlæg som jeg ikke havde læst..
  Jeg plejer ikke at være mundlam, men det der :twisted:
  Jeg kan kun give Anne ret i det hun skriver, og så undre mig over hvilke årstal vi lever , og hvor meget man kan holde befolkningen for nar...
  Ikke flere penge til kræftens bekæmpelse fra min side, så heller finde en specifik forsker at donere penge til (gad vide om man kan det )

  jeg er målløs

 21. #21
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Lokation
  Sjælland, Stjernetegn: Fisk/Dragen
  Alder
  74
  Indlæg
  5,273

  Standard

  Citer Oprindeligt indsendt af Anina
  "Det er en god måde at

  fundraise på. Bryster

  er appelerende og

  det BUDSKAB SÆLGER

  betydeligt bedre end at vise

  indholdet af tarme frem

  på forsiden af avisen"
  ....

  ......fremturer Direktør Arne Rolighed, Kræftens Bekæmpelse

  (...)

  Med sit let forståelige budskab, Støt Brysterne, kendte mennesker i tv og en eff ektiv internet-indsamling, rykkede kampagnen op i gear, da Kræftens Bekæmpelse tog ansvaret for indsamlingen.. Og Arne Rolighed tror på, at det snildt kan blive til endnu flere penge end de knap ti
  millioner i 2006.

  (...)

  Når han skal forklare, hvad pengene går til, tager han papir, blyant og et A4-ark fra regnskabsafdelingen i brug for at forklare, hvordan tingene hænger sammen.

  – Vi har en omsætning på knap 500 millioner kroner, og så virker det helt åndssvagt at lave et regnskab på ti millioner kroner, siger han...

  (...)

  Arne Rolighed vipper på stolen, da han hører, at der er en forventning om et løft i bevillingerne. Han mener, forskerne burde tune deres forventninger ind på et mere realistisk leje og se pengene fra brystkræftindsamlingen i det store billede...

  (...)


  Men der bør faktisk slet ikke være en sammenhæng mellem, hvor mange der dør af brystkræft og så den forskningsmæssige side, siger Arne Rolighed.

  – Ærindet i dette hus går i retning af at løfte den basale forskning. Den er der stort set ingen ud over os, der betaler for. Og vi har nogle af de fremmeste forskere i verden ansat og vi er dem i Skandinavien, der er tættest på at få en nobelpris i kræftforskning, så hvorfor i alverden skulle vi putte penge til forskningsmiljøer, som der ikke er noget perspektiv i. Det kan jo være, at basalforskningen lige pludselig giver et gennembrud.

  – Ja, men det kan også være, den ikke gør?

  – Det kan du ikke vide en kæft om. Og i øvrigt er den basale forskning forudsætningen for at udvikle den kliniske forskning, siger Arne Rolighed.

  Direktøren mener, at medicinalindustrien kan tage sig af den såkaldte ’pilleforskning’ – den anvendte, kliniske forskning.
  Hmm...

  "Bryster er appelerende";

  "helt åndssvagt at lave et regnskab på ti millioner kroner";

  "vipper på stolen";

  "der bør faktisk slet ikke være en sammenhæng mellem, hvor mange der dør af brystkræft og så den forskningsmæssige side";

  "hvorfor i alverden skulle vi putte penge til forskningsmiljøer, som der ikke er noget perspektiv i";

  "Det kan du ikke vide en kæft om".
  Hmm...

  Citer Oprindeligt indsendt af Wikipedia
  Arne Josefsen Rolighed f. 2. juni 1947, socialdemokratisk politiker og tidligere minister. Er nu (2006) administrerende direktør for Kræftens Bekæmpelse, og en ivrig debatør i kampen mod rygning.

  Arne Rolighed er født i Flade på Mors, søn af gårdejer Karsten Rolighed og Kathrine Rolighed.

  Cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet 1980.

  * Sundhedsminister i Regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV fra 21. december 2000 til 27. november 2001
  * Medlem af bestyrelsen i Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling, udpeget af Indenrigs- og sundhedsministeren
  * Medlem af bestyrelsen i Aarhus Universitet
  http://da.wikipedia.org/wiki/Arne_Rolighed
  Citer Oprindeligt indsendt af Folketinget.dk

  Rolighed, Arne Josefsen, fhv. minister.

  Socialdemokratiet - Sundhedsminister 21. dec. 2000 - 27. nov. 2001

  Født 2. juni 1947 i Flade på Mors, søn af gårdejer Karsten Rolighed og Kathrine Rolighed.

