Levaxin, Eltroxin, Euthyrox - kontraindikationer!

Ordet "kontraindikationer" betyder forhold hvorunder man ikke må indlede behandlingen med et af de ovennævnte præparater!

For os med lavt stofskifte gælder det i særlig høj grad, at jo længere vi havde sygdommen Hypothyreose, uanset årsagen og uanset om vi er diagnosticerede eller ikke - at kroppens hormonale system har i hele sygdommens længde arbejdet for at kompensere for thyreoideahormon-underskud, gennem feedback fra andre hormonkirtler med binyrerne på første pladsen, som den hormonkirtel, der reelt trækker det meste af hormon-læsset selv, når der ikke er thyreoideahormoner nok, i forhold til kroppens daglige behov.

Det begynder tangere reglen snarere end undtagelsen, at vi nærmest ikke kan undgå at udvikle binyreproblemer, jo længere vi er gået enten ubehandlede eller undermedicinerede for hypothyreose. Det ved producenterne af Levaxin, Eltroxin og Euthyrox udmærket godt! De har også taget højde for netop forbehold mht. binyrernes tilstand i deres vedleg-/indlægssedler, der følger med hver en ny boks af Levaxin, Eltroxin og Euthyrox. Det betyder at producenterne af syntetiske lægemidler til behandling af lavt stofskifte kan faktisk klare frisag såfremt deres produkter ordineres til patienter med nedslidte binyrer, hvorefter behandlingen enten bliver ineffektiv eller værre: patienterne bliver endnu mere syge end de var i forvejen. Da kan vi ikke sende Sorte Per videre til producenterne med anklage for, at deres produkter enten virker for dårligt eller direkte forøger sygdommen.... de har jo advaret netop mod samme i deres vedleg-/indlægssedler, der følger med hver en ny boks af Levaxin, Eltroxin og Euthyrox.

Hvem skal vi så sende Sorte Per til? Hvem ignorerer producenternes anvisninger om kontraindikationer?

Det gør lægerne!

Hvorfor gør de det?

Hvorfor gør de det, når de af producenterne direkte advares mod at ordinere syntetisk levothyroxin til patienterne med binyreproblemer, og hvor der henstilles til lægerne, at de skal sikre dem at patientens binyrer er velfungerende, før recepten på Levaxin, Eltroxin og Euthyrox udskrives.

Jamen, lægerne (aner)kender kun 2 (siger/skriver: TO) sygelige binyretilstande: 1. Addison's sygdom (underfunktion = hypo) og 2. Cushing's syndrom (overfunktion = hyper). I lægernes lille, indskrænket og lukket "vi-alene-vide-verden" kan en af de vigtigste, flesthormondannende kirtel - binyrerne - kun fejle to sygdomme.... Addison's og Cushing's. Alt andet er bagateller inkl. sekundært til hypothyreose binyresyndromet mild til moderat binyrebarkinsufficiens. Det eksisterer ikke i vores lægers verden.

De kender det ikke (man lærer kun om det velkendte), dem der har hørt om det - tror ikke på det og undtagelserne, de få, der gerne ville både anerkende det endsige behandle for - de aner ikke hvordan. Det lærer man ikke om indenfor de skolemedicinske kunster, idet skolemedicinen kun anerkender hvad der findes videnskabelig evidens for dvs. hvad der er undersøgt med den videnskabelig metode.

Før den videnskabelige metode kan tages i brug, må der være nogen eller flere, der gerne vil undersøge emnet. For gerne at ville undersøge et given emne, må man have interesse for det. For at have interesse for noget, må man have tiltro til, at emnet kan have betydning for patienterne.... forudsat man respekterer sine patienter og respekterer deres tilbagemeldinger om egen tilstand under behandlingen. Er en læge (eller flere) fløjtende ligeglad med sine patienter og har ikke fattet, at en læge er aldrig færdiguddannet, er der ikke den magt i hele den ganske verden, der får denne læge til at åbne op for, hvad han/hun endnu ikke kender til og om. Det er på dette punkt, at patienternes skæbner ligestilles med producenternes.... Lægerne er døve for patienternes problem og de ser konsekvent bort fra producenternes advarsler mod at ordinere Levaxin, Eltroxin og Euthyrox før der foreligger sikkerhed for, at patientens binyrere er 100% velfungerende!

Producenterne brokker sig ikke over at lægerne fraviger produktinformation og ignorerer denne kontraindikation, og hvorfor skulle de også det? Svage binyrer lover godt for udvikling af flere sekundære sygdomstilstande og disse skæpper jo godt i kassen hos medicinproducenterne senere i forløbet. Flere hundrede bi-sygdomme kan udvikles på denne konto og en ny pille til hver skaber gang i forretningen og større dividender til aktionærerne. Rent juridisk har de jo sikret dem ved, åbent og ærligt at informere om kontraindikationerne, og derved har de sit på det tørre!

Hvad skriver de så om det i deres indlægssedler, der følger med hver en ny boks af Levaxin, Eltroxin og Euthyrox?

Levaxin Kilde...

2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER LEVAXIN

Bruk ikke Levaxin:

  • dersom du har ubehandlet utilstrekkelig funksjon av binyrer og hypofyseforlapp.

Eltroxin Kilde...

4.3 Kontraindikationer
  • ubehandlet binyrebarkinsufficiens
  • ubehandlet hypofyseinsufficiens

4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Behandling med Eltroxin hos patienter med nedsat hypofysefunktion eller andre årsager til binyrebarkinsufficiens kan medføre svimmelhed, svaghed, utilpashed, vægttab, hypotension og Addison krise. Behandling med glukokortikoider bør derfor igangsættes, før thyroxinbehandlingen påbegyndes.

