Viser resultater 1 til 9 af 9
 1. #1
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Indlæg
  3,809

  Standard TERM-modellen - og Lise Ehlers

  Man kan ikke sige "TERM-modellen" uden samtidigt at sige: "Lise Ehlers"

  Hvor ville mon Per Fink være i dag, og kunne han så bryste sig med en fornem pris for udvikling af TERM-modellen i Danmark, hvis det ikke var for Lise Ehlers` benarbejde og ihærdig indsats tilbage til firserne/halvfemserne?

  Ingen steder - siger jeg bare.

  Uden Lise Ehlers hjernevask af beslutningstagere, politikere, embedsmænd samt hæren af halvlærte "socialformidlere" fra Forvaltnings Højskole, hvor end ikke en studentereksamen var krævet for at komme ind på uddannelsen (forveksles ej med "socialrådgivere") ville TERM-modellen ikke kunne vinde indpass i det ganske land, hvor anstændigheden skrumper ind i takt med Lise Ehlers tiltagende velstand som "forfatter" samt foredragsholder for staten, amterne, kommunerne, lægestanden og sundheds- samt plejepersonale.

  Hende kan vi takke for "udviklingen" af en helt ny type læge: "sociallægen" eller "lægekonsulenten" for staten og kommunerne.... En ny type læge, der er blevet fritaget for essensen i lægeløftet og fritaget for ansvar for patienten. En ny type læge, der arbejder først og fremmest for sin arbejdsgiver (det offentlige) og svigter den syge. En ny type læge, der lader sig fratage meningen med sin egen profession, en ny type læge, der frivilligt opgiver sin lægegerning og konverterer denne til at blive det offentliges redskab til omkostningsstyring. Denne nye type "læge" redder ikke liv. Denne nye type u-læge tager liv!

  Også denne kompromittering af begrebet "læge" kan vi takke Lise Ehlers for og hvis sandheden skal helt frem i forgrunden - er det ikke Per Fink & Co. der bør nomineres til prisen for omlægningen af den nationelle sociale anstændighed, dette land førhen var funderet på - til accepten af de aktuelle tilstande, hvor de syge bliver til "system-invalider" oven i de sygdomme, der i første omgang førte dem direkte under hammeren hos socialvæsenet og sundhedsvæsenet.... som tingene ser ud i dag. Prisen bør tildeles Lise Ehlers.

  Mit bud er, at mindst hundrede tusinde af husstande inkl. op til halvfems tusinde børn... i dag er påvirket af og kan takke Lise Ehlers, Per Fink m.fl. for en omlægning af deres liv fra et liv og til en vegetation uden mål, uden fremtid og uden håb! En dag ad gangen.

  Denne hjernevask af det offentlige, der i dag er blevet til TERM-modellen er ved at andrage en størrelse og omfang, at vi nu kan se resultaterne med det blotte øje og væksten af dette uvæsen accelererer faretruende i retning af flere og flere patientgrupper, der søges omdannet fra at henhøre under fysiske sygdomme og over til de somatoforme (tilstande).

  Når TERM-modellen først er færdig med os - vil vi kun være psykisk syge og døende tilbage her til lands, idet snart de fleste sygdomme vil kunne "bevises" somatoforme, hvis udviklingen fortsætter uhindret..... Og hvem skulle så hindre den - om jeg må spørge? Speciallægerne? Næ.... de snorksover fortsat mens psykiatere er i fuld gang med at undrage speciallægerne patientgruppe efter patientgruppe.... idet de dresserede praktiserende læger er snart den eneste sluse hvorigennem den formodede syg kan slippe igennem til specialisterne endsige hospitalindlæggelserne.... Alt vil stå og falde med, OM den praktiserende læge tror eller ikke tror på patienten og hvis de indledende prøver en praktiserende læge kender til og kan rekvirere - ikke straks bekræfter patientens tilstand og klager - er patienten ikke længere en patient. Næ... nu er patienten blevet til en TERM-patient og hermed basta. Ingen hjælp at hente... kun et tilbud om samtaleterapi den praktiserende læge selvfølgelig mestrer efter en 30-timers kursus.... samt "patientkurser" i sygdomshåndtering.... altså den samme "sygdom" TERM-patienten jo ikke har, men bare tror på han/hun har.... Der er en meget stor forskel mellem at være syg og tro man er syg.... TERM-patienterne er kort sagt - friske som havørne, men bare har det elendigt fordi de kan lide det og fordi det giver dem masser af "gevinster" .... iflg. bl.a. Lise Ehlers....

  Jamen, jamen... dette skulle jo være et indlæg om Lise Ehlers først og TERM-modellen - sidst. Vi må hellere vende tilbage til aftenens hovedtema - Lise Ehlers.... Hvem er så denne frue, der ikke nøjedes med at sætte et fingeraftryk, men satte reelt et tungt, bredt fodaftryk på så mange tusinder menneskeskæbner her i landet?