  Cand.scient.pol. Aarhus Universitet 1980.

  Adjunktvikar, Institut for Statskundskab 1980-81.
  Fuldmægtig i Finansministeriet 1981-85.
  Planlægningschef i Sygehusforvaltningen i Århus Amtskommune 1985-89, Amtssygehusdirektør smst. 1989-2000.
  Administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse 2000.
  .... og så "vipper på stolen", denne lille gnom... og skændsel, der burde vide bedre end at dømme så mange kvinder til døden, fordi det behager ham at lede Kræftens Bekæmpelse som tilfældet er....
  "Der findes et særligt sted i helvede forbeholdt kvinder, der ikke hjælper hinanden..." M. Albright

 22. #22
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Lokation
  Sjælland, Stjernetegn: Fisk/Dragen
  Alder
  74
  Indlæg
  5,273

  Standard

  Kun 7% af forskningsbudgettet går til brystkræftforskning
  Ifølge organisationens egne tal har Kræftens Bekæmpelse de seneste fem år brugt cirka syv procent af sit forskningsbudget på brystkræftrelateret forskning.

  Til sammenligning udgør brystkræftpatienter 16 procent af det samlede antal nydiagnosticerede kræftpatienter i landet – den største gruppe overhovedet.

  Men der bør faktisk slet ikke være en sammenhæng mellem, hvor mange der dør af brystkræft og så den forskningsmæssige side, siger Arne Rolighed.

  Link til kildeartiklen: communitywomen.dk
  ... og hvad med kræftkampagnen "Støt brysterne" ?

  "Det er en god måde at fundraise på.

  Bryster er appelerende og det BUDSKAB SÆLGER betydeligt bedre end at vise indholdet af tarme frem på forsiden af avisen" ....(sagt af) Direktør Arne Rolighed, Kræftens Bekæmpelse

  Link til kildeartiklen: communitywomen.dk
  Alle kvinder opfordres herved til at melde dem og deres familier UD af Kræftens Bekæmpelses DONOR-/støttegrupper!

  Ellers vil vores "kvindepenge" gå til alt andet end forskning i "kvindekræft" af enhver art.

  Det er synd for familierne hvis far får kræft, men får en reel chance for at blive helbredt og overleve både sygdommen OG behandlingen.

  Men der er MERE synd for familierne, når mor får kræft og... dør - fordi der forskes så lidt i denne "kvindekræft" som tilfældet er - en forskning der til og med, men overlæg undertrykkes af selveste Kræftens Bekæmpelse!

  Så hellere flytte vores "kvindepenge" over til Landsforeningen mod brystkræft og derigennem bygge en indflydelse op, indtil Kræftens Bekæmpelse enten besinder sig - eller - dør af sit eget selvsving!

  Landsforeningen mod brystkræft er stiftet af brystkræftsyge kvinder tilbage i halvfemserne.... og der er ikke mange af foreningens stiftere i live i dag.... Tiden er måske inde til, at ikke kun de kræftsyge kvinder - men ALLE kvinder flytter deres donationer over til en forening hvor "kvindekræften" har topprioritet!

  Det har den ikke hos Kræftens Bekæmpelse!

  Alle kvinder opfordres herved til at melde dem og deres familier UD af Kræftens Bekæmpelses DONOR-/støttegrupper!

  Hvad Landsforeningen mod brystkræft angår:

  .....fik den aldrig et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, for Kræftens Bekæmpelse sagde nej. I en artikel i Weekendavisen begrundede den daværende formand for organisationen, Jens Kristian Gøtrik, afslaget med, at Kræftens Bekæmpelse ikke ønskede, at andre skulle ”rende med pokalen”.

  Link til kildeartikel: communitywomen.dk
  Landsforeningen mod brystkræft

  Landsforeningen mod Brystkræft er stiftet i oktober 1996 af en kreds af kvinder med diagnosen brystkræft.

  Baggrunden for stiftelsen af Landsforeningen mod Brystkræft er oplevelsen af nødvendigheden af, at de brystkræftramte - 40.000 i alt - slutter sig sammen for at få vendt den stigende forekomst og for høje dødelighed af brystkræft.

  Det giver basis for at danne en forening, der kan arbejde for bedre vilkår for brystkræftpatienter.

  http://www.brystkraeftforeningen.dk/
  Hvorfor bør vi støtte om hinanden?

