Følg pengene

Af mit, efterhånden enormt "arkiv" fremgår med al tydelighed, at Fink har fundet en guldåre, han og hans lige ikke frivilligt opgiver. Man burde i stedet spørge sig selv, HVOR KOMMER PENGENE FRA?

I denne tid, hvor der allerede er grønthøstet til blods ikke kun i sundhedsvæsenet men ikke mindst indenfor al anden "irrelevant" forskning, hvilket har bombet DK ned til 15. plads blandt de civiliserede lande - er det yderst tankevækkende, at netop Fink har kunnet etablere sig med sin "forskning"; hverve "med-forskere" og kan få alle de midler hjertet begærer til formålet!

Hvis (når) hele den fyldte af os - statskasse står bag TERM-modellen - er det ikke Fink, der skal kontaktes, men den politiske top, der her øjner en stor chance for ENORME, ticifrede millionbeløb i besparelser, som følge af omdefinering af hele patientgrupper fra at være syge, til at blive "somatoforme".

Psykiatere har fået sig dermed et ben at gnave på de næste mange år og det slipper de ikke frivilligt - medmindre der bliver lukket for kassen!]
Re: FØLG PENGENE! jeg kan ikke være mere end enig

Dette er en stor politisk omfordeling af pengemidlerne i sundhedsøkonomien samt en stor krig, som har bestået blandt de forskellige faggrupper. Dette er foregået i årevis.

Politisk er denne ide opstået i 80èrne og blevet fulgt op løbende. En socialdemokratiske venstrefløj ville dengang have, at vi skulle være verdens førende indenfor kræftområdet, idet det var her de store penge lå. Norge havde, i respekt for befolkningen, en stor generel debat om emnet, men vores politikere har, og havde, den opfattelse at "det havde folk ikke forstand på", og især ville de undgå at befolkningen fik lavet en prioriteringsliste, så derfor blev egne folk kørt i stilling til at gennemtrumfe ideen.

I 98 skulle den nye psykiatrilov gennemføres (ved Carsten Koch) og her udelod man bekvemt kapitlerne om tvangsbehandling. De skulle diskuteres ved en senere lejlighed i folketinget. (forløberen for at kunne gennemtvinge medicinering af grupperne, som skulle henføres til psykiatrien nu.... blot et spørgsmål til debat)

I 2000 blev Arne Rolighed så headhunted til at skulle være ny sundhedsminister, og han er som bekendt een af medstifterne af "Institut for Funktionelle Lidelser", ligesom han indviede dette. Han havde stået for økonomien i Aarhus Amt, som øverst ansvarlige, senest for sygehusudgifter, så kom pengene mon herfra? Ligesom han var øverste chef i Kræftens Bekæmpelse.

Hele hans uddannelse og arbejdstid har ligeledes været indenfor næsten alle adminstrative systemer i det offentlige, både stat og amt, så han må formodes at have kendt til arbejdgangen alle stederne... og, i modstrid med socialdemokratiets tidligere politik, havde han da kun været medlem i 2 dage, hvor praksis var, at man skulle have medlem i 2 år. Men ingen havde indvendinger. ????

Især tankevækkende, når man nu efterfølgende kunne se, at den ansvarlige for udgifterne med medicinudgifterne i Aarhus Amt allerede efter første år med Instituttet i gang, havde medført til en udgift i kronerne til antidepressiv medicin disse var steget med 42-43%.

Dette var iflg. samme person, Pia Ehlers (mon det er en datter af Lise Ehlers) ikke noget mærkeligt i. Tværtimod måske glædeligt, fordi det jo kunne tolkes som om mange havde gået med en "hidtil uset depression".

Og da den nye, bedre egnede version af hvorledes ICD-10 skulle tolkes, var denne oversat og publiceret af en medicinalfirma som sponsor. Ligesom f.eks. Lundbeck har været sponsor ved diverse "undersøgelser" af disse lidelser.

For at fuldende billede, var Gøtrik, som var medicinaldirektør i Sundhedsstyrelsen, ligeledes fra Kræftens Bekæmpelse. Han fik diplom i sundhedsøkonomi allerede i 84 iflg. hans cv. Hvorhenne mon.... Er det mon forløberen? For i dag får lægerne i TERM-modellen jo ligeledes diplom i sundhedsøkonomi nu??? (belønning for at have lyttet godt efter i timen?)

Det mest uhyggelige ved alt dette er dog, at samme Gøtrik i 2005 er blevet formand for WHO i Europa, og næstformand i den internationale WHO

Prøv at se om I kan finde sammenhængen mellem dette og situationen og se, hvem der har tjent mest på det. Hvem er vinderne og hvem er taberne?

Kopier det gerne, for det får nok ikke lov at stå ret længe.Læs meget mere om TERM-modellen -> HER!