  Lise Ehlers er neuropsykolog.

  Hvad er en neuropsykolog?

  Iflg. Selskabet Danske Neuropsykologer har en neuropsykolog følgende kompetencer:
  En neuropsykolog er en universitetsuddannet psykolog med speciale i neuropsykologi. Meget overordnet handler neuropsykologens viden og arbejde om forholdet mellem processer i hjernen og menneskelig adfærd. Interessen for det neuropsykologiske fagområde er stigende, og stadig flere steder inddrager man neuropsykologers viden og erfaring i undersøgelses- og behandlingsgrupper for hjerneskadede patienter.

  Kliniske neuropsykologer beskæftiger sig med undersøgelse, diagnostik og behandling af personer med hjerneskade, f.ex. efter en ulykke (hovedtraume), hjerneblødning, blodprop eller betændelsestilstande i hjernen. Hjernesygdomme såsom demens og mere sjældent Parkinsons sygdom eller dissemineret sclerose er også eksempler på patienttyper, neuropsykologen beskæftiger sig med. Neuropsykologer er typisk ansat i sundhedsvæsenet, eksempelvis på hospitalernes neurologiske og neurokirurgiske afdelinger, hvor den skadede indlægges akut. Andre neuropsykologer er ansat på genoptræningsinstitutioner, hvortil hovedsagelig yngre patienter henvises når de er medicinsk færdigbehandlede (den postakutte fase) med henblik på (videre) genoptræning. De fleste neuropsykologer arbejder sammen med hospitalets øvrige behandlende faggrupper. I dette samarbejde indgår undervisning af plejepersonale mv. Neuropsykologen har desuden information og rådgivning af pårørende som en vigtig funktion. Det at pådrage sig en akut hjerneskade er ofte en voldsom oplevelse, og såvel en akut hjerneskade som en hjernesygdom indebærer betydelige forandringer i både individets egen og de pårørendes tilværelse. Der kan derfor være behov for rådgivning og støtte, i nogle tilfælde endda mere kriseorienterede samtaler med patient og/eller pårørende, og dette tager neuropsykologen sig ofte også af.
  Hmm... for mit usofistikerede indre blik - lyder det som en neuropsykolog hovedsagelig beskæftiger sig med konsekvencerne af reelle, "biologiske" sygdomme i hjernen.... som følge af hjernaskader eller anden sygdom, der påvirker patienten fysisk og kan dermed også have reaktive følger for patientens psykiske tilstand. Hmm... hvem ville ikke have det skidt og være deprimeret, hvis man fik hjernen beskadiget som følge af et færdselsuheld, en infektion eller lignede? Sikkert så godt som alle af os....

  Jamen... når jeg spoler filmen tilbage og genkalder mig hvad jeg allerede til dato havde læst af Lise Ehlers teorier inkl. "begrundelserne" herfor... slår det mig hurtigt, at disse har faktisk ikke ret meget at skaffe med neuropsykologens kompetencer.... for hvordan en lammelse som følge af en blodprop eller smerter som følge af en kronisk inflammation i et organ eller en autoimmun sygdom, der æder op den endokrine kirtel, eller noget helt andet, der stammer fra en sygdom i kroppen - være SOMATOFORM??

  Ikke meget af det jeg havde hidtil læst (og hørt) af Lise Ehlers overhovedet ligner en neuropsykologs udsagn.... Who are you kidding bette Lise?

  Nuvel... man behøver ikke lyde som en neuropsykolog, for at være neuropsykolog... eller hur? Vi kunne jo også se nærmere på Retningslinier for neuropsykologiske undersøgelser .... for at se, om Lise Ehlers kunne leve op til disse, under sin mangeårige gang indenfor sundhedsvæsenet...

  Jamen, jamen.... hvad sker der? Disse ærværdige Retlingslinier er jo ganske fair og dækkende for en anstændig udøvelse af faget "neuropsykologi".

  Hvorfor skurer det mig i ørerne alligevel? Mon det må være fordi jeg slet ikke kan se en overensstemmelse mellem Lise Ehlers praktiske virke og disse Retningslinier. Noget mangler.... værre endu - stort set passer intet af det jeg har læst mig til - med Lise Ehlers praktiske virke som neuropsykolog.... Damen Ehlers har endda modtaget en utvætydig næse fra Patientklagenævnet for håndteringen af sin undersøgelse/vurdering af patienten Ann Hyllested d. 5. juli 1999, på neurologisk afdeling, Århus Kommunehospital (nu Århus Sygehus). Hvor mange mon andre sagesløse patienter lever i dag med en psykiatrisk "dom" som følge af Lise Ehlers ignorante makværk hun selv kalder for profesionelle kompetencer....?

