Viser resultater 1 til 4 af 4
 1. #1
  Registreringsdato
  Jun 2005
  Alder
  73
  Indlæg
  558

  Icon5 Tandlæger protesterer mod hygiejne på tandlægeklinikker!


  Tandlægeklinikker må ikke støvsuges! Basta!  Om: Denne fortælling handler om en gruppe tandlægers protest mod hygiejneforskrifter for tandlægeklinikker. Tandlæger protesterer mod at Styrelsen for Patientsikkerhed overvåger at disse hygiejneforskrifter efterleves, men det er ikke Styrelsen for Patientsikkerhed, der har opstillet disse hygiejnekrav. Derimod er det tandlægernes egne organisationer og eksperter, der er forfattere til "hygiejne-kataloget", så hvorfor protesten rettes mod Styrelsen for Patientsikkerhed - er en gåde.

  Endnu en gåde er, hvordan det kan gå til, at tandlæge Palle Christiansen - initiativtager til og talsmand for denne protest - ikke har opdaget, at det ikke er Styrelsen for Patientsikkerhed, men hans egne kolleger der er forfattere til de selvsamme hygiejneregler, han protesterer imod. Medmindre Palle Christiansen havde taget initiativ til protesten for at profilere sig politisk (man kan læse om her).

  Det er også en gåde, hvorfor Ritzau og andre medier, ukritisk videreformidler denne nyhed - uden selv at undersøge sagen nærmere.  Tandlægeklinikker må ikke støvsuges! Basta!

  "Tandlæger har bare at holde deres kæft!" udbrød en af mine venner, efter at hun læste artiklen Tandlæger i oprør over nye krav: Hvorfor må vi ikke støvsuge? i TV2 Nyheder i dag.

  Som inspektør ansat i rengøringsbranchen gennem mange år, blev hun vred over og kunne ikke fostå tandlægernes protester mod -

  "forbud mod støvsugning, selv om der ifølge tandlægerne ikke er evidens for, at smitte kan spredes ved støvsugning. I stedet skal der udelukkende rengøres med rene klude og mopper og rent vand tilsat rengøringsmiddel.

  - Styrelsen skulle agere patienternes vagthund, men vi ser den mere som en jagthund over tandlægestanden. De tiltag, de kommer med, er uden evidens.

  - Vi kan ikke forstå, hvorfor de krav kommer uden at være gennemtænkte, siger Palle Christiansen.forbud mod støvsugning, selv om der ifølge tandlægerne ikke er evidens for, at smitte kan spredes ved støvsugning"
  .

  Sig mig en gang - er det korrekt citeret?

  Klager tandlægerne virkelig over, at rengøringen skal udføres med RENE klude og mopper og RENT vand tilsat rengøringsmiddel?

  Min inspektør-ven kunne ikke fatte, hvordan tandlægebranchen kunne undgå at have elementær viden om årsager til, endsige begrundelsen for en af de allervigtigste forskrifter for rengøring af lokaler med hygiejneniveau 3,4 og 5. Kun og udelukkende i lokaler med hygiejneniveau 1 og 2 (som arkiv, vindfang, elevator) må der støvsuges, men selv i disse lokaler må der støvsuges kun og udelukkende hvis støvsugeren er forsynet med et (dyrt) HEPA/mikrofilter, som skal udskiftes regelmæssigt.

  Derimod i alle lokaler med hygiejneniveau 3,4 og 5 enhver støvsugning, uanset med HEPA/mikrofiltre eller ej - er strengt forbudt! Det er forbudt fordi selv med HEPA/mikrofilter på indeholder udblæsningsluften alligevel rester af bakterier, svampesporer, virusser og almindelige støvpartikler. Hvor svært kan det være at fatte for ellers akademisk uddannede medlemmer af tandlægestanden?

  Det er altså ikke en regel som Styrelsen for Patientsikkerhed har opfundet for at genere tandlæger. Forskriften har eksisteret "altid", eller i det mindste gennem de 18 år min ven var ansat i stillingen som inspektør, siger hun.

  Da jeg spurgte, hvad er forskellen mellem alle disse "niveauer", svarede hun at det kommer an på, i hvilke lokaler foretages behandlinger, hvor laboratorier befinder sig i forhold til f.eks. toiletter, og i det hele taget hvilke lokaler er direkte forbundet med hinanden gennem gangarealerne o.s.v.

