Viser resultater 1 til 2 af 2
 1. #1
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Indlæg
  3,809

  Standard Lægeløfte - moderne version vs. TERM-modellen

  På foranledning af et relateret emne: TERM-modellen - en bombe under lægegerningen og den samlede lægestand!

  Jeg starter dette indlæg med at citere det Lægeløfte, der bliver anvendt til at tage nyudklækkede danske læger i ed......

  Derefter sætter jeg ind en (hjemmelavet) oversættelse af Lægeløftet skrevet af Louis Lasagna, den akademiske dekan for School og Medicine på Tufts University i 1964, og som anvendes på mange medicinske skoler i dag....

  Først vores eget:

  Lægeløfte anno 1815 og frem til i dag.

  Efter at have aflagt offentlig prøve på mine i de medicinsk-kirurgiske fag erhvervede kundskaber, aflægger jeg herved det løfte, til hvis opfyldelse jeg end ydermere ved håndsrækning har forpligtet mig, at jeg ved mine forretninger som praktiserende læge stedse skal lade det være mig magtpåliggende, efter bedste skønnende at anvende mine kundskaber med flid og omhu til samfundets og mine medmenneskers gavn, at jeg stedse vil bære lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige som for den rige uden persons anseelse, at jeg ikke ubeføjet vil åbenbare, hvad jeg i min egenskab af læge har erfaret, at jeg vil søge mine kundskaber fremdeles udvidede og i øvrigt gøre mig bekendt med og nøje efterleve de mig og mit fag vedkommende anordninger og bestemmelser.
  Og så Lægeløftets moderne udgave:

  Lægeløfte - moderne version

  Jeg sværger, efter bedste evner at opfylde følgende løfte:

  Jeg vil respektere det store videnskabelige arbejde udført af læger før mig, i hvis spor jeg træder, og jeg vil glædeligt dele min egen viden med dem, der efterfølger mig.

  Jeg vil anvende al viden og alle tænkelige teknikker og midler til gavn for de syge. Jeg vil udvise en særlig omhu, så jeg ikke overbehandler mine patienter, eller udsætter dem for usikre lægemidler og behandlinger mod mit bedrevidende.

  Jeg vil huske, at medicinkunsten er lige så vigtig som videnskab, og at varme, sympati og forståelse kan opveje kirurgens kniv eller kemikerens medicin.

  Jeg vil ikke være flov over at skulle sige "jeg ved det ikke," og jeg vil heller ikke undlade at kalde på mine kolleger, når deres ekspertise og kundskaber kan gavne mine patienter.

  Jeg vil respektere mine patienters privatlivets fred og vil omhyggeligt varetage min ubetingede tavshedspligt.

  Især skal jeg træde varsomt i spørgsmål om liv og død. Jeg vil være taknemmelig for at kunne redde liv. Men det kan også være i min magt at tage liv; dette enorme ansvar skal jeg møde med ydmyghed og bevidsthed om min egen utilstrækkelighed. Frem for alt, jeg skal ikke spille Gud.

  Jeg vil huske, at jeg ikke behandler kun et feberdiagram eller en kræftsvulst, men et sygt menneske, hvis sygdom kan påvirke den pågældendes familie og økonomisk stabilitet. Mit ansvar skal omfatte disse aspekter, hvis den behandling jeg byder den syge skal være den bedst mulige.

  Jeg vil forebygge sygdom, når jeg kan, idet forebyggelse er at foretrække frem for helbredelse.

  Jeg vil altid huske, at også jeg er et medlem af samfundet og som læge har jeg særlige forpligtelser over for alle mine medmennesker, uanset om de er sunde i sind og krop, eller svagelige.

  Hvis jeg ikke krænker denne ed, kan jeg nyde livet og kunsten, respekteres, mens jeg lever og huskes med hengivenhed derefter. Måtte jeg altid bevare de fineste traditioner i min gerning og måtte jeg længe opleve glæden ved at hjælpe alle dem, der opsøger mig.
  Hmm... hvorfor tvivler jeg på, at dette Louis Lasagnas Lægeløfte fra 1964 og som i dag anvendes på mange medicinske skoler verden over (dog ikke hos os i DK) - overhovedet passer sammen med TERM-modellen? Og i så fald - hvorfor mon ikke?