  Ann Hyllested pådrog sig såmænd "kun" encefalitis. En virusbetinget hjernebetændelse, der stik imod forventningerne ikke gik over af sig selv, men tværtimod - blev værre og efter ca. et år, som følge af sygdommens forværring blev Ann Hyllested henvist til Århus Kommunehospital, Neurologisk Afdeling for videre undersøgelser.... Man havde fundet spor efter et antal af små blodpropper, men skaderne kunne ikke behandles så lang tid efter og Ann Hyllested blev sat i behandling med blodpropforebyggende medicin, dog uden at hendes helbredstilstand bedredes.

  Det korte af det lange er, at man på sygehuset ikke kunne komme med en sikker diagnose for Ann Hyllesteds tilstand og havde derfor anbefalet "en snak" med sygehusets neuropsykolog. Denne "snak" endte med, at Ann Hyllested blev testet for psykisk sygdom (!!!) og resultatet af Rorschach-prøven gjorde Ann Hyllested til psykisk syg med diagnose: "Kronisk og alvorlig affektiv forstyrrelse". En hård diagnose, der sædvanligvis betyder at man er uhelbredeligt psykisk syg..... At analysen af Rorschachsprøven blev udelukkende gennemført af en..... computer (!!) gjorde det ikke mindre afgørende for patientens fremtid. Heller ikke den kendsgerning, at testen blev ikke genemført i overensstemmelse med testens egne retningslinier samt ej heller blev den ledsaget af den (ellers) obligatoriske personlige diagnostiske samtale og andre supplerende tests. Neuropsykologen lod en computerens hypoteser stå som konklusioner, førte "diagnosen" til patientjournalen og det var så det.

  Jeg har lige siden jeg læste om "sagen" og Patientankenævnets afgørelse spurgt mig selv om denne Rorschach-"kyndige" neuropsykolog Lise Ehlers vidste mon eller ikke vidste, at Ann Hyllested er selv en speciallæge i psykiatri og kunne derfor udmærket selv vurdere både testens forløb og resultat..... eller om det blot var en "underhundens hævn per stedforetræder", der skulle vise disse psykiatere hvem bestemmer her?

  Syg eller ikke - fandt Ann Hyllested sig ikke i resultatet af møde med Lise Ehlers og meddelte Neurologisk Afdeling på daværende Århus Kommunehospital "at hun havde mistet tilliden til deres arbejde."

  I en artikel i Jyllands-Posten d. 5. september 2004 beskriver artiklens forfatter, journalisten Niels Lillelund således begivenhedernes gang, efter at Ann Hyllested forlangte aktindsigt i sin patientjournal inkl. Lise Ehlers konklusion, der er fremkommet på baggrund af den famøse Rorschachprøve.....

  Materialet fik patienten ikke med det samme. Og Ann Hyllested måtte gennem års tovtrækkeri for at få kompenseret for fejlene. Og for at slå fast, at man ikke kan sætte psykiatriske diagnoser på folk uden behørig undersøgelse.

  I dag har Ann Hyllested fået medhold i alle klagepunkter. Men da Jyllands-Posten i efteråret 2003 henvendte sig til hospitalet, var det svært at få kontakt med de ansvarlige. Lise Ehlers`daværende chef på Århus Kommunehospital, chefpsykolog Poul Erik Spliid, reagerede trods gentagne henvendelser ikke på avisens forespørgsler.

  Lise Ehlers selv advarede kraftigt imod overhovedet at skrive om sagen. Man risikerede at skade patienten alvorligt, mente hun. "Er du klar over, at det er en psykisk syg kvinde, du taler om. Det ved alle. Det er derfor, hun blev tørret af på mig," sagde hun bl.a. om Ann Hyllested.

  Lise Ehlers meddelte på dette tidspunkt desuden, at hun efter den afgørelse, der var faldet i Patientklagenævnet, havde bedt om at få genoptaget sagen.
  Som det videre forløb viste - slap Lise Ehlers ikke godt fra sit makværk, hvilket endte i en flere siders afgørelse fra Patientankenævnet, ubetinget dømt til fordel for Ann Hyllested. Sagen blev ikke genoptaget.

  I samme artikel i Jyllands-Posten d. 5. september 2004 refererer artiklens forfatter, journalisten Niels Lillelund således Patientklagenævnets afgørelse:
  Nævnet fandt i sin afgørelse i november 2002 grundlag for at kritisere Lise Ehlers for at have overtrådt psykologlovens paragraf 12 på flere punkter. Det er den, der taler om psykologens pligt til at udvise "omhu og samvittighedsfuldhed".

  Nævnet konstaterer bl.a., at Lise Ehlers med udtalelse om "kronisk og affektiv forstyrrelse," har forsømt at tage de nødvendige forbehold og reelt har foreslået en psykiatrisk diagnose uden at være psykiater.

  Lise Ehlers overtrådte også paragraf 12, da hun alene baserede sin diagnose på Rorschachtesten og det computerprogram, hun netop havde anskaffet.

