Er din læge en thyrolog eller en "thyrologist" ?

Vi er ofre for en "isme""isme" er et suffiks, dvs. et ord-element der sættes efter et ord for at ændre dets betydning, som f.eks. bruges "isme" til at danne navneord, der som regel betegner større, holdningsprægede tankesystemer, ideologier eller overbevisninger. Med tiden er det desuden blevet et selvstændigt navneord, så man kan tale om "en isme" hvis man ønsker generelt at beskrive f.eks. en retning, tendens eller bevægelse inden for kunst, filosofi, religion, politik eller... de dele af (pseudo)videnskaber, der er baseret på holdninger, ideologier eller overbevisninger, mere end de er baseret på reel, objektiv og pålidelig videnskabelige forskning.

I vores situation som ramte af lavt stofskifte, bliver vi behandlet af læger som enten sværger til thyrologi eller thyrologisme.

Thyrologi praktiseres af thyrologer, hvorimod thyrologisme praktiseres af "thyrologister".

Thyrologer behandler ud fra interessen for/kendskabet til skjoldbruskkirtlen, en indgående ekspertise i effekten af hormonmangel, samt en dyb indsigt i symptomer, mens thyrologister behandler alene ud fra blodprøvernes talkombination som angiver værdien af TSH/T4 på et eller andet tilfældigt tidspunkt.

Thyrologer baserer deres valg af behandling på kliniske observationer, symptombillede og.... uafhængig af økonomiske interesser, videnskabelig forskning .

Thyrologisterne derimod baserer deres valg af behandling på det som deres faglige organisationer aftaler med hinanden og med medicinalindustrien, og (surprise, surprise!)... der findes ingen, siger/skriver: INGEN pålidelig medicinsk forskning som bekræfter at talkombinationen TSH/T4 overhovedet er det rette udgangspunkt for vurdering af behovet for behandling. Tillige er det også thyrologisterne der i 1960-erne har skabt begrebet "subklinisk hypothyreose", hvilken eksisterer ikke i virkeligheden, men som thyrologisterne har brug for, for at kunne bortforklare afvisning af patienter der ikke fremviser den "rette" talkombination TSH/T4.

Siden sidst i 1800-tallet, da endokrinologi blev grundlagt af forskning i.... skjoldbruskkirtlen, var diagnose og behandling af sygdomme i thyreoidea varetaget af thyrologer. "Subklinisk hypothyreose" eksisterede ikke, mens alle der udviklede symptomer ledsaget af fysiske tegn på lavt stofskifte, blev sat i behandling, adækvat til de fysiske tegn og symptomer. Underligt nok, ingen klagede... folk blev raske.

Siden syntetisk T4-analog blev opfundet og sat i industriel produktion i 1960-erne, ledsaget af opfindelsen af TSH-testen som eneherskende diagnose-værktøj - har antallet af thyrologer været stødt faldende, til fordel for stigningen i antallet af thyrologister.

Det karakteristiske for thyrologister er, at de kun har respekt for andre thyrologister, og dette uanset at både thyrologister og thyrologer har studeret medicin på de samme lægeskoler og er autoriseret på nøjagtig samme præmisser. Alligevel bliver thyrologer ringeagtende udpeget af thyrologister, i bedste fald som empatisk forblindede, eller endnu mindre flatterende bliver de kaldt for "kvaksalvere" og praktiserende "pseudo-science".

Egentlig underligt at det netop er denne "pseudo-science" der har gjort mig rask de sidste 8-9 år, efter en horribel halv menneskealder i hænderne på thyrologisterne, som blot lod mig blive sygere og sygere!

Thyrologisterne hellere lader sine patienter forgå, end de vil bøje sig og bruge de lægemidler som virker, og der er aktuelle tegn på, at thyrolog-ordinerede ellers lovlige recepter på NDT (natural desiccated thyroid USP), bliver afvist på apotekerne med henvisning til forbud udstedt af vores, ledet af "thyrologister" lægemidddelmyndighed, Eltroxin-industriens forlængede arm.

Er din læge en thyrolog eller en "thyrologist" ?