Kvindelivet i Danmark, på planeten Arzrouni, før kaldet Jorden.

Danmark anno domini 2050. Velfærdsstaten er for længst afskaffet og afløst af tilbagevenden til gamle familiedyder indenfor patriarkatets rammer. Verdens globalisering er tilendebragt og grænserne mellem landene eksisterer kun administrativt. Fattige og uforsikrede syge fra den vestlige verden er nu alle internerede i Sydamerika og i Afrika, i dertil indrettet bevogtede landområder hvorfra de nogenlunde raske hentes til arbejdsopgaver i den industrialiserede verden, hvor de arbejder tidsbegrænset, hvor familiesammenføring er forbudt og hvorfra deres indtjening bliver automatisk overført tilbage til interneringsområderne. Dèr, efter deres tilbagevenden, får de udleveret levnedsmidlerne til dem selv og deres familier. Indehav af rede penge er strafbart.

Interneringssektorer i Sydamerika og Afrika overvåges nøje via satellitter. Der er indført påbud om implantering af GPS-chip samt fodlænken til alle over 10-år. Der er indført forbud mod forsamlinger, mod radio, tv og telefoni. Udøvelse af alle former for kunst er forbudt og overtrædelse af specielt dette forbud medfører altid dødsstraf, idet kunst er altid roden til alt ondt og betragtes altid som et skalkeskjul for spirende politik. Politik er forbudt. Alle straffeforanstaltninger pålægges administrativt og der eksisterer ikke i disse områder nogen form for retsvæsen, som vi kendte det i tidligere tider..... Der er tillige indført et sterilisations-lotteri således at den demografiske tilvækst ikke overstiger de industrialiserede staters behov for ufaglært arbejdskraft.

***

Billedet af den industrialiserede, civiliserede verden er ganske anderledes.....flot. I medierne og på gaderne ser vi alle vegne velplejede og attraktive mænd i alle aldre iført obligatoriske jakkesæt, myldre ind og ud af bygningerne. På gaderne ses næsten udelukkende personbiler som Porsche, Maseratti, Ferrari, Aston Martin, Jaguar og Sondegard. Mænd på plakaterne, mænd i avisartiklerne, mænd på scener i teatrene hvor mænd i forklædning spiller i kvinderoller.... Kvinder ser man ingen af og ej heller børn. De er henvist til specielle gader og stræder for ikke-mænd og overvåges nøje af hundredvis af overvågningskameraer 24/7.

Kvinder i Danmark skal have en skriftlig tilladelse fra deres fædre, ægtefæller eller sønner for at klare dagligdags opgaver. Kvinderne i Danmark har ikke juridisk ret til at tilmelde deres sønner en skole eller åbne en bankkonto, uden en tilladelse fra deres fædre, ægtefæller eller sønner.

De første to børn i hver familie skal være sønner, hvorfor pigefostre fordrives indtil de to første drengebørn er født. Minimumsantal af børn i hver familie er fire. Mister en kvinde fertilitet, uanset årsagen, inden hun når at føde det obligatoriske antal børn, iværksættes administrativt og automatisk en skilsmisse. En fraskilt dansk kvinde har ikke krav på bodeling eller understøttelse af nogen art. Som ubemidlet vil enhver fraskilt kvinde automatisk blive overført til interneringsområderne for fattige, i Sydamerika eller Afrika. Disse administrative tiltag kan ikke ankes, ej heller af de skadelidte mandlige forh. ægtefæller eller kvindernes fædre.

Lige som i resten i verden, heller ikke i Danmark må kvinderne dyrke nogen form for kunst, idet enhver kunstnerisk aktivitet udøvet af kvinder, juridisk sidestilles med feminisme. Siden 2020 er feminismen forbudt på planeten Arzrouni, og siden 2040 straffes feminismen med døden.

Når kvinder i Danmark ønsker at arbejde, gå i lære eller blot besøge det lokale hospital for at få et sundhedstjek, skal de have en skriftlig tilladelse fra deres fædre, ægtefæller eller sønner. Deres løn overføres automatisk til faderens eller ægtefællens eller sønnernes bankkonto. Hanne B., en 50-årig dansk kvinde, enke som bor i Århus, må ikke gå ombord i et fly, medmindre hun har en tilladelse fra sin søn - hendes lovmæssig formynder. "Min søn, som er 23 år, bliver nødt til at rejse hele vejen fra København for at give mig en tilladelse til at rejse til Stockholm for at besøge min søster," siger hun.

Skulle en mand tillade sin mor, hustru eller datter påtage sig opgaver udenfor hjemmet, sker det kun på betingelse af, at den pågældende arbejdsplads indretter separate lokaler, afsondrede fra resten af virksomheden og hvor kvinderne skal opholde sig i hele arbejdstiden. Da danske kvinder ikke må føre bil, er de henvist til specielt indrettede busser, der skal transportere dem til og fra jobbet. Det er forbudt for kvinder at praje en taxa. Heller ikke hvis hun er i selskab med andre kvinder.

Det mandlige formynderskab over voksne danske kvinder forøger også risikoen for vold i hjemmene, fordi kvinderne stort set ikke har mulighed for at gå til domstolene eller på anden måde beskytte sig juridisk, uden forudgående tilladelse fra deres fædre, ægtefæller eller sønner. Skulle en dansk kvinde angiveligt komme til skade som følge af vold i hjemmet, må hun ikke behandles af en læge eller på hospitalet, uden forudgående tilladelse fra sin fader, ægtefælle eller søn.

Socialrådgivere, læger og advokater fortæller om det næsten umulige i at fjerne formynderskabet - selv fra ægtefæller, som er voldelige. Og selv om der er blevet indført en mildning af regler om tilladelser til rejser for danske kvinder over 45 år - kræver lufthavnene skriftlig tilladelse fra de kvindelige passagerers mandlige formyndere.

Hvad angår danske kvinders intime livsudfoldelse, seksualitet og ægteskab - er loven, om muligt, endnu mere stram og voldtægt indenfor ægteskabet er almindeligt accepteret. Helt i overensstemmelse med reglerne indført af planetens Arzrounis øverste myndighed - Christopher Arzrouni: "Det er forkert at overlade bestemmelsesretten over egen krop til kvinderne. Kvinder skal ikke kunne bestemme, hvem de går i seng med, og de skal ikke kunne kræve noget af deres sexpartner. Kvinder skal afstå fra at dyrke sex før ægteskabet, udenfor ægteskabet og i klædeskabet." (Kilde: https://webcache.googleusercontent.c...&client=ubuntu )

Disse var brudstykker af information om kvindelivet i Danmark, år 2050, på planeten Arzrouni, før kaldet Jorden.

Inspireret af Christopher Arzrouni him self..... samt en artikel i Kristeligt Dagblad....

Hil Arzouni