Viser resultater 1 til 2 af 2
 1. #1
  Registreringsdato
  Jun 2005
  Alder
  73
  Indlæg
  558

  Standard Hvorfor KUGLEDYNE og hvorfor HER?


  I mine mange ture på Nettet er jeg stødt på ideen om en kugledyne til behandling af uro-tilstande m.m. hos adskillige patientgrupper, relaterende til en del sygdomme - medfødte som erhvervede. Hvilke sygdomme og tilstande er der ingen grund til at gentage her så klik på: Protac.dk og læs venligst selv.

  Jo mere jeg tænkte over det, desto stærkere blev min interesse for kugledyner, som værdifulde hjælpemidler for raske "overgangstøser" med alle de forstyrrelser vi, i anledning af overgangsalderen kan blive kastet ud i.... og jeg mener helt seriøst, at her er der noget at hente for os.

  Jeg kom også til at tænke på denne gammeldags måde at [i]svøbe[i] spædbørn, så klædet omsluttede tæt og stramt disse små mennesker hvorefter de fleste faldt til ro, som om de på denne måde er kommet til at føle sig trygge og sikre. På os voksne, har en tæt omfavnelse og knus næsten den samme effekt og derfra til at sove under en dyne, der fremkalder samme følelse og positiv feedback under hele søvnperioden - ja, det må kun gå godt.... mente jeg og fortsat mener.

  Derfor har jeg foreslået, at nogen herfra får en kugledyne på prøve og skriver en slags dagbog om sine erfaringer. Du finder 'Beas blog' om erfaringer med kugledyne HER
  DISCLAIMER! Hverken Overgangsalderen.dk , undertegnede eller andre tilmeldte har en personlig økonomisk interesse i at fremme et bestemt produkt, hverken fra Protac.dk eller andre. Vi hverken tjener penge på de ting vi anbefaler eller modtager gaver herfor. Ej heller modtager vi donationer eller lignende. Formålet med enhver anbefaling på dette site er alene og udelukkende at udbrede informationer om mulighederne for at forbedre vores livskvalitet i den enkeltes hverdag.

 2. #2
  Registreringsdato
  Jun 2005
  Alder
  73
  Indlæg
  558

  Icon4 Re: Hvorfor KUGLEDYNE og hvorfor HER?


  Ansøg om en kugledyne. Ank ved afslag.

  Kugledynen bruges bl.a. i forbindelse med:

  * Angst
  * Anoreksi
  * Apopleksi
  * Autisme
  * Ataksi
  * Cerebral parese
  * DAMP-problematik
  * Demens
  * Depression
  * Dissemineret sclerose
  * Døv/blinde
  * Epilepsi
  * For tidligt fødte børn
  * Hjerneskader
  * Huntington Chorea
  * Hyperaktivitet
  * Koncentrationsproblemer
  * OCD (tvangssyndrom)
  * Parkingsons syge
  * Sanseforstyrrelse
  * Skizofreni
  * Smerte
  * Spasticitet
  * Spiseforstyrrelse
  * Stress
  * Søvnproblemer
  * Taktil skyhed
  * Tourette syndrom
  * Udviklingsforstyrrelse
  Fuldmægtig Helle Østergaard Stisen skriver:
  Afgrænsning mellem hjælpemidler/forbrugs-goder og behandlingsredskaber

  Generelle bemærkninger
  Ankestyrelsen har i 2001 og 2002 behandlet flere sager vedrørende afgrænsningen mellem hjælp efter servicelovens §§ 97 og 98 om hjælpemidler og forbrugsgoder og behandlingsredskaber.

  Det er således Ankestyrelsens erfaring, at der forholdsvis ofte opstår afgrænsningsproblemer i disse situationer.

  I det følgende vil Ankestyrelsen derfor kort redegøre for nogle af de trufne afgørelser og herefter forsøge at fremhæve hvilke forhold, der har haft betydning for vurderingen i de enkelte sager.

  Ankestyrelsen skal indledningsvis bemærke, at det følger af sektoransvarlighedsprincippet, at behandlingsudgifter/redska-ber henhører under sundhedssektoren. Der kan således ikke bevilges hjælp efter serviceloven til udgifter, der vedrører behandling.

  Sektoransvarlighedsprincippet er bl.a. kommet til udtryk i Indenrigsministeriets cirkulære af 20. februar 1975 om afgrænsningen af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet.

  Det fremgår bl.a. af Indenrigsministeriets cirkulære, at behandlingsredskaber er apparatur og hjælpemidler, som patienter forsynes med som led i eller som fortsættelse af den på sygehuset påbegyndte behandling. Med det formål enten at tilvejebringe yderligere forbedring af den på sygehuset påbegyndte behandling eller at forhindre forringelse af det ved sygehusbehandlingen opnåede resultat.

  Ankestyrelsens praksis: SM C-7-01 - Kugledyne

  I afgørelsen refereret i SM C-7-01 fastslog Ankestyrelsen, at en kugledyne kan være såvel et behandlingsredskab som et hjælpemiddel. Ankestyrelsen anførte samtidig, at den konkrete vurdering heraf beror på en konkret individuel vurdering af lidelsens karakter og omfang, samt hvilke behov brugen af kugledynen skal afhjælpe.

