Ansvarsfraskrivelse/disclaimer

Hensigten og formål med alt indhold og alle oplysninger på Overgangsalderen.net er udelukkende information.

For helbredsrelateret indhold af Overgangsalderen.net gælder det, at ingen af vores emner og oplysninger kan eller må anvendes til at stille diagnoser eller vurdere/foreslå behandling, uanset hvordan de enkelte tekster ellers er forfattet.

Helbredsrelateret indhold af Overgangsalderen.net må på ingen måde anvendes som erstatning for lægekonsultationer eller andre former for professionel medicinsk rådgivning og/eller behandling.

Det er ubetinget forbudt at anvende indholdet af denne hjemmeside til andet end information og oplysning, hvorfor Overgangsalderen.net fraskriver sig alt ansvar for ethvert mulig krav, som måtte opstå ved brug eller misbrug af indholdet af denne hjemmeside.