Viser resultater 1 til 5 af 5
 1. #1
  Registreringsdato
  Jun 2005
  Alder
  73
  Indlæg
  558

  Icon3 Sundt fedt og dræberfedt - her om kokosolie


  Sundt fedt & dræberfedt - denne gang om kokosolie.

  Til min store forbløffelse oplever jeg, at trods tidens tand og talrige erfaringer og forskning - frarådes kokosolie fortsat, som værende "dræberfedt"..... Fordomme er sejlivede, selv om der foreligger så meget materiale, der netop taler for at bruge kokosolie, hvis man vel at mærke ønsker at fastholde og fremme sit kardiovaskulære helbred inkl. styr på kolesterol samt - holde vægten nede.... plus en hel del andre helbredsmæssige fordele kokosolie byder de syge og de raske forbrugere... At kokosolien er næst efter modermælk, naturens rigeste kilde på laurinsyre... gør min tillid til den, i hvert fald, ikke mindre.....

  Det er ikke til at overkomme, at skrive her en hel afhandling, for at berolige de misledte eller de frygtsomme. Jeg vil derfor nøjes med at henvise til et par enkle kilder samt sammenfatte den information, hvorpå min egen overbevisning om kokosoliens velgørende effekt på helbredet bygger + ganske almindelige, historiske facts, jeg gerne gentager efter f.eks. Effektiv Naturhelbredelse Bind 2 (fra Mayday-info/PDF) Erik Kirchheiner: "kokosolie blev bandlyst, officielt fordi det var mættet og derfor farligr, reelt fordi det udgjorde en konkurrence overfor det amerikanske jordnøddemarked. Ingen stillede det spørgsmål, hvorfor de fleste befolkninger, der dagligt spiser kokos og kokosolie, faktisk har lav hjertedødelighed. Ingen vidste dengang - og kun få vidste det senere, at kokos er et af de levnedsmidler, der har det højeste indhold af selén. Ja, og hvad gør selen, kan du læse om her.

  I overskriften har jeg citeret titlen "Sundt fedt & dræberfedt" skrevet af Hugo Erasmus og denne bog kommer snart her omtalt i kategorien Gode bøger - helbred og.....sygdom her på vores Bibliotek, men lige her, i dette indlæg vil jeg kun citere en kort passage fra bogen, hvor Udo Erasmus beskriver "Tropiske fedstoffer", herunder kokosolie historisk. Man bør dog tage til efterretning, at Udo Erasmus har udgivet denne bog første gang i 1987 og derfor kan det ske, at de seneste efterretninger om bl.a. kokosoliens velgørende virkning på helbredet - er ikke opdaterede. Alligevel anbefales denne bog til enhver, der gerne vil finde god oplysning og vejledning til at undgå tidens kolesterol og statin-fælde med henblik på en forebyggelse gennem tilpasning af kosten i hverdagen.
  • Som kronisk syg gennem en menneskealder, svigtet af læger, genvandt jeg helbredet det seneste årti, alene takket være fremragende medicinsk forskning, lægerne ikke har tid til at læse, og lære af. På denne hjemmeside står jeg for formidling af viden/videnskab, jeg høstede og lærte af på min vej tilbage til livet.
  • Jeg er ikke en fan af alternativ medicin, jeg kun undtagelsesvis henviser til, men jeg er ikke fanatisk og kan skelne mellem fup og guld. Lægen Carsten Vagn-Hansen er afgjort guld, lige som hans beskedne hjemmeside. Om de fleste af hans bøger og pjecer kan man læse her.
  • Er du ramt af lavt stofskifte, som syg eller pårørende - besøg vores "stofskifte-butik" (ikke webshop) og vores anden hjemmeside, det norske Forum For Stoffskiftesykdommer der byder på hundredtusinder personlige beretninger, et utal af norske og danske stofskiftesyge har betroet hinanden gennem mange år. Bemærk dog, at vores norske forum har afviklet brugeraktiviteter, og ikke længere optager nye brugere.

 2. #2
  Registreringsdato
  Jun 2005
  Alder
  73
  Indlæg
  558

  Icon3 Re: Sundt fedt og dræberfedt - her om kokosolie


  Fra bogen "Sundt fedt & dræberfedt" af Udo Erasmus: 52: Tropiske fedtstoffer

  Tropiske fedtstoffer, som vi før i tiden kaldte tropiske "olier", har fået megen negativ omtale siden 1988. I det år brugte en tilsyneladende selvbestaltet forkæmper èn million dollars på annoncer i landsdækkende, førende aviser (I USA/red.) på at påvise disse "dræberstoffer" og et højt kolesterolniveau, der medførte hjerteanfald, slagtilfælde og andre kredsløbsproblemer. Ene mand mod det store uhyre.