  • Hygiejneniveau 3 gælder tandlægeklinikkens primære patientrelaterede områder, som venteværelse, omklædningsrum/garderobe, spise- og personalerum samt kontorer.
   -
  • Hygiejneniveau 4 gælder tandlægeklinikkens tandtekniske lokaler, gang/reception, toilet og depot.
   -
  • Hygiejneniveau 5 gælder tandlægeklinikkens behandlingsrum, røntgenrum og sterilisationslokaler.


  Det ved enhver ansvarlig, veluddannet (hygiejnebevis) arbejdsleder i rengøringsbranchen, men tandlægerne ved det åbenbart ikke, og da slet ikke Tandklinikken Spartan ved Palle Christiansen, i Græsted - initiativtager til protestbrevet?

  Eller der det bare hele branchen, der har et lemfældig indstilling til hygiejnen?

  Min inspektør-ven fortæller videre, at for ikke så længe siden måtte hun meddele sin arbejdsgiver, at hun vil have en ny kunde pillet ud af hendes portefølje, og at sælgeren der havde skaffet denne kunde, burde fyres. Denne nye kunde var en tandlægeklinik på Vestegnen, hvor det ikke var muligt at tilrettelægge rationelle arbejdsgange for rengøringsassistenten, fordi tandlægeklinikken var indrettet ualmindeligt rengørings-uvenligt: gulve i indgangsparti, venteværelse, receptionen og alle gange var belagt med hårde, ikke glaserede, ru klinker med porøse furer så dybe, at man kunne ikke få skidtet ud med normale redskaber, andet end med tandbørster, eller andre special(hånd)redskaber i timevis kravlende på gulvet.*)

  *) Bemærk: man må nemlig heller ikke bruge skuremaskiner på disse klinikker, medmindre der er udsugning i alle lokaler og alt inventar/udstyr skal være dækket til med vandtæt dækfolie. Når opskuringen af gulve er afsluttet og afdækningen fjernet fra inventar/udstyr - SKAL samme inventar/udstyr rengøres med rene klude og rent vand tilsat korrekt rengøringsmiddel FØR lokalet igen kan benyttes til patienter.

  I alle behandlingsrum, depot, sterilisationsrum, kontor, frokoststue og på toiletter var gulve belagt med - hold godt fast - u-forseglet porøst linoleum, der stank noget så forfærdeligt i kontakt med vand (ganske normalt for ubehandlet, gammelt linoleum), foruden at man kunne ikke nå at få beskidt vaskevand op med moppen, før det meste allerede var opsuget i det porøse linoleum, det også tog evigheder at tørre i dybden.

  Selv om tandlægeklinikken ellers lå i stueplanen, de forskellige lokaler på klinikken var placeret i forskellige niveauer, så anvendelse af en mindre gulvvaskemaskine med indbygget vandsug var udelukket.

  Der var ganske enkelt ingen mulighed for, overhovedet at levere hygiejnisk rengøring, fordi materialer anvendt til indretning af tandlægeklinikken var slet ikke egnet til effektiv rengøring - hverken hygiejnisk eller bare almindelig, medmindre prisen blev forhøjet til det firedobbelte af markedsprisen, hvilket selvfølgelig var urealistisk. Efter besigtigelsen af "gerningsstedet" blev hendes chef rørende enig med min ven, og rengøringsfirmaet fik travlt med at opsige servicekontrakten. Det viste sig at være en af den type opgaver, ethvert solidt, pålideligt, med respekt for sig selv rengøringsfirma tjener mest på ikke at have som kunde.

  Det er selvfølgelig langt fra min vens påstand, at hygiejnen generelt er lige så ringe på resten af de danske tandlægeklinikker, men alene det faktum, at så mange tandlæger bakker op om tandlæge Palle Christiansens medinddragelse af støvsugningen i klagen over Styrelsen for Patientsikkerhed - siger jo ikke så lidt om faggruppens generelle indstilling til renligheden og smittefare på medlemmernes tandlægeklinikker i hele landet.

