Jørgen Olsens (16:57 14. NOV) kommentar til Rune Engelbreths blogindlæg i på Politiken.dk Klapjagt på ledige:

"Tja, vi var nogle som var så naive at tro at når vi kom af med Inger "Komiske Ali" Støjberg så kunne det kun gå i en mere menneskelig retning! Gud fader bevares! Intet er ændret og en masse skrankepaver sidder og laver meningsløse samtaler og rapporter om de stakkels mennesker som ikke har mulighed for at finde et job i et marked hvor der ikke er jobs! Ingen politikere og slet ikke tumpen Mette Frederiksen gør noget ved det altoverskyggende problem - nemlig manglen på ordinære jobs, men chikanerer istedet en masse mennesker med meningsløse foranstaltninger som i sig selv jo ikke betyder flere ordinære jobs! Der er nok mange som bitterligt har fortrudt at de stemte på S/SF!"

Min kommentar er, at "Komiske Støjbergs" politiske linje er nødt til at fortsætte, uanset hvem er Beskæftigelsesminister, og uanset hvilket politiske parti vedkommende tilhører.

Skulle nogen undre sig eller kalde det for løftebrud, eller lignende - ligger svaret allerede indbygget i både Engelbrethss debatindlæg Klapjagt på ledige, og i de hundredsvis andre kommentarer, artikler, politiske debatter om arbejdsløshed i Danmark, hvor stort set alle er enige om, at riget fattes jobs.

Hvis Mette Frederiksen havde opfyldt blot halvdelen af egne og partiets valgløfter om menneskeliggørelse af systemet-til-styring-af-ledige, som vi jo har hørt så meget om før valget - ville landet stå tilbage med mindst 100.000 nye arbejdsløse, oven i de arbejdsløse vi allerede har.

Prøv forestille jer, hele den menneskehær som VKO har hyret til stillinger øremærket til forfølgelse af arbejdsledige og sygemeldte, både indenfor det offentlige og i privat-aktør-branchen, der i 2008 kostede 9.000.000.000 kr. (guderne må vide hvad alle disse drøner koster i dag). Prøv at forestille dig, at blot 50% af alle disse mennesker bliver arbejdsløse som følge af opfyldelse af Mette Frederiksens og hendes partiets valgløfter om (gentaget) menneskeliggørelse af systemet-til-styring-af-ledige.

Der er ikke brug for - kære venner - hverken forenkling eller reform af den politik der har til formål administration af ledige. Tværtimod - er der brug for langt flere nye love, betænkninger, regler og sanktioner rettet mod de ledige.

Kun ved at forøge antallet af administrative og andre opgaver til styring og kontrol af de ledige og syge - har Mette Frederiksen en chance at begrænse tilgangen til de arbejdsløses rækker fra "ledigheds-industrien" både indenfor det offentlige og på det private-aktør-arbejdsmarked.

Derfor fryser h e l v e d e til is, før de ledige og de syge får lov til at slippe for pisken, og slipper for at blive tvangsmotiveret til at tage de jobs der ikke er der.

Alle disse skrankepaver aner knapt nok, at det er kun takket være de ledige og de syge, at de selv kan beholde deres gnaveben. Der er dog en stigende bevidsthed blandt skrankepaver om dette afhængighedsforhold, hvilket tilskynder flere og flere af dem til at bevise dem selv uundværlige ved at udvise flere og flere personlige "initiativer" i jobbet, hvilket bedst kan komme til udtryk ved at... svinge pisken over de ledige og syge endnu mere - gerne langt mere end der er belæg for og lovhjemmel til. Hvem vil udsætte sig for at blive arbejdsløs, i disse tider?

Mette Frederiksens hænder er bundet.

"Hvis man er så uheldig at miste sit job, er der en række fagfolk med hver deres ekspertise som står til rådighed med vejledning, behandling, hjælp til at vurdere ens situation mv. Man har måske svært ved at finde beskæftigelse til sig selv, men man kan være sikker på at sikre beskæftigelse til 3-4 sagsbehandlere, værkstedsledere, projektledere, jobkonsulenter, fysioterapeuter, afspændingspædagoger, læger (egen praktiserende læge, speciallæger og kommunens og/eller amtets lægekonsulent) og måske også psykologer. De er alle ansat til at hjælpe med en afklaringsproces, hvis mål er at lette en eventuel omskoling eller flexansættelse eller tilvejebringe det vidensgrundlag, tildeling af førtidspension hviler på." Læs mere i Syg og arbejdsløs om systemet, der i hvert fald er godt til at holde sig selv i gang med.

Vid, at hver gang du sidder foran en sagsbehandler eller anden "behandler" eller "ekspert" samfundet har ansat til at "hjælpe" dig - sidder du ikke der fordi DU skal have hjælp. Du sidder der for at sikre din sagsbehandlers ansættelse/levebrød, og sikre levebrød for alle andre "parter involverede" i din sag, fordi hver gang du bliver afvist, forsinket, "misforstået" og ellers i realiteten skadet af "paverne", tjener din sag indirekte det formål, der er vigtigst for dem der behandler din sag: selv at beholde deres eget job!

Når politikerne ellers vælter over hinanden for at vedtage nye love, forordninger og andet stads til styring og forfølgelse af de syge og arbejdsløse, "der af en eller anden mystisk årsag ikke kan komme videre" - burde de måske rette blikket mod den enorme hær af primære og sekundære behandlere i det sociale system, der er pinedød afhængige af at fastholde i elendigheden flest mulige "klienter", for selv at beholde deres beskæftigelse.

Med det er jo netop det jeg skriver i mit første indlæg! Politikerne ved det udmærket, og de holder hellere hånden over de raske og friske systemets ansatte, end de (politikere) ønsker at hjælpe de syge og arbejdsløse.

Vid derfor, at hver (derfor sjælden) gang du som er syg eller du som er arbejdsløs bliver hjulpet til en forbedring af sin livssituation, eller hver gang en førtidspension bliver tilkendt - koster det jobs i behandlerindustrien, så når jeg hører om nye forslag og "tiltag" til at reducere antallet af førtidspensioner, eller direkte afskære visse aldersgrupper fra denne mulighed - tilsyneladende for "deres egen skyld" - hører og læser jeg den skjulte agenda, der i virkeligheden ligger til grund for disse forslag: politikere der pisser i bukserne af angsten for tilgangen af nye arbejdsløse fra den nuværende "behandlerindustri", flankeret af tilsvarende pissebange "departement-embedsfolk" i relevante ministerier, der udfører forarbejde til nye "lovbefalede pisk", for at sikre jobs til behandler-hære indenfor snart alle enheder social- og sundhedssektor!

Når vores egne 16 milliarder af skattepenge om året, munder ud i SÅ beskedne resultater for den enkelte "syg og arbejdsløs" - er svaret, at det har de sidste 10-15 år ikke været meningen, at den enkelte "syg og arbejdsløs" skulle have hjælp. Det handler mest om at opretholde beskæftigelsen for de allerede ansatte i den sociale sektor, og de dele af sundhedssektoren, der er forbundet med den sociale sektor.

I stedet for at græde over din skæbne - du syg og arbejdsløs - glæd dig hellere over, at dine plager og pinsler, din stress, elendighed og fattigdom går ikke til spilde, men fastholder dine egne sagsbehandlere, andre forfølgere og indpiskere i systemet, deres familier og deres børn i det gode liv, de køber for de penge de tjener på dig. Jo værre du har det, jo flere stillinger indenfor det offentlige bidrager din elendighed til at opretholde!

For dette burde du, i det mindste, takkes. I stedet får du endnu mere pisk!