Viser resultater 1 til 3 af 3
 1. #1
  Registreringsdato
  Apr 2005
  Lokation
  Et sted i verden
  Alder
  67
  Indlæg
  1,883

  Standard Fugleinfluenza...

  Vi har at gøre med en virus, og selv om overførsel af smitte fra "æg og konsumdyr" endnu ikke er rapporteret, vil jeg alligevel anbefale, at Pollo alla Diavola bliver tilberedt, når vi alle sammen ved lidt mere...

  Vira er normalt mere "lumske" end bakterier, som man kan håndtere med god hygiejne og gennemstegt kød..


  http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr...za/forside.htm

  21. oktober 2005


  Fugleinfluenza (aviær influenza) i Europa og Asien
  21. oktober 2005:

  Det var ikke kun EU's sundhedsministre, der mødtes i går for at diskutere fugleinfluenza. Repræsentanter fra alle EU's veterinærmyndigheder (SCOFCAH) drøftede også fugleinfluenza i Bruxelles. På dette møde blev man bl.a enige om flere restriktioner i de områder EU-landene nationalt skal udpege som risikoområder, hvor trækfugle fra øst har deres ruter. I risikoområderne vil det blive påbudt fjerkræejere at lukke deres udegående flokke inde eller at fodre dyrene under under tag. På mødet blev det også vedtaget, at EU-landene skal udarbejde forbud mod at fugle og fjerkræ kan samles på markeder og udstillinger o.lign.

  De nordiske veterinærmyndigheder vil i næste uge koordinere indsatsen for at finde en fælles løsning på, hvordan EU's nye fugleinfluenzarestriktioner kan udmøntes i de nordiske lande.

  Fødevarestyrelsen samarbejder netop nu med Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) for at få kortlagt, hvor trækfuglene fra øst har deres flyveruter over Danmark. Kortlægningen vil danne baggrund for udpegning af risikozoner og forventes færdig i uge 43. Fødevarestyrelsen vil herefter påbyde fjerkræproducenter og ejere af udegående fjerkræ i risikozonerne særlige beskyttelsestiltag, der skal forhindre, at deres fjerkræ kommer i kontakt med eventuelt smittede trækfugle.  Grækenland rejste den 17. oktober 2005 mistanke om udbrud af fugleinfluenza i en baggårdsflok af kalkuner i en besætning beliggende på øen Inousses tæt ved den tyrkiske vestkyst. Det undersøges på nuværende tidspunkt om der er tale om den højpatogene type H5N1.

  Der er endnu ikke kommet undersøgelsesresultater, der kan be- eller afkræfte, om de græske kalkuner på øen Inousses har den alvorlige type fugleinfluenza H5N1. Resultaterne forventes i løbet af de kommende dage.
  Fødevarestyrelsen har via pressen erfaret at skulle være mistanke om fugleinfluenza i Kroatien, men har endnu ikke modtaget information om denne mistanke via de officielle kilder.  EU har som en rutinemæssig sikkerhedsforanstaltning indført forbud mod indførsel af levende fugle og fjerkræprodukter fra Rumænien og Tyrkiet.  Tyrkiet konstaterede den 6. oktober 2005 et udbrud af fugleinfluenza i en besætning med 1.800 kalkuner beliggende i den vestlige del af Tyrkiet (Kiziksa, Manyas, Balikesir). Det er den 13. oktober bekræftet, at det er fulgeinfluenza af den højpatogene type H5N1.  Rumænien konstaterede den 7. oktober 2005 et udbrud af aviær influenza i Donau-deltaet. Udbruddet blev konstateret i en besætning beliggende i den østlige del af landet (Ceamurlia-de-Jos, Tulcea County) og bestående af 58 høns og 42 ænder. Det er den 17. oktober bekræftet, at det er fugleinfluenza af den højpatogene type H5N1, den samme som i Tyrkiet og Asien.
  Der blev den 19. oktober 2005 i den russiske by Jamdowka, ca. 200 km. syd for Moskva, konstateret et udbrud af H5N1-fugleinfluenzaen blandt tamme ænder. Samtlige ænder fra byen er aflivet og destrueret. Byen ligger i nærheden af en stor sø med flokke af vilde ænder. Rusland og Kazakhstan konstaterede i slutningen af juli 2005 udbrud af fugleinfluenza og bekræftede i begyndelsen af august 2005 at udbrudene skyldtes fugleinfluenzavirus af typen H5N1. Dette er første gang udbrud af højpatogen fugleinfluenza er konstateret i de to lande. I Rusland har udbruddene løbende spredt sig vest på og har indtil videre berørt 6 administrative regioner (Novosibirsk, Tyumen, Omsk, Kurgan, Altai og Chelyabinsk), der dog alle er beliggende øst for Ural bjergene. Foreløbig er 120.000 fugle enten døde eller blevet aflivet i Rusland, mens mere end 9.000 fugle er berørt i Kazakhstan.

