Min støtte til Red Barnet er ophørt. Øger støtten til Børns Vilkår!

Det blev en brat opvågnen en sen aften i oktober sidste år, da jeg var i gang med at lægge næsteårs budget. Som almindelig folkepensionist svømmer man ikke ligefrem i penge, så hvert år, sidst på året plejer jeg at lægge en slagplan for næste års udgifter, altid med plads til 2-3 donationer til Red Barnet. Dog, i modsætning til de forudgående år, i efteråret 2017 havde jeg god tid til også at reflektere over Red Barnets gode formål og gode rygte, jeg vidste dog ikke ret meget konkret om efter Mimi Jacobsens afgang fra posten som generalsekretær.

Noget i mig ønsker, at jeg ikke havde givet mig i kast med at udforske Red Barnets seneste løbebane. I min alder har man brug for, i det mindste en håndfuld holdepunkter, man altid kan regne med at de holder eksistensberettigelsen intakt, men den dag i oktober opdagede jeg, at noget var ikke som jeg ellers havde regnet med. Således foruroliget suspenderede jeg budgetposten "Red Barnet" og besluttede at skaffe mig et bedre indblik i, hvad Red Barnet for tiden foretager sig. To måneders intens gravearbejde på Nettet resulterede i følgende konklusion:

Medmindre Red Barnets Repræsentantskab beslutter at fritstille formanden Lars Svenning Andersen, generalsekretæren Jonas Keiding Lindholm samt psykologen Kuno Sørensen fra deres poster, og erstatter dem med friske, fordomsfrie individer, diametralt forskellige fra disse tre herrer - kommer det til at tynde ud i strømmen af donationer fra anstændige mennesker.(For større billede klik her)

På Internettet med egne computere, routere og ellers hvad der er brug for på daglige, lange internetvandringer siden første halvdel af 1990'erne - er jeg, om nogen, temmelig dygtig til at finde frem til og udforske emner af interesse/relevans, resulterende i omtrent 15 tusinde velforberedte egne fagindlæg publiceret online. Om nogen, kan jeg skelne mellem skidt og kanel, ikke mindst i løbet af de snart tre måneders grundig udforskning af Red Barnets færden, og organisationens talrige spor i vores medieverden.

Ganske vist begyndte min udforskning af Red Barnet med to temmelig "partiske" kilder, oprettet til støtte for en bestemt målgruppe i samfundet, men hvis jeg havde håbet at det stod ikke så slemt til, som disse to kilder advarede om - måtte jeg efterhånden opgive det håb og indse, at det står ikke blot slemt til med Red Barnet. Det er meget værre!

Fortsættelse følger...

Min personligt foretrukne organisation har længe været Børns Vilkår. Ellers ville jeg hjertens gerne udskifte støtten til Red Barnet med støtte til Børnesagens Fællesråd, men eftersom Red Barnet og Red Barnet Ungdom tælles blandt Fællessagens medlemsorganisationer, afstår jeg fra at støtte den.


De førnævnte "partiske" kilder:
  1. Red barnet fra Red Barnet (Netværket Mom)
  2. Hvordan skal Red Barnets besættelse af krænkende, voldelige kvinder forstås?
  3. M.fl.