  Fordi det lader til at brystkræft fører i sygdommens fremfærd foran alle andre kræftformer, at flere og flere bliver syge og de syge bliver yngre og yngre.... og at vi snart bliver de europeiske rekordindehavere i dødeligheden som følge af brystkræft!

  11 danske kvinder får konstateret brystkræft om dagen!

  Derfor!
  "Der findes et særligt sted i helvede forbeholdt kvinder, der ikke hjælper hinanden..." M. Albright

 23. #23
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Lokation
  Sjælland, Stjernetegn: Fisk/Dragen
  Alder
  74
  Indlæg
  5,273

  Standard

  Fra artiklen "Kampen om brysterne" fra forrige side...

  Citer Oprindeligt indsendt af Communitywoman.dk
  Hvert år i oktober løber Kræftens Bekæmpelses særlige indsamling af stablen, som skal styrke kampen mod brystkræft. Skuespillere, fodboldspillere og andre kendisser træder op i det gode formåls
  tjeneste og donerer penge, mens de opfordrer andre til at gøre det samme. Det lyserøde støttearmbånd sælger for fl ere millioner, lige som de specialdesignede smykker, tæpper, t-shirts og andre produkter.

  Det er ca. tre år siden at organisationen besluttede sig for, at den ville gå helhjertet ind i brystkræftindsamlingen i ok tober måned. Første gang – i 2004 – kom 2.2 millioner kroner i kassen, året efter var det 8.4 millioner. Indtægterne fra den seneste kampagne i oktober sidste år er nu gjort op til 9,8 millioner kroner.

  Og der kommer stadig penge ind – trækplasteret er, at man kan støtte forskningen i brystkræft. På kampagnens hjemmeside ’stoetbrysterne.dk’ opfordrer Kræftens Bekæmpelse til at ”give et bidrag til forskningen i brystkræft”

  – blandt andet ved at sende 50 kr. gennem en SMS med teksten BRYST til et bestemt kampagnenummer.

  ”Mange tak for din støtte til Kræftens Bekæmpelses arbejde mod brystkræft”, kvitterer organisationen i en SMS efter at have modtaget pengene.

  Men selvom Kræftens Bekæmpelse samler ind specifi kt til forskningen og kampen mod brystkræft, så mærker brystkræftforskere i Danmark ikke et løft i midlerne.

  – Hvis opmærksomheden øges omkring en særlig sygdom, så burde bevillingerne til den frie forskning på det pågældende område jo øges. Ellers er der ingen mening med sådan en indsamling, siger professor Henning Mouridsen fra Rigshospitalet.

  Men det bliver de ikke, siger professor Torben F. Ørntoft, tidligere formand for det udvalg i Kræftens Bekæmpelse, Det Læge- og Naturvidenskabelige Udvalg, der deler penge ud til forskning og bestemmer, hvad der skal forskes i. Det forhold udløser kraftig kritik fra brystkræftforskere, patienter og fundraisere.
  Hmm... og i dag udsender Ritzau følgende nyhed:

  Citer Oprindeligt indsendt af Ritzau
  Kræftens Bekæmpelses direktør, Arne Rolighed, trækker sig som medlem af bestyrelsen af privat forskervirksomhed, der får millionstøtte fra foreningen.

  Direktør Arne Rolighed, Kræftens Bekæmpelse, trækker sig fra posten i bestyrelsen for den private forskervirksomhed Aros Applied Biotechnolog, som samtidig får millionstøtte fra Kræftens Bekæmpelse. Det oplyser han til Ritzau.

  - Årsagen er den diskussion, der er kommet med en kritisk sammenkædning med mit arbejde i Kræftens Bekæmpelse og den her bestyrelsespost. Der er ikke fugls føde i sagen, men jeg trækker mig, siger Rolighed.

  En af stifterne af virksomheden er professor og overlæge Torben Ørntoft fra Skejby Sygehus i Århus, og ifølge Jyllands-Posten er Arne Rolighed Torben Ørntofts personligt udpegede medlem af bestyrelsen for selskabet, hvor Ørntoft blandt andet forsøger at skabe private indtægter til sin kræftforskning, som han får millioner af kroner i støtte til.

  Torben Ørntoft er nummer to på topscorerlisten over de forskere, som har fået mest støtte fra Kræftens Bekæmpelse, siden Arne Rolighed blev direktør i 2000. 8,2 millioner kroner er det ifølge Jyllands-Posten blevet til.
  Se envidere i:
  Arne Rolighed trækker sig fra bestyrelsespost Fyens Stiftstidende og...
  Kræftdirektør forlader bestyrelse Jyllands-Posten

  Læs også... Kræftdirektør i dobbeltrolle Jyllands-Posten og en udmærket leder i EB : Roligheds vennetjeneste *

  Det er ved at være godt nok indviklet.... Jeg vender tilbage når jeg har fundet ud af hvad er op og ned i dette miskmask af "forbindelser" på kryds og tværs af anstændigheden.... selv om det burde være nemt nok at gætte sig til, hvor bryst-pengene fra de årlige indsamlinger under parolen: "Støt brysterne" bl.a. havner i...

  .... mens 11 danske kvinder fortsat får konstateret brystkræft om dagen, alt imens deres indsamlede "bryst-penge" går til andre formål.... end forskning i brystkræft!  * EDIT/Admin: Linket til Ekstra Bladets Leder er (selvfølgelig) "dødt". Endnu en gang tør EB ikke stå ved sine egne artikler! En avis, der i den grad svinger og er så politisk upålidelig, at det eneste til at regne med snart kun er massageklinikkernes annoncer.
  "Der findes et særligt sted i helvede forbeholdt kvinder, der ikke hjælper hinanden..." M. Albright

 24. #24
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Lokation
  Sjælland, Stjernetegn: Fisk/Dragen
  Alder
  74
  Indlæg
  5,273

  Standard Re: Kræftens Bekæmpelse, att.: Arne Rolighed

  Citer Oprindeligt indsendt af Anina Se indlæg

  Alle kvinder opfordres herved til at melde dem og deres familier UD af Kræftens Bekæmpelses DONOR-/støttegrupper!

  Ellers vil vores "kvindepenge" gå til alt andet end forskning i "kvindekræft" af enhver art.

  Det er synd for familierne hvis far får kræft, men får en reel chance for at blive helbredt og overleve både sygdommen OG behandlingen.

  Men der er MERE synd for familierne, når mor får kræft og... dør - fordi der forskes så lidt i denne "kvindekræft" som tilfældet er - en forskning der til og med, men overlæg undertrykkes af selveste Kræftens Bekæmpelse!

  Så hellere flytte vores "kvindepenge" over til Landsforeningen mod brystkræft og derigennem bygge en indflydelse op, indtil Kræftens Bekæmpelse enten besinder sig - eller - dør af sit eget selvsving!

  Landsforeningen mod brystkræft er stiftet af brystkræftsyge kvinder tilbage i halvfemserne.... og der er ikke mange af foreningens stiftere i live i dag.... Tiden er måske inde til, at ikke kun de kræftsyge kvinder - men ALLE kvinder flytter deres donationer over til en forening hvor "kvindekræften" har topprioritet!

  Det har den ikke hos Kræftens Bekæmpelse!

  Alle kvinder opfordres herved til at melde dem og deres familier UD af Kræftens Bekæmpelses DONOR-/støttegrupper!

  Hvad Landsforeningen mod brystkræft angår:
  Landsforeningen mod brystkræft

  Landsforeningen mod Brystkræft er stiftet i oktober 1996 af en kreds af kvinder med diagnosen brystkræft.

  Baggrunden for stiftelsen af Landsforeningen mod Brystkræft er oplevelsen af nødvendigheden af, at de brystkræftramte - 40.000 i alt - slutter sig sammen for at få vendt den stigende forekomst og for høje dødelighed af brystkræft.

  Det giver basis for at danne en forening, der kan arbejde for bedre vilkår for brystkræftpatienter.

  http://www.brystkraeftforeningen.dk/
  Hvorfor bør vi støtte om hinanden?

  Fordi det lader til at brystkræft fører i sygdommens fremfærd foran alle andre kræftformer, at flere og flere bliver syge og de syge bliver yngre og yngre.... og at vi snart bliver de europeiske rekordindehavere i dødeligheden som følge af brystkræft!

  11 danske kvinder får konstateret brystkræft om dagen!

  Derfor!


  ....fordi 40.000 kvinder lever med brystkræft.

  Find ud af det og hvis du ønsker støtte
  Landsforeningen mod Brystkræft

  klik HER....
  "Der findes et særligt sted i helvede forbeholdt kvinder, der ikke hjælper hinanden..." M. Albright

 25. #25
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Lokation
  Sjælland, Stjernetegn: Fisk/Dragen
  Alder
  74
  Indlæg
  5,273

Bookmarks

Regler for indlæg

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  

Log ind

Log ind