Mega-tal og andre måleenheder

Hundrede = 100
Tusinde = 1.000
Million = 1.000.000
Milliard = 1.000.000.000
Billion = 1.000.000.000.000
Billiard = 1.000.000.000.000.000
Trillion = 1.000.000.000.000.000.000
Trilliard = 1.000.000.000.000.000.000.000
Quadrillion = 1.000.000.000.000.000.000.000.000
Quadrilliard = 1 + 27 nuller
Quintillion = 1 + 30 nuller
Quintilliard = 1 + 33 nuller
Sextillion = 1 + 36 nuller
Sextilliard = 1 + 39 nuller
Septillion = 1 + 42 nuller
Septilliard = 1 + 45 nuller
Octillion = 1 + 48 nuller
Octilliard = 1 + 51 nuller
Nonillion = 1 + 54 nuller
Nonilliard = 1 + 57 nuller
Decillion = 1 + 60 nuller
Vigintillion = 1 + 120 nuller
Trigintillion = 1 + 180 nuller
Quadragintillion = 1 + 240 nuller
Quinquagintillion = 1 + 300 nuller
Sexagintillion = 1 + 360 nuller
Septuagintillion = 1 + 420 nuller
Octogintillion = 1 + 480 nuller
Nonagintillion = 1 + 540 nuller
Centillion = 1 + 600 nuller


Andre måleenheder - Klik HER....