"Jeg lo mig rask" er titlen på en bog, skrevet af Norman Cousin i 1979.

Fra omslaget:

"Dette er ikke en morskabsbog, som titlen måske kunne antyde. Tværtimod: den handler om en patients kamp mod døden.

Norman Cousins blev indlagt på hospitalet i en kritisk tilstand med 40 i feber. Lægerne gættede på en alvorlig bindevævssygdom og ordinerede smertestillende piller og sovemedicin.

Cousins havde en teori om, at et hospital ikke er et godt sted at være, når man er alvorligt syg. I forståelse med sin læge lagde han al medicin på hylden, flyttede på et hotel, rekvirerede morsomme film og opdagede, at han efter 10 minutters skraldende latter sov mindst to timer uden smerter. Latteren havde en gunstig virkning på kroppen.

Cousins berettede om sin usædvanlige oplevelse i New England Journal of Medicine, og artiklen blev optrykt i lægetidsskrifter verden over. 3000 læger skrev til Cousins om lignende tilfælde og opfordrede ham til at uddybe artiklen. Derfor denne bog, der viser, hvorledes latter og livsvilje - alle positive følelser - samt et nært samarbejde mellem patient og læge i visse tilfælde kan helbrede selv en alvorlig sygdom.

Jeg har lært skriver Cousins, aldrig at undervurdere den menneskelige sjæls og krops evne til regeneration - selv når udsigterne synes håbløse. Livskraften er måske den mindst erkendte kraft på jorden"

Samlerens Forlag 1981
ISBN 87-568-0634-5