  I begyndelsen af august 2005 blev fugleinfluenza identificeret som årsag til fund af døde trækfugle ved to søer i den nordlige del af Mongoliet. Endvidere blev der ligeledes i begyndelsen af august 2005 konstateret et udbrud af fugleinfluenza af type H5N1 i fjerkræ i Tibet, Kina.

  Disse udbrud er indikerer, at H5N1 viruset har spredt sig fra det sydøst asiatiske område, hvor udbrud af sygdomme har været konstateret siden 2003. På trods af at indførslen af kontrolforanstaltninger, bliver H5N1 viruset stadig påvist i store dele af Vietnam og Indonesien (Sulawesi, Java, Borneo og Sumatra) og i dele af Cambodia, Kina, Thailand og formodentlig Laos. Udbruddene af fugleinfluenza af typen H5N1 i Japan, Malaysia og Sydkorea er blevet bekæmpet og landene har erklæret sig fri for sygdommen. Både Sydkorea og Japan har dog efterfølgende konstateret udbrud af lavpatogen fugleinfluenza (H5N2), i december 2004 og i juni 2005. Denne lavvirulente type fugleinfluenza blev i januar 2004 konstateret i Taiwan.

  Udbruddene af fugleinfluenza har været årsag til at mere end 150 millioner fugle enten er døde eller er blevet aflivet i forbindelse med bekæmpelsen af sygdommen.

  Udover de sydøstasiatiske lande konstaterede USA (Texas), Canada, Pakistan og Sydafrika udbrud af fugleinfluenza i 2004.

  Fugleinfluenza i EU
  Fugleinfluenza var i foråret 2003 årsag til et omfattende udbrud blandt fjerkræ i Holland, Belgien og Tyskland. I Holland måtte 31 mio. stk. fjerkræ aflives for at stoppe udbruddet, og en dyrlæge døde som følge af infektionen. Bekæmpelsen kostede 270 millioner euro.

  Siden 2002 har Italien bekæmpet gentagende udbrud af lavpatogen fugleinfluenza i specielt kalkunbestande i provinserne Lombardiet og Veneto i den nordøstlige del af landet. Italien har erfaret, at det hverken var tilstrækkeligt at bekæmpe disse infektioner ved nedslagning eller ved at tynde kraftigt ud i bestandtætheden. De italienske veterinærmyndigheder iværksatte i slutningen af 2003 et nødvaccinationsprogram mod sygdommen, og da programmet viste sig succesfuldt, med hensyn til at begrænse viruscirkulationen, blev et egentligt vaccinationsprogram mod lavpatogen fugleinfluenza gennemført i området i 2004. Der er dog på trods af det intensive vaccinationsprogram efterfølgende konstateret enkelte udbrud i kommercielle kalkunbestande. Endvidere har man nedslaget en række baggårdsbesætninger, der var blevet inficeret med lavpatogen fugleinfluenza fra vilde fugle.

  Forholdsregler ved rejser
  Personer, som har været i Tyrkiet, Rumænien, Asien eller Sydafrika skal være opmærksomme på ikke at bringe smitten med til fjerkræ i Danmark.