  Derimod det danske Lægeløfte - er faktisk fuldt ud TERM-forenelig.... med sine uldne, uforpligtende formuleringer og hvor ordet "samfundet" er anbragt tydeligvis før ordet "medmenneske". (Se evt. indlæg nr. 1 og 2, hvor jeg allerede før havde brokket mig over denne rækkefølge).

  Dem, der evt. måtte have lyst til at rynke på næsen og rulle med øjnene, kan jeg oplyse at dr. Louis Lasagna var ikke hr. Hvem Som Helst.... Han var en læge (død 2003) som af sin samtid og af lægetidsskriftet The Lancet blev i 1997 placeret på en liste over de 27 vigtigste personer indenfor lægevidenskaben siden Hippokrates (ca. 400 f.Kr.). Det kan vist ingen af de (forventede) danske kritikere hamle op med.

  Om Louis Lasagna siges der, at han var en mild og tolerant mand med sans for humør, enkle veltalenhed og en human indstilling til kontroversielle medicinske spørgsmål inkl. medicinske forsøg på mennesker.

  Louis Lasagna dimitterede fra Rutgers University i 1943 og fik sin medicinske eksamen på Colombia University i 1947. Efter at have afsluttet et medicinsk forskningsprojekt ved Harvard Medical School, tiltrådte Lasagna det medicinske fakultet på John Hopkins Universitet i 1954, hvor han etablerede den første nogensinde klinisk farmakologiske afdeling og hvor han forblev indtil 1970. Efter at have undervist i fjorten år på universitet i Rochester hvor han etablerede et center for forskning i udvikling af lægemidler, flyttes centret og stifteren i 1984 til Tufts University, hvor han efterfølgende var dekan i 20 år. I 1964 skrev dr. Lasagna en moderniseret version af Lægeløftet, hvori der lægger vægt på en holistisk og medfølende tilgang til lægegerningen. I dag aflægges "Lasagna Ed" på mange medicinske læreranstalter i verden.

  Sådan!

  Hvorfor pokker skal vi altid halte bagefter Gad vide, hvilket ed svenske læger aflægger... og norske?

 2. #2
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Indlæg
  3,809

  Standard Re: TERM - en bombe under lægegerningen! Om Lægeløftet.

  Hippocratic Oath—Modern Version

  I swear to fulfill, to the best of my ability and judgment, this covenant:

  I will respect the hard-won scientific gains of those physicians in whose steps I walk, and gladly share such knowledge as is mine with those who are to follow.

  I will apply, for the benefit of the sick, all measures [that] are required, avoiding those twin traps of overtreatment and therapeutic nihilism.

  I will remember that there is art to medicine as well as science, and that warmth, sympathy, and understanding may outweigh the surgeon's knife or the chemist's drug.

  I will not be ashamed to say "I know not," nor will I fail to call in my colleagues when the skills of another are needed for a patient's recovery.

  I will respect the privacy of my patients, for their problems are not disclosed to me that the world may know. Most especially must I tread with care in matters of life and death. If it is given me to save a life, all thanks. But it may also be within my power to take a life; this awesome responsibility must be faced with great humbleness and awareness of my own frailty. Above all, I must not play at God.

  I will remember that I do not treat a fever chart, a cancerous growth, but a sick human being, whose illness may affect the person's family and economic stability. My responsibility includes these related problems, if I am to care adequately for the sick.

  I will prevent disease whenever I can, for prevention is preferable to cure.

  I will remember that I remain a member of society, with special obligations to all my fellow human beings, those sound of mind and body as well as the infirm.

  If I do not violate this oath, may I enjoy life and art, respected while I live and remembered with affection thereafter. May I always act so as to preserve the finest traditions of my calling and may I long experience the joy of healing those who seek my help.  Written in 1964 by Louis Lasagna, Academic Dean of the School of Medicine at Tufts University, and used in many medical schools today.
  Kilde...

  Sig til, hvis min "oversættelse" skal rettes....


  Læs meget mere om TERM-modellen -> HER!

Lignende emner

 1. TERM-modellen og pressefrihed
  By Bea in forum TERM-modellen
  Svar: 17
  Nyeste indlæg: 15-11-10, 10:18
 2. Svar: 4
  Nyeste indlæg: 18-09-08, 18:02
 3. Term-modellen - den korte version
  By admin in forum TERM-modellen
  Svar: 0
  Nyeste indlæg: 16-01-08, 15:58

Bookmarks

Regler for indlæg

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  

Log ind

Log ind