Viser resultater 1 til 4 af 4
 1. #1
  Libri's avatar
  Libri er offline Bestyrer af Biblioteket på Overgangsalderen.net
  Registreringsdato
  Jun 2006
  Alder
  66
  Indlæg
  680

  Standard Lægekunst i det 21. århundrede


  Lægekunst i det 21. århundrede - danske læger om alternativ behandling
  Redigeret af Lasse Skovgaard  Sideantal: 313
  Forlag: Hovedland
  Udgivet: 13-06-2003
  ISBN-10: 8777396707
  ISBN-13: 9788777396700
  FAUST: 2 468 758 9
  DK5: 61.54
  Forlaget skriver:

  Internationale undersøgelser viser, at Danmark er blandt de lande i Europa, hvor kløften mellem det etablerede og det alternative sundhedsvæsen er størst. Samtidig er interessen for ukonventionelle behandlingsmetoder stærkt stigende i Danmark. Langt over halvdelen af den danske befolkning modtager eller har i dag modtaget alternativ behandling.

  Der er de senere år sket en vis tilnærmelse mellem de to verdener, men kløften mellem de to sundhedssystemer er stadig dyb. Alternative behandlingsformer rummer mange succeshistorier, men det offentliges reelle ligestilling, pengene, bevillingerne mangler stadig.

  Lægekunst i det 21. århundrede er samlet og redigeret af Lasse Skovgaard og består af en lang række bidrag af grænseoverskridende medicinere.

  Lægekunst i det 21. århundrede er skrevet af danske, traditionelt uddannede læger, der alle arbejder med alternativ behandling i dag. Målet er at bygge bro de to behandlertraditioner imellem.

  Lægekunst i det 21. århundrede henvender sig til alle med interesse for sundhed, helse og lægekunst.

 2. #2
  Libri's avatar
  Libri er offline Bestyrer af Biblioteket på Overgangsalderen.net
  Registreringsdato
  Jun 2006
  Alder
  66
  Indlæg
  680

  Standard Re: Lægekunst i det 21. århundrede


  Lægekunst i det 21. århundrede
  - danske læger om alternativ behandling
  Indhold

  Forord

  Brobygning i sundhedsarbejde - en status

  (Laila Launsø, sociolog)

  Mennesker og molekyler
  • Orthomolekylær medicin
   (Claus Hancke, læge og orthomolekylær mediciner)
   -
  • Tandpleje og sundhed
   Henrik Lichtenberg, tandlæge


  Naturen som læremester
  • Plantemedicin
   (Klavs Nicholson, læge og herbalist)
   -
  • Kost
   (Morten Fauner, læge og ernæringsvejleder)


  Kroppens energibaner
  • Akupunktur
   (Ole Dahl, læge og akupunktør)
   -
  • Zoneterapi
   (Ahura Etemad, læge og zoneterapeut)
   -
  • Kinesiologi
   (Marianne Kirkskov, læge og praktiserende kinesiolog


  "Det er jo bare vand..."
  • Homøopati
   (Gunner Ødum, læge og klassisk homøopat)
   -
  • Antroposofi og homotoxikologi
   (Birgit Aalborg Funch, læge og homøopatisk læge)


  Psykoterapi i nyt lys
  • Livsterapi
   (Inger Kirstine Søndergaard, læge og psykoterapeut)
   -
  • Sundhed, psyke og det offentlige rum
   (Kurt Lindekilde, læge og spirituel psykoterapeut)


  Sindets grænseland
  • Healing
   (Helge Volkmann, læge og healer)
   -
  • Meditation
   (Henrik Westergaard, læge, Ayur-Vedalæge og meditationslærer)


  Sund videnskab
  • Erkendelse af (ny) sygdom
   (Henrik Isager, læge og forhenværende lektor i medicinsk videnskabsteori)
   -
  • Kræft og paradigmer - en kræftlæges bekendelser
   (Ulrik Dige, læge og alternativ kræftkonsulent)
   -
  • Medicinstudiet - det gode selskab
   (Mattis Ranthe, medicinstuderende og medlem af Gruppen for Integreret Medicin)
   -
  • Dokumentation af alternativ behandling - en fælles forståelse
   (Carsten Vagn-Hansen, læge og sundhedskonsulent)


  Brobygning - begreb og begrænsninger
  (Eva Lydeking-Olsen, sygeplejerske og forskningsleder)