  Psykologen undlod ganske enkelt at tale med patienten, der er det, der i afgørelsen hedder "at foretage et diagnostisk interview."

  Desuden har Lise Ehlers ignoreret den indgående diskussion i fagtidskrifter og de undersøgelser, der som det hedder har sået "alvorlig tvivl om validiteten af Exner-metodens forskellige index."

  Nævnet finder desuden, at Lise Ehlers har overtrådt lov om patientens retsstilling, paragraf 6 og 7. De siger bl.a., at "Ingen behandling må indledes elller fortsættes uden patientens informerede samtykke," og i paragraf 7, stykke 5 hedder det: "Skønnes patienten i øvrigt at være uvidende om forhold, der har betydning for patientens stillingstagen (underforstået til undersøgelse eller behandling, red) skal sundhedspersonen særligt oplyse herom."

  Man må altså ikke indlede en undersøgelse, der skal munde ud i en psykiatrisk diagnose, uden at informere patienten om, at det er det, der skal ske.
  Uha da da.... efter sigende er kun det "godt", der ender godt.... eller "kæden er kun så stærk som dens svageste led"... I 1999 var Lise Ehlers jo allerede en moden dame og burde ikke kunne undskyldes med ungdommens uskyldig uvidenhed eller manglende faglige erfaring, eller noget helt tredje - lige så utilgiveligt, som det overgreb Ann Hyllested var udsat for fra Lise Ehlers side....

  Hvad siger det hele så om damens senere præstationer og kan man, i det hele taget - overhovedet sætte sit lid til, hvad hun sidenhen er fremkommet med af yderligere teorier og påstande, der så i dag deler basis med TERM-modellen - uanset at Lise Ehlers ikke havde medvirket aktivt i TERM-modellens endelige tilblivelse i Århus, på Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

  At hun "kun" havde fjernet sten og beredte vejen for Per Fink, der har udviklet TERM-modellen i samarbejde med almen mediciner, ph.d. Marianne Rosendal Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet samt overlæge, ph.d Tomas Toft - gør hendes ansvar for invaliditet og dødsfald, som direkte følge af at TERM-modellen er taget i anvendelse - ikke mindre! Men måske endda større, idet vi kan ikke vide hvad/hvem er hønen eller ægget i hele dette makværk af søgte teorier og hypoteser, der i dagens Danmark er blevet ophøjet til et helt system til nedbringning af de offentlige udgifter til sygdomsbehandling og pensioner, som følge af, at ikke alle sygdomme lader sig helbrede tilstrækkeligt til, at de syge kan genoptage deres beskæftigelse og dermed også deres bidrag til samfundet.

  Man kurerer altså ikke hovedpine ved at hugge hovedet af! Men det er faktisk, hvad der nu foregår, når fysiske sygdomme bliver TERM-omdefineret til somatoforme, hvorved patienterne, trods deres "vellykede" kognitive træning hos praktiserende læger - fortsætter med at blive syge, blot uden erkendelse deraf, for en skønne dag at vågne op og konstatere, at løbet er kørt.... sygdomsskaderne er blevet uoprettelige og et tilbagevenden til arbejdsmarkedet er definitivt umuligt, hvis man der ikke forinden skal en tur på kirgegården først.... for så er jo alle problemerne løst en gang for alle....

  Og her har jeg så lyst til at spørge ud i den blå luft.... Hvad sker der den dag, når det er lykkede TERM-modellen udryde så mange skatteydere, at der ikke er skatteslaver nok til at financiere TERM-modellen fortsatte hærgen?

  For en ting er så siker som amen i kirken: TERM-modellen gør ikke flere danskere raske!

  Jo, måske blandt hypokondere, men disse er der i forvejen kun omkring 6% af i hele den samlede patientgruppe, der er mål for TERM-modellen.

  Der bliver derimod - fortsat flere syge og i denne omgang - mange flere alvorlig syge end vi plejer at brokke os over i dag. Begrebet "system-invalider" er ved at blive afløst af et nyt begreb: "TERM-invalider" og så......

  .....er vi lige vidt, eller værre!
  Alle kan altid sende en kommentar til os, ved at klikke HER!

 2. #2
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Indlæg
  3,809

  Standard Re: Man kan ikke sige "TERM" uden at sige: "Lise Ehlers"

  Denne fantastiske artikel, jeg citerer fra bærer tiltlen:

  Kamp mod systemet:
  Dømt psykisk syg af 10 blækklatter og en computer

  Skrevet af journalist og forfatter
  Niels Lillelund

  Jyllands-Posten
  den 5. september 2004

  Artiklen er desværre ikke tilgængelig på Internettet, men undertegnede ejer en dokumentation - så den er go`nok. Men ellers undrer det mig, at en så samfundsrelevant artikel, helt sikkert ikke kommer andre til gode idet den er gemt bag lås og slå i en eller anden betalingsdatabase.... Hvem gavner den så, når de fleste af dem i nød ikke aner, at den findes.... Desuden gavner det i den grad Lise Ehlers, at denne artikel er gemt af vejen..... så man må undres, om journalisten ikke føler at hans arbejde stort set er spildt. Og Ann Hyllesteds indsats i artiklens tilblivelse ligeså.... Hendes motiver omkring offentliggørelsen af hendes historie refereres til således sidst i artiklen:

  Med tiden har Ann Hyllested fået det bedre, og det har kostet hende alvorlige overvejelser, før hun valgte at gå til offentligheden med denne sag. Når hun i sidste ende gjorde det, var det i håb at få forholdene ændret. "Som psykiater føler jeg en faglig forpligtelse til at medvirke til at sikre, at psykiatrisk diagnosticering ikke misbruges, og at der opretholdes en høj faglig kvalitet.

  Som læge i almindeligned føler jeg et ansvar for at patienten ikke krænkes unødigt i sundhedssystemet. Sundhedsfagfolk har magt, og syge mennesker er afhængige af sundhedssytemet. Sundhedsfagfolk skal efter min mening være sig dette afhængighedsforhold og skæve magtforhold meget bevidst og forholde sig ydmygt til det. Derfor bør en sag som denne følges til dørs, og bør ikke holdes hemmelig."
  Jamen, Kære Ven.... denne sag kunne lige så godt være hemmelig idet den eneste kilde hvorfra offentligheden fortsat kunne lære af den - er gemt væk bag lås og slå, et sted den almindelige offentlighed ikke aner - findes.

  Denne artikel burde frigives til fri gengivelse og fritages for ophavsrettens almindelige bestemmelser.
  Alle kan altid sende en kommentar til os, ved at klikke HER!

 3. #3
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Indlæg
  3,809

  Standard Re: Man kan ikke sige "TERM-modellen" uden at sige: "Lise Ehlers"

  Se også gerne: Lise Ehlers - den misforståede sandhedens apostel. hvor bl.a. myten om "ondt i livet" aflives, dog uden at det gør et nævneværdigt indtryk på TERM-modellens hovedaktionærer.

  Som bekendt kan vi alle blive syge......men ikke alle kan forsikres mod sygdom. Forsikringsselskaberne slipper ej heller slanterne frivilligt.... Hvis de kan finde et smuthul.... og det kan de ofte. Ingen er fredet 100%
  Alle kan altid sende en kommentar til os, ved at klikke HER!

 4. #4
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Indlæg
  3,809

  Standard Re: Man kan ikke sige "TERM-modellen" uden at sige: "Lise Ehlers"

  Læs meget mere om TERM-modellen -> HER!
  Alle kan altid sende en kommentar til os, ved at klikke HER!

 5. #5
  Registreringsdato
  Jun 2007
  Indlæg
  610

  Standard Re: Man kan ikke sige TERM-modellen uden at sige: Lise Ehlers

  Endelig er der en umiskendelig foragt og kvindeundertrykkelse forbundet med alle disse diagnoser. Gennem hele historien har der været en markant tendens til at patologisere de kvindelige patienter, noget, der giver læger magt og større indtægt, men også god beskæftigelse til videnskabeligt interesserede. I en dansk undersøgelse finder man, at fibromyalgi, kronisk trætheds-syndrom, kronisk smerte-syndrom og colon irritabile ikke er separate sygdomsenheder. Betegnelserne siger mere om interessen hos den behandlende læge og specialet på den afdeling, hvor patienterne er indlagt, end om patientens lidelse (10).
  Jamen her er så en af dem:

  Morten Birklet-Smith, født oktober 1947. Eksamen: Lægevidenskabelig embedseksamen, 1976, Københavns Universitet. Nuværende stilling og ansættelsessted: Overlæge Psykiatrisk afdeling E, Bispebjerg Hospital

  Disputatsarbejdet: Somatoforme tilstande. En deskriptiv og sammenlignende undersøgelse af patienter med somatiske symptomer uden organisk grundlag.

  Disputatsen er en monografi indeholdende en gennemgang af litteraturen vedrørende hysteriske og somatoforme tilstande samt en klinisk undersøgelse. Den kliniske undersøgelse blev udført under ansættelse på psykiatrisk afdeling R, Københavns Amtssygehus Nordvang og omfattede en psykiatrisk vurdering af 127 patienter med somatiske symptomer uden organisk baggrund henvist fra somatiske afdelinger i området. Patienterne blev ved struktureret diagnostisk interview inddelt i tre grupper efter den primære somatoforme diagnose. Grupperne sammenlignedes indbyrdes samt med en gruppe angstpatienter med hensyn til tilstedeværelse af angst og depression, personlighedsforstyrrelser, sociale forhold aktuelt og under opvæksten samt forbruget af sundhedsydelser, Undersøgelsen peger på en række generelle og for de somatoforme tilstande specifikke problemer ved den psykiatriske klassifikation, herunder at Somatization Disorder synes at være en valid diagnose, mens diagnoserne Conversion Disorder og Somatoform Pain Disorder begge indeholder væsentlige problemer. Herudover vistes, at somatoforme tilstande sjældent er monosymptomatiske, og ofte kompliceres af angst og depression. De somatoforme patienter opfylder hyppigt kriterierne for flere personlighedsforstyrrelser, og der fandtes ikke belæg for at histrionisk personlighedsforstyrrelse er specifikt relateret til somatisering. Prævalensen af de klassiske konversionssymptorner synes ikke, som ofte antaget, at være faldende, og somatisering er ikke relateret til særlige socio-økonomiske forhold.

