Astma-Allergi Forbundet i kamp mod økologiske og andre naturprodukter!

Jeg stoler ikke på Astma-Allergi Forbundet mere!


Efterhånden som tiden går og jeg ser Astma-Allergi Forbundet profilerer sig i medierne mere og mere gennem adskillige omgange af "15 minutters fame" ved at lade toksikologen Eva Daniel stå bag Astma-Allergi Forbundets mange angreb på økologiske produkter - kommer jeg mere og mere i tvivl om, hvis interesser Astma-Allergi Forbundet i virkeligheden varetager!

At det ikke er forbrugernes interesse er helt sikkert! Helt sikkert!

Hvorfor?

1. Fordi Astma-Allergi Forbundet under dække af kritisk omtale af en bestemt produkt-gruppe, anvender generelle vendinger rettet mod økologiske produkter, som f.eks. i Helse: "Når noget er økologisk eller naturligt, bliver det nødvendigvis ikke bedre, tværtimod reagerer allergikere nogen gange stærkere på det. Rent faktisk er det mest allergifremkaldende stof, der findes, naturligt,” siger Ewa Daniel, toksikolog hos Astma-Allergi Forbundet, til Nyhedsbureauet Newspaq."

2. Fordi Astma-Allergi Forbundet i flæng blåstempler adskillige produkter indeholdende både kræftfremkaldende og neurologisk-skadelige stoffer, samt i flere tilfælde også (alligevel) allergifremkaldende stoffer. Det kan man læse om i et af de emner jeg linker til nederst i denne omtale.

Måden, anvendte formuleringer samt konsekvensen i de, efterhånden mange kritiske udsagn om økologiske produkter afslører Astma-Allergi Forbundets ideologisk/politisk indstilling til forbruget af økologiske produkter i samfundet.

Astma-Allergi Forbundet gør stort brug af viden om, at læserne stort set kun læser overskrifter og at den funktionel analfabetisme*) er voksende i samfundets yngre generationer, de nye forbrugere. Derigennem, ved sensationelle overskrifter som f.eks. Naturtandpasta giver dig allergi opnår man en generel effekt mod naturprodukterne hos læserne af den gængse type, som jo også er prisbevidste, hvilket giver dem en "saglig" begrundelse for at skifte til de billigere, fyldte med fluor, triclosan og nanopartiklerne kaldt tamt for "mikrokrystaller" dvs. syntetisk-stof-bomber af tandpaster som "alle verdens tandlæger anbefaler iflg. tv-reklamer!

Der er ingen her, heller ikke jeg, som bestrider, at alle stoffer, inkl. stoffer af naturlig oprindelse kan koste forbrugerne allergiske reaktioner. Men man skal i forvejen være overfølsom for de pågældende stoffer. Når man så opdager at man er det, skifter man selvfølgelig til noget andet. Man bliver ikke allergisk AF noget. Man skal i forvejen være allergisk over for noget, for at opleve en reaktion. Og her kommer Astma-Allergi Forbundets budskaber om den omvendte reaktion - fra stoffet til allergi - til at rette forbrugernes opmærksomhed på et problem der IKKE eksisterer!

Det er jo ikke sådan, at man bliver allergisk over for ALT, bare fordi man ikke tåler et bestemt stof i et givent produkt, vel? Man kan derfor ikke kalde det for generelt allergifremkaldende, når det kun handler om et enkelt stof nogle af os ikke kan tåle. Men budskaberne og den måde de bliver udformet på - de sigter på at mistænkeliggøre hele produkt-grupper, der tilfældigvis ikke er de produkter de store, multinationale "syntetiske" industrier fremstiller. Nej, Astma-Allergi Forbundet går direkte efter niche-produkter hvis markedsandel ikke burde true de store og mægtige. Ikke nu, men i fremtiden og i takt med at flere og flere vælger økologiske produkter frem for de syntetiske - kan faren for at miste markedsandele blive reel og her kommer så Astma-Allergi Forbundet de fremtidige farer for omsætningsnedgang hos de store og mægtige - imøde og ved at præparere forbrugerne nu - forebygges indtægtstabet på markedet for giftige produkter i fremtiden.

I min bog kunne Astma-Allergi Forbundet allerede nu, lige så godt høre hjemme hos producenter af helbredsskadelige fødevarer, plejeprodukter og andre produkter af ikke naturlig oprindelse. Altså....

.... direkte modsat af, hvad vi alle hidtil har troet om Astma-Allergi Forbundets (for)mål og virke!

Jeg vi derfor fra nu af, omhyggelig undgå at købe af Astma-Allergi Forbundet godkendte produkter, idet jeg ikke længere stoler på Forbundets ekspertise og på Forbundets hensigter. I min bog er Astma-Allergi Forbundet hoppet med på vognen med andre patientorganisationer, hvor de har udviklet sig væk fra deres oprindelige formål dvs. patienstøtte osv. og i stedet er blevet helt almindelige virksomheder med regnskaber, med ansatte, med behov for markedsføring af sig selv og afhængig af omsætning i egen webshop, af indsamlinger og donationer, hvilke hver og een er jo fradragsberettigede idet de hører under skattemæssig kategori 889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. Dvs. at alle, private som virksomheder, der ønsker at bidrage til Astma-Allergi Forbundets fortsatte eksistens kan gøre det og kan gøre det gratis. Gratis for egen pengekasse. Skatteyderne betaler.

Hvor mon de bedste muligheder for store donationer gemmer sig? Hos de beskedne niche-producenter af naturprodukter? Eller hos de verdensomspændende koncerner med milliarderne afsat til formålet? Og hvor ellers kan toksikologen Eva Daniel få et job, som er så fri og så videnskabelig uovervåget og så vellønnet, som hos denne "velgørende forening", hvor hun er så total fri til at gøre hvad der passer hende og foreningen?

Desuden er det jo ikke gratis at få sine varer godkendt af Astma-Allergi Forbundet, vel? Så jo flere øko-producenter skræmmes af kritik og mediernes gabestok - jo flere stiller sig i køen til Astma-Allergi Forbundets mærknings-maskine, ik`? Penge lugter ikke. Heller ikke de penge Astma-Allergi Forbundet tjener på skræmmekampagner eller på donationer fra allerede godkendte producenter, der jo konkurrerer med alle andre, ikke "godkendte" produkter.

Jeg giver ikke længere fem flade ører for "allergi-sikker"-mærke fra denne kilde. Ikke efter at jeg reelt havde måttet konstatere, at det ikke holder vand. At Astma-Allergi Forbundet kan finde på at allergi-sikker-mærke allergifremkaldende produkter, mens Forbundet generelt stigmatiserer økologiske og naturprodukterne.

I min tilværelse er det nu yt med Astma-Allergi Forbundet og deres mærkning af produkterne. Jeg kan selv finde ud af, hvad der er bedst for mig mine. Der er flere som jeg og vi har alle børn, vi nok skal lære op i selv at verificere den nyhedsstrøm, der flyder uden sans og samling over sagesløse forbrugere, formidlet af ryggeløse annonce-journalister på jagt efter flere gode annonce-kroner til deres egne aviser.


Funktionel analfabetisme*) "Grænserne for hvad man kan betegne som funktionel analfabetisme, forrykkes hele tiden opad, i og med at både uddannelser og erhverv i stigende grad kræver færdigheder i at læse og skrive for at kunne betjene elektronisk materiel og kommunikation." Kilde...

Mere om Astma-Allergi Forbundets konsekvente kamp mod naturprodukter - læs venligst i emnerne: Øko-cremer kan give allergi. Nøj, gør de det? og "Sunde" økocremer kan give allergi