Viser resultater 1 til 19 af 19
 1. #1
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Lokation
  Sjælland, Stjernetegn: Fisk/Dragen
  Alder
  74
  Indlæg
  5,273

  Standard Fogh udleverer dansker til USA!

  Fogh udleverer dansker til USA!
  - Der er noget galt her. Jeg har flere danske retsinstansers ord for, at vi skal have tilsendt anklageskrift og andet materiale fra USA, før en udlevering kan komme på tale. Og det har vi ikke set skyggen af, siger forsvareren.

  Justitsministeriet har ingen kommentarer til sagen, og ministeriet ønsker heller ikke at oplyse, hvor lang en fængselsstraf anklageren i Florida vil kræve.
  Hmm... har hun begået en forbrydelse og sagen er klokkeklart afklaret iflg. de amerikanske dokumenter - er der intet til hinder for, at hun kunne dømmes og afsone sin straf her.... i Danmark. I Fædrelandet!

  Begynder Fogh nu også udlevere danske statsborgere til udlandet? Er det prisen for USA-støtte til NATO-topposten?

  Hvorfor skal ekstasy-piller være værre end de amerikanskunderstøttede opiummarker i Afghanistan?

  Hvad er det, der sker her?! Dette er jo Kafka og totalitarisme blanding værre end før Jerntæppefaldet! Selv USSR har ikke udleveret sine borgere til udlændinge! Hvad sker der!?  http://politiken.dk/indland/article515492.ece
  "Der findes et særligt sted i helvede forbeholdt kvinder, der ikke hjælper hinanden..." M. Albright

 2. #2
  Registreringsdato
  Jun 2007
  Indlæg
  610

  Standard Re: Fogh udleverer dansker til USA!

  Jeg troede ikke, det gjaldt alle andre lovovertrædelser.

  I USA har de dødsstraf.

  Det er jo et helt andet aspekt i sagen. Jeg troede ikke, at Danmark udleverede mennesker til lande med dødsstraf (eller husker jeg forkert?).

  Tja... hvad bliver det næste mon?

  "Gammeljomfruer er damer, som har hornhinden i behold" (Siw, 10 år).
  "Børn bader nøgne, men voksne vil helst skjule sine ældre dele." (Peter 8 år)
  "De ældre kan ikke få børn. Deres æggestokke er slidte, og desuden har mændene problemer med protesen." (Christian 8 år)

 3. #3
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Lokation
  Sjælland, Stjernetegn: Fisk/Dragen
  Alder
  74
  Indlæg
  5,273

  Standard Re: Fogh udleverer dansker til USA!

  Citer Oprindeligt indsendt af Zuzan Se indlæg
  Det er jo et helt andet aspekt i sagen. Jeg troede ikke, at Danmark udleverede mennesker til lande med dødsstraf (eller husker jeg forkert?).
  Det er kun udlændinge man ikke udleverer til lande med dødsstraf.... etniske danskere er øjensynlig en anden sag....

  Vi kan jo ikke vide, hvad de amerikanske myndigheder havde "lovet" forud for udleveringen.... Men at det er prisen for støtte til NATO-topposten er jeg ikke et sekund i tvivl om....
  "Der findes et særligt sted i helvede forbeholdt kvinder, der ikke hjælper hinanden..." M. Albright

 4. #4
  Registreringsdato
  Jul 2006
  Lokation
  Kbh
  Alder
  60
  Indlæg
  863

  Standard Re: Fogh udleverer dansker til USA!

  Jeg syntes det er en uheldig tendens, på den anden side så har Fogh jo på det nærmeste ophøjet USA og Bush til uanede højder... og jo hurtigere vi slipper af med ham jo bedre.

  Jeg håber IKKE det lykkedes at få kvinden udvist, man må håbe at hendes advokat kan få hende dømt og sendt til afsoning i DK.
  Knus fra Helle

 5. #5
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Indlæg
  176

  Standard Re: Fogh udleverer dansker til USA!

  Jørn Vestergaard arbejder med terrorlovgivning. I har sikkert set ham før.


  Hans hjemmeside på Københavns Universitet: http://www.jur.ku.dk/medarbejdere/jornvestergaard/
  Hans publikationsliste: http://www.jur.ku.dk/medarbejdere/jo...t-spec2002.htm

  Jeg bringer her et citat fra Lov & Ret 1/2002 "Anti-terrorpakken - den strafferetlige del" som kan læses i hele sin længde her (pdf): http://www.jur.ku.dk/medarbejdere/jo...rror-LR_05.pdf

  I slutningen af oktober 2001 sendte Justitsministeriet en omfattende anti-terrorpakke ud til høring som lovudkast med godt to ugers svarfrist. Behovet for på mange fronter at reagere imod de afskyvækkende begivenheder den 11. september og imødegå gentagelse var åbenbart og kom som bekendt til at præge såvel international politik som konkrete foranstaltninger i lande over hele verden. Bl.a. intensiverede EU arbejdet med to rammeafgørelser om en europæisk
  arrestordre og bekæmpelse af terrorisme.

  Mange halvblods kameler, som i forvejen havde været under opdræt, blev under stort hastværk søgt ført gennem nåleøjet. Bestræbelserne herpå skal retfærdigvis ses i lyset af, at både politikere og embedsværk var udsat for et enormt pres for at vise handlekraft. En af måderne at gøre det på er som bekendt ved at lovgive. I den forbindelse kan det i tilspidsede situationer, hvor mediekedlen og sindene er i kog, blive et spørgsmål af mere underordnet betydning, om der overhovedet er behov for nye regler, om påtænkte regler batter noget, om de kan få helt andre virkninger end de påberåbte, og om der kan lirkes noget igennem, som egentlig
  ikke har med selve sagen at gøre.