  Hvis de protesterende tandlæger føler trang til at forsvare deres manglende forståelse af behov for effektiv hygiejneniveau, bør de i stedet klage til Central Enhed for Infektionshygiejne i Statens Serum Institut, der står for og regelmæssigt opdaterer de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer også for tandlægeklinikker.

  Disse retningslinjer er jo udarbejdet bl.a. af tandlæger, så hvad er problemet?

  Som det står klart og tydeligt formuleret i indledningen til disse retningslinjer (se Forord på side 4):

  "Det overordnede formål med Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) er at begrænse smitterisikoen for patienter og personale i det danske sundhedsvæsen. Dette opnås ved hjælp af et nationalt enstrenget, frit tilgængeligt og direkte anvendeligt system af retningslinjer på det infektionshygiejniske område for hele sundhedssektoren, herunder tandplejen.

  NIR for tandklinikker er udarbejdet på baggrund af den internationale litteratur på området og eksisterende nationale og internationale guidelines på det odontologiske og infektionshygiejniske område. Ud over vejledninger fra Sundhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet er de centrale publikationer, der ligger til grund for denne NIR"
  (...)

  "Der refereres ikke yderligere til disse publikationer i teksten, men suppleres med øvrige referencer med relevans for de specifikke opgaver på en tandklinik i teksten.

  Overordnet gælder de samme infektionshygiejniske principper for tandklinikker som for alle andre dele af sundhedssektoren. Tandlægen/klinikejeren har ansvaret for, at arbejdet på tandklinikken tilrettelægges således, at smittespredning af enhver art forebygges. Således skal alt personale oplæres i at efterleve sikre arbejdsrutiner i alle situationer, der kan indebære smittefare. Alle procedurer tilrettelægges, så risikoen for enhver form for kontakt med blod, væv og sekreter forebygges. Formålet med dette er, at både patienter og personale kan opholde sig sikkert på landets tandklinikker uden risiko for at pådrage sig infektionssygdomme."

  At disse retningslinjer endda er udarbejdet af en arbejdsgruppe med deltagere fra Tandlægeforeningen (se side 5) og bidrag fra Referencegruppe bestående næsten udelukkende af prominente repræsentanter for dansk tandlæge-gerning, gør det hele endnu mere mystisk.

  Er det så mod Styrelsen for Patientsikkerhed de protesterende tandlæger, anført af tandlæge Palle Christiansen protesterer, eller protesterer de de facto mod deres egen faglig organisation samt en lang række danske tandlæge-eksperter på området? Eksperter, der i realiteten har udarbejdet disse retningslinjer på baggrund af den samme videnskabelig evidens, tandlæge Palle Christiansen hævder, ikke findes?

  Desuden kan det godt være, at Central Enhed for Infektionshygiejne "anbefaler" i stedet for at "beordre", men betyder det så, at det skal være op til hver tandlægeklinik, selv at bestemme hvor beskidt klinikken må være, så ejerne kan spare bunkevis af penge på rengøring, i stedet for at lade hensynet til patienternes helbred komme først?

  Jeg spørger bare!

 2. #2
  Registreringsdato
  Jun 2005
  Alder
  73
  Indlæg
  558

  Standard Re: Tandlæger protesterer mod hygiejne på tandlægeklinikker!


  Efter nærmere eftertanke... i samme artikel Tandlæger i oprør over nye krav: Hvorfor må vi ikke støvsuge? læser jeg følgende:

  "17. januar sendte Tandlægeforeningen også et åbent brev til sundhedsministeren. Heri skrev foreningen, at "nok er nok".

  - Frustrationerne skyldes blandt andet det unødvendige bureaukrati, som gradvist er blevet trukket ned over tandlægerne, og som tager ressourcer fra tandlægernes kerneopgave - nemlig at forebygge og behandle oral sygdom, skrev foreningen."

  What? "Nok er nok"? "tager ressourcer fra tandlægernes kerneopgave - nemlig at forebygge og behandle oral sygdom"?

  "Ressourcerne" og "kerneopgaver" hører fortrinsvis hjemme i det offentlige sundhedsvæsen, eller hva'? Tandlægeklinikker er jo 100% private virksomheder, der stort set selv bestemmer deres priser, medmindre de udfører behandlinger af fattigrøve, den offentlige sygesikring giver tilskud til. Så heldig var jeg ikke vinteren 2016.