  Opsamling

 3. #3
  Libri's avatar
  Libri er offline Bestyrer af Biblioteket på Overgangsalderen.net
  Registreringsdato
  Jun 2006
  Alder
  66
  Indlæg
  680

  Standard Re: Lægekunst i det 21. århundrede


  Lægekunst i det 21. århundrede
  - danske læger om alternativ behandling
  Forord

  Denne bog handler om alternativ behandling. Den er skrevet af konventionelt uddannede danske læger. Den handler om, hvad alternativ behandling er, hvordan den virker, hvorfor den kaldes alternativ, og hvorfor det etablerede og det alternative sundhedsvæsen i Danmark ofte har svært ved at samarbejde. Femten læger fortæller om deres syn på sundhedsdebatten, om at tænke sundhed og sygdom på en ny måde, om de forskellige grunde til at mange danskere ikke fortæller deres læge, at de har opsøgt alternativ behandling. Og om hvad man kan gøre for at forbedre kommunikationen, den gensidige forståelse og samarbejdet.

  Alternativ behandling er som sådan ikke noget nyt fænomen. Meget af det, vi i vore dage opfatter som alternativt, var en naturlig del af det antikke græske sundhedsvæsen og af hele den europæiske folkemedicin. Men også efter den moderne medicins fremkomst har alternative ideer om sundhed og sygdom eksisteret og har gerne skabt heftige diskussioner inden for lægeverdenen. Et eksempel på dette er historien om den ungarske læge Semmelweis.

  Semmelweis blev professor i fødselslære i Budapest i 1854. På den tid var dødeligheden på barselsafdelingerne høj - mere end en fjerdedel af kvinderne døde i sengen på grund af barselsfeber. Semmelweis fik den tanke, at barselsfeberen kunne stamme fra en sygdomsfremkaldende substans, som de unge læger overførte direkte fra de lig de obducerede, til de fødende kvinder. Det var ikke ualmindeligt at gå direkte fra en obduktion til en fødsel.

  Han forpligtede derfor sine læger til at sterilisere deres hænder i klorvand. Dette førte til en lang polemik med det etablerede sundhedsvæsen og endte med hans afskedigelse, selvom dødeligheden på barselsafdelingerne faldt betragteligt.

  Semmelweis' arbejde fik ingen betydning for hans samtid.

  Man havde endnu ikke accepteret bakteriernes eksistens, da man ikke havde udstyr til at gøre dem synlige. Denne accept, og dermed anerkendelsen af Semmelweis' arbejde, kom først en række år senere i forbindelse med Pasteurs opdagelser.

  Historien om Semmelweis er et velegnet eksempel til at illustrere den lukkethed, der til alle tider har hersket over for nye og ukendte ideer. Hvis en påstand ikke umiddelbart har været forståelig inden for en given videnskab, er den i mange tilfælde ikke blot blevet forkastet, men ofte også forfulgt og latterliggjort.

  Nogle har den opfattelse, at denne lukkethed ikke kun hører fortiden til, men at den lever i bedste velgående, og at den er særligt udbredt inden for den moderne medicin. At alternative syn på sundhed og sygdom netop kan risikere at blive forkastet, forfulgt og latterliggjort, hvis de ikke passer ind i den lægelige tankegang. Og at man risikerer at afvise behandlingsmetoder, der kunne være virksomme, fordi man ikke forstår, eller ikke vil acceptere, deres filosofi.

  Internationale undersøgelser viser, at Danmark er blandt de lande i Europa, hvor kløften mellem det etablerede og det alternative sundhedsvæsen er størst. Samtidigt er interessen for alternativ behandling stærkt stigende i Danmark. Undersøgelser viser, at langt over halvdelen af den danske befolkning modtager eller har modtaget alternativ behandling.

  At de to sundhedsvæsener herhjemme ikke har meget med hinanden at gøre, kan bl.a. ses ved, at der eksisterer en stor mængde litteratur om alternativ behandling, men at det kun er en lille del, der er skrevet af repræsentanter for det etablerede sundhedsvæsen - læger, sygeplejersker, farmaceuter e.l. Der hersker generelt en skepsis over for det ukontrollerede uddannelsesniveau inden for den alternative behandlerverden, og fraværet af (accepterede) eksamenspapirer er en af årsagerne til, at dele af det etablerede sundhedsvæsen, i særdeleshed lægerne, ofte afviser alternative behandlingstilgange uden egentlig at stifte bekendtskab med det pågældende behandlingsprincip.