  Anti-terrorpakken fik velfortjent en hård medfart i pressen, som havde nok af kritiske røster at vælge imellem fra advokater, universitetsjurister, dommerforening og anden sagkundskab vedrørende strafferet, procesret, udlændingeret, menneskeret osv.

  Den 13. december kunne den nytiltrådte konservative justitsminister så fremlægge et mere færdigt lovforslag. Det blev især den foregående regering, der måtte tage skrammerne for de mangler og skævere, som der var mange af i den oprindelige cocktail. I den mix, som Folketinget nu fik serveret, var der kælet lidt mere for ingredienserne. Mange enkeltheder var blevet smagt til under indtryk af høringssvar og offentlig debat, hvilket ud fra en demokratisk synsvinkel selvsagt er til nogen trøst. Der hænger dog stadig rigeligt med malurt ved bægeret, og selv nok så megen røren rundt kan ikke skjule, at drikken har en besk smag.

  Dele af det vidtforgrenede lovforslag er ganske vist rimelige opdateringer, der dels
  tager højde for den teknologiske udvikling, dels skaber bedre sammenhæng i reglerne ved at stoppe nogle huller. Andet rokker ved individets retssikkerhed, herunder omlægningen af udleveringsordningen samt den fra advokatside kritiserede ordning med gentagen hemmelig ransagning uden fornyet dommerkendelse. Og det generelle forløb af lovgivningsprocessen har fra en kvalitetsmæssig betragtning været stærkt utilfredsstillende.

  Det er i sig selv bemærkelsesværdigt, at der præsenteres forslag, som det under andre omstændigheder ville have været ganske svært at skaffe flertal, endsige stå inde for. Langt mere bekymrende er det imidlertid, at embedsværket sættes til at dynge høringsinstanser og offentlighed til med bjerge af kontroversielt materiale, der til trods for, at det præsenteres i ufærdig og til dels usammenhængende form, søges jaget igennem med ekspresfart under overdreven påberåbelse af situationens nødvendighed samt – kun delvis eksisterende – internationale forpligtelser.

 6. #6
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Lokation
  Sjælland, Stjernetegn: Fisk/Dragen
  Alder
  74
  Indlæg
  5,273

  Standard Re: Fogh udleverer dansker til USA!

  63 år !!! risikerer hun at blive idømt for en forbrydelse, der ikke engang er efterforsket eller bevist endnu!

  Der er allerede flere, der har modtaget dom i den omfattende sag. Ifølge kvindens advokat, Michael Juul Eriksen, er strafferammen for de forhold, som kvinden er anklaget for, tre gange 21 år.

  "Sagens vidner er spredt for alle vinde. Jeg er bekymret for, at hun skal sendes til USA for at rådne op i et amerikansk fængsel, mens de samler beviser og vidner sammen til at køre en sag," siger han.

  Læs mere i Jyllands-Posten... side 1 og side 2
  Meget vedkommende er også denne kronik skrevet tilbage i 2002, af professor Vagn Greve, Københavns Universitet under overskriften "Retsstaten smuldrer" hvor han bl.a. skriver følgende:
  En af statens vigtigste opgaver er at beskytte dens borgere mod overgreb, hjemme såvel som i udlandet. Det betyder selvfølgelig ikke, at staten skal hindre, at dens borgere bliver straffet for deres forbrydelser, men det betyder, at staten skal sikre, at processen og udfaldet stemmer med ret og rimelighed. Det er en pligt, som gælder for den danske stat, om så den danske borger var verdens mest modbydelige terrorist. Menneskerettigheder skal netop beskytte dem, som vi afskyr. Som almindelig avislæser får man indtryk af, at dette er blevet glemt i forhold til den dansker, som USA for tiden holder som krigsfange.

  Dette princip er også grunden til, at landene nægter at udlevere egne statsborgere til andre lande. Det betyder ikke, at de kriminelle ikke kan straffes. Det betyder blot, at hjemlandet selv skal gennemføre straffesagen, når der er tilstrækkelig grund til det.

  Princippet er nu blevet opgivet inden for EU, selv om det f.eks. medfører, at helt uskyldige danske kan komme til at sidde i varetægt i årevis i italienske fængsler under forhold, som gentagne gange er blevet fordømt af menneskeretsdomstolen i Strasbourg.
  ....og videre...

  Nu vil den danske justitsminister udvide denne regel, så danskere også skal kunne udleveres til USA. USA har i den vestlige verden det mest barbariske retssystem. Det er velkendt, at der anvendes dødsstraf. Men måske ved man ikke, at USA og Somalia er de eneste lande i verden, der ikke er afstået fra at henrette mindreårige. Siden 1976 har USA henrettet 35 retarderede. Det er dokumenteret, at et stort antal uskyldige i nyere tid er blevet idømt dødsstraf og er blevet henrettet. Sådan fungerer systemet i de alvorligste sager. Man kommer imidlertid ikke udenom betænkelighederne ved at nægte udlevering til dødsstraf, for der er lige så afgørende indvendinger mod systemet i øvrigt. Tusindvis af fanger afsoner straffe på 25 år eller livstid for kriminalitet som smadring af en butiksrude, et butikstyveri af en elektrisk barbermaskine og lignende forseelser. Man rejser eksempelvis straffesager mod 8-årige, der laver en papirpistol i skoleklassen.

