Er den danske strafferetsstat lige om hjørnet?

Unge kræver hårdere straffe

"Kriminelle skal i fængsel - og de skal blive der længere. Ingen tager retsvæsenet alvorligt, samfundet er for blødsødent. Det var det impulsive svar vi fik, da g-dansk spurgte en række skoleklasser, hvordan deres fremtidssamfund skulle se ud." Kilde

For unge mennesker er vejen til politik - vejen til magt. Når man er ung lever man jo for evigt. At tænke på fremtiden - for unge og yngre politikere - er hovedsageligt en (om)tanke på deres egen fremtid. Altså den fremtid, der jo aldrig vil høre op, da de jo lever forever. Derfor drejer det sig for de yngre og for de tidligt midaldrende om hvad de selv får ud af den fremtid, der skal formes af deres magt over beslutningsprocesserne. Det er ikke ofte, at de kan indse, at når deres oldebørn fødes - fødes de til en verden, oldeforældrenes fiksering på magten og egoet har formet.

At dømme ud fra vores egen tid og slagordene, der vælter over os fra folketingets talestol og via snart alle medier - tangerer det snart en udpræget uansvarlighed, at sætte nye mennesker i verden. For hvad føder vi dem til? Vores børn?

Noget af svaret findes i en fransk sociologs profetiske bog fra 1999, Fattigdommens fængsler, der beskriver tilstande i politik og samfunds udvikling, vi i dag kan se bekræftet i praksis med det blotte øje....


"Den franske sociolog Loïc Wacquant viser i denne bog hvordan kravene om strengere straffe, nultolerance og overvågning har bevæget sig fra USA over Atlanten til England og derfra videre over Kanalen til det øvrige Europa.

Fortalerne for den hårde kurs ønsker at sætte velfærdsstaten på slankekur; den skal smide fløjlshandskerne og tage tilsvarende hårdt fat om de sorte får.
Der er fejet en veritabel moralsk panik hen over Europa, hvor den alene i kraft af omfang og voldsomhed har sat sig dybe og varige spor i de europæiske staters politik og på længere sigt i de europæiske samfund.

"Den skinbarlige anledning til den uro skyldes 'ungdomskriminalitet', 'storbyvold' og 'udsatte kvarterer', der opfattes som arnesteder for 'uorden' og 'uciviliseret' adfærd. Beboerne her formodes på en gang at være skyldige i og ofre for en sådan adfærd. Udtrykkene er sat i citationstegn, fordi de er lige så uklare, som de fænomener, de skal beskrive. Der er intet der beviser, at disse fænomener er knyttet specielt til 'unge', til 'særlige kvarterer' eller til 'storbyer'. Men eftersom disse fænomener overalt karakteriseres på samme måde bliver de til selvindlysende selvfølgeligheder, som indgår i de udtalelser, som politikerne oversvømmer aviser og tv med. [...]

Disse begreber er imidlertid ikke opstået ud af den blå luft. De har deres oprindelse i USA, hvor de indskriver sig i en særlig diskurs, der omfatter begreber som forbrydelse, vold, retfærdighed, og ulighed og teser om individets, 'fællesskabets' og samfundets ansvar.

Lidt efter lidt har disse begreber og teser sneget sig ind i den offentlige debat i Europa. Som en række andre nymodens begreber ser de nærmest ud til at være opstået af sig selv. Der er tale om banale floskler, der bevidst skjuler flere problemer end de afdækker"(fra indledning).

Fremstillingen tager udgangspunkt i forholdene i USA. Her har der udviklet sig et nyt syn på forbrydelser, hvis formål er at kriminalisere fattigdommen og normalisere en usikker tilknytning til arbejdsmarkedet. I bogen vises hvordan spredningen af det nye syn på kriminalitet er sket - med eksempler på nogle af spredningskanalerne.

Den omfattende eksport af sikkerhedstænkning og sikkerhedsideer fra USA med henblik på at hævde samfundets moralske indflydelse på sine fattige og tilpasse dem til den nye arbejdsmarkedsdisciplin har kun kunnet ske takket være interessen og opbakningen fra myndighederne i de respektive modtagerlande. Bogen omtaler eksempler herpå og viser hvordan nyliberale tanker om straf er blevet indhyllet i videnskabelig tågesnak.

De sidste dele af bogen redegør for USAs udvikling fra velfærdsstat til fængselsstat, og sammenligner med udviklingen i europæiske lande. Forfatteren fremhæver at den europæiske strafferetsstat er på vej til at blive indført i praksis".


Hmm... se hvad en simpel søgning på ordene "hårdere straffe til" afslører... 118.000 hits, bl.a. disse:

Hårdere straffe til kartelsyndere
Hårde straffe virker præventivt
DF: Hårdere straf til ungdomshusaktivister
Espersen åbner for hårdere straffe til unge
Hårdere straffe til doping-forbrydere
Hårdere straffe for piratkopiering
DF: Hårdere straffe til krybskytter
Justitsminister: Hårdere straffe til flugtbilister
Obstruktion af offentlig transport skal straffes hårdere
Hårdere straffe mod pressens vaneforbrydere
Hårdere straffe - nu for børn?
Hårdere straffe for it-krminalitet
Hårdere straffe til bagerisvindlere
Hårdere straffe for at bære våben
Udsigt til hårdere straffe for diskrimination i nattelivet
Minister tror på hårdere straffe
Hårdere straffe for ulovligt fiskeri


Hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe, hårdere straffe - til fattigrøve, hvorimod...


... "En overlæge stjal en iPhone4 i træningscenter i Borås, Sverige. Slipper for straf, da han tjener over en million og derfor 'ikke har noget motiv'. (...) Dommeren i Tingretten i Borås - der selv må formodes at hæve en fornuftig hyre - nåede nemlig frem til en noget besynderlig konklusion: Da lægen sidste år tjente cirka en million kroner, så havde han ikke noget motiv til tyveri. Derfor blev han frikendt." Kilde

Var der nogen der sagde... "Fattigdommens fængsler"?

Hvis det fortsætter, sidestilles fattigdom med kriminalitet, ene og alene fordi alle fattige er pr definition motiverede til at begå kriminalitet, mens alle velhavere betragtes på forhånd som de skindbarlige engle?

Spændende... NOT!