  Billedet af den lille mand mod den samlede industri appellerer til folks sympati. Tricket lykkedes. Skønt de kendsgerninger han brugte, var forkerte (ingen skal forvente et brat fald i antallet af dødsfald på grund af et fald i brugen af tropiske olier), så var offentligheden blevet overbevidst. Salget af tropiske olier faldt drastisk.

  De producenter, der brugte dem i chokoladeindustrien, erstattede de samme mættede fedtstoffer med andre (men med andet navn), fra andre kilder, fordi chokoladens smeltepunkt og struktur (fornemmelsen i munden) krævede dem. Det var vigtigere end kendsgerningerne, at navnet på fedtstofferne fra disse andre kilder (industrielt fraktionerede olier)*, ikke kunne forveksles med navnet på de kritiserede tropiske olier, selv om de 'nye sunde' var indrustrielt maltrakteret samt biokemisk/biologisk fremmedartede, mens de traditionelle plantefedtstoffer havde gavnet menneskeheden lige så længe som f.eks. kokospalmer har eksisteret.

  Tropiske "olier" bruges stadig i kaffefløder, der ikke er fremstillet af mælk, og som folk nu bruger med større bekymring end før. Det er det samme produkt tilsat lidt mentalt stress på grund af det negative image tropiske "olier" for nylig (før 1987/red.) har fået.

  De bruges også i kommercielt fremstillet babymad, dels fordi babyer jo ikke læser, hvad der står på etiketten, og dels fordi babyer skal have noget fedtstof i deres kost, og tropiske olier er noget af det mest stabile, vi kender. De indeholder næsten ingen essentielle fedtsyrer (EFA'er).

  I 1993 dukkede der en forkæmper op, som gik ind for tropiske fedtstoffer. Denne forkæmper ville minimere indtagelsen af essentielle fedtsyrer (EFA'er) til 0,5% på grund af deres tendens til at danne skadelige frie radikaler.

  Dette yderliggående synspunkt ligger ikke på linje med den kliniske effektivitet hos EFA'er i friske, naturlige olier. Ensidige synspunkter er altid foruroligende og farlige. Prøv at finde et afbalanceret synspunkt, for livet er jo en balancegang mellem mange forskellige faktorer, blandt andet mange forskellige fedtsyrer med meget forskellige egenskaber.

  I naturen

  Tropiske "olier", som omfatter olier fra kokosnød, palme, palmekerne og bassiannød, er traditionelt blevet brugt i meget lang tid af de befolkninger, der lever i de egne, hvor de dyrkes. I frisk tilstand bruges de som hovednæringsmiddel. Troperne er ikke kendt for at have et højt antal tilfælde af hjerteanfald og slagtilfælde. Tværtimod har de tropiske egne lavere forekomst af degenerative sygdomme end de tempererede egne, hvor de vestlige civilisationer har udviklet disse sygdomme.

  I disse tropiske områder blev fedtstoffer i nødder og kerner brugt i deres naturlige tilstand. Det indeholdt olier og proteiner, foruden mineraler, vitaminer og fibre. Olierne havde et højt indhold af E-vitamin, tokotrienoler (E-vitaminlignende stoffer), karoten og ingredienser, der var specielle for nødder.

  Når man skal fremstille tropiske "olier", blive nødder og kerner knust, og fedtstoffet (olien) bliver skilt fra proteiner, mineraler og fibre. "Olien" indeholder stadig nogle mineraler og de fleste af de fedtopløselige vitaminer (E, karoten, tokotrienoler). Tropiske "olier" har udgjort en stor del af den sunde, tropiske kost i tusinder af år.

  I direktionsværelset

  Det er vanskeligt at adskille videnskab og reklame. Videnskaben, som når den er bedst, er en fordomsfri undersøgelse af, hvordan tingene hænger sammen, er ikke længere (og har måske aldrig været) uafhængig af de økonomiske kræfters forsøg på at vride armen om på den. Forskning er afhængig af bevillinger fra industrien, og disse bevillinger forsvinder, hvis industrien ikke kan få øje på de ønskede resultater. Sandheden får ikke så megen støtte som profitten. Regeringen, de industrielle fødevaregiganter, oliefabrikanterne og medicinalindustrien har alle deres del af kapitalmagten. Begærlighed tilslører yderligere de kortsigtede menneskelige visioner.