  Sagerne gennemføres i et retssystem, som kun giver ordentlige retsgarantier til velhavere. Straffene afsones i fængsler præget af drab, vold og seksuelle overgreb.

  Den klassiske betingelse for at tillade udlevering fra et land til et andet land har været, at handlingen skulle være strafbar i begge lande. Inden for EU anses dette princip for en hæmsko. Det skal det også være. Hvis vi ikke mener, at en handling er strafværdig, skal vi ikke hjælpe andre lande til at gennemføre en afstraffelse.
  Hele denne oplysende kronik kan læses HER... Faktisk bør den studeres nøje, tillige med materiale Markowitch henviser til i sin citat og links....

  Faktisk kan vi ikke lære for meget om disse ting, idet i morgen kan det blive vores børn, der af vanvare eller et uheldigt sammentræf af omstændigheder - ender i fælden og vi vil ikke kunne gøre det mindste....

  .... "Den dag Fædrelandet døde...." er den dag statsborgere ikke længere kan føle dem sikre i deres eget land.

  Shame on you! Politikere fra Helvedet!
  "Der findes et særligt sted i helvede forbeholdt kvinder, der ikke hjælper hinanden..." M. Albright

 7. #7
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Indlæg
  176

  Standard Re: Fogh udleverer dansker til USA!

  Et centralt begreb er dobbelt strafbarhed, hvilket betyder at forbrydelsen skal være en forbrydelse i begge lande. Det betyder at man traditionelt set ikke udleverede sine medborgere til retsforfølgelse i udlandet med mindre der var dobbelt strafbarhed.

  I tilfældet med kvinden i trådstarteren er narkosmugling strafbart i både Danmark og USA. Så set fra den vinkel er kravet om dobbelt strafbarhed overholdt. Det lyder tørt og lakonisk, men det ser ud til at være mekaniken bag beslutningen. Dog er det uhyrligt at der end ikke foreligger et anklageskrift som forsvaren har haft mulighed for at se. Hvordan kan man afgøre dobbelt strafbarhed uden et anklageskrift? Måske er kravet om dobbeltstrafbarhed bortfaldet? Jeg tvivler stærkt på det.

  I EU har man indført noget der kaldes den Europæiske Arrestordre http://ec.europa.eu/justice_home/key...aw_1204_da.pdf

  Den har i princippet bortskaffet kravet om dobbelt strafbarhed, men kun for særlige forbrydelser, der er listet i pdf'en. Typisk er disse forbrydelser alligevel genstand for dobbelt strafbarhed, samt et krav om at minimumsstraffen skal være 3 års fængsel. Så i praksis har man stadig dobbelt strafbarhed for alle andre forbrydelser.

  Jeg tror min største harme ved sagen om kvinden er at det virker som om hun bliver udleveret efter en meget simpel procedure, hvor end ikke et anklageskrift behøver at være fremsendt til de respektive advokater.

  Når kvinden har fået sin straf i USA vil hun kunne ansøge om at afsone straffen i Danmark.

 8. #8
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Lokation
  Sjælland, Stjernetegn: Fisk/Dragen
  Alder
  74
  Indlæg
  5,273

  Standard Re: Fogh udleverer dansker til USA!

  En dommer i Lyngby gik imod de statsadvokatens og Justitsministeriets embedsmænds administrative afgørelse om udlevering af kvinden til USA. Retten i Lyngby fandt at sagen var forældet endsige dokumentationen for udleveringskravet var mangelfuld.

  Vores "patriotiske" anklagemyndighed har anket afgørelsen til Landsretten. Hvis Landsretten underkender Lyngby-dommerens afgørelse - vil det være, som om fædrelands-begrebet ikke længere betyder noget... Og uden "fædreland" er der heller ikke længere "landsmænd", vel?

  For ikke at forglemme, at vi alle, på den ene eller anden måde dog bor i et glashus. Hver og en af os. Uden undtagelser!

  Læs mere...
  "Der findes et særligt sted i helvede forbeholdt kvinder, der ikke hjælper hinanden..." M. Albright

 9. #9
  Registreringsdato
  Jun 2007
  Indlæg
  610

  Standard Re: Fogh udleverer dansker til USA!

  Anina skrev:

  For ikke at forglemme, at vi alle, på den ene eller anden måde dog bor i et glashus. Hver og en af os. Uden undtagelser!
  Glashuset er måske meget større, end vi tror.

  PET karakteriserer i sin årsrapport de senere års højreekstreme overfald på venstrefløjsaktivister som 'fløjkrig' - og konkluderer endda, at 'der i de fleste tilfælde har været tale om aktioner, herunder af voldelig karakter, fra det venstreekstremistiske miljø rettet mod de arrangementer (demonstrationer, møder mv.) som personer og grupperinger fra det højreekstremistiske miljø har afholdt.'
  Måske skulle man lige se lidt på kendsgerningerne, før selvsvinget resulterer i en ubodelig hjerneskade hos PET- og politichefer og deres mikrofonholdere.
  "...både antallet af frikendte og kritikken mod politiets fremfærd vokser dag for dag."
  "...venstrefløjsfolk og deres mødesteder blevet udsat for grov vold og hærværk fra grupper som det nazi-inspirerede, racistiske White Pride. Adskillige fra denne gruppe sidder af samme grund i øjeblikket varetægtsfængslet for vold og våbenbesiddelse. Men ingen 'venstreekstremister'
  "...PET`s påstand om, at 'venstreekstremister' er begyndt at bevæbne sig, bygget på fundet af nogle slagvåben og et par peberspray på Café 1000fryd i Aalborg, hvis gæster gentagne gange har været udsat for rå nazistisk inspireret fodboldbølle-overfald. Også brugere af Huset i Århus har måttet forsvare sig med flaskekast mod et White Pride-forsøg på at storme huset.
  "... PET`s påstand om ekstremistisk fløjkrig ligner et ekstremt partsindlæg i forsøget på at kriminalisere venstrefløjen
  http://www.arbejderen.dk/index.aspx?..._ID=44&C_ID=39

