Har danske patienter pligt til at acceptere tandlægernes valg af behandling?

Er danske tandklinikker, de eneste leverandører af tjenesteydelser i Danmark, hvor (kunder) danske patienter ikke har retten til selv at træffe et valg om, hvilken behandling de gerne vil fravælge?

Er anvendelsen af fluor i plastmaterialer til fyldninger i tænder, samt anvendelse af andre dentale materialer indeholdende langsomt udsivende fluor - den eneste behandling på danske tandklinikker, der er undtaget fra Sundhedslovens bestemmelse om tandlægernes pligt til at indhente Informeret samtykke fra deres patienter?

Hvad er Informeret samtykke?

Ifølge Forbrugerrådet Tænk:

"Tandlægen må ikke gå i gang med at behandle uden at have informeret om behandlingen og fået dit samtykke. Det gælder uanset behandlingen. Derudover skal det stå i journalen. Journalen kan du altid få af din tandlæge, da du har ret til fuld aktindsigt."

Ifølge Wikipedia:

Informeret samtykke er en juridisk term, der primært bruges i sundhedsvæsenet. Ved informeret samtykke sikres det, at den stærke part i et aftaleforhold giver den svagere part de informationer, denne har brug for. Et samtykke, der er givet på baggrund af mangelfuld information, vil i mange tilfælde være ugyldigt.

Sundhedslovens bestemmelser om informeret samtykke.

Ifølge Sundhedslovens kapitel 4-6 må ingen behandling udføres, uden at der er indhentet informeret samtykke, med mindre der er tale om akut og nødvendig behandling af personer, der på det givne tidspunkt er ude af stand til at give samtykke, f.eks. ved bevidstløshed.

For at et samtykke er informeret, skal sundhedspersonen give patienten fyldestgørende information. Hvilken information, der er fyldestgørende er afhængigt af både situationen, sygdommen og patientens tilstand og modenhed. Der skal både informeres om sygdommen, behandlingen, mulige komplikationer og bivirkninger samt om konsekvenserne af ikke at behandle.

En patient har ret til at frasige sig information om sin tilstand. Sker det, kan informeret samtykke gives uden information.
Sundhedsloven specificerer, at informeret samtykke kan gives både mundtlig, skriftligt eller stiltiende. (resten kan læses her eller på Retsinformation.dk Kapitel 4 til 6.)

Det som aktuelt sker i Danmark, når man besøger sin tandlæger, er, at fra man træder ind over klinikkens dørtærskel, behandles man som om man stiltiende er indforstået i at tandlægen har fuldstændig frie hænder til selv at vælge, hvilken behandling det behager tandlægen at udføre, og patienten har ikke alene ingen ret til at betvivle tandlægens valg, men ej heller har patienten retten til at bede tandlægen om en anden behandling, end den, tandlægen har tænkt sig at yde.

Øh... forresten, ja, når det gælder tandlægens priser og patientens betalingsevne, da er det en selvfølgelighed, at dialogen mellem tandlægen og patienten er mere end velkommen, men så er "samarbejdet" også slut. Resten bestemmer tandlægen. Punktum.

Groft skitseret, kan man i dagens Danmark opdele tandlægernes ydelser i tre grupper:

  • Kviksølv-amalgam-gruppe;
  • Fluor-gruppe;
  • Fluor-fri-gruppe.


Gældende for Kviksølv-amalgam-gruppe er, at amalgam er jo (officielt) næsten udfaset pga. kviksølvets skadelighed, i hvert fald blandt de fine, selvbetalende patienter, medmindre nogen af dem selv ønsker alligevel at have gamle "sølvplomber" udskiftet med "sølv" igen. Dog gældende for kontanthjælpsmodtagere er, at "kommunen" betaler kun for den billigste behandling dvs. "sølvplomber" i bedste fald; i værste fald dog tandudtrækning. For fattige folkepensionister uden andet indtægt end grundbeløbet + tillæg gælder det også, at de er store forbrugere af "sølvplomber", fordi de simpelthen ikke har råd til andet. Derimod hjemløse får tænderne trukket ud uden dikkedarer, fordi de end ikke har råd til "sølvplomber".

Gældende for Fluor-gruppen er, at den aner de (selvbetalende selvfølgelig) patienter intet til, uanset at de hører til den, hvor de modtager fluor-behandling, i den tro, at når de vælger kviksølvamalgam fra, får de i stedet deres tænder repareret med de "sunde" plastmaterialer, eller de "sunde" porcelæn-fyldninger eller de "sunde" porcelæn-kroner, eller de "sunde" porcelæn-broer osv. osv. Disse "sunde" kviksølvfrie dentale materialer er alle fremstillet således at de både indeholder, og udsiver fluor til mundhulen, længe efter at disse patienter har betalt for det i dyre domme. Ja, en stor fluor-holdig plast-plombe sagtens kan løbe op i nærheden af 3 tusinde danske kroner, dvs. langt mere end vores single, syge og invalide kontanthjælpsmodtagere i alderen over 40 år, har at leve for i en hel måned. Take that nu, Julen nærmer sig... Det eneste lyspunkt er, at politikerne ansvarlige for det, selv render med fluor i tænderne, uden at ane det mindste. At dømme efter kvaliteten af det politiske landskab, må der stå flere fluorskadede hjerner bag.