  Man møder i den forbindelse ofte den antagelse, at alternativ behandling er useriøs og uvidenskabelig. Skræmmebilledet på den alternative behandler er en midaldrende, frustreret husmor, der realiserer sig selv via et weekendkursus i en eller anden obskur behandlingsmetode og derefter modtager klienter til skyhøje priser. Man fokuserer i mindre grad på, at der efterhånden bliver mere og mere konventionelt uddannet sundhedspersonale, der inddrager alternativ behandling, samt at der mange steder i verden eksisterer lange og højt respekterede uddannelser inden for alternativ behandling.

  Den mest kritiske, og samtidig mest indflydelsesfulde, gruppe inden for det etablerede sundhedssystem har traditionelt været lægerne. Men også i denne gruppe finder man flere og flere brobyggere - læger, der samarbejder med det alternative behandlingsområde.

  Denne bog indeholder bidrag fra femten af disse læger. De er alle traditionelt uddannede (cand. med.'er) og arbejder alle med alternativ behandling. På forskellig vis repræsenterer de et budskab om, at alternativ behandling ikke er uforenelig med traditionel lægegerning, selvom modstanden kan være stor og forhindringerne mange.

  Ud over de femten læger bidrager også en tandlæge, en medicinstuderende, en sygeplejerske og en sociolog.

  Gennem bogen præsenteres en række af de mest benyttede, alternative behandlingstilgange og problematikker i relation til brobygningsdebatten. Jeg har bedt alle bidragydere om at inddrage følgende tre aspekter i deres kapitel:

  • en personlig beretning
  • en præsentation af et udvalgt fagligt fokus
  • mulige forklaringer på det manglende samarbejde mellem etableret og alternativ behandling og ideer til konkrete indsatsområder for at fremme brobygningen i det danske sundhedsvæsen.


  Alternativt interesserede læsere kan i bogen finde en bred vifte af alternative behandlingsretninger, baggrunden for fordomme, magtkampe, afvisninger mv. beskrevet. Samtidig kan skeptikere finde det alternative område og problematikken omkring divergerende menneskesyn og videnskabsidealer kompetent beskrevet af læger.

  Bogen kan læses som en helhed, men kan i vidt omfang også fungere som opslagsbog.

  Alle bogens bidragydere har udvist stor tålmodighed og samarbejdsvilje i forbindelse med bogens tilblivelse. Det skal de have tak for. Ikke mindst tak til Anja Fjord for utallige og utrættelige gennemlæsninger, korrekturlæsninger og konstruktive input.

  Det er mit håb, at de respektive parter i den danske sundhedsdebat i bogen kan finde inspiration til at anskue sundhed og helbred i et bredt, åbent og fordomsfrit perspektiv. En større forståelse den etablerede og den alternative behandling imellem er grundlæggende for et bedre samarbejde. Et samarbejde, der kunne være til stor gavn og glæde for såvel den enkelte patient som for folkesundheden generelt.


  Lasse E. Skovgaard, april 2003

 4. #4
  Libri's avatar
  Libri er offline Bestyrer af Biblioteket på Overgangsalderen.net
  Registreringsdato
  Jun 2006
  Alder
  66
  Indlæg
  680

  Standard Re: Lægekunst i det 21. århundrede


  Lægekunst i det 21. århundrede
  - danske læger om alternativ behandling
  Indhold

  Opsamling


  Danmark indtager i international sammenhæng en bundplacering, hvad angår brobygning i sundhedsarbejde. En række gode initiativer er i gang, men den gensidige forståelse og accept mangler i mange henseender stadig, og de gode initiativer møder ofte misforstået modstand og unødige komplikationer.

  Med et indgående kendskab til såvel den etablerede som den alternative behandlerverden gør bogens læger og øvrige bidragydere opmærksom på en række barrierer, der fortsat står i vejen for et velfungerende samarbejde i sundhedens tjeneste. Her kommer en opsummering af nogle af pointerne:

  • Begrebet "alternativ behandling" dækker over en meget stor og uensartet gruppe afbehandlingstilgange. Ikke al såkaldt alternativ behandling er holistisk eller individuel eller indskriver sig under et alternativt paradigme. Den eneste fællesnævner for den alternative behandling er, at den ikke er accepteret i det etablerede sundhedssystem. I samme øjeblik en behandlingstilgang bliver accepteret, er den ikke længere alternativ. Dette gælder i Danmark primært for kiropraktik, hvorimod en række af de behandlingstilgange, der herhjemme anses for alternative, i andre europæiske lande bruges i store dele af det offentlige sundhedsvæsen.