  Gad vide, om en sag kun kan ses fra EEN side i fremtiden.

  Statsadvokaten ville da også anke sagen i den af Justitsministeriets "på forhånd" udviste kvinde. Han sagde det med et smil om munden, som om han vidste, at sagen allerede ville blive vundet i næste instans.

  Underligt at man bruger en terrorlov, som blev "opfundet" efter 2001, på en forbrydelse begået i 90-erne.

  Jura har vist INTET med retfærdighed at gøre... og slet ikke blind retfærdighed.

  Jeg skal love for, det er nye tider i landet.

  "Gammeljomfruer er damer, som har hornhinden i behold" (Siw, 10 år).
  "Børn bader nøgne, men voksne vil helst skjule sine ældre dele." (Peter 8 år)
  "De ældre kan ikke få børn. Deres æggestokke er slidte, og desuden har mændene problemer med protesen." (Christian 8 år)

 10. #10
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Lokation
  Sjælland, Stjernetegn: Fisk/Dragen
  Alder
  74
  Indlæg
  5,273

  Standard Re: Fogh udleverer dansker til USA!

  Citer Oprindeligt indsendt af Zuzan Se indlæg
  Anina skrev:
  For ikke at forglemme, at vi alle, på den ene eller anden måde dog bor i et glashus. Hver og en af os. Uden undtagelser!
  Glashuset er måske meget større, end vi tror.
  Hmm... med at nævne glashuset, tænkte jeg også på, at vi kan ikke vide os sikre, overhovedet, hvornår det kan behage efterforskningsmyndigheder i andre lande formode, at vi evt. kunne have andel i noget lyssky.... og i denne anledning kræve udlevering af os fra vores fædreland og til et fremmed land, blot på mistanke eller en bestyrket mistanke.... hvilket, til syvende og sidst, sagtens kan være noget der - hos os - slet ikke rangerer f.eks. under begrebet. Eller bare er anvendt for at bestyrke udleveringskravet, altså strategisk...

  Derudover, kan jeg slet ikke se, hvorfor man ikke kan blive dømt i det land man hører til, hvis en formodet lovovertrædelse er strafbart i begge de implicerede lande. Eller, hvorfor skulle vi partotut skulle straffes i henhold til den strafferamme, der gælder for det pågældende lands statsborgere, hvilke er jo de samme mennesker, der havde demokratisk valgt deres egne repræsentanter til at vedtage disse strafferammer. Hvilket vil sige, at vi kunne blive dømt i Danmark til f.eks. 6-10 års fængsel og så for tilsvarende (som damen fra Hellerup kunne risikere) 60 års fængsel i USA... Hallo!!!

  At udlevere en dansker på et grundlag, hvor sagen iflg. vores regler ser ud til allerede at være juridisk forældet samt overhovedet ikke begrundet nok (ved udleveringskravet) til, at en tilsvarende sag kunne gennemføres ved en dansk domstol.... ja, det kalder jeg altså for en himmelråbende urimelighed. Ikke mindst fordi vi kan ALLE komme ud for en sammenblanding af ellers uskyldige, men uheldige omstændigheder, der kan bringe os i søgelyset af andre landes politimyndigheder og så siger vores egen fædreland, på så ringe et grundlag: "værsgod... her er de. Tag dem bare....!" Der er sørme vores fælles glashus, så det basker....

  Det er allerede slemt nok, at fædrelandet nu vasker hænderne og ikke længere støtter eller bringer folk hjem, når de har været ude for en ulykke eller sygdom... Hvad sker der? Hvor kommer mon denne "gøge-adfærd" fra, når det ellers altid mest var de borgerlige, der både havde fremhævet og hyldet familieværdier, traditioner, patriotisme, borgerloyalitet osv. - men nu når det kommer til stykket, er det det samme flertal, der netop tilhører de "hellige"... som står parat til at lade sine egne landsmænd enten riste under andre staters pisk eller står parat til at lade sine egne landsmænd sejle deres egen sø... på alle måder og under alle omstændigheder... Er det ikke bare mystisk? Er det ikke bare dobbeltmoral?
  "Der findes et særligt sted i helvede forbeholdt kvinder, der ikke hjælper hinanden..." M. Albright

 11. #11
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Lokation
  Sjælland, Stjernetegn: Fisk/Dragen
  Alder
  74
  Indlæg
  5,273

  Standard Re: Fogh udleverer dansker til USA!

