Fluor i dansk drikkevand


Dette kort over forekomsten af fluorid i dansk drikkevand er udarbejdet i 2007 af Miljøstyrelsen, til brug i en forskningsartikel Har fluorid i drikkevand en betydning for caries hos børn ?

Personligt ville jeg klart foretrække, at Miljøstyrelsen også samkørte andre registre, så man kunne fastslå forekomsten af f.eks. kronisk sygdom, læringsgraden i skoleundervisning, IQ og uddanelsesniveau generelt - i forhold til graden af fluorid i drikkevandboringer over hele Danmark. Mærkeligt nok, og uanset at disse data findes registreret over mange år, er det tankevækkende, at disse analyser bliver ikke foretaget.

Og som om det "naturlige" fluor i grundvandet ikke var mere end rigeligt...


.... skal vi nu også "frelses" med langsomt udsivende fluor fra de såkaldte dentale "glasionomer", vores forskere, for samfundets penge udvikler til afløsning for plastmaterialer i tandplejen...

"Glasionomer-cement har den fordel, at det ikke behøver et mellemlag af lim for at binde til tanden, og det har også den interessante egenskab, at det over længere periode frigiver fluor, som jo er med til at forebygge huller (caries)." Jeah, right...

Danske forskere udvikler ny tandfyldning af glasionomer-cement
Ny forskning i materiale til tandplomber