Gældende for Fluor-fri-gruppe er... suprise, surprise! Fluor-fri-gruppen findes ikke. Patienter som ønsker plast- eller porcelæn-fyldninger uden udsivende fluor, ja, de enten bliver pænt vist ud, eller nærmest bliver de smidt ud fra tandlægeklinikken, som det er jo sket for vores egen Anina tilbage i 2009. Det kan du læse om her.

Altså... hvorfor vi i Danmark, i det Herrens År 2016, ikke kan få lov til at fravælge at fluorholdige plast- og porcelæn materialer stoppes i munde på os, fordi tandlægerne forbeholder sig retten til at bestemme behandlingen? Og den eneste måde, en patient kan undgå at få munden fyldt med fluor, er at trække tænderne ud. Ikke pga. huller/caries, men når en gammel (fluor-fri) plombe falder ud, eller når en tand knækkes på en genstridig valnød, eller hvad ved jeg.

Ja, netop det ved jeg alt om: for otte måneder siden måtte jeg ofre to bageste (revnede) kindtænder nede i underkæben, fordi jeg ikke kunne finde en eneste danske tandlægeklinik i Danmark, som ikke bruger disse fluor-befængte plast-, glas- og porcelæn fyldningsmaterialer!

Og det stopper ikke her! Nej, der er allerede to "nye" slidte tænder på vej, med dr. Lichtenbergs plastplomber, som så flot har holdt siden 1986. Ja! 30 år gamle plastplomber, som har holdt så flot, og så længe! Men selvfølgelig, tandlæge Lichtenbergs yndlings svada var allerede dengang: "der findes ikke uholdbare plastmaterialer, kun uduelige tandlæger". Det korte af det lange er, at to "nye" gamle kindtænder med slidte Lichtenberg-plastplomber snart skal trækkes ud, fordi de ikke kan erstattes med plastplomber uden udsivende fluor.

Så til alle Jer, miljøbevidste, forbrugere af økologi og fortalere for en sund livsstil (uden kviksølv, pesticider osv.) - ja, til Jer vil jeg sige, at hvis I har haft tænder i behandling hos fine og "sunde" tandlæger, i den tro, at I blev behandlet med "sunde" midler og materialer - think again! I render nu med fluor-udsivende plomber, facader, tandkroner eller lignende, og I har end ikke haft chancen for at kunne tage stilling, eller sige fra.

Der er heller ingen grund til at glæde sig over, at have en "holistisk" tandlæge... eller tandlæge anbefalet af f.eks. holistiske læger som den århusianske dr. Søren Flytlie. Nej. De bruger også fluor-udsivende dentale materialer, og det er en anden historie, jeg redegør nærmere for, så snart der er tid.

Og så er det, at jeg spørger: Hvad er meningen med Sundhedslovens Informeret samtykke, når danske tandlægeklinikker nægter at tilbyde deres patienter en valgfrihed?

Hvor er vores valgfrihed?

Er det DDR før Murens Fald, eller et frit Danmark, vi lever i?

Hvis det vitterligt er et frit Danmark, hvor er så vores valgfrihed?

Og hvorfor nøjes danske tandlæger ikke med det fluor, de allerede planter i deres intetanende patienters munde, mens hele den samlet danske tandlægestand larmer i vilden sky, i medierne, over at en voksende gruppe borgere i Danmark, vælger selv at røre deres egen tandpasta - uden fluor! Det skrev jeg i går, lidt om her, selvfølgelig med opskrifter på en hjemmelavet, fri for fluor, tandpasta.

Tænk bare... alle disse mennesker, med deres dyre, kviksølv-frie "sunde", fine plastplomber, eller porcelænsbroer, facader eller hvad ved jeg... Hver gang de sluger eget mundvand, sluger de fluor udsivet fra deres tænder, og hver gang de tygger på en bøf eller en nød, ja, så sluger de endnu mere fluor... Og de er ikke engang klar over det, fordi de var ikke informeret på forhånd. De har ikke haft et valg, hverken at acceptere, eller at sige fra. Den eneste rettighed de har hos disse tandlæger, er at betale ved kasse et!

Det er et overgreb!

Danske tandlægers overgreb på danske patienter! Så enkelt kan det siges!

Med venlig hilsen fra mig, godt nok snart tandløs, men tilgengæld hjernesund til langt oppe i alderen. Når det ikke kan være anderledes, ofrer jeg gerne tænderne, i bytte for en velfungerende hjerne, når jeg i alderdommen, har aller mest brug for den. Kan det ikke være anderledes, er det en udmærket handel, synes jeg. Kan I ha' det?