  Citer Oprindeligt indsendt af Anina Se indlæg
  Det er allerede slemt nok, at fædrelandet nu vasker hænderne og ikke længere støtter eller bringer folk hjem, når de har været ude for en ulykke eller sygdom... Hvad sker der? Hvor kommer mon denne "gøge-adfærd" fra, når det ellers altid mest var de borgerlige, der både havde fremhævet og hyldet familieværdier, traditioner, patriotisme, borgerloyalitet osv. - men nu når det kommer til stykket, er det det samme flertal, der netop tilhører de "hellige"... som står parat til at lade sine egne landsmænd enten riste under andre staters pisk eller står parat til at lade sine egne landsmænd sejle deres egen sø... på alle måder og under alle omstændigheder... Er det ikke bare mystisk? Er det ikke bare dobbeltmoral?
  Ak ja... Ingen hjælp til strandet dansk kvinde i Tyrkiet og på en privat hjemmeside.

  Kongehuset køber for 106.000 kr. om dagen... så er der klart, at en lam førtidspensionist ikke tæller med.... Et eller andet sted skal pengene komme fra, så hvorfor ikke fra en afskaffelse af retten til hjemtransport ved sygdom i udlandet. Men penge til indkøb af sko for 50.000 kr ad gangen, er der jo nok af, at få fra statskassen.

  Vi har jo en meget gavmild og rundhåndet statsminister.... over for kongehuset og andre, der har rigeligt i forvejen. Lene Haas Høpfner, hun skal klare sig selv....

  Hvad fanden betaler jeg masser af skattekroner til, hver eneste måned???
  "Der findes et særligt sted i helvede forbeholdt kvinder, der ikke hjælper hinanden..." M. Albright

 12. #12
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Indlæg
  176

  Standard Re: Fogh udleverer dansker til USA!

  Citer Oprindeligt indsendt af Anina Se indlæg
  Vi har jo en meget gavmild og rundhåndet statsminister.... over for kongehuset og andre, der har rigeligt i forvejen. Lene Haas Høpfner, hun skal klare sig selv....
  Det er nok sidste gang hun i travlhed glemmer sin rejseforsikring. Heldigvis for hende, var der en masse gavmilde mennesker der bidrog med penge til hendes hjemtur. Der skal bare ikke være for mange mennesker der glemmer deres rejseforsikringer, for så vil gavmildheden nok tørre ud.

 13. #13
  Registreringsdato
  Mar 2006
  Lokation
  Fyn
  Alder
  79
  Indlæg
  1,106

  Standard Re: Fogh udleverer dansker til USA!

  Citer Oprindeligt indsendt af Markowitch Se indlæg
  Det er nok sidste gang hun i travlhed glemmer sin rejseforsikring. Heldigvis for hende, var der en masse gavmilde mennesker der bidrog med penge til hendes hjemtur. Der skal bare ikke være for mange mennesker der glemmer deres rejseforsikringer, for så vil gavmildheden nok tørre ud.
  Der er jo stadig en enorm regning, der skal betales - så ruineret er hun og sandsynligvis hendes familie under alle omstændigheder.

  Det er en skrækkelig sag, og jeg mener helt bestemt, at uanset om hun selv har "glemt" at tegne en rejseforsikring, bør samfundet træde til og hjælpe en borger, der er kommet i klemme i udlandet på den måde. Andet kan man ikke være bekendt.

  Anne
  Alder er som at bestige et bjerg - man bliver nok lidt forpustet, men man får en langt bedre udsigt!

 14. #14
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Lokation
  Sjælland, Stjernetegn: Fisk/Dragen
  Alder
  74
  Indlæg
  5,273

  Standard Re: Fogh udleverer dansker til USA!

  Citer Oprindeligt indsendt af Anina Se indlæg
  Det er allerede slemt nok, at fædrelandet nu vasker hænderne og ikke længere støtter eller bringer folk hjem, når de har været ude for en ulykke eller sygdom... Hvad sker der? Hvor kommer mon denne "gøge-adfærd" fra, når det ellers altid mest var de borgerlige, der både havde fremhævet og hyldet familieværdier, traditioner, patriotisme, borgerloyalitet osv. - men nu når det kommer til stykket, er det det samme flertal, der netop tilhører de "hellige"... som står parat til at lade sine egne landsmænd enten riste under andre staters pisk eller står parat til at lade sine egne landsmænd sejle deres egen sø... på alle måder og under alle omstændigheder...
  Camilla Bro, der ikke engang fik lov sin udlevering prøvet ved Højeste Ret, selv om det er den første sag af sin art = udmærket anledning til at efterprøve præcedens.... men nej, det må hun ikke. Hun skal udleveres til udlandet.