  Bedraget, en kunst der er ældre end teknologien, er blevet fuldkommengjort af industrien. De halve sandheder og vildledningen er det stof, som reklamen er gjor af, og som får salget til at stige, hvis man giver dem en videnskabelig drejning. Kommercielle informationer ligner mere forskningsrapporter med videnskabelige henvisninger, men deres formål er at øge salget, ikke at søge efter nøjagtige informationer.

  I vores forvirring

  Hvis vi ikke kan stole på det, vi hører og læser, så kan vi i hvert fald have tillid til naturen. Friske kokosnødder og kokosnød-olie er meget forskellige fra det hårde, hvide stof, der kaldes "kokosnød-olie", og som man kan finde i glaskrukker på forretningernes hylder. Tre faktorer viser forskellen mellem dem.

  Den første faktor er tiden. Tidsfaktoren bevirker en udsættelse for lys og luft, kontakt med skibsskrogets metal, rørledninger og pumper og er årsag til en gradvis forringelse af dobbeltbindinger. Man må ikke overse, at disse forandringer af de tropiske olier påvirker vores kolesterolniveau.

  For det andet bliver den rå kokosolie måske raffineret** og deodoriseret*** på samme måde som de fleste andre kommercielle olier, hvorved E-vitamin, tokotrienoler og karoten bliver fjernet. Gennem denne proces gives der plads til dannelsen af kunstige stoffer, som transfedtsyrer, polymerer, cykliske substanser m.m. Muligheden for, at disse kunstige stoffer kan hæve kolesterolniveauet, er ikke blevet seriøst undersøgt (det er de nu/red.).

  For det tredje bliver meget af olien fra kokosnødder hydrogeneret, så den bliver hård; derfra betegnelsen tropiske "fedtstoffer". Vi ved, at de transfedtsyrer, der dannes ved hydrogenering, hæver kolesterolniveauet og mængden af LDL-kolesterol, mens de sænker mængden af beskyttende HDL-kolesterol. Hydrogenering ødelægger også det E-vitamin, karoten samt de tokotrienoler, som ikke var blevet fjernet ved raffinering og deodorisering samt efterlader spor af aluminium og nikkel i slutproduktet.

  Der kan således være en stor forskel på det materiale, der bliver testet i oprindelseslandet, og det materiale, der bliver testet i laboratorier og modtagerlandene, selv om begge parter kalder deres produkt for kokosnødolie, kokosnødfedt eller kokosnødsmør. Forskningen har ikke undersøgt den nøjagtige sammensætning og beskaffenhed af det materiale, der er blevet brugt under forsøgene med tropiske fedtstoffer. Det burde den helt klart have gjort.

  I mellemtiden spiser jeg med største fornøjelse frisk kokosnød (når jeg kan få fat i det). Jeg elsker smagen, og jeg undgår det stof, der findes i glaskrukkerne. Da jeg spiser en problemløs kost baseret på naturprodukter ligger mit kolesteroltal mellem 160 og 180 mg/dl (4,10 til 4,65 mmol/L efter den nye målemetode beskrevet i kapitel 41).  Hvad er 'fraktionerede', raffinerede og deorodiserede planteolier?

  *) fraktionerede planteolier = I forarbejdningen af råvarerne foregår en række processer, en af disse er fraktionering af olier i dele med forskellige egenskaber. I et fraktioneringsanlæg blandes vegetabilsk olie med nedkølet hexan. Olien skiller sig herefter i en fast del og en flydende del, der efterfølgende kan adskilles ved filtrering og videreforarbejdes i virksomhedens øvrige fabriksafsnit. Hexan genindvindes og recirkuleres i processen. Hexan tilhører alkanerne, som er en serie af organiske forbindelser kendetegnet ved kun at bestå af grundstofferne carbon og brint (carbonhydrider). Hexan anvendes bl.a. til fyldning af termometre i stedet for kviksølv og som opløsningsmiddel.

  **) Raffinerede planteolier = Første trin i raffineringen af spiseolier er "afsyring" dvs. fjernelse af frie fedtsyrer (triglycerider). Olien blandes med vandig natriumhydroxidoplysning ("natronlud'). Oliens frie fedtsyrer danner vandopløselig sæbe med natronluden, og sæben bliver i vandfasen. Når omrøreren standses skilles faserne ad, og den nederste fase, den sæbeholdige lud, tappes fra (det er den korte version).