  Fødevarestyrelsen har, i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Det Danske Fjerkræraad, udarbejdet en vejledning til personer der skal rejse til lande med udbrud af fugleinfluenza.
  Det er ikke tilladt for private at indføre fjerkræ eller fjerkræprodukter fra flere lande i Tyrkiet, Rumænien eller Asien. For yderligere information, se oversigt over hvilke fødevarer det er tilladt at indføre til Danmark.
  EU har indført forbud mod at indføre fugle og fjerkræprodukter fra en Tyrkiet, Rumænien og Sydafrika samt fra en række lande i Asien og .
  Det er forbudt at fodre fjerkræ med madaffald, der indeholder kød-, mælke- eller fjerkræprodukter. Dette gælder også for hobbyfjerkræ.
  Alle ejere af fjerkræ bør anvende øgede smittebeskyttende foranstaltninger ved kontakt med såvel eget som andres fjerkræ. Øgede smittebeskyttende foranstaltninger er for eksempel skift af fodtøj eller alternativt grundig vask og efterfølgende desinfektion af fodtøj, før kontakt til fjerkræ. Desuden bør redskaber mv. der har været anvendt i det enkelte fjerkræhold, ikke anvendes i andre fjerkræhold med mindre det er grundigt rengjort og desinficeret. Man kan for eksempel benytte VirkonS i en 2% opløsning til desinfektion.
  Fugleinfluenza og smitte til mennesker
  Mennesker kan blive smittet og sygdommen kan i sjældne tilfælde have dødelig udgang. Kontakt med smittede fugle er den primære årsag til at mennesker smittes med sygdommen, mens smitte til mennesker via fjerkræ produkter (for eksempel konsumæg og fjerkrækød) aldrig har været rapporteret. Hvis der kommer anvisninger for rejserestriktioner til lande med udbrud af fulgeinfluenza, vil Sundhedsstyrelsen melde det ud. Informationer om fugleinfluenza og smitte til mennesker kan findes på Statens Serum Instituts hjemmeside.
  Kontaktpersoner


  Veterinærdirektør Preben Willeberg,

  tlf.: 33 95 61 15, mobil 20 92 21 18  KH
  Sally
  Carpe Diem

 2. #2
  Registreringsdato
  Apr 2005
  Lokation
  Et sted i verden
  Alder
  67
  Indlæg
  1,883

  Standard

  Fra Statens Seruminstitut

  http://www.ssi.dk/sw7352.asp


  HYPPIGE SPØRGSMÅL OG SVAR OM FUGLEINFLUENZA
  Generelt om fugleinfluenza

  Hvad er fugleinfluenza (aviær influenza)?
  Fugleinfluenza, også kaldet aviær influenza, er en smitsom sygdom hos fugle forårsaget af influenza A virus. Hvor alvorlig sygdommen er for fuglene, afhænger af virus. Den subtype, der er i udbrud for tiden blandt fjerkræ i Asien, det østlige Rusland og et afgrænset område af Tyrkiet, er H5N1, som er en alvorlig (højpatogen) type, der kan medføre en dødelighed blandt fjerkræ på op til 100%.

  Er fugleinfluenza en ny sygdom?
  Nej. Fugleinfluenza har været beskrevet siden 1880. Alle fuglearter kan rammes af sygdommen, men kalkuner og høns er mest følsomme, mens svømmefugle generelt er mere modstandsdygtige.

  Kan fugleinfluenza virus smitte mennesker?
  Fugleinfluenzavirus smitter normalt kun fugle og (sjældnere) grise. Den første dokumenterede fugleinfluenzavirus infektion hos mennesker blev påvist i Hong Kong i 1997, hvor 18 personer blev alvorligt syge, og seks af dem døde.

  Er alle typer fugleinfluenza lige farlige for mennesker?
  Nej, udbrud med H5N1 stammen udgør for øjeblikket den største trussel for folkesundheden. Når man skal vurdere denne risiko, er det væsentligt at vide, præcist hvilken type fugleinfluenzavirus der er årsag til udbrud blandt fugle og fjærkræ. Eksempelvis har der for nylig været et udbrud af fugleinfluenza i Taiwan forårsaget af H5N2 virus, som medfører høj dødelighed blandt fugle, men aldrig er set at kunne forårsage sygdom hos mennesker.