  Og så er det en russisk våbenhandler, Viktor Bout USA har krævet udleveret fra Thailand til retsforfølgelse. Hvad gør så den thailandske dommer? Han kunne være totalt ligeglad... jo. Viktor Bout er hverken thailænder eller amerikaner... hvad kan være nemmere end at gøre USA glade og udlevere våbenhandleren? Øjensynligt mener den thailandske dommer noget andet.... Viktor Bout bliver ikke udleveret, trods tilnavnet »dødens købmand« og adskillige hundredtusinder liv på samvittigheden, mens den danske kvinde, hvis sigtelse bygger på hendes ophold i et forkert miljø - hun skal af sted, udleveret af sit fædreland... og efterforskes/dømmes i et retssystem, hvor kun dem der har råd til stjerneadvokater har en chance. Skyldig eller uskyldig.... Følger der så måske penge med fra statskassen, for at sikre Camilla Bro et ordentligt forsvar? Ikke mig bekendt. Hun kan sejle sin egen sø.... kastet over bord af sine egne landsmænd.
  Citer Oprindeligt indsendt af Anne Se indlæg
  Det er en skrækkelig sag, og jeg mener helt bestemt, at uanset om hun selv har "glemt" at tegne en rejseforsikring, bør samfundet træde til og hjælpe en borger, der er kommet i klemme i udlandet på den måde. Andet kan man ikke være bekendt.
  Nej, det kan man ikke. Alligevel var det Lene Høpner fra Ballerup, der fik en hjerneblødning under en rejse til Tyrkiet, hvor det ikke var fædrelandet, men en kompetent privatperson, der på familiens vegne har forhandlet sig til en løsning med det tyrkiske hospital. Lene Høpner kom hjem, hvor hun døde på Herlev Hospital den 7/10-08 uden at være kommet til bevisthed. I et lignende tilfælde året forinden, var en dansk kvinde strandet på et tyrkisk hospital efter en meget voldsom trafikulykke, som hende og hendes 5-årig søn havde været ude for. Familien havde ikke råd til, at dække udgifterne for hendes hjemsendelse til Danmark... en halv million kroner. De blev sendt hjem i et ambulancefly betalt af de tyrkiske myndigheder efter opfordring fra Tyrkiets premierminister, Tayyip Erdogan....

  Men når 5873 danske muslimer skulle evakueres fra Libanon i 2006 på statens regning.... der kunne man godt finde en løsning alligevel? Verdens øjne hvilede jo tungt på sagen... Det er noget helt andet med ganske anonyme, "usynlige" danskere.

  Det er også noget helt andet, når politikere sender politiet af sted til en kirke, hvor den tusindårige kirkenes asylret, det fredhellige rum bliver krænket på bare et øjeblik. Der er, i sandhed intet helligt for hovmod og arrogance.... Lige som den gang man har brugt samfundets 20 millioner penge til at rydde Ungdomshuset og rive bygningen ned blot nogle få dage før den 8. marts - på denne dag, hvert år siden 1910 skulle Kvindernes Internationale Dag fejres over hele verden. Kvindekongressen hvor denne beslutning blev truffet afholdtes i det Herrens År 1910 i...... Københavnm, Jagtvej, Folkets Hus, i den bygning, som indtil for nylig husede Ungdomshuset. Og således blev den sidste sten fjernet fra det sted, hvor der blev talt kvindernes sag og hvor dagen 8. marts er blevet gjort til en international hyldestdag for alle kvinder i verden - for 99 år siden! Hvorfor? Fordi sådan passede det Ruth Evensen, Københavns Kommune og Folketingets politikere.

  Der er, i sandhed mange ting i disse tider, som udhules eller brydes ned og fjernes fra den folkesjæl, der før kaldtes for den kilde hvorfra de danske værdier udspringer... og dagen i dag, hvor den påståede værdikamp udkæmpes på tomme begreber og tomme fraser, idet godset bag værdierne - det er på vej væk i selskab med Camilla Bro, forrådt af sine egne sendes hun væk over Atlanten, en uvis skæbne imøde. "Gud bevare......." hvad?
  "Der findes et særligt sted i helvede forbeholdt kvinder, der ikke hjælper hinanden..." M. Albright

 15. #15
  Registreringsdato
  Jun 2007
  Indlæg
  610

  Standard Re: Fogh udleverer dansker til USA!

  Underligt at man bruger en terrorlov, som blev "opfundet" efter 2001, på en forbrydelse begået i 90-erne.
  Det er lige det, jeg ikke kan forstå.

  Hvis jeg har kørt 50 km/t i 1998, hvor der med skilte stod 50 km/t, og der så senere bliver en hastighedsgrænse på 30 km/t i 2002, skal jeg så straffes for at have 20 km/t for hurtigt?

  "Gammeljomfruer er damer, som har hornhinden i behold" (Siw, 10 år).
  "Børn bader nøgne, men voksne vil helst skjule sine ældre dele." (Peter 8 år)
  "De ældre kan ikke få børn. Deres æggestokke er slidte, og desuden har mændene problemer med protesen." (Christian 8 år)

 16. #16
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Lokation
  Sjælland, Stjernetegn: Fisk/Dragen
  Alder
  74
  Indlæg
  5,273

  Standard Re: Fogh udleverer dansker til USA!

  Citer Oprindeligt indsendt af Anina Se indlæg
  Camilla Broe, der ikke engang fik lov sin udlevering prøvet ved Højeste Ret, selv om det er den første sag af sin art = udmærket anledning til at efterprøve præcedens.... men nej, det må hun ikke. Hun skal udleveres til udlandet.
  Heller ikke ved...... uden en skygge af begrundelse.... Og "anklageskriftet" er blevet fusket med i sidste øjeblik, så hun nu anklages for endnu flere forbrydelser end før....

  Så har vi nu Karen Thisted, jeg ellers havde pænt høje tanker om... Karen Thisted skriver i en dømmende stil om sagen, på en måde så man næsten tror der er faldet dom. Hun forholder sig i hvert fald kritikløst til et anklageskrift, som efterhånden er blevet ændret en del gange. Jeg bryder mig ikke om Thisteds konklusion. Den er forhastet set i lyset af at der endnu ikke er faldet dom. Karen Thisted får en tyk streg i regnskabet herfra - dette vil blive husket.