  ***) Deodoriserede planteolier = deodorisering af madolier gennemføres gennem at opvarme olien til over 200 grader/C for at fjerne smag og lugt, hvilket sker under tryk for at hindre dannelsen af frie radikaler i processen. Yderligere "fordel" af deodoriseringen er, at det færdige produkt lugter ikke harskt, når olieproduktet er ved at blive for gammelt. Fordel for købmænd og industrien. Ikke for os.  Hmm.... Hexan, alkanerne, "natronlud" lyder ikke speciel "spiseligt", vel? Der er vist nok mere end en god grund til IKKE at handle andre spiseolier (uanset oprindelse/plantekilde) end de koldt og mekanisk udvundede, gerne filtrerede, men fandeme ikke raffinerede! Please!

  Udo Erasmus skriver i 1987-1993: I mellemtiden spiser jeg med største fornøjelse frisk kokosnød (når jeg kan få fat i det). Jeg elsker smagen, og jeg undgår det stof, der findes i glaskrukkerne.

  Nu ved jeg altså ikke, hvilke kokosolier på glaskrukker var til rådighed, den gang Udo Erasmus skrev sin bog... og selv om jeg ved, at det kan være en umulig opgave, at sikre sig hele vejen fra "jord til bord" - er jeg villig til at løbe risikoen, når "min" kokosolie på glas med skruelåg er øko-certificeret, koldt og mekanisk fremstillet og er hverken raffineret, "fraktioneret" eller deodoriseret.

  For de hengivne brugere af det rette kokosolieprodukt er det ret velkendt, at denne olie er vist nok ikke produceret i store mængder, idet det er et tilbagevendende problem, at der kommer "huller" i forsyningsstrømmen og man kan komme ud for, at der er udsolgt alle vegne. Derfor tvivler jeg på, at den rette kokosolie hensygner på hylderne i årevis og tillige regner jeg med, at de rette forhandlere opbevarer deres varelager under sparsomme lysforhold. Hvilket man nok ikke kan sige om de lange rækker af billige spiseolier på flasker, der udstilles i supermarkederne i fuldt lys i månedsvis. Det tager de ikke skade af. De er allerede skadede nok til, ikke at kunne blive værre for helbredet.


  Om valget af diætist har jeg følgende at sige:

  • Vil du gerne have brug for en diætist for resten af dit liv - vælg en "diætist", der ikke tror på kokosoliens helsebringende egenskaber.
  • Vil du derimod gerne (for)blive rask - valg en diætist "der kan tænke selv" og indser de helbredsmæssige og aldersmæssige fordele ved at anvendelsen af kokosolie.
  • Som kronisk syg gennem en menneskealder, svigtet af læger, genvandt jeg helbredet det seneste årti, alene takket være fremragende medicinsk forskning, lægerne ikke har tid til at læse, og lære af. På denne hjemmeside står jeg for formidling af viden/videnskab, jeg høstede og lærte af på min vej tilbage til livet.
  • Jeg er ikke en fan af alternativ medicin, jeg kun undtagelsesvis henviser til, men jeg er ikke fanatisk og kan skelne mellem fup og guld. Lægen Carsten Vagn-Hansen er afgjort guld, lige som hans beskedne hjemmeside. Om de fleste af hans bøger og pjecer kan man læse her.
  • Er du ramt af lavt stofskifte, som syg eller pårørende - besøg vores "stofskifte-butik" (ikke webshop) og vores anden hjemmeside, det norske Forum For Stoffskiftesykdommer der byder på hundredtusinder personlige beretninger, et utal af norske og danske stofskiftesyge har betroet hinanden gennem mange år. Bemærk dog, at vores norske forum har afviklet brugeraktiviteter, og ikke længere optager nye brugere.

 3. #3
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Lokation
  Sjælland, Stjernetegn: Fisk/Dragen
  Alder
  74
  Indlæg
  5,273

  Icon3 Re: Sundt fedt og dræberfedt - her om kokosolie


  Flere steder på nettet læser jeg pt om, at "tegnet" på at et fedtstof skulle være usundt er - at fedtstoffet bliver "fast og ulækkert", dvs. have et fast form som f.eks. palmin eller svinefedt, der "størkner" efter afkøling.

