Pave Benedikt XVI mener, at det er kvinderne, der næst efter miljøet - er den største trussel mod menneskehedens overlevelse!

Pave Benedikt XVI mener, at bruddet med de traditionelle kønsrollemønstre truer menneskehedens beståen. Pave Benedikt XVI mener, at det er kvinderne, der er årsagen til, at der stilles spørgsmål ved kønsrollemønstre.

Pave Benedikt XVI angriber påstanden om, at man er ikke født en kvinde, men man bliver en kvinde, som følge af opdragelse og undertrykkelse. Iflg. Pave Benedikt XVI - vil menneskeheden ødelægges hvis kønsgrænserne mellem mand og kvinde udviskes. Og dette hævdes af en mand, som ikke selv er mand, og som tilhører en kønsløs gruppering af religiøs karakter, der overhovedet ikke aner det mindste om - hvad det indebærer i denne verden vi har - at være mand og at være en.... kvinde!

Hvad dette menneskelige, kønsløse væsen ikke ved er - at der er ingen grund til at lave om på noget, som fungerer godt og positivt! At kønsrollemønstrene er under "angreb" kan ene og alene forklares med, at de ikke alene ikke fungerer - men at de også koster liv!

KVINDELIV!

De fleste kvinder (jeg kender) ville hellere end gerne blive hjemme hos ungerne og i respekt og gensidig hengivenhed med deres mænd - tage vare på hjemmet, børnene og familien! Når de selvsamme kvinder alligevel ser dem nødsaget til at træde ud af disse "hellige" kønsrollemønstre - sker det udelukkende fordi deres liv, deres børns liv og særlig - deres døtres liv trues på mere end en måde. Uden blodspild hos os - og på alle måder - livsfarligt - andre steder på kloden!

Er der nogen, der kender stodderen fra Vatikanet? Er der nogen, der kan sende en besked til ham og spørge, om han kender til de pakistanske piger, der trues med mord, hvis de fortsætter med at gå i skole? Eller indiske enker, der levende brændes på begravelsesbål sammen med deres afdøde mænd? Eller de nyfødte baby-piger, der bliver lagt ud til rovfuglene i Tibet? Eller alle de millioner af pigefostre, som bliver fordrevet fra livmodere, så der blive plads til endnu en søn? Ikke alt sammen foregår i de "hedenske" lande på verdenskortet. Mange af tilsvarende kvindedrab - mord på sjælen eller mord på kroppen, eller begge dele - foregår i de "civiliserede", ikke mindst katolske egne på kloden. Og også hos os - Kvindevold og drab skal kortlægges - selv om vi nok bør være "taknemmelige" for, at det er ikke hver anden af os, som er enten offer for kvindevold eller kvindedrab, men kun hver tiende!

Kender stodderen fra Vatikanet til det?

Og var det ikke meget mere kønsrollebevarende, hvis pave Benedikt XVI bekymrede sig mere om ÅRSAGERNE til kønsrolleændringen, og gjorde sig til talsmand for alle disse verdens kvinder, som i dag lader livet - blot fordi de er kvinder? Ville det ikke sikre både kønsrollerne OG menneskeheden - hvis det ikke var så LIVSFARLIGT at være kvinde?

I vores egen, "civiliserede" verdensdel kæmper vi (fortsat) for retten til at være mennesker, idet selv iflg. den kristne, herunder katolske doktrine - er kvinderne ikke mennesker. De er bare - kvinder. I den danske folkekirke findes præster, som anser et håndtryk udvekslet med en kvinde, som værende "urent".

I andre verdensdele kæmpes der ikke om retten til at være menneske. Dèr kæmpes der "kun" for at bevare livet.... Kvindelivet var og er værdiløst! Så hvordan dette værdiløse liv overhovedet skal kunne have vægt og magt til at kunne styrte en hel MENNESKEHED i tilintetgørelse - iflg. pave Benedikt XVI og hans lige så kønsløse forgængere - er mig en gåde.

Er der nogen, der gider spørge ham om det? Tøv dog et øjeblik - før du hopper på flyet til Rom.... og klik lige på de link, der kommer herunder....


Læs, tænk og bliv klogere. Når du så er blevet det (klogere forhåbentlig) - se igen på Benedikts stupide "opfordring" f.eks. iflg. denne artikel Paven: Respektér traditionelle kønsroller (eller googl på flere) og spørg dig selv, om "manden" overhovedet aner, hvilken planet "han" befinder sig på!?