Livmoderhalskræft i fremgang igen, ifølge svensk "fake-forskning" ?

Den 30. april 2018 publicerede Indian Journal of Medical Ethics en artikel med overskriften Increased incidence of cervical cancer in Sweden: Possible link with HPV vaccination ("Øget forekomst af livmoderhalskræft i Sverige: Mulig forbindelse med HPV-vaccination").

Artiklen udpeger HPV-vaccination, som muligt sammenhængende med den hastigt stigende tilbagekomst af livmoderhalskræft, der nu nærmer sig samme niveau som i 1980'erne. Undersøgelsen menes at kunne påvise stigende forekomst af livmoderhalskræft i de aldersgrupper, der har været målgruppen for vaccinen. Derimod blandt personer der ikke blev HPV-vaccineret, såvel tilhørende som udenfor målgruppen - påpeger undersøgelsen et fald i forekomsten af livmoderhalskræft.

Selv om det kun er ti dage siden, at undersøgelsen blev offentliggjort, har den allerede affødt stærke reaktioner online i udlandet: "Fake anti-vaccine researcher publishes worthless HPV vaccine article – fail" ("Falsk anti-vaccineforsker udgiver værdiløs HPV-vaccineartikel - afsløret"); "Author of a study on HPV vaccines hoodwinked journal with a fake name" ("Forfatter af undersøgelsen af HPV vacciner snød tidsskriftet ved at opgive et falsk navn"), og der vil ganske givet, komme flere lignende reaktioner de kommende dage og måneder.

Men hvad er så op og ned i sagen om det falske navn, den svenske forsker publicerede sin undersøgelse under?

Den svenske Läkartidningen beskriver sagen således: "En förmodat falsk forskare sprider vaccinmotstånd och desinformation om Karolinska institutet (KI) via en internationell tidskrift. Nu vidtar lärosätets kommunikationsavdelning åtgärder för att minimera skadan." (Kilde: artiklen KI utreder misstänkt falsk forskare: »Extremt allvarligt« den 8. maj 2018 )

Allerede dagen efter skriver Läkartidningen igen: "Nu har den indiska tidskrift där en »Lars Andersson« uppgetts vara knuten till Karolinska institutet (KI) plockat bort kopplingen till lärosätet. För Läkartidningen uppger författaren att hen tidigare varit anställd vid KI men nu valt att använda pseudonym." (Kilde: artiklen Koppling mellan KI och vaccinartikel nu borta den 9. maj 2018 )

Samme dag udsender Indian Journal of Medical Ethics en rettelse, afsluttet med følgende erklæring: "However, we considered the matter and decided to keep the article on the site as issues raised by it are important and discussion on it is in public interest. The author’s true name is withheld at his request." ("Efter en overvejelse besluttede vi at beholde artiklen på [vores] hjemmeside, idet artiklens emne er vigtigt, hvorfor en diskussion herom er af almen interesse. Forfatterens sande navn hemmeligholdes på hans anmodning.") KildeProblemet er blot, at sagen handler ikke om forskerens identitet, men om et studie, hvis konklusion peger på faren for en intensiveret udvikling af livmoderhalskræft forårsaget af de stammer af HPV-virusser - de aktuelle HPV-vacciner ikke beskytter imod.

HPV-vaccinen Gardasil yder beskyttelse imod livmoderhalskræft som skyldes HPV-typerne 6, 11, 16 og 18, og i en begrænset udstrækning imod andre sygdomme forårsaget af visse relaterede HPV-typer. HPV-vaccinen Cervarix beskytter kun mod livmoderhalskræft forårsaget af HPV-type 16 og 18, samt til en vis grad mod sygdom forårsaget af visse relaterede onkogene HPV-typer 33, 35, 43.

Det korte af det lange er, at HPV-infektion forårsages af human papillomavirus, en DNA-virus fra papillomavirusfamilien, hvoraf over 170 typer er kendt. Mere end 40 typer af HPV-visrus overføres via seksuel kontakt, hvorimod HPV-vaccinen Gardasil beskytter kun mod 4 typer af HPV-virus, mens HPV-vaccinen Cervarix beskytter mod 2 + måske 3 typer af HPV-virus. Hvad vil der ske, når de "rette" typer af HPV-virus mutterer i fremtiden? Det plejer de jo gøre...

Hvad med de øvrige 30+ typer af kræftfremkaldende HPV-virus, hverken Gardasil eller Cervarix kan beskytte imod? Det er netop dette spørgsmål, studieartiklen Increased incidence of cervical cancer in Sweden: Possible link with HPV vaccination foreslår et svar på, men studiets resultater kalder åbenbart forgæves på lægestandens opmærksomhed, mens tiden spildes med fokus på forskerens pseudonym.

Så er det, at jeg gerne tilsutter mig den eneste kommentar til Läkartidningens første artikel, og sammen med den pensionerede læge Bengt Hjalmar Möller spørger jeg:

Det er mere interessant at diskutere de objektive tal - studiet har gravet frem, og om disse tal afspejler virkeligheden. Er disse tal falske, forkerte eller er de korrekte?Udgangspunkt for studiet er tal, der fremgår af:

2017 Rapport fra Nationellt Kvalitetsregister for Cervixcancerprevention (NKCx), Center for Cervixcancerprevention [cited 2018 Mar 22].
Statistics Sweden

At den svenske pendang til Kræftens Bekæmpelse - Cancerfonden - så sent som den 21. februar 2018 offentliggør på sin hjemmeside artiklen Kraftig ökning av livmoderhalscancer, hvor Cancerfonden skriver bl.a. "För första gången på flera decennier ökar insjuknandet i livmoderhalscancer påtagligt i Sverige. Under den senaste tvåårsperioden upptäcktes ungefär 20 procent fler fall än tidigare och i sju landsting har insjuknandet ökat kraftigt de senaste tio åren. Men vad ökningen beror på är inte klarlagt än" - er et temmelig overbevisende vink med en vognstang til både lægestanden og befolkningen. Og til producenter af HPV-vacciner? Og til Cancerfonden?

"Men vad ökningen beror på är inte klarlagt än" ?

Increased incidence of cervical cancer in Sweden: Possible link with HPV vaccination ("Øget forekomst af livmoderhalskræft i Sverige: Mulig forbindelse med HPV-vaccination")

Mon ikke spørgsmålet stillet af den pensionerede læge Bengt Hjalmar Möller (og undertegnede) kan nu betragtes som besvaret?

Tal er korrekte.

Hvad disse tal betyder, må de lærde skændes med hinanden om, og mens de gør det stiger forekomsten af livmoderhalskræft i Sverige.

Kun i Sverige?