  Hvis jeg skulle afsløre, hvilket af de menneskelige egenskaber jeg afskyer mest - er det nok selvretfærdighed og rethaveriskhed! Begge er der nok af i Karen Thisteds udgydelser på EB i dag

  Karen Thisted "har svært ved at bryde ud i gråd over Camilla Broes skæbne." Ingen beder dig om at bryde ud i noget... Karen Skadefryd. Iflg. Karen Skadefryd betaler nu Camilla Broe regningen for "den gyldne tid på luksusrestauranter, hvor hun mere end tydeligt ser lykkelig og forelsket ud."

  Føj! Karen Skadefryd! Denne sag handler slet ikke om Camilla Broe. Denne sag handler om en dansker, der udleveres til et fremmedt land! Det handler om at ens fædreland har solgt sin borger for en høj post i verdenssamfundet. Det handler om, at mens landet forlanger troskab og loyalitet af sine borgere, gælder samme krav ikke den anden vej! Har du ikke fattet det endnu, Karen Selvretfærdig?

  Føj, hvilken opblæst kælling sætter sig på en høj hest og lukker sine kommentarer ud. At hun ikke selv kan se, at de siger mere om hende, end de siger om Camilla Broe... Det siger også mest om hvordan det kan gå til, at et fædreland kan svigte sin egen borger så gement. Med flere medborgere som Karen Svigefuld bag - er der nok ikke noget at sige til, at den slags svigt overhovedet kan "forsvares"... Shame on you!

  En lille bestillingsopgave måske, så noget af den offentlige modvilje mod at svigte egen borger skulle afbøjes som følge af Karen Tilfalds skriverier, lige en passende dag på en højhellig lørdag, når Familien Danmark har tid til at tænke og fundere over det skete....

  Efter dagens selvafsløring på EB regner heller ikke jeg Karen Thisted "for en skid". Så kan det vist ikke siges tydeligere....


  Camillabroe.com
  (EDIT: hvorfor fører dette link nu til et "hvalpe-site" nu, læs om senere i tråden)
  (EDIT: TV-Avisen 18:30 http://www.youtube.com/watch?v=7XyFqjd2i10 har DR protesteret mod at blive vist på Youtube. Hvorfor mon?)
  [EDIT: TV-Avisen 21:00 http://www.youtube.com/watch?v=mFFfSlTSr5g har DR protesteret mod at blive vist på Youtube. Hvorfor mon?)


  "Der findes et særligt sted i helvede forbeholdt kvinder, der ikke hjælper hinanden..." M. Albright

 17. #17
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Lokation
  Sjælland, Stjernetegn: Fisk/Dragen
  Alder
  74
  Indlæg
  5,273

  Standard Roman Polanski og Camilla Broe

  Roman Polanski, en 76-årig filminstruktor, og Camilla Broe, en 42-årig dansk enlig mor. Hvad har de to, vidt forskellige mennesker tilfælles?

  Intet andet end, at USA benytter de ellers, for terroristjagt vedtaget love til at rydde op i gamle sager, der intet har med terrorisme at gøre. I tilfælde Camilla Broe handler det om en kriminalsag fra midten af halvfemserne. I tilfælde Roman Polanski handler det om en seksuel misbrugs-sag fra 1977.

  Jeg har selvfølgelig en mening om både Camille Broes sag og om Roman Polanskis sag.... Men det handler ikke om min mening, eller om hvad de har eller ikke har begået. Det handler om den dag i september 2001, da kimen til borger-kontrollovene er blevet sået i de nationale parlamenter i den vestlige verden. Disse love, der oprindelig er blevet lanceret som redskab til jagten på og beskyttelse mod terrorister - bruges nu til at gøre gamle, amerikanske regnskaber op ved at andre landers borgere hentes i hjemlandene og udleveres til USA for retsforfølgelse.... Og selv om vi ellers fik besked på, at det kun er mordsager og forbrydelser mod menneskeheden, der ikke kan forældes - har piben fået en anden lyd nu, hvor terrorlovene benyttes til retsforfølgelse af hvem som helst og for hvad som helst på tværs af klodens grænser, uden hensyn til sagernes "natur".

  Handlede sagerne om mord eller terrorisme, havde jeg end ikke blinket. Så var det til at forstå, i det mindste.... Men at udlevere en kvinde ud af landet på mistanken om smugling af ekstasy-tabletter for 10-15 år siden? Og en gammel mand for sex med en mindreårig for 32 år siden? Uden at tage stilling til disse anklager... da dette netop ikke er pointen - kan ingen som helst forveksle disse med terror-forbrydelser, vel?

  Skulle man sætte sit lid til den europæiske presse, skulle der være flere end rigeligt af mistænkte for terrorvirksomhed i de europæiske lande. Hvorfor hører man så ikke om udlevering af den slags mistænkte på kryds og tværs af de lande , der samarbejder med hinanden omkring bekæmpelse af terrorisme, jeg forøvrigt selv støtter 100%.

  Og skulle nogen acceptere, at terrorlovgivningen anvendes til retsforfølgelse i kriminalsager - hvorfor hører man ikke om udlevering af amerikanske statsborgere til retsforfølgelse i de europæiske lande? Er det fordi amerikanerne ikke begår kriminalitet i Europa? Eller fordi Europa ikke kræver amerikanske statsborgere udleveret?

  Hvorfor alle disse forskelle?