  Somatoforme tilstande er almindelige, og selv om et stort forbrug af sundhedsydelser er karakteristisk for disse patienter, modtager de sjældent behandling for deres somatiseringstendens eller for komplicerende angst og depression.
  http://www.ku.dk/aarbog/97/0/0016.html
  "Gammeljomfruer er damer, som har hornhinden i behold" (Siw, 10 år).
  "Børn bader nøgne, men voksne vil helst skjule sine ældre dele." (Peter 8 år)
  "De ældre kan ikke få børn. Deres æggestokke er slidte, og desuden har mændene problemer med protesen." (Christian 8 år)

 6. #6
  Registreringsdato
  Jun 2007
  Indlæg
  610

  Standard Re: Man kan ikke sige TERM-modellen uden at sige: Lise Ehlers

  Og endnu en.... eller?

  Jesper Nørregaard, født den 4. juli 1958, København. Eksamen: Lægevidenskabelig kandidateksamen, 1987, Københavns Universitet. Nuværende stilling og ansættelsessted: 1. reservelæge, Reumatologisk afdeling, Bispebjerg hospital

  Doktorafhandlingen omfatter 9 publicerede artikler samt en sammenfattende redegørelse. Undersøgelserne er udgået fra Reumatologisk afdeling, Frederiksberg Hospital.

  Tre centrale kliniske aspekter, muskelfunktion, psykologiske faktorer og prognose blev analyseret hos patienter med generaliserede muskuloskeletale smerter (defineret ved fibromyalgi kriterier). Det primære fokus var på bestemmelse af muskelfunktionen, idet metodestudier herindenfor også indgik.

  Muskelstyrke blev vurderet ved isometriske og isokinetiske målinger og udholdenheden ved standardiserede udholdenhedstest og cykeltest. Ved brug af elektrisk muskelstimulation kunne den relative betydning af perifere respektive centralnervøse årsager til lav voluntær muskelstyrke og udholdenhed estimeres. Metaboliske parametre vurderedes ved blodprøver taget under cykeltesten og ved NMR spektroskopi under en standardiseret udholdenheds test. Generelt viste patienterne en lidt lavere grad af anstrengelse ved såvel styrke som udholdenhedstest. Hos en del af patienterne fandtes en moderat (35%) nedsættelse af den estimerede "sande" muskelstyrke i forhold til utrænede kvinder. En senere undersøgelse af en nyhenvist gruppe af patienter viste dog næsten normal muskelstyrke. Udholdenhedstestene viste at patienterne var i dårlig kondition, men tydede ikke på nogle betydningsfulde abnormiteter i muskelmetabolismen.

  De psykiatriske undersøgelser viste at en gruppe af patienterne (ca. 1/3) scorede klart højere end andre patienter med smerter på en lang række psykometriske skalaer herunder angst og depression. Næsten alle patienterne klagede over svær træthed og scorede højt for somatisering. Arbejdsstatus var relateret til psykometrisk score, men ikke til fysisk kapacitet eller grad af anstrengelse under testene. Fysisk kapacitet eller grad af anstrengelse var ikke relateret til psykornetrisk score.

  I en opfølgnings undersøgelse rapporterede 90% uændrede eller forværrede symptomer 4 år efter første undersøgelse. Et randomiseret placebo kontrolleret behandlingsstudie blev foretaget med en serotonin-reuptake hæmmer (citalopram). Der fandtes ingen effekt heraf.

  Vores og andre fund taler imod væsentlige abnormiteter i muskelfunktionen. I nogle tilfælde findes en moderat nedsat fysisk kapacitet formentligt betinget af fysisk inaktivitet, men neuroendokrine mekanismer kan også være af betydning. Patienterne havde flere psykiske symptomer, især flere somatiseringssymptomer end andre patienter med smerter. Flere store populations baserede prospektive studier er dog nødvendige at foretage førend generelle konklusioner kan drages vedrørende psykologiske forhold og prognose.

