Pia Kjærsgaard siger i dag: Regeringen kan ikke være det bekendt.
Pia Kjærsgaard finder det uhørt, at regeringen i den nye skattereform vil skære i overførselsindkomster."- Jeg fatter ikke, at Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti vil være det bekendt. De siger, at de har en social profil, men er gået med til at give til de rige og tage fra de fattigste."


Pia Kjærsgaard. Det der foregår i dag er et resultat af den holdningsændring, indledt af dig og dit parti, da DF måtte kravle på skuldrene af indvandrere, for at finde en politisk hylde til DF i dansk politik.

Jeres (DF's) opfattelse var den gang, at man måtte hellere skubbe 10 uforskyldte danskere ud i fattigdom, end at lade en indvandrer beholde sin kontanthjælp eller sygedagpenge, hvis der var den mindste tvivl om vedkommende ellers var berettiget til ydelserne. I har fremhævet eksempler på indvandrere der har misbrugt systemet, og I har overeksponeret selv de mest beskedne enkelte eksempler som om de var gældende for hele gruppen af indvandrere i Danmark.

DF har stille og roligt flyttet folkets opmærksomhed fra værdier, retfærd, velfortjente rettigheder, og over på kontrol, restriktioner, straf, kontrol og DF har påvirket det politisk enfoldige flertal til at se ned på indvandrere på overførselsindkomster.

Problemet er blot, at dette DF-inducerede mishag og fordomsfuldhed har med tiden bredt sig ud over alle svage, også etniske danskere. Hurtigt har de oprindelige, borgerlige partier fattet, at ved at gå på DF's krav, vil de kunne præge det danske samfund til at støtte afmonteringen af velfærdsstaten. Så mens Pia Kjærsgaard gned sig i hænderne, overbevist om at hendes taktik har virket - har denne selvsamme taktik ødelagt velfærden, den selvsamme velfærd - DF ellers hævder at stå vagt for.

Utroligt, hvor stor en effekt kan ellers et mindre parti øve på fremtiden i et samfund, hvis ingen holder vagt. Dansk Folkeparti har ændret folkestemningen fra et godt samfund for alle, til et bedre samfund for færre... Præcist som Socialistisk Folkeparti har sikret Venstres genvalg i 3 valgperioder, gennem at SF-Farum på det helt rigtige tidspunkt i 2002 har undergravet Anders Fogh Rasmussens eneste interne konkurrent i Venstre - Peter Brixtofte. Peter Brixtofte var den eneste i hele partiet Venstre, med styrke der var lige så stor, eller større end Anders Fogh Rasmussens, så Brixtofte måtte uskadeliggøres. Takket være SF-Farum har AFR beholdt både formands- og statsministerposten, blev genvalgt 3 gange og kunne beholde "rene hænder", idet SF-Farum løste hans Brixtofte-problem.

Sådan kan det gå... Politiks veje er uransagelige, og konsekvenserne kommer til at række langt ud over vores levetid... takket være politiske jokere som Pia Kjærsgaard.