  Forøvrigt mangler der fortsat penge til at betale den amerikanske advokat, der fører Camilla Broes sag i USA. Gå til Camillabroe.com og se om du ikke kan undværre nogle skillinger. Vi kunne godt finde ud af at udlevere en landsmand til udlandet bare på mistanken, men vi kunne ikke finde ud af at sende pengene med, til sikring af en fair rettegang i et retssystem, hvor forhutlede beskikkede advokater forslår som skrædder i helvedet.
  "Der findes et særligt sted i helvede forbeholdt kvinder, der ikke hjælper hinanden..." M. Albright

 18. #18
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Lokation
  Sjælland, Stjernetegn: Fisk/Dragen
  Alder
  74
  Indlæg
  5,273

  Standard Løgnhals Mikkelsen


  Citer Oprindeligt indsendt af Zuzan Se indlæg
  Statsadvokaten ville da også anke sagen i den af Justitsministeriets "på forhånd" udviste kvinde. Han sagde det med et smil om munden, som om han vidste, at sagen allerede ville blive vundet i næste instans.

  "Daværende justitsminister Brian Mikkelsen (K) rådgav de amerikanske myndigheder direkte om udleveringen af danskeren Camilla Broe til USA i 2009. Det fremgår af et referat fra et møde mellem bl.a. Mikkelsen, kontorchef Carsten Vollmer, ministersekretær Karoline Normann og den amerikanske ambassadør, Laurie S. Fulton.

  Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af mødereferatet via hjemmesiden WikiLeaks’ arkiv med lækkede dokumenter, og heri fremgår det, at Mikkelsen 1. september 2009 gav konkrete råd til amerikanerne om, hvordan udleveringen af dengang narkosigtede Broe skulle fremmes."


  Læs mere på EB.dk


  Som jeg skrev allerede for flere år siden:


  Det er allerede slemt nok, at fædrelandet nu vasker hænderne og ikke længere støtter eller bringer folk hjem, når de har været ude for en ulykke eller sygdom... Hvad sker der? Hvor kommer mon denne "gøge-adfærd" fra, når det ellers altid mest var de borgerlige, der både havde fremhævet og hyldet familieværdier, traditioner, patriotisme, borgerloyalitet osv. - men nu når det kommer til stykket, er det det samme flertal, der netop tilhører de "hellige"... som står parat til at lade sine egne landsmænd enten riste under andre staters pisk eller står parat til at lade sine egne landsmænd sejle deres egen sø... på alle måder og under alle omstændigheder... Er det ikke bare mystisk? Er det ikke bare dobbeltmoral?


  Håber (i den grad), at De Konservative ender under spærregrænsen ved næste valg til Folketinget! Når partimedlemmerne kan opstille en Mikkelsen som repræsentant for partiets politik, fortjener de Konservative helt at forsvinde fra dansk politik. Fædrelandsfølelsen, der ellers forventes at samle en nation på tværs af politiske særinteresser, kan ikke overleve med politikere som Brian Mikkelsen!
  "Der findes et særligt sted i helvede forbeholdt kvinder, der ikke hjælper hinanden..." M. Albright

 19. #19
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Lokation
  Sjælland, Stjernetegn: Fisk/Dragen
  Alder
  74
  Indlæg
  5,273

  Standard Re: Fogh udleverer dansker til USA!


  Citer Oprindeligt indsendt af Anina Se indlæg
  Citer Oprindeligt indsendt af Anina Se indlæg
  Forøvrigt mangler der fortsat penge til at betale den amerikanske advokat, der fører Camilla Broes sag i USA. Gå til Camillabroe.com og se om du ikke kan undværre nogle skillinger. Vi kunne godt finde ud af at udlevere en landsmand til udlandet bare på mistanken, men vi kunne ikke finde ud af at sende pengene med, til sikring af en fair rettegang i et retssystem, hvor forhutlede beskikkede advokater forslår som skrædder i helvedet.
  Nu er sagen om Camilla Broe afgjort til fordel for Camilla Broe. Camilla Broe har modtaget masser af opbakning fra almindelige mennesker og selv om jeg ikke kender detaljer - formoder jeg, at også en del penge er blevet sendt af sted, for at betale de amerikanske advokater.

  Den slags sager burde aldrig gå i glemmebogen, ikke mindst burde mindet om den bevares for evig tid, for at forebygge lignende i fremtiden. Det er mig derfor en gåde, hvorfor i alverden fører adressen http://www.camillabroe.com/ til.... en hjemmeside med Hjem Hvalpe Galleri 2010 Yorkshire Terrieren Hvalpe Galleri 2007 Gipsy Girl Familie Kontakt
  Det er sørme godt gjort, Camilla Broe. Sådan at lade en sag gå i glemmebogen, erstattet af "Nåååå hvor der de bare søde. Ja er de ikke, og de er også nogle små frækkerter….". Du kunne nærmest ikke få hjælp nok mens du var i den værste knibe selv, men når sagen er overstået, ikke mindst takket være alle dem, der har støttet dig - lader du det hele forsvinde fra nettet?

  De, der undrer sig over de - iiih så søde hvalpe på Camillabroe.com kan se et snapshot af den oprindelige hjemmeside på Web.Archive.org ved at klikke HER.
  "Der findes et særligt sted i helvede forbeholdt kvinder, der ikke hjælper hinanden..." M. Albright

Lignende emner

 1. Svar: 8
  Nyeste indlæg: 05-02-09, 10:19
 2. Svar: 0
  Nyeste indlæg: 01-07-06, 17:12
 3. Svar: 1
  Nyeste indlæg: 22-08-05, 09:47
 4. Svar: 0
  Nyeste indlæg: 22-08-05, 09:30

Bookmarks

Regler for indlæg

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  

Log ind

Log ind