  Jeg tænker bare på dengang jeg skulle have to tænder trukket ud fordi betændelsen i kæben rundt om tandrødderne gjorde det umuligt at redde dem. Jeg fik at vide, at det må blive en tandkirurgisk behandling, evt. i "let" narkose, fordi specielt visdomstænderne plejer at være for stygge til almindelig udtrækning.

  Jeg mødte op til behandling efter seks dage, dagen efter min sidste "forebyggende" antibiotika-tablet. Flankeret af min søn, agerende chauffør den dag, da jeg jo ikke kunne selv køre hjem efter at have været i "let" narkose.

  Tandlægen var venlig og rødnæset. Hun var åbenbart noget forkølet, men tingene gik så hurtigt, at jeg nåede ikke undre mig over, at hun hverken havde beskyttelsesbriller eller maske på, da hun startede med at bedøve mig bag kæben med en injektionssprøjte, hvorefter hun daffede ud af lokalet for at behandle en anden patient, mens jeg ventede på at bedøvelsen begyndte at virke.

  Efter ti minutter var hun tilbage og konstaterede at "vi behøver nok ikke at skære", hvorefter begge tænder blev trukket ud med en tang. Det tog under to minutter. Jeg fik et par gazetamponer i munden og blev sendt ud i receptionen, hvor regningen allerede ventede.

  Jeg betalte de forudaftalte 4.900,00 kr. og kom aldrig tilbage til denne tandlægeklinik igen. Gues why?

  Så når jeg hører tandlæger jamre over at deres ressourcer bliver taget fra deres kerneopgaver, fordi de anbefales ikke at støvsuge på deres klinikker, bliver det ikke hos mig, at de kan hente støtte til deres protest!

  I parentes bemærket, to dage efter behandlingen lagde vi os begge - min søn og jeg - med den styggeste form for influenza, ingen af os nogensinde har prøvet før. Og dette endda selv om vi først mødtes på dagen for behandling, og de næste to (weekend)dage tilbragte vi sammen i mit hjem, uden at være ude blandt andre hvor smitten kunne hentes - og alligevel blev vi ramt af nøjagtig samme sygdom, på nøjagtig samme dag, om mandagen. Efter ni dage tilbragt i hver vores seng - blev vi nogenlunde raske også samtidigt. Helt raske blev vi dog først to måneder efter. Uanset at jeg er gammel og min søn er jo så meget yngre, blev vi alligevel begge lige så hundesyge efter at have været sammen på netop denne tandlægeklinik.

  Tandlægen kunne åbenbart ikke modstå fristelsen for at "tjene" (læs: stjæle) 4.900,00 kr. for i alt 4 minutters behandling - så hun daffede syg på arbejde, i stedet for at holde sig væk.

  Jeg gentager gerne, at når jeg hører tandlæger jamre over at deres ressourcer bliver taget fra deres kerneopgaver, fordi de anbefales ikke at støvsuge på deres klinikker, bliver det ikke hos mig, at de kan hente støtte til deres protest!

  Personlig anbefaler jeg, at man holder sig fra tandlægeklinikker der insisterer på støvsugning (langt billigere end rengøring med RENE klude og mopper og RENT vand tilsat rengøringsmiddel), hvor tandlæger/personale render med synlige tegn på forkølelse, hvor patientfaciliteter er indrettet "hjemligt" og hvor inventar, gulve og vægge ikke kan tåle grundig vask med vand.
  • Som kronisk syg gennem en menneskealder, svigtet af læger, genvandt jeg helbredet det seneste årti, alene takket være fremragende medicinsk forskning, lægerne ikke har tid til at læse, og lære af. På denne hjemmeside står jeg for formidling af viden/videnskab, jeg høstede og lærte af på min vej tilbage til livet.
  • Jeg er ikke en fan af alternativ medicin, jeg kun undtagelsesvis henviser til, men jeg er ikke fanatisk og kan skelne mellem fup og guld. Lægen Carsten Vagn-Hansen er afgjort guld, lige som hans beskedne hjemmeside. Om de fleste af hans bøger og pjecer kan man læse her.
  • Er du ramt af lavt stofskifte, som syg eller pårørende - besøg vores "stofskifte-butik" (ikke webshop) og vores anden hjemmeside, det norske Forum For Stoffskiftesykdommer der byder på hundredtusinder personlige beretninger, et utal af norske og danske stofskiftesyge har betroet hinanden gennem mange år. Bemærk dog, at vores norske forum har afviklet brugeraktiviteter, og ikke længere optager nye brugere.

