King Willem-Alexander delivered a message to the Dutch people from the government in a nationally televised address: the welfare state of the 20th century is gone. In its place a "participation society" is emerging, in which people must take responsibility for their own future and create their own social and financial safety nets, with less help from the national government. Kilde: The Independent

Afløseren for sin mor, dronning Beatrix i Holland, europas yngste monark kong Willem-Aleksander har erklæret den hollandske velfærdsstat for død. "Folk må tage ansvaret for deres egen fremtid og skabe deres egne sociale og økonomiske sikkerhedsnet."

Aha! Sagt af overhoved for den kongelige familie, som koster de hollandske skatteydere i omegnen af 300.000.000 kr om året. Mon Willem-Aleksander selv er indstillet på at følge sine egne idealer om økonomisk integritet og uafhængighed?

I modsætning til sine beskedent bemidlede undersåtter der måtte evt. have brug for en velfærdsstat i nødens stund, er Willem-Alexander go' for mindst 95 milliarder kr., hvilket gør ham til den 7. rigeste monark i verden. Det burde derfor ikke være noget problem med at forestå et godt eksempel og stille sig i spidsen for sparehensyn til den hollandske statskasse, ved selv at finansiere det hollandske kongehus af sin egen lomme.

Normalt er jeg total ligeglad med hvem ejer/tjener/får hvor meget, uanset beløbenes størrelse, men gennem de sidste år hører vi hovedrige mennesker og deres medløbere, oftere og oftere klage sig over de småpenge som samfundet støtter sine ubemidlede med når de bliver syge, eller mister deres arbejde, eller er på en eller anden måde socialt skadede, så de ikke selv kan tage vare på dem selv.

Ingen peger dog på den post på samfundet budget, som dækker løn og pensioner for de mange hundrede tusinder af offentligt ansatte "kolde hænder". "Kolde hænder" er alle administratorer, kontrollanter, embedsværket, politikere, ministre og... deres spindoktorer m.fl. F. eks. har de danske folketingspolitikere så favorabel pensionsordning, at en lønmodtager ude i samfundet - for at opnå tilsvarende - ville være nødt til at indbetale til pensionsordningen 500.000 dkr hvert år. Og hver gang nogen forsøger at erstatte disse pensionsordninger med noget mere anstændige - bliver det stemt ned i... Folketinget.

Derimod de "varme hænder" dvs. alle offentligt ansatte der arbejder i direkte kontakt til borgere, dvs. pædagoger, lærere, sygeplejersker, hjemmepleje, togførere, politi osv. dem skærer man hele tiden ned på "for at spare". Når smertegrænsen for nedskæringer blandt de "varme hænder" er nået - vender velhavere blikket og sparekniven mod samfundets udsatte...

...og dette vel at mærke de "udsatte" hvoraf største parten har betalt uforholdsmæssigt (i forhold til lønnens størrelse) høje skatter gennem hele deres arbejdsliv og dermed har overholdt deres andel af kontrakten med samfundet: "betal så høj en skat, at du ikke vil få råd til at spare nævneværdigt op til sygdom, ulykke eller aldersdom, men vær ikke bange - samfundet vil træde til og understøtte dig så længe du ikke selv kan".

Nu kommer så alle de velbjergede og hyler i kor om de "dyre" socialklienter som skal bidrage til samfundet ved at få de, i forvejen beskedne understøttelser beskåret yderligere. Arbejdsgivere hyler i kor om at arbejdskraften er for dyr og at lønningerne skal ned, så de kan konkurrere med... Kina. Gruppen af working poor begynder at vokse, lige som i Tyskland, og alligevel føles det lige som om ingen bliver tilfreds før alle ubemidlede og fattige kun kan leve af luft og arbejdsglæde. Før bliver disse samfundsstøtter ikke tilfredse. Så længe en fattig arbejdstager overhovedet spiser andet en lort - lever han/hun "over evne" iflg. arbejdsgivere, overklasse, politikere med en lille neo-liberalist i maven, og... Villem-Aleksander.

Hvorom alt er, er jeg dødtræt af at høre om og om igen, at det er altid de fattigste, de syge, de handicappede, de gamle og de social ramte, som skal holde for og skal spare, og ikke skal stille krav og skal holde mund og finde sig i alt der bliver dem pålagt... af de velbjergede.

Før i tiden var det ikke en god tone at pege fingre ad de som var mindre heldigt stillet end een selv.
Nu er det ved at være lige modsat: det er de socialt udsatte som er roden til alt ondt.

Når verdens 7. rigeste monark, en ejer af velstand omregnet til 95 milliarder NOK og modtager af 300.000.000 NOK/år - stiller sig op og fordømmer velfærdsstaten - vil det bane vejen for, at endnu flere af alverdens hovedrige og wannabe-rige vil gøre det samme. Det 21. hundredes nye pariaer - bliver de fattige.

Jeg kender flere mellemlønnede danskere, af deres arbejdsgivere snydt for indbetalinger til pension år efter år... de samme arbejdsgivere, hvis organisationer gang på gang kommer med nye forslag til, hvordan det arbejdende folks vilkår bør forringes yderligere, så arbejdsgivere kan mæske sig i billig arbejdskraft, når lønningerne rasler ned som følge af den forarmelse som arbejdsgivere er så ihærdige fortallere for.... Jeg kender flere mellemlønnede danskere der har betalt flere millioner i skat i løbet af deres arbejdsliv, som dog ikke har tjent nok til også at kunne spare op til alderdommen. Det som venter disse arbejdstagere når de skal (folke)pensioneres når de er 70 år gamle... er lige akkurat nok til husleje og to daglige måltider mad. Og i fremtiden bliver det nok til kun et måltid mad, idet de "samfundsbevidste" velbjergede har i år gennemført en fastfrysning af bl.a. pensioner så de ikke længere pristalsreguleres og derfor bliver mindre og mindre værd i købekraft, år for år.