   Der er således tale om en glidende overgang mellem det etablerede og det alternative. Den eksisterende tendens til at fastholde den alternative behandling som en stor gruppe af fremmede sundhedsfilosofier er misvisende og bidrager til at vedligeholde kløften mellem de to områder.
   ---
  • En række af de alternative behandlingsprincipper kan ikke forklares inden for det traditionelle medicinske paradigme. Der er derfor heller ingen konstruktivitet eller logik i at afvise de pågældende behandlingspricipper med argumenter, der bunder i dette paradigme. Homoøpati bliver f.eks. ofte afvist i det etablerede system ud fra påstanden om, at det umuligt kan have en virkning, da der ikke er noget aktivt stof i den homøopatiske medicin. En forståelse af den homøopatiske behandling, og mange andre alternative behandlingsformer, kræver dog en åbenhed overfor, at verden indeholder andre sandheder end dem, man på nuværende tidspunkt kan kan se, måle og veje. Denne åbenhed er ifølge bogens forfattere svær at finde inden for det etablerede system. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at energi-begrebet, der danner grundlag for mange alternative behandlingsformer, på den ene side overskrider det traditionelle, medicinske paradigme, og på den anden side indgår som et naturligt element i dagligdags sprogbrug.
   ---
  • Enkelte alternative behandlingsprincipper, der ikke umiddelbart kan forklares naturvidenskabeligt, er på trods af dette ved at blive accepteret inden for det etablerede system. Dette gælder akupunktur og til dels zoneterapi. Det er dog væsenligt at bemærke, at man i lægeverdenen sjældent anerkender de oprindelige filosofier bag disse alternative behandlingsprincipper (meridianbaner, yin/yang-energier, fodzoner m.m.), men anskuer virkningen ud fra egne filosofier. Udviklingen er positiv på den måde, at en praktisk brobygning finder sted. Det kan dog ses som problematisk, at der ikke er tale om nogen teoretisk accept.
   ---
  • En række af de alternative behandlingsprincipper kan godt forklares inden for det traditionelle medicinske paradigme. Alligevel møder disse - f.eks. plantemedicin - ofte modstand. Bogens forfattere peger på, at økonomiske interesser skal ses som en del af forklaringen på denne modstand. Bl.a. kan man ikke patentere naturprodukter på samme måde som kemisk medicin, og det er økonomisk langt mindre attraktivt at forske i naturprodukter / -medicin.
   ---
  • Bogens forfattere lægger vægt på, at medicinstudiet udgør en meget væsentlig del af de kommende lægers teoretiske og filosofiske grundlag. Trods anbefalinger fra ministeriel side indgår alternativ behandling fortsat på ingen måde som en del af medicin studiet i Danmark, og mange nyuddannede læger har enten ingen eller meget begrænset viden om alternativ behandling. Danmark er på dette punkt bagud i forhold til en lang række europæiske lande. Derudover opleves det som bremsende for en medicinsk karriere at have beskæftiget sig med alternativ behandling. Der lægges vægt på, at undervisning om alternativ behandling bør prioriteres frem for undervisning i alternativ behandling.
   ---
  • Medierne spiller en ikke uvæsentlig rolle i forhold til det billede, befolkningen - såvel som politikere og fagfolk - har og får af alternativ behandling. Det er som oftest skandale¬ eller mirakelhistorierne, med den bedste underholdningsværdi, der får sendetid og spalteplads. Samtidig er der i medierne en tendens til at forenkle forskningsresultater, hvilket alt i alt ofte giver et simplificeret og forvrænget billede af den alternative behandling.
   ---
  • En række af de alternative behandlingsformer egner sig ikke til den form for dokumentation, der kræves inden for det etablerede sundhedssystem. Mange alternative behandlingsprincipper er individuelle (ikke-standardiserede), komplekse, strækker sig over længere perioder, inddrager psykologiske faktorer m.m. Der er bl.a. en række praktiske problemer i forhold til at holde personer i strengt systematiske behandlingsforsøg gennem perioder af den længde, der ofte anbefales af den alternative behandler. Bogens forfattere pointerer, at der inden for det etablerede system ofte er manglende accept og forståelse for, at mange alternative behandlingsprincipper således har svært ved at leve op til kravene for såkaldt RKF (randomiserede kliniske forsøg) uden dermed at være virkningsløse eller uinteressante. Ydermere er det kun en begrænset del af ydelserne inden for det etablerede system, der lever op til egne krav om videnskabelig dokumentation.
   ---
  • Det er kendetegnende for meget alternativ behandling, at der er bedre tid og overskud til fordybelse og dialog mellem behandler og patient. Det er en vigtig del af mange alternative behandlingstilgange, men der eksisterer samtidig en tendens til, at man inden for det etablerede system lader dette aspekt udgøre hele forklaringen på behandlingens effekt; at det udelukkende er de psykologiske faktorer, der gør, at patienten oplever en bedring. Bogens forfattere peger på, at der ikke foregår megen brobygning, hvis en evt. anerkendelse af en alternativ behandlings virkning udelukkende forklares ud fra placebo.
   ---
  • Der kan og skal forskes i alternativ behandling, blot ikke nødvendigvis på den etablerede medicins præmisser. Der skal udvikles nye forskningsdesign, hvilket koster penge. Manglende økonomiske midler er en væsentlig bremseklods for, at den etablerede og den alternative behandling kan kommunikere forskningsmæssigt, og for at et systematisk samarbejde kan opstå.
   ---
  • Der hersker inden for begge behandlingssystemer en tendens til at have patent på sandheden. Latterliggørelse og arrogance skaber ingen brobygning, og bogens forfattere lægger vægt på, at meget samarbejde vil være påbegyndt det øjeblik, danske sundhedsarbejdere får en mere åben og ydmyg tilgang til andres såvel som egen tilgang.