  I den konkrete sag fandt Ankestyrelsen, at ansøgeren var berettiget til at få bevilget en kugledyne som et hjælpemiddel efter servicelovens § 97.

  Ankestyrelsen lagde særlig vægt på, at kugledynen i ansøgers tilfælde ville kunne afhjælpe nogle af de varige følger af hendes nedsatte funktionsevne som følge af hendes psykiske lidelser, og derved lette hendes daglige tilværelse.

  Ankestyrelsen fandt således, at kugledynen i ansøgerens tilfælde i væsentlig grad kompenserede for hendes manglende evne til at føle sin egen krop.

  Ankestyrelsen vurderede, at kugledynen kunne medvirke til at gøre hende mere selvhjulpen i dagligdagen og derved fremme muligheden for, at hun fortsat kunne opholde sig i eget hjem.

  Ankestyrelsen fandt, at kugledynen som hjælpemiddel om natten ville kunne bedre hendes søvn og berolige hende ved angstanfald, så den selvdestruktive adfærd blev afhjulpet, og der ikke skete en yderligere forværring af de varige følger af hendes nedsatte psykiske funktionsevne.

  Ankestyrelsen havde ved afgørelsen lagt vægt på oplysninger fra det psykiatriske sygehus. Det fremgik heraf, at der var sket uoprettelig skade på centralnervesystemet, der medførte, at ansøger ikke formåede at samordne og adskille impulser fra de forskellige sansesystemer. Dette bevirkede, at hun havde svært ved at mærke sin krop.

  Ankestyrelsen lagde særligt vægt på oplysninger om, at hun havde et permanent behov for kugledynen til varigt brug i hjemmet.

  Ankestyrelsen lagde endelig vægt på, at denne tilstand – på grund af den uoprettelige skade på centralnervesystemet – ikke kunne afhjælpes ved den behandling hun i øvrigt modtog. Behandlingen bestod i støttende samtaler, fysioterapi og medicin.

  Kilde: Ankestyrelsens afgørelse Linket er 'dødt', men ikke afgørelsen.
  'Behandlingsdyner' er meget dyre, men kan ansøges om en bevilling af hos komunen, efter Servicelovens §112, hvis man selv, eller barnet har en diagnose, der berettiger til ansøgningen. Tal med en sagsbehandler.

  Alle andre, der 'bare' har lyst til at sove godt og dybt, i perioder, eller året rundt - søg efter 'kugledyne', 'tyngdedyne', 'vægtdyne' eller 'sansedyne' - på internettet. Men køb aldrig en kugledyne på 'det frie marked', før du selv har undersøgt forskelle i materialevalg, udførelse og hvor (i verden) den pågældende kugledyne er fremstillet.

  De, der slet ikke har råd til indkøb af en kugledyne til et sygt familiemedlem - et barn eller en voksen? Eller bare gerne vil hjælpe 'kugledyne-projektet' til at indsamle brugte deo-kugler, samt på andre måder at støtte initiativet - besøg hjemmesiden Kugledynehjælpen.dk:

  KUGLEDYNEHJÆLPENS MISSION

  Kugledynehjælpen er en non-profit organisation af frivillige, der ved hjælp af plastkugler fra bl.a. tomme roll-on deodoranter ønsker at hjælpe udfordrede personer - primært børn og unge - med en kugledyne.

  Kugledynehjælpens frivillige indsamler i hele Danmark og producerer kugledyner, der hver indeholder op til flere tusinde plastkugler.

  Kugledynerne er gratis og doneres til ansøgere, der ikke kan få bevilget en kugledyne i det offentlige system og ikke selv har midlerne til at anskaffe én.

  Kugledynehjælpens projekt bygger på frivillighed og tillid til, at kugledynerne bliver doneret til de udfordrede personer, hvor kugledynerne skaber størst værdi.
  Kilde
  • Som kronisk syg gennem en menneskealder, svigtet af læger, genvandt jeg helbredet det seneste årti, alene takket være fremragende medicinsk forskning, lægerne ikke har tid til at læse, og lære af. På denne hjemmeside står jeg for formidling af viden/videnskab, jeg høstede og lærte af på min vej tilbage til livet.
  • Jeg er ikke en fan af alternativ medicin, jeg kun undtagelsesvis henviser til, men jeg er ikke fanatisk og kan skelne mellem fup og guld. Lægen Carsten Vagn-Hansen er afgjort guld, lige som hans beskedne hjemmeside. Om de fleste af hans bøger og pjecer kan man læse her.
  • Er du ramt af lavt stofskifte, som syg eller pårørende - besøg vores "stofskifte-butik" (ikke webshop) og vores anden hjemmeside, det norske Forum For Stoffskiftesykdommer der byder på hundredtusinder personlige beretninger, et utal af norske og danske stofskiftesyge har betroet hinanden gennem mange år. Bemærk dog, at vores norske forum har afviklet brugeraktiviteter, og ikke længere optager nye brugere.

Tags for this Thread

Bookmarks

Regler for indlæg

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  

Log ind

Log ind