  Den væsentligste økonomiske støtte til undersøgelserne blev opnået fra OAK foundation, Lykfeldts Legat, Gigtforeningen og Minister Erna Hamiltons fond.
  http://www.ku.dk/aarbog/97/0/0016.html
  "Gammeljomfruer er damer, som har hornhinden i behold" (Siw, 10 år).
  "Børn bader nøgne, men voksne vil helst skjule sine ældre dele." (Peter 8 år)
  "De ældre kan ikke få børn. Deres æggestokke er slidte, og desuden har mændene problemer med protesen." (Christian 8 år)

 7. #7
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Indlæg
  3,809

  Standard Re: TERM-modellen - og Lise Ehlers

  Citer Oprindeligt indsendt af admin Se indlæg
  Damen Ehlers har endda modtaget en utvætydig næse fra Patientklagenævnet for håndteringen af sin undersøgelse/vurdering af patienten Ann Hyllested d. 5. juli 1999, på neurologisk afdeling, Århus Kommunehospital (nu Århus Sygehus). Hvor mange mon andre sagesløse patienter lever i dag med en psykiatrisk "dom" som følge af Lise Ehlers ignorante makværk hun selv kalder for profesionelle kompetencer....?

  Ann Hyllested pådrog sig såmænd "kun" encefalitis. En virusbetinget hjernebetændelse, der stik imod forventningerne ikke gik over af sig selv, men tværtimod - blev værre og efter ca. et år, som følge af sygdommens forværring blev Ann Hyllested henvist til Århus Kommunehospital, Neurologisk Afdeling for videre undersøgelser.... Man havde fundet spor efter et antal af små blodpropper, men skaderne kunne ikke behandles så lang tid efter og Ann Hyllested blev sat i behandling med blodpropforebyggende medicin, dog uden at hendes helbredstilstand bedredes.

  Det korte af det lange er, at man på sygehuset ikke kunne komme med en sikker diagnose for Ann Hyllesteds tilstand og havde derfor anbefalet "en snak" med sygehusets neuropsykolog. Denne "snak" endte med, at Ann Hyllested blev testet for psykisk sygdom (!!!) og resultatet af Rorschach-prøven gjorde Ann Hyllested til psykisk syg med diagnose: "Kronisk og alvorlig affektiv forstyrrelse". En hård diagnose, der sædvanligvis betyder at man er uhelbredeligt psykisk syg..... At analysen af Rorschachsprøven blev udelukkende gennemført af en..... computer (!!) gjorde det ikke mindre afgørende for patientens fremtid. Heller ikke den kendsgerning, at testen blev ikke genemført i overensstemmelse med testens egne retningslinier samt ej heller blev den ledsaget af den (ellers) obligatoriske personlige diagnostiske samtale og andre supplerende tests. Neuropsykologen lod en computerens hypoteser stå som konklusioner, førte "diagnosen" til patientjournalen og det var så det.

  Jeg har lige siden jeg læste om "sagen" og Patientankenævnets afgørelse spurgt mig selv om denne Rorschach-"kyndige" neuropsykolog Lise Ehlers vidste mon eller ikke vidste, at Ann Hyllested er selv en speciallæge i psykiatri og kunne derfor udmærket selv vurdere både testens forløb og resultat..... eller om det blot var en "underhundens hævn per stedforetræder", der skulle vise disse psykiatere hvem bestemmer her?

  Syg eller ikke - fandt Ann Hyllested sig ikke i resultatet af møde med Lise Ehlers og meddelte Neurologisk Afdeling på daværende Århus Kommunehospital "at hun havde mistet tilliden til deres arbejde."

  I en artikel i Jyllands-Posten d. 5. september 2004 beskriver artiklens forfatter, journalisten Niels Lillelund således begivenhedernes gang, efter at Ann Hyllested forlangte aktindsigt i sin patientjournal inkl. Lise Ehlers konklusion, der er fremkommet på baggrund af den famøse Rorschachprøve.....

  Som det videre forløb viste - slap Lise Ehlers ikke godt fra sit makværk, hvilket endte i en flere siders afgørelse fra Patientankenævnet, ubetinget dømt til fordel for Ann Hyllested. Sagen blev ikke genoptaget.
  Sundhedsstyrelsen
  Islands Brygge 67
  Postboks 1881
  2300 København S

  Den 17. juni, 2004


  Da undertegnede er blevet gjort bekendt med vedlagte kopi af et svar fra Sundhedsstyrelsen på en skrivelse om kronisk træthedssyndrom (CFS), benign myalgisk encefalomyelitis (ME) og postviralt træthedssyndrom (PVT), skal jeg anmode Sundhedsstyrelsen om stillingtagen til følgende:

  1. Danmark har ratificeret og implementeret WHO’s ICD-klassifikationssystem. Dette indebærer, at vi har forpligtet os til at følge ICD-10’s diagnostiske retningslinjer. Det er der mange gode grunde til – ikke mindst hensynet til sammenligneligheden af international forskning, men også af hensyn til beskyttelsen af patienterne mod diagnosticering ud fra enkelte lægers, grupper af lægers og landes umiddelbare holdninger, fordomme, politiske hensyn og lignende.