 3. #3
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Lokation
  Sjælland, Stjernetegn: Fisk/Dragen
  Alder
  74
  Indlæg
  5,273

  Standard Tandlæge Palle Christiansen profilerer sig politisk

  Citer Oprindeligt indsendt af Tante Ana Se indlæg
  Det er selvfølgelig langt fra min vens påstand, at hygiejnen generelt er lige så ringe på resten af de danske tandlægeklinikker, men alene det faktum, at tandlægebranchen accepterer tandlæge Palle Christiansens medinddragelse af støvsugningen i klagen over Styrelsen for Patientsikkerhed - siger jo ikke så lidt om branchens generelle indstilling til renligheden og smittefare på medlemmernes tandlægeklinikker i hele landet.

  Tandlægen, der ødelagte din kæbe for 15 år siden - er det ikke tilfældigvis hans femte Porsche, han kører i i disse dage?

  Helt ærlig, venner!

  Hvis nogen tror på, at tandlæge Palle Christiansens er opflammet af beskyttertrang over for tandlægebranchen, bør vedkommende få sit hoved grundigt undersøgt! Med sin fine sans for politisk insipration tandlæge Palle Christiansens kopierer Lægeforeningens aktion, og uanset hvor tåbeligt "kampen om ikke-støvsugning" ellers lyder, tager han initiativ til, og får endda Tandlægeforeningen med på protesten, angiveligt mod "unødvendigt bureaukrati" til forsvar for "ressourcer" og "kerneopgaver".

  Lyder det ikke bekendt?

  Hører vi ikke lignende svadaer fra talerstolen i Folketinget, eller på byrådsmøderne rundt om i landet, eller i pressemeddelelser fra Regionerne?

  Jeg tør vædde, at tandlæge Palle Christiansens lider af politiske abstinenser, og er ved politisk at profilere sig forud for næste kommunalvalg og folketingsvalg.

  At han ikke lykkedes med at blive valgt til Folketinget i 2015 for Liberal Alliance, og ej heller til byrådet i Allerød Kommune sidste år, er bare ærgerligt. Næste kommunalvalg er jo allerede i 2021, mens folketingsvalget kommer endda to år tidligere.

  Skulle alt andet fejle, kan man altid blive formand for Tandlægeforeningen, og uanset hvordan man end vender det og drejer - kom lægernes aktion mod Styrelsen for Patientsikkerhed som en gave fra himlen.

  At lægernes situation og baggrund for deres protest mod Styrelsen for Patientsikkerhed befinder sig milevidt fra tandlægernes ditto er kun en mindre detalje. Når en mand formår at opnå opstilling som folketingskandidat for Liberal Alliance i Nordsjælland kun knap to år efter at have landet i Danmark efter 12 (?) år på Grønland, tyder det på et ubændigt gåpåmod. Tandlæge Palle Christiansens skal nok finde ud af at forme tingene så de passer i hans politiske kram, og vi kommer garanteret til at høre meget mere til ham i fremtiden.

  At jeg personligt nærer en dyb patient-mistillid til læger (og tandlæger) der er begge dele - politikere og læger (tandlæger) på samme tid, kommer ikke sagen ved. Mange andre medborgere/patienter har intet problem med denne sammenblanding, så de politiserende læger/tandlæger kommer ikke til at kunne klage over manglende patienttilgang.  Faktaboks:

  Palle Christiansen, tandlæge med egen klinik, 44 år, gift, 3 børn, medlem af Liberal Alliance Allerøds bestyrelse, folketingskandidat for Liberal Alliance i 2015, tidligere minister i det grønlandske landsstyre for Finans og efterfølgende for Uddannelse, Forskning og Nordiske Anliggender. (Kilde: Lokalavisen.dk)

  Læs en uddybende forklaring om, hvorfor Palle Christiansen trækker sig fra grønlandsk toppolitik

