"Hypothyreose er ofte forbundet med humørændringer såsom depression og apati. Forskere, der studerer underliggende processer i hjernen har indberettet deres resultater på det 54. årsmøde i SNM, verdens største organisation for molekylær billeddannelse og nuklearmedicin"

Læs mere i artiklen Hypothyroidism Clearly Linked To Mood Swings.