  Uha, uha, uha.... er margarine f.eks. ikke "fast" også? Og hvem spørger om, hvorfor kurven for hjerteanfald, blodpropper og hjerneblødninger steg så voldsomt først EFTER at margarine er blevet lanceret som fedtstoffet til alskens madlavning og fødevareindustri? Hva`?!

  Nå... men det korte af det lange er, at den kokosolie jeg bruger - den bliver "helt af sig selv" flydende, når temperaturen indendørs sniger sig på op over de 24-25 grader om sommeren.... Falder temperaturen - bliver også kokosolien fast, selv om den bliver ikke så fast, så den ikke er smørbar mere.... Den er blød og smørbar i almindelig stuetemperatur.

  Til sammenligning - prøv lige at stille en flaske med den fineste, u-raffinerede jomfru olivenolie i køleskabet og se, efter et par timer - om den ikke også begynder at "størkne" fra bunden af. Det gør den nemlig. Kun de raffinerede, usunde planteolier bliver aldrig "faste" i kulden... Så hvad er problemet?!

  Det var forøvrigt i Politiken, at jeg læste på Nettet for nogle dage siden, at hvis en forbruger indtager en bestemt mængde animalsk fedt, eller planteolier - eller kokosolie - er det den forbruger, som indtager kokosolie, der bevarer sin kropsvægt, mens de øvrige - tager på....

  Som det jo vist nok også er nævnt her tidligere i tråden - er kokosolie det eneste fedtstof (af naturlig oprindelse), som IKKE kan deponeres i form af fedtdepoter på kroppen ved evt. overforbrug (overforbrug her ment som den totale mængde kalorier i maden, en forbuger indtager på en dag). Det gør kokosolien ikke fordi - den går direkte ind i energiomsætningen dvs. den bliver forbrændt lige så nemt som den var f.eks. sukker.

  Men før man evt. bestemmer at skifte helt over til kokosolie - bør man skrive sig bag øret, at det er ikke sundt - helt at fjerne det animalske fedt fra sin kost. Det vil skade dannelsen af hormoner og kolesterol-balancen. Selv om vi hele tiden hører om det "stygge" mættede, animalske fedt, som roden til alt ond - hvis man fjerner det helt fra sin kost - er det kun spørgsmål om tid, før ens helbred begynder at skrænte... Så alt med måde - venner! Det er lige så skidt - for meget - som for lidt!

  Sidst men ikke mindst - vær opmærksom på, at når jeg m.fl. her skriver om kokosolie - er det IKKE skrevet om de raffinerede olier i form af "palmin" eller som de kæmpe store metaldunke med "palmeolie" og lignende, som industrien og indvandrere bruger... Disse kemisk "rensede" fedtstoffer er nemlig sundhedsskadelige...

  Her skrives udelukkende om u-raffinerede økologiske kokosolier, som kun "stivner" hvis de opbevares i temperaturer lavere end ca. 25 grader.


  Om betydningen af kokosolie for stofskiftesyge (hypothyreose) - læs mere her
  "Der findes et særligt sted i helvede forbeholdt kvinder, der ikke hjælper hinanden..." M. Albright

 4. #4
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Lokation
  Sjælland, Stjernetegn: Fisk/Dragen
  Alder
  74
  Indlæg
  5,273

  Icon3 Re: Sundt fedt og dræberfedt - her om kokosolie


  Sidste "advarsel" er nødt til at rette opmærksomhed på "eksperterne", som ellers ruller sig ud på nettet med alskens analyser de IKKE har forstand på... At man er "ernæringsekspert" eller "ernæringsprofessor" - betyder langt fra, at disse mennesker følger med og har en opdateret viden om det de skriver om.... Dette gælder desværre også en stor del af diætisterne... Desuden hjælper det ikke på det hele, at det meste af den samlede, danske "ekspert-stand" lider - øh - så forfærdeligt af skrækken for at stikke næsen i det "udenlandske" materiale, der findes så rigeligt af på nettet og litteratur samt i forskning. Dvs. det vi får at vide er det vores "eksperter" selv tror på.

  Alle disse mennesker lyder direkte som "troende". Og går man dem direkte på klingen - kan de ikke henvise til andet end "vist nok"; "tror"; "man mener" eller henvise til statistiske analyser, som er jo velkendte for, at bare et micro-faktor ændrer resultaterne fuldstændig.... I virkeligheden har videnskaben ikke "formået" at bevise myterne om fedt og kolesterol.

