Tilbage til tidligere tiders borgerlige blokpolitik

I relation til disse dages politiske "bomber", alskens "kovendinger" og regeringens (om)dannelse m.v. - vil jeg gerne anbefale Henrik Herløv Lunds analyser, hvoraf den seneste introducerer han med disse ord:

Løkkes indlemmelse af LA og Konservative i regeringen skal eliminere den hidtidige åbenlyse rivalisering i blå blok. Men det vil til gengæld munde ud i et regeringsgrundlag, som er endnu mere præget af (neo)liberalistisk politik og ideologi og af borgerlig økonomisk interessepolitik. Skattelettelser og tilbagerulning af velfærden vil derfor komme endnu mere i forgrunden. Desuden er det hensigten med ”Trekløver – regeringen” at vende tilbage til VKO - tidens borgerlige blokpolitik, hvor DF er den faste - og primære - partner. Dannelsen af en sådan regering vil derfor være en begmand til Mette Frederiksen, der gennem en højredrejning af S har satset på samarbejde med DF og på at blive politisk partner for Venstre. Nu lukkes S i vid udstrækning ude af den politiske varme og Mette Frederiksens strategi med at gå til højre synes at være slået fej.

Link: http://www.henrikherloevlund.dk/arti...erregering.pdf

Af uafhængig økonom og velfærdsforsker, cand. Scient. adm.
Henrik Herløv Lund
www.henrikherloevlund.dk
Email

• Alle KRITISKE ANALYSER kan downloades på www.henrikherloevlund.dk/artikler.htm
• KRITISKE ANALYSER har omkring 1200 abonnenter.
• Vederlagsfrit abonnement på nyhedsbrevet kan tegnes ved at maile til Henrik Herløv Lund