AstroTurf er et varemærke for en bestemt type af kunstig græs, der produceres af den amerikanske virksomhed Textile Management Associates. AstroTurf blev udviklet i 1965 av ansatte ved Monsanto, patenteret i 1967 og ellers oprindeligt solgt under navnet Chemgrass, der dog blev omdøbt til AstroTurf efter at produktet blev taget i brug på verdens første multi-purpose sportsanlæg Astrodome i Houston, Texas (kilde). Astroturf er dog ikke længere kun navnet på et kunstgræs-produkt, men er nu også et navn på et instrument til fremme af agendaer.

Som et agenda-fremmende instrument, begrebet "astroturf" er relativt nyt, et synonym for en falsk sandhed: ser ud som græs, men er kunstig; lyder som sandhed, men er usand; ser ægte ud, men er falsk; præsenteres som videnskab eller fakta, men er en skjult agenda ... Det er astroturf, i praksis astroturfing.

Har du hørt om "astroturfing" før?

Astroturfing står for enten falske græsrodsbevægelser, falske NGOer, eller politisk aktivisme med omhyggelig skjulte agendaer, karakteriseret ved at være til skade for egne vælgere og egne medlemmer. Egne vælgere og egne medlemmer udnyttes som et stemme-kvæg til fremme af ikke fælles, men (skjulte) tredjeparters interesser. I modsætning til en ægte, en falsk græsrodsbevægelse eller aktivisme fremmer falsk information forklædt som sandhed.

Gode eksempler"astroturfing" i Danmark er "kampagner" som "Dovne Robert", eller "Fattig Carina".

Et fyldestgørende eksempel på "atroturfing" i dansk politik er begrebet "Nødvendighedens politik" (PDF) tæt beslægtet med "økonomismen"....

.... og nogle af de aktuelt førende politiserende "astroturfere" i Danmark er Dansk Arbejdsgiverforening, "regnedrenge" i Finansministeriet, hr. Jørn Neergaard Larsen, manden bag det nye slogan "Arbeit macht geheilt" ("arbejde helbreder"), og ellers hans "livsværk", særlig til fremme af den sammenhængskraft-nedbrydende New Public Management indenfor de offentlige forvaltninger - den faglige organisation for jurister og jurastuderende samt erhvervsøkonomiske og samfundsvidenskabelige kandidater og studerende DJØF, for ikke at forglemme den ellers skattefradragfinansieret, "almennyttig" og "velgørende" Center for Politiske Studier CEPOS, samt Tænketanken DEA og dennes direktør, "ildsjælen" og en opadgående stjerne Stina Vrang Elias, der ikke helmer før de danske vælgere lader sig forføre til ideen om at alt det, som arbejdsgivere ikke kan udnytte på arbejdsmarkedet, skal enten helt fjernes fra danske universiteter, eller forbeholdes de pengestærke studerende, hvis velhavende forældre har råd til at betale for deres uddannelser. Listen af dygtige danske "astroturfere" slutter desværre ikke her, men pointen burde allerede være klar og tydelig.

I en tankevækkende video af TEDs Talks, præsenterer amerikansk journalist Sharyl Attkisson fænomenet "Astroturf" og forklarer hvordan falsk aktivisme, finansieret af politiske, økonomiske, eller andre særinteresser, umådelig effektivt manipulerer med medier, for at påvirke købelysten, politisk engagement eller samfundsdebatten, gennem falske eller forvrængede budskaber, manipulerede statistikker osv.. Endelig runder Sharyl Attkisson af med at forklare, hvordan vi kan spotte tegn på "astroturfing" i vores medieverden.
In this eye-opening talk, veteran investigative journalist Sharyl Attkisson shows how astroturf,
or fake grassroots movements funded by political, corporate, or other special interests very
effectively manipulate and distort media messages. (kilde)


Relateret:
Astroturfing
Astroturf
Astroturfing: what is it and why does it matter?
Astroturfing
What’s most successful when it appears to be something it’s not? Astroturf. As in fake grassroots.
Astroturf
The business of generating fake enthusiasm, from flash mobs to the campaign trail
Tactical Activism: Four characteristics of an Astroturfing campaign