Hvad betyder mest?

Et menneskeliv eller en skattenedsættelse?

Een ting er sikkert, at når der screenes, undersøges osv., så bliver ALT gjort op i skattekroner.

Men nu er "forebyggelsesmanien" gået for vidt.

Tænk, hvis det kun er begyndelsen, hvor kan det så ende?

Hvad er det næste "omkostningstunge", der skal fjernes?

Og hvor går aldersgrænsen for det, der skal "fjernes" for at spare penge?

Bliver det også kronisk syge fra 70 år og opefter?

Eller hvis man ikke kan bidrage til skattevæsenet, fordi man så er "omkostningstung"?

Man konkluderer i rapporten, at hvis blot to af de fundne syge børn aborteres, er screeningen »omkostningseffektiv«.

Regnestykket går ud på, at undersøgelse af alle gravide i risikogruppen koster 2,6 mio. kr. årligt, og de sparede omkostninger i sundhedsvæsenet pr. »undgået nyfødt barn med sygdommen« er gennemsnitligt ca. 1,2 mio. kr.
http://www.ugeskriftet.dk/portal/pag..._171_33_2329_3