Hmm... det var vist ikke for sundt for dagbladet Poltiken at komme i "bladhus-fælleskabet" med Jyllands-Posten.... eller, kald mig bare for naiv

Politiken med på propagandavognen!

Åbent brev til dagbladet Politiken og:
Journalisten på Politiken, Kaare Skovmand
Tøger Seidenfaden m.fl.

Vedr.: Artiklerne:
Rygekampagne gav pengene 50 gange
Danmark bør lære af rygekampagne i USA

Fordi Ritzaus kopinyhederne kommer fra Reuter, betyder det ikke nødvendigvis at nyhederne automatisk er sande og korrekte. Jeg har ingen idè om, hvorfor disse, reelt gamle nyheder om den calliforniske "succes" dukker op netop nu, mystisk nok kun et par dage efter at "Det Dårlige Selskab" med Kim Larsen i spidsen har søsat deres "Gesundheit macht frei" kampagne og straks kommer "verdensnyhederne" på banen, for netop ikke at lade Kim Larsen happening stå uimodsagt.

Hvor dumme læserne mon er iflg. Politiken (til min store forbløffelse, kald mig så bare naiv), Arne Rolighed og andre, der reelt lever af indførelsen af separatismen i vores tid, hvilket kan faktisk ikke gennemføres hverken diskret eller upåagtet, samfundets lille størrelse taget i betragtning. Det er altså en fornærmelse mod de ganske almindelige, rimeligt velorienterede læsere. Bare I er klar over det.

Det er ligeledes en fornærmelse mod det journalistiske fag, ikke at undersøge nærmere baggrundshistorierne for Reuters/Ritzaus "nyheder", eller, for den sags skyld - tilsyneladende nyheder fra andre kilder. Det er ved være, efterhånden, snarere reglen end undtagelsen, at pressen inkl. Politiken kopierer tankeløst hvad der behager politisk animerede div. aktører, at fremkomme med af enten "nyheder" eller strategiske panikhandlinger, som, i dette tilfælde, hvor Det Dårlige Selskab og Kim Larsen partotut skulle overdøves af "alternative" beretninger, perfekt timet og understøttet af vores, ikke selv alt for sunde, omfangsrige sundhedsminister, der havde høstet propagandamateriale i Australien, hvor han lige var en tur på skatteborgernes regning, der bla. betales af indtægter fra tobaksafgifter.

Det ville pynte på Kaare Skovmands artikel, hvis han vitterligt gjorde sig den ulejlighed at undersøge hvor meget eller lidt respekt den citerede Stanton Glantz nyder i virkelighedens verden og hvad egentlig, verdens forskersamfundet har at sige om denne herre og hans bevisligt tvivlsomme arbejdsmetoder, der kun alt for hyppigt går under den lidet æreværdige betegnelse: JunkScience. Hvorfor skal vi belemres med tvivlsomme efterretninger om tvivlsomme begivenheder spækkede med tvivlsomme tal - er mig en gåde, medmindre Politiken reelt samarbejder med andre "tvivlsomme" aktører om at stikke befolkningen blår i øjnene.

Selv med en ganske almindelig lommeregner til en halvtredser kan man hurtigt omregne disse kæmpe beløb, der nævnes i forbindelse med Stanton Glantz - og man kan hurtigt risikere at opdage, Calliforniens samlede skatter taget under lup, at dette mangeårige anti-tobak program, artiklen henviser til - må reelt have spillet en afgørende rolle i den calliforniske økonomi/solvens, idet uden kampagnen, kunne Callifornien overhovedet ikke overlevet økonomisk gennem de sidste år.... Og dette vel at mærke i en stat og en land, hvor en enorm andel af befolkningen ikke har en sygeforsikring, hvorfor disse mennesker reelt er afskåret fra lægebehandling og må nøjes med at enten at overleve på bedste beskub eller dø af sine sygdomme - begge dele er gratis for det samfund de befinder dem i. Man skal følge pengene, hvis man vil finde ud af hvor de findes eller - ikke findes.

På den anden side, kan jeg nok forestille mig, at hvis en journalist evt. selv får lyst til et uafhængig forsøg på at verificere baggrunden for de artikler han/hun får som opgave at skrive - er det ikke sikkert at det falder i en god jord, hvis det kommer på en kollisionskurs med avisens overordnede politiske agenda. Eller! Eller vil den samvittighedsfulde og topprofessionel journalist - muligvis - i så fald, slet ikke kunne skrive den pågældende artikel, hvis baggrunden ikke kunne sig lade verificere/bekræfte ved et nærmere eftersyn. Dette vil efterhånden sagtens kunne gælde Politikens adskillige, sundhedsrelaterede Tjek-artikler samt nu også Ryge-emnerne.

For en god ordens skyld vil jeg gøre gud-og-hvermand opmærksom på, at der ville ikke falde et ondt ord fra mig, hvis man indførte et total forbud mod tobakken, hvilket ville en gang for alle sætte en stopper for dobbeltmoralen. Jeg er heller ikke for eller imod tobak og dennes nydere. Præcis som Det Dårlige Selskab, Kim Larsen og andre med samme agenda, som min, hvilket er - alene en tiltagende og ubønhørlig lede ved at skulle bevidne en mere og mere pinlig udvikling af journalistiken i retning af propagandistiske "kvaliteter", der før eller siden vil true med at undergrave, hvad vi i dag, endnu plejer at håbe er uafhængigt og med integritet i behold.

Jeg er i den grad skuffet over Politiken, Kaare Skovmand og Tøger Seidenfaden, og andre af jer, man før i tiden kunne tro på, uden derved at udsætte sig selv for den tvivlsomme fornøjelse, at skulle konstatere, at blive taget ved næsen og få sin tillid svigtet. Fordi uden tillid til journalisterne - findes der ikke en fri presse. Og uden den fri presse.... ja, I får et enkelt gæt på, hvad der så også forsvinder....

Med triste hilsner fra en læser, der fremover vil grundigt overveje om Politiken fortsat er værd at ofre mønterne på, da hele bundtet kunne nu jo lige så godt hedde Jyllands-Posten. I min optik er Politiken ikke længere Politiken, men kun en tålt appendix til Jyllands-Posten.

Afsendt i dag. Offentliggøres på Internettet. Svar unødvendig.

Læs mere HER!