  Så vær særlig opmærksom på, at når du læser eller lytter til "fedt-stoffet" i aviser, på nettet eller i andre medier - at du derved ikke er blevet indrulleret i en "gudstjeneste", hvor der bliver "forkyndt" troen på, hvad den bestemte "ekspert" selv tror på.

  Sundt fornuft - venner. JERES sund fornuft. Tak.

  Der er en svensker, prof. dr. med. Göran Berglund, som stod bag en meget stor undersøgelse om kostens/fedtstoffernes indvirkning på helbredet (Malmöundersøgelsen), og som kunne dokumentere efterfølgende, hvor lidt facts og hvor mange myter "fedt-religionen" i virkeligheden består af.... Han skrev:

  "Jag tror att det flesta så kallade kostexperter inte läser originalartiklarna. Det finns inte mer än tio, femton bra originalartiklar i hela världen sen 25 år tillbaka. Dom läser översikter, sammanställningar, metaanalyser alltså där andra människor sätter ihop 10, 15, 20, 30 studier och sen uttalar sig. Och där kan du få vilket fynd som passar din egen uppfattning egentligen ifrån dom här review-artiklarna, översiktsartiklarna. Därför att dom är skrivna av believers, människor som tror på en idé och därför så ser kostvetenskapen ut på det sätt den gör. Den har egentligen inte kommit särskilt långt som vetenskap och behöver en förnyelse ur metodologisk synpunkt. Och framför allt att man går igenom ländernas kostrekommendationer och sätter dom på vetenskaplig grund. Dom står inte på vetenskaplig grund idag."

  Læs gerne hans artikel Fettintag och kardiovaskulär hälsa – är vi helt felinformerade? (Läkartidningen.se)  !Klik her for at finde flere omtaler af kolesterol-relaterede emner.
  "Der findes et særligt sted i helvede forbeholdt kvinder, der ikke hjælper hinanden..." M. Albright

 5. #5
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Lokation
  Sjælland, Stjernetegn: Fisk/Dragen
  Alder
  74
  Indlæg
  5,273

  Icon3 Re: Sundt fedt og dræberfedt - her om kokosolie

  Afsendt d.d. til Charlottebircow.com

  Vedr.: "Økologisk koldpresset uraffineret jomfru kokosolie" også kendt som CB Powerfood økologisk kokosolie

  Hej Charlottebircow.com

  Blot til orientering, vil jeg gerne meddele, at jeg for anden gang er blevet udsat for, at den "Økologisk koldpresset uraffineret jomfru kokosolie" købt i Super Brugsen i Vallensbæk, er harsk (?), lugter fælt opvarmet og lugter "forkert" koldt.

  Da det skete første gang i foråret, har jeg blot slået det hen som et uheld. Man er jo ikke en kværulant, vel? Men nu er det sket igen og jeg må indrømme, at jeg ønsker ikke opleve en tredje gang. Det "skyldige" glas er påført en udløbsdato: oktober 2010 samt et batch.nr. 290409/3

  I Super Brugsen Vallensbæk står glassene på en hylde, som de også plejer andre steder hvor tilsvarende produkter sælges. Om min egen erfaring som forbruger af kokosolie kan jeg tilstå, at jeg har brugt kokosolie på regulær basis meget længe før det er blevet "inn" og jeg kan sagtens skelne mellem "rigtig" og forkert" lugt. Her i køkkenet bliver kokosolien opbevaret som altid, på en hylde i køkkenskabet i stutetemperatur, som jeg plejer opbevare alle andre kokosolier.

  Hvis det skulle komme på tale, at det pågældende produkt er i orden, men bare lugter på denne specielle måde, kan jeg kun sige at det er i så fald - et ulækkert produkt og at man bør hellere skifte leverandør, da produktet er en dårlig reklame for alle kokosolier på markedet.

  Med venlig hilsen
  "Der findes et særligt sted i helvede forbeholdt kvinder, der ikke hjælper hinanden..." M. Albright

Lignende emner

 1. Sundt for ældre at have kæledyr
  By Anne in forum Alderdommen
  Svar: 0
  Nyeste indlæg: 02-06-06, 19:15
 2. Hvor sundt spiser du?
  By Anina W. in forum Sund mad, god mad og økologi
  Svar: 5
  Nyeste indlæg: 25-07-05, 08:38

Tags for this Thread

Bookmarks

Regler for indlæg

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  

Log ind

Log ind