Euthyrox Kilde...

4.3 Kontraindikationer
  • Ubehandlet adrenal insufficiens
  • ubehandlet hypofyse insufficiens

4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Før start af behandling med thyreoideahormoner eller før en test af thyroidsuppression bliver gennemført, skal følgende sygdomme eller sygelige tilstande udelukkes eller behandles: koronar sygdom, angina pectoris, artherosclerosis, hypertension, hypofyse insufficiens, adrenal insufficiens.

***

Hypofyse insufficiens (underfunktion) kan give falsk lavt TSH, hvilket kan vildlede uopmærksomme læger til at enten helt at undlade at behandle eller - til at underbehandle. (Læs evt. TSH-test fejler ved sekundært og tertiært lavt stofskifte)

Binyreinsufficiens (underfunktion) på tidspunktet for indledningen af behandling med Levaxin, Eltroxin eller Euthyrox kan forværre symptomer på hypothyreose eller føre til fuldstændig sammenbrud af binyrefunktionen = udvikling af sekundært til hypothyreose Addison's sygdom. Det sidste er ikke en hyppig effekt af indledning af behandlingen med Levaxin, Eltroxin eller Euthyrox på forkert status af binyre-tilstand, men selv mildere effekt af denne proces er både overordentlig plagsom og hæmmende for effekten af behandling med stofskiftemedicin.

Problemet er - som nævnt før - at de eneste tests af hypofyse- og/eller binyrefunktion lægerne foretager, er udviklet til at diagnosticere for enten Addison's sygdom (underfunktion = hypo) eller Cushing's syndrom (overfunktion = hyper) og alle mildere tilstande i disse to kirtler, kan ikke påvises ved disse prøver, hvorfor patienterne får besked "på samlebånd" om, at deres binyrer er i orden. Det får man at vide, selv om det i høj grad kan være det modsatte af "i orden", hvor kirtlernes funktion i virkeligheden ikke kun afgøres af den totale evne til at producere hormoner, men først og fremmest OM disse hormoner dannes på DE RIGTIGE TIDSPUNKTER i løbet af døgnet.

Således kan (f.eks.) binyrernes totale evne til at producere cortisol betegnes (af læger) som "i orden", men når det meste af hormonet udsondres om aftenen - bliver man søvnløs, stresset og syg. Hvorimod når samme i-orden-mængde af cortisol udsondres om morgenen - er man kvik, frisk og har en god dag. Denne beskrivelse er godt nok forenklet, men ikke desto mindre er det sådan at forskellen mellem samme niveau af cortisol, afhængig af om det udsondres mest om aften eller om morgenen - kan have fuldstændig modsatrettet effekt på både helbred og sygdom!

Man kan forklare det (forenklet igen) på følgende måde:

Resultater af ACTH, blodcortisol og døgnurin-cortisol kan kun bruges til afkræfte eller bekræfte om man lider af enten Addison's sygdom (underfunktion = hypoadreni) eller Cushing's syndrom (overfunktion = hyperadreni). De siger intet om binyrernes faktiske tilstand, som kun kan afsløres af en undersøgelse af binyrernes funktion på flere tidspunkter på døgnet, gerne ca. kl. 08, 13, 18 og kl. 23.

Man kan til nøds nøjes med to prøve-udtagninger kl. 08 og 23, men kun en enkelt prøve vil aldrig nogensinde kunne påvise andet, end om det totale cortisol er enten "normalt", "for lidt" (Addison's) eller "for meget" (Cushing's), mens vores behov er, at fastslå hvornår på døgnet vores binyrer danner mest cortisol. Og selv om det lyder ulogisk - er det når binyrerne producerer mest om aftenen, at vi lider af underfunktion af binyrerne, selv om det totale cortisol er i orden. Det er meget svært for lægerne at fatte. I hvert fald på vores breddegrader.

Når vi så indtager hovedparten af vores tilskud af thyreoideahormoner om morgenen, på det tidspunkt hvor vores, mildt til moderat "trætte" binyrer "sover" (= mindst cortisol), vil det nødvendige "samarbejde" mellem de to hormoner blive ringest = dårlig effekt af medicinering. Det er selvfølgelig ikke hele svaret på problemet, men et sted må man jo starte for at forklare hinanden på "menneskesprog" hvad og hvorfor går det galt, når medicineringen med Levaxin, Eltroxin eller Euthyrox indledes uden først at sikre sig, at patientens binyrer nu også kan tåle den.

Det er så grov en undervurdering af alle andre binyretilstande end de ekstreme (Addison's og Cushing's), at man i Norge end ikke kan købe det lægemiddel, som netop bruges ude i verden til at støtte-behandle binyrerne indtil de kan tåle behandlingen med Levaxin, Eltroxin eller Euthyrox. Hydrocortison i tabletform kan købes på recept i Sverige og i Danmark, men ikke i Norge.

I Norge kan man få det på registreringsfritak for op til 20.000 nok om året, betalt af patienterne selv.... Hvor mange har mon råd til det? Og hvorfor gør producenterne af Levaxin, Eltroxin eller Euthyrox ingenting for at (op)lære lægerne i nødvendigheden af at anerkende binyretræthed og behandling af den, for at forøge og stabilisere effekten af deres egne produkter?

Jeg gentager:

Hvorfor gør producenterne af Levaxin, Eltroxin eller Euthyrox ingenting for at (op)lære lægerne i nødvendigheden af at anerkende binyretræthed og behandling af den, for at forøge og stabilisere effekten af deres egne produkter?