"Julegranas lange reise"

"Gran slipper vanligvis frøene sine på ettervinteren. Sterke vinder kan spre granfrøene over store isdekte områder, frø kan ha spredt seg fra Baltikum til Sør-Sverige og videre til Sør-Norge allerede for cirka 9000 år siden.

– I den perioden fantes det en landforbindelse mellom Sør-Sverige og Baltikum, og man har blant annet funnet granfossiler på opptil 9000 år i Dalarna i Sverige, noe som støtter oppfatningen om en slik tidlig spredning, forteller Tollefsrud."
Læs mere på Forskning.no