  Hvordan kan mennesker smittes med fugleinfluenza?
  Mennesker kan få sygdommen gennem tæt kontakt med levende, smittede fugle. Fuglene udskiller virus via sekreter fra luftvejene samt gennem afføring. For eksempel kan man på markeder, hvor der er levende fjerkræ, komme i forbindelse med støv, der indeholder pulveriseret, tørret afføring.

  Bliver mennesker ofte smittet med H5N1 stammen?
  Nej, det sker meget sjældent. Under udbruddet i Hong Kong i 1997 kunne smittekilden i alle tilfældene spores tilbage til kontakt med syge fugle på farme (1 tilfælde) og på markeder med levende fjerkræ (17 tilfælde).

  Hvad er symptomerne på fugleinfluenza hos mennesker?
  Symptomerne varierer fra almindelige influenzalignende symptomer (feber, hoste, synke- og muskelsmerter) til øjenbetændelse, lungebetændelse og alvorlig akut luftvejssygdom.

  Kan sygdommen behandles hos mennesker?
  Der findes få lægemidler mod virus, og fugleinfluenza H5N1 virus har vist sig at være resistent over for nogle af midlerne. Flere laboratorier er ved at undersøge, hvor effektive de antivirale midler er mod H5N1 stammen. Der arbejdes på at udvikle en effektiv vaccine, men der vil formentlig gå måneder, før en sådan bliver tilgængelig.

  Kan en almindelig influenzavaccination benyttes mod fugleinfluenza?
  Nej, vaccinen indeholder ikke fugleinfluenzavirus stammen, og vil derfor ikke kunne beskytte mod fugleinfluenza.

  Findes der en vaccine mod fugleinfluenza?
  Der findes ingen vaccine mod fugleinfluenzavirus H5N1, som er årsag til de aktuelle udbrud. WHO er begyndt på udviklingen af en sådan vaccine, men der vil gå måneder, før den vil kunne bruges til større befolkningsgrupper.

  Hvordan beskytter man sig mod fugleinfluenza?
  Man skal holde sig fra levende fjerkræ i de lande, hvor der er udbrud af fugleinfluenza, hvilket for tiden er store dele af Asien, det østlige Rusland og et afgrænset område af Tyrkiet. Særligt skal man holde sig fra markeder, hvor der sælges levende fjerkræ.

  Hvem er blevet syge af fugleinfluenzavirus i Asien?
  Indtil nu har de fleste patienter været børn og yngre voksne. Det er endnu ikke muligt at udtale sig om årsagen til dette.

  Hvor farlig er fugleinfluenza?
  Personer, der indtil nu har fået konstateret fugleinfluenza, har haft en høj dødelighed.

  Kan fugleinfluenza smitte fra person til person?
  Smitte med fugleinfluenza fra menneske til menneske er kun set i meget få tilfælde. Det er vigtigt at understrege, at der ikke er konstateret smitte fra person til person under det aktuelle udbrud i Asien, det østlige Rusland og et afgrænset område af Tyrkiet. Skulle det ske, at et menneske smittes med både fugleinfluenza og almindelig influenza samtidig, kan gener fra de to influenzavirus ”blande sig med hinanden”, hvorved der skabes en helt ny virus subtype, som måske ville kunne smitte fra menneske til menneske. Det kan på nuværende tidspunkt ikke siges, hvor stor sandsynligheden er for, at dette sker.

  Hvordan kan fugleinfluenza bekæmpes?
  Den vigtigste måde at bekæmpe spredningen af sygdommen hos fugle er ved at slå smittede fugleflokke ned og derefter indføre karantæne og rengøring af farmen. Dette vil mindske mulighederne for yderligere smittespredning, både til andre fugleflokke og til mennesker. Millioner af fugle er allerede slået ned. I Hongkong kom man udbruddet i 1997 til livs ved at slå hele bestanden ned.

