Vi er faldet over denne, 12 år gammel bog udgivet i 2006 af Komiteen for Sundhedsoplysning - en almennyttig forening af flere, temmelig stuerene medlemsorganisationer. Det må betyde, at råd og vejledning formidlet gennem Komiteens udgivelser, nok er blåstemplet af de nationale sundhedsmyndigheder, der som bekendt hellere træder i egne fodspor, end de udforsker nye veje.

Men kvinder i overgangsalderen er jo også forskellige. Nogle ser sig om alternativer til råd og vejledning, der ikke fungerer for dem, hvorimod andre - de har mere brug for tryghed end for eksperimenter. Jeg har derfor valgt at informere om bogen Fra overgang til overskud, selv om den ikke længere kan købes hos Komiteen for Sundhedsoplysning. Den kan dog fortsat købes hos antikvarboghandlere eller lånes på biblioteket.
Fra overgang til overskud - om motion, kost og hormoner
Af Leif Skive.
143 sider
Udgiver: Komiteen for Sundhedsoplysning i 2006
Hjemmeside

Om bogen:

Denne bog indeholder information om blandt andet fysisk aktivitet og sund kost i overgangsalderen. Allerede fra 40-års alderen begynder de hormonelle forandringer, som fører til overgangsalderen ti år senere. Bogen fortæller, hvordan man ved hjælp af fysisk aktivitet og rigtig kost kan styrke sin krop, så begyndende aldersforandringer kan vendes til et egentligt overskud.

I bogen kan man hente inspiration til at gribe mulighederne i denne livsfase, hvor mange kvinder er på toppen og frigjort fra tidligere forpligtelser. Bogen gør op med myterne om kvinder i overgangsalderen. Den fortæller, at tre ud af fire kvinder i overgangsalderen oplever få eller slet ingen gener.

Samtidig indeholder bogen konkrete råd - både om forberedelse til overgangsalderen, vedligeholdelsesaktiviteter og forslag til afhjælpning og behandling af overgangsgener. Et af bogens hovedbudskaber er, at et fysisk aktivt liv mindsker eventuelle gener i overgangsalderen og styrker kvinderne, så begyndende aldersforandringer kan vendes til et overskud. Bogen giver konkrete anvisninger på motionsprogrammer - både de skånsomme for absolutte nybegyndere og programmer for let øvede.

Bogen indeholder råd om kost og motion som midler til et liv præget af overskud, men den rummer også afsnit om, hvilke muligheder der er for at afhjælpe eventuelle gener, og hvilke fordele og ulemper der er ved hormonbehandlinger.

Bogen berører også de psykologiske og følelsesmæssige aspekter ved overgangsalderen. Psykolog og sexolog Sanne Neergaard har bidraget med et indlæg om seksualiteten i denne periode af kvindens liv. Fra Forord:

"Grundholdningen i denne bog er, at overgangsalderen er en normal proces og ikke en sygdom. Den er en periode i livet, hvor kvinden har muligheder for at udvikle nye sider af sig selv. Overgangsalderen kan være en epoke med en positiv udvikling både mht. arbejdslivet, familieforholdene og følelseslivet. Det er dog også vigtigt at være opmærksom på, at overgangsalderen for nogle kvinder ikke forløber helt så let. [...] Bogen vil derfor gennemgå alle de mulige gener, som en kvinde i overgangsalderen kan men ikke nødvendigvis vil få. Udgangspunktet for bogen er at beskrive, hvilken indflydelse fysisk aktivitet og en fornuftig livsstil har på disse gener."

Bogen Fra overgang til overskud er skrevet af motionslægen Leif Skive og en følgegruppe med psykolog og sexolog Sanne Neergaard, speciallæge i gynækologi og obstetrik Charlotte Wilken-Jensen og læge Dorte Halkjær.

INDHOLDSFORTEGNELSE

 • Overgangsalderen - en mangelsygdom?
 • Overgangsalderen - den fysiologiske forklaring
 • Gener - og hvordan de afhjælpes
 • Et aktivt liv letter overgangen
 • Motionsprogrammer - for begyndere og trænede
 • Sund kost og vægt
 • Hormonbehandling - fordele og ulemper
 • Prævention i overgangsalderen
 • Pas godt på dig selv
 • Sagt om midtlivet
 • Litteratur & links
 • Register


Kilde: Fagboginfo.dk der ikke længere findes, men er arkiveret på Web.Archive.org