I anledning af den verserende sag om danske læger, der saboterer den nye forsøgsordning med medicinsk cannabis med henvisning til lægestandens medlemmernes "lægefaglig vurdering" - vil jeg gøre opmærksom på, at danske lavtstofskifte-patienter allerede i årtier (siden 1960-erne) har måttet leve med svære lidelser, invaliditet, social deroute samt økonomisk uføre på grund af nøjagtigt samme forhold, de kronisk syge der nægtes behandling med medicinsk cannabis oplever i dag.

Eftersom afvisning af medicinsk cannabis konstant begrundes med "lægefaglig vurdering", ligesom det også er "lægefaglig vurdering" der det mest misbrugte udtryk, når lavtstofskifte-patienter nægtes behandling med "naturlig thyroid" - har jeg gravet lidt dybere i pensumet på lægestudiet på Købehavns Universitet og opdagede HVOR LIDT de vordende læger skal lære om skjoldbruskkirtlens fysiologi og sygdomme, før de som fuldt uddannede er berettigede til at levere "lægefaglige vurderinger".

Jeg kan godt love for, at ingen (siger/skriver: i-n-g-e-n) anden faggruppe i Danmark kunne slippe levende fra at lære SÅ LIDT for at kunne komme til at udøve deres fag, som tilfældet er med læger. Dermed ikke sagt at de slet ikke lærer noget, eller at de lærer for lidt. Det de lærer er en pærevælling af medicinske segmenter, de hvert for sig lærer en hel del om, men er fuldstændig ude af stand til at koble sammen for at kunne løse helbredsmæssige problemer der udspringer af kombinationer af årsager hjemmehørende i forskellige organ-systemer.

I hvert fald ser det ud til at der undervises i skjoldbruskkirtlen kun i ganske få timer i løbet af hele læge-uddannelsen, hvoraf det meste er selvstudium med udgangspunkt i allerede eksisterende og "godkendte" kilder. Dermed må de stakkels nye læger enten nøjagtigt kopiere de ældre lægers metoder og begreber, eller også bliver de forfulgt kollegialt, indtil de giver op og nu med de ældre lægers billigelse - svigter os!

Som tingene ser ud i dag, er det åbenlyst at vi befinder os i et skæbnefællesskab med plagede kroniske patienter, der nægtes lindrende behandling med medicinsk cannabis, nøjagtig som vi nægtes behandling med "naturlig thyroid".

Om dette samt mere om "lægefaglig vurdering" kan læses her i forummet Medicinsk videnskab - fup eller fakta?