  Dette er en række af de barrierer, bogens forfattere nævner l forbindelse med brobygning i det danske sundhedsvæsen. Fremtidige brobygningsinitiativer kan måske finde inspiration i nogle af disse beskrivelser.

  Alle lægerne i denne bog er intrapersonelle brobyggere - de bygger i kraft af deres uddannelsesmæssige baggrund personligt bro mellem det konventionelt lægelige og det mere eller mindre alternative (om de tre brobygnings-niveauer, jf. Eva Lydeking-Olsens kapitel). Nogle indgår også i interpersonelle samarbejder, hvor forskellige synsvinkler på sundhed og sygdom mødes i større eller mindre grupper. Den egentlige system-brobygning, som vi kender fra bl.a. de østlige sundhedsvæsener, er stadig ikke-eksisterende i Danmark.

  Det kommer klart til udtryk i bogen, at en række praktiske forhold skal ændres, og divergerende behandlingsfilosofier mødes, før et fuldbyrdet samarbejde kan opstå. En meget betydningsfuld begyndelse er den brobygning, der foregår hos den enkelte sundhedsarbejder og i mindre grupper. Lægerne i denne bog er strålende eksempler på sådanne former for brobygning, og udviklingen går lykkeligvis den vej, at flere og flere fra det etablerede sundhedsvæsen udviser åbenhed, nysgerrighed og interesse over for behandlingstilgange, der overskrider det strengt medicinsk-videnskabelige. Denne åbenhed bidrager værdifuldt til samarbejdet. Lad os håbe, at et fuldbyrdet samarbejde mellem den etablerede og den alternative behandling bliver en realitet inden for en overskuelig fremtid. Samarbejdet er i gang, og alle kan bidrage til en positiv udvikling - i sidste ende er det forbrugerne, patienterne, der bestemmer, hvordan de vil behandles.  Lægekunst i det 21. århundrede
  - danske læger om alternativ behandling
  Sideantal: 313
  Forlag: Hovedland
  Udgivet: 13-06-2003
  ISBN-10: 8777396707
  ISBN-13: 9788777396700
  FAUST: 2 468 758 9
  DK5: 61.54
  Velkommen i Biblioteket på vores hjemmeside. Mange af titler vi omtaler, er udsolgte fra forlagene, men findes enten på bibliotekerne eller i antikvariaterne som: Bogtorvet.net , Findbogen.dk , Antikvarisk.dk , Bogbasen.dk (private til private), Antikvariat BookStone.dk , Brugte bøger via Saxo.cm , eller Antikvariat.net

Tags for this Thread

Bookmarks

Regler for indlæg

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  

Log ind

Log ind