  Hvorfor ser man så alvorligt på de aktuelle udbrud blandt fugle i Asien?
  For det første har det vist sig, at H5N1 stammen har evnen til at springe over barrieren mellem fugle og mennesker, og derved forårsage alvorlig sygdom med høj dødelighed blandt mennesker. For det andet er der risiko for at den nuværende situation kan udvikle sig til en influenzapandemi blandt mennesker. (En pandemi er en verdensomspændende epidemi). Dette forudsætter, at virus ændrer sig genetisk til en helt ny subtype, som meget få, hvis overhovedet nogen, mennesker vil være immune over for, og at den kan smitte fra person til person.


  Fødevaresikkerhed

  Er det farligt at spise kylling?
  Nej, der er ingen risiko ved at spise tilberedt fjerkræ. Man bør, som altid ved omgang med kød, vaske hænder grundigt og stege kødet godt. Ligeledes bør æg være kogte/gennemstegte. Virus dræbes ved 70 grader C.
  Fødevaremyndighederne har indført stop for import af fjerkræ fra lande med fugleinfluenza for at sikre mod overførsel af smitte til levende dyr.


  Udrejse til områder med fugleinfluenza

  Kan man rejse til lande med udbrud af fugleinfluenza?
  Der er aktuelt ingen restriktioner med hensyn til rejse til lande, hvor der er udbrud af fugleinfluenza af typen H5N1 blandt fugle eller mennesker.

  I hvilke lande er det aktuelt blevet konstateret, at mennesker er blevet smittet med fugleinfluenzavirus (H5N1)?
  Aktuelt er der konstateret smitte af mennesker i Vietnam, Thailand, Cambodja og Indonesien.

  I hvilke lande er der konstateret fugleinfluenza (H5N1) blandt dyr?
  Indtil videre er der konstateret fugleinfluenza i Vietnam, Thailand, Cambodja, Taiwan, Indonesien, Sydkorea, Kina, Mongoliet, Rusland og Tyrkiet. På Danmarks Fødevareforsknings hjemmeside opdateres jævnligt, hvilke lande sygdommen er fundet i.

  Hvad kan man gøre for at undgå smitte ved besøg i et land med fugleinfluenza?
  Man bør holde sig væk fra levende fjerkræ i de områder, som er ramt af fugleinfluenza, det vil sige dyrefarme og markeder, hvor der sælges levende dyr (”wet markets”).

  Skal man medbringe medicin mod influenzavirus på udlandsrejser?
  Nej. De forholdsvis få sygdomstilfælde blandt mennesker i Asien skyldes smitte fra fugle og fjerkræ. Smitterisikoen kan let afværges ved at følge ovenstående råd.
  Udvikler rejsende influenzalignende symptomer i forbindelse med deres ophold, kan dette skyldes mange forskellige infektioner. Derfor anbefales det ikke, at rejsende medbringer medicin til selvbehandling af influenza. Derimod tilrådes det at søge læge.  Senest opdateret 19. oktober 2005


  KH
  Sally
  Carpe Diem

 3. #3
  Registreringsdato
  Apr 2005
  Lokation
  Et sted i verden
  Alder
  67
  Indlæg
  1,883

  Standard

  Fødevaresikkerhed

  Er det farligt at spise kylling?
  Nej, der er ingen risiko ved at spise tilberedt fjerkræ. Man bør, som altid ved omgang med kød, vaske hænder grundigt og stege kødet godt. Ligeledes bør æg være kogte/gennemstegte. Virus dræbes ved 70 grader C.
  Fødevaremyndighederne har indført stop for import af fjerkræ fra lande med fugleinfluenza for at sikre mod overførsel af smitte til levende dyr.
  Det skulle således ikke være farligt at spise kød og æg, når blot man overholder tilberedningsanvisningerne...

  KH
  Sally
  Carpe Diem

Bookmarks

Regler for indlæg

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  

Log ind

Log ind