  I ICD-10 klassificeres ME/PVT/CFS under neurologiske sygdomme med koden G93.3 og G93.3A

  WHO har flere gange på det sidste og i meget bestemte vendinger offentligt måttet påminde specielt visse engelske læger om, at ME/PVT/CFS skal klassificeres under G93.3, og at der ikke er planer om at ændre på dette i den kommende revision af ICD (se bilag). WHO understreger desuden, at man ikke kan klassificere en sygdom mere end et sted. Man kan således ikke efter for godt befindende klassificere ME/PVT/CFS som G 93.3 et sted, for et andet sted at klassificere det som neurasteni F 48.

  De omtalte engelske læger, er en noget kontroversiel gruppe psykiatere fra Oxford ledet af S. Wessely, der er internationalt kendt for at stå i spidsen for et ihærdigt forsøg på at psykiatrisere ME/PVT/CFS. Den forskning, der kommer fra denne gruppe er internationalt videnskabeligt stærkt kritiseret, fordi de foregiver at undersøge patienter med ME/PVT/CFS, men hvor deres eksklusionsog inklusionskriterier medfører, at der helt unødvendigt medtages en del patienter med psykiske sygdomme samtidig med, at en del med ægte ME/PVT/CFS udelukkes f.eks. (kørestolsbrugere og sengeliggende) og ofte også det flertal, der har neurologiske symptomer. Det er undersøgelser med lignende inklusions- og eksklusionskriterier, der har forsøgt at påvise, at nogle patienter kan have glæde af kognitiv terapi. Det er en helt anden diskussion, men lad mig slå fast: ME/PVT/CFS kan ikke behandles ad psykiatrisk vej, og prognosen er dårlig for alle, der har været syge mere end to år (1)

  WHO har på baggrund af den foreliggende videnskabelige evidens besluttet at klassificere ME/PVT/CFS under neurologiske sygdomme G 93.3 (2). Hvis den fremtidige forskning skulle fremkomme med seriøs, redelig og reproducerbar evidens for at denne klassificering er forkert, skal en eventuel omklassificering anerkendes af WHO, så vi undgår al den aktuelle forvirring p.gr.a. aggressive lobby-agtige lægegruppers dårligt dokumenterede påstande. WHO understreger, at de lande, der har ratificeret og implementeret ICD, har forpligtet sig til at følge denne klassifikation, hvilket WHO naturligvis forventer, at de gør.

  2. Er det en fejl, en misforståelse eller er det bevidst, at Sundhedsstyrelsen med vedlagte udtalelse går direkte imod WHO’s udtrykkelige klassifikation af ME/PVT/CFS? Såfremt det er en misforståelse eller en fejl, bør det udtrykkeligt rettes hurtigst muligt af hensyn til patienterne. Hvis det er bevidst, hvilket belæg og hvilket motiv har Sundhedsstyrelsen så for at indføre en så markant ændring af WHO’s retningslinjer? Og betyder Sundhedstyrelsens udtalelse i så fald, at ME/PVT/CFS G 93.3 og G 93.3A udslettes som diagnoser i Danmark?

  3. Neurasteni F 48.0 er en psykiatrisk sygdom, der bl.a. er kendetegnet ved anhedoni, hvilket man ikke ser ved ME/PVT/CFS, hvor man derimod ser mental (kognitiv) og fysisk ekstremt øget trætbarhed og udmattelse ved selv mindre anstrengelse. Ydermere ses ved neurasteni ikke de neurologiske og autonome symptomer, som er fremherskende hos de fleste patienter med ME/PVT/CFS. ME/PVT/CFS har klare internationalt anerkendte diagnostiske kriterier, som adskiller sig markant og på mange punkter fra de diagnostiske ICD-10-kriterier for neurasteni.

  ”Fatigue syndrome” og ”chronic fatigue” er inkluderet i F48.0, hvorimod PVT, ME og CFS er ekskluderet af F48.0 (3). ”fatigue syndrome” og ”chronic fatigue” er uspecifikke primært psykisk betingede træthedstilstande, som ikke opfylder Fukudas eller Holmes kriterierne, og må ikke forveksles med kronisk træthedssyndrom/ME/PVT/CFS.

  For at man kan anvende en psykiatrisk diagnose, skal der naturligvis være psykiske symptomer. Psykiatrisk diagnosticering skal bygge på en individuel kvalificeret faglig vurdering, og kan naturligvis ikke anvendes som somatiske udelukkelsesdiagnoser og vice versa.

  Udtrykket ”fatigue syndrome” og ”chronic fatigue” lægger op til misforståelser, men det er vigtigt, at man er opmærksom på, at der er tale om en anden tilstand end ME/PVT/CFS.

  4. Diagnosen ME/PVT/CFS kræver udelukkelse af anden sygdom, bl.a. psykiatriske lidelser. Langt de fleste, der får stillet diagnosen ME/PVT/CFS bør derfor være og er oftