Term-modellen - og danske skuespillere

Her står de fleste nok af.... Hvad har danske skuespillere at skaffe med TERM-modellen? Hvorfor skal de nu blandes ind i det?

Skuespillerfaget forbinder de fleste af os med kultur, forfinede teateroplevelser.... Kabaretforestillinger, filmkunsten og anerkendelse deraf.... ros og fetering når en skuespillerpræstation stråler ud over det sædvanlige og sidst men ikke mindst..... fame og internationel anerkendelse når det går rigtig godt...

Hvad man sjældent dog tænker over er, at også skuespillerfaget har sine egne pariaer.... Det er skuespillere, der af en eller anden årsag enten slet ikke havde betrådt de skrå brædder eller gjorde det uden at der er blevet sendt et fornyet bud efter dem.... Skuespillere, der hellere gør hvad som helst for at fastholde drømmen om et gennembrud og en karriere - end påtager dem andet arbejde i samfundet...

"Skuespillere", der hellere ofrer andre menneskers velfærd, overlevelse, helbred, end opgiver egen, urealistisk drøm om hall off fame..... TERM-skuespillere!

Hmm... og lige når man troede, at man havde allerede hørt det hele.... TERM-skuespillere?

Et pdf-dokument hentet på a-ct.dk omtaler under overskriften: Praktiserende læger på træningslejr - forløbet af et TERM-kursus "der blev afholdt på den smukke Gl. Skovridergaard i Silkeborg, var TERM-modellen (The Extended Reattribution and Management Model) i centrum."

TERM-skuespillernes rolle i TERM-kurset er vigtig, for ikke at sige... afgørende. Således beskrives denne rolle og dennes betydning i det førnævnte dokument:

Kreative og konstruktive øvelser

En stor del af TERM-kurset er træningsdelen, hvor lægerne kan træne på skuespillere fra Rollespilsgalleriet, der spiller patienter. Det foregår således, at hver enkelt deltager på skift bliver optaget på video i dialog med en patient (skuespiller). Interviewteknikker bliver afprøvet, og bagefter vises optagelsen til de andre deltagere og undervisere med henblik på feedback (supervision): ”Skuepillerne er grundigt instrueret, så de ved godt, hvad det er for nogle signaler, de skal reagere på. I modsætning til når det er nogle af vores kollegaer, der laver rollespil, så er det her så absolut meget mere autentisk. Det tvinger os til at bruge nogle formuleringer, som almindelige mennesker kan forstå.

Vi er nok tilbøjelige til at blive lidt i vores fagterminologi. Her bliver vi tvunget til at være meget præcise og til at forklare os for almindelige mennesker. Kollegaerne er lidt for indforståede, og det er derfor ikke sikkert, at reaktionerne bliver helt naturlige, når det er kollegaen, som spiller patient. Især fordi vedkommende kender sagen fra begge sider”, udtaler Lisbeth Jørgensen. ”Jeg synes, de er rigtig gode til at reagere fuldstændigt, som patienter gør. Man kan godt mærke, at de har trænet og kender godt til sygehistorierne. De reagerer så godt, at man engang imellem helt glemmer, at de ikke er patienter. Vi arbejder selv med rollespil, hvor vi skiftes til at spille læge og patient, og det fungerer godt nok. Det er bestemt brugbart, men realismen er størst, når det er skuespillere”, tilføjer Ebbe Winthereik.

Under supervisionen er der mulighed for at afspille en scene igen og igen, indtil alle er tilfredse. Hvis en deltager vil have afprøvet en ny formulering, spoles scenen tilbage og afprøves med den nye replik sammen med skuespilleren: ”Det er en fordel, at vi under øvelserne kan gå ind og starte forfra eller midt i og spole tilbage og afprøve situationen igen. Det ville vi ikke selv være særlig gode til”, siger Lisbeth Jørgensen.
I en anden omtale af tilsvarende "illustrationsspil" i en helt anden sammenhæng, havde man beskrevet betydningen af skuespillernes indsats således:

»Det gør en meget stor forskel, at metoderne bliver vist visuelt, da det giver et helt klart billede af, hvad teorien handler om. Der bliver sagt mange ord på sådan en temadag, og det er vigtigt for indlæringen hos deltagerne at påvirke flere sanser, som her via et visuelt supplement til oplæggene. Det er desuden vigtigt i denne sammenhæng at hyre professionelle skuespillere, så deltagerne ikke selv skal op på scenen. Det har folk det ofte dårligt med, og derfor har vi meget tydeligt udtrykt, at det er skuespillere fra Rollespilsgalleriet, som skal på scenen og ikke folk selv!«
... "og ikke folk selv"? Hvorfor ikke.... ?


Nürnbergprincipperne

Tanken om individuel samvittighedsfrihed og -ansvar fik et moderne udtryk med principperne bag den allierede militærdomstol, som dømte de nazistiske krigsforbrydere i Nürnberg. De såkaldte Nürnbergprincipper sætter klare grænser for pligten til lydighed i krig. I domstolens charter hedder det bl.a.: «Den omstændighed at den tiltalte handlede i henhold til ordre fra en regering eller overordnet befrier ham ikke fra strafansvar».

Domstolen i Nürnberg havde fuldmagt til at dømme enhver uden hensyn til statens love. Var disse love i strid med højere normer for menneskelighed og retfærdighed, hjalp det ikke at påberåbe sig at være under kommando. Mere specifikt: Nürnbergdommene knæsætter det princip, at individet har pligt til at nægte ordrer, hvis staten bryder internationale retsregler i krig.

I den praktiske domsudøvelse blev det imidlertid anset for formildende, hvis den tiltalte stod totalt uden moralske valg, og selv ville blive dræbt hvis han nægtede at adlyde ordrer. Alligevel er Nürnbergdommene af afgørende betydning i enhver drøftelse af lydighed, fordi de genindsætter individet som moralsk instans og begrænser de fordringer, statsmagten måtte pålægge det som soldat.

I USA blev Nürnbergprincipperne hyppigt anvendt som nægtergrundlag under Vietnamkrigen. Fredsbevægelsen trak paralleller til tyske troppers krigsforbrydelser under 2. verdenskrig, forbrydelser som individer var blevet holdt ansvarlige for, og støttede de indkaldte til militæret som nægtede at blive delagtige i lignende krigsforbrydelser i Vietnam.
Nyhed: Kvindelige freelance-skuespillere søges, KBH
d. 10. oktober 2005

Ikke flere henvendelser tak!

Vi søger kvindelige freelance-skuespillere i København i alderen 33-55 år
til casebaseret rollespil og forumteater.
Du skal være god til at improvisere og dermed have en god fornemmelse for
timing og situation.

RollespilsGalleriet er et firma med base i Århus, der har specialiseret sig
i teaterløsninger til Organisationer og erhvervsliv.

Ring og hør nærmere på 87416964 ang. audition eller mail på
info@rollespilsgalleriet.dk


På forhånd tak for hjælpen

Nina Riis
RollespilsGalleriet
Officersbygningen
Vester Allé 3
8000 Århus C.
Tlf: 87416964
Web: www.rollespilsgalleriet.dk