  Indbyggertal i Grønland (2013): 56.370 (Kilde)
  Indbyggertal i Allerød (2017): 24.932 (Kilde)
  "Der findes et særligt sted i helvede forbeholdt kvinder, der ikke hjælper hinanden..." M. Albright

 4. #4
  Registreringsdato
  Jun 2005
  Alder
  73
  Indlæg
  558

  Icon13 Ikke bare Porsche - Porsche Turbo S

  Citer Oprindeligt indsendt af Anina Se indlæg
  Tandlægen, der ødelagte din kæbe for 15 år siden - er det ikke tilfældigvis hans femte Porsche, han kører i i disse dage?

  Nej, det er kun den tredje Porsche han kører i, siden han ødelagte mine tænder. Til gengæld er det Porsche Turbo S, denne gang, så pengene strømmer i kassen lige så uhæmmet som altid. For behandlinger leveret uden den, ellers lovbefalet informeret samtykke, og det er denne manglende patienternes samtykke, der får mit blod i kog. Ikke hans penge, men måden de tjenes på, når patienterne ikke har retten til at fravælge en bestemt behandling.

  Det har vi skrevet om her i Behandling med fluor - Informeret Samtykke.

  Mon det ikke snart er på høje tid, at tandlægebranchen bliver draget til ansvar for, konstant at overtræde Bekendtgørelse om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv.?

  Patienter, der beder om fluor-fri behandling med dentalmaterialer uden UDSIVENDE (til mundhulen) fluor, de bliver enten bedt om at forlade klinikken, eller FYSISK smidt ud, hvis de ikke bare adlyder tandlægens "nej", men beder om en forklaring!

  De fleste mennesker aner slet ikke, at hver gang de skal have en eller anden form for rekonstruerende behandling hos deres tandlæge, går de hjem igen med munden fyldt med fluor, der ganske stille og roligt siver ud i deres munde, af de nye plastplomber, facader, porcelæn-implantater og strengt taget - af alt, tandlægerne i dag stopper i munde på patienterne. Det har stået på rigtig længe, mange år faktisk.

  Så ja, alt hvad denne GIFTIGE faggruppe foretager sig, har altid min fulde opmærksomhed!
  • Som kronisk syg gennem en menneskealder, svigtet af læger, genvandt jeg helbredet det seneste årti, alene takket være fremragende medicinsk forskning, lægerne ikke har tid til at læse, og lære af. På denne hjemmeside står jeg for formidling af viden/videnskab, jeg høstede og lærte af på min vej tilbage til livet.
  • Jeg er ikke en fan af alternativ medicin, jeg kun undtagelsesvis henviser til, men jeg er ikke fanatisk og kan skelne mellem fup og guld. Lægen Carsten Vagn-Hansen er afgjort guld, lige som hans beskedne hjemmeside. Om de fleste af hans bøger og pjecer kan man læse her.
  • Er du ramt af lavt stofskifte, som syg eller pårørende - besøg vores "stofskifte-butik" (ikke webshop) og vores anden hjemmeside, det norske Forum For Stoffskiftesykdommer der byder på hundredtusinder personlige beretninger, et utal af norske og danske stofskiftesyge har betroet hinanden gennem mange år. Bemærk dog, at vores norske forum har afviklet brugeraktiviteter, og ikke længere optager nye brugere.

Lignende emner

 1. Misdannede børn - tandlægeklinikker
  By Tante Ana in forum Kviksølv i tænderne
  Svar: 0
  Nyeste indlæg: 10-12-08, 00:16
 2. Tandlæger - Dintandlaege.dk
  By admin in forum Fluor i plastfyldninger og i andre dentale materialer
  Svar: 1
  Nyeste indlæg: 01-10-08, 10:33
 3. Tandlæger
  By Anina W. in forum Fluor i plastfyldninger og i andre dentale materialer
  Svar: 2
  Nyeste indlæg: 03-07-08, 18:54
 4. De livsfarlige tandlæger og deres klinikker...
  By Anina W. in forum Kviksølv i tænderne
  Svar: 0
  Nyeste indlæg: 17-12-05, 12:22

Tags for this Thread

Bookmarks

Regler for indlæg

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  

Log ind

Log ind