Informationsordbogen

Citer Oprindeligt indsendt af Informationsordbogen.dk
Informationsordbogen dækker det fagområde, der på dansk ofte betegnes biblioteks-, dokumentations- og informationskundskab (BDI). (...)

En terminologisk ordbog vil, selv når den sigter på at afspejle sprogbrugen, i nogen grad have normativ karakter. Ved nogle opslagsord anføres synonymer (som også er søgbare). Af praktiske grunde er definitionen placeret ved ét af de synonyme begreber, der alene derved fremstår som en foretrukken term. I terminologiarbejde er det imidlertid urealistisk at foreskrive ét og kun ét udtryk, hvor praksis viser udbredt brug af synonymer. (...)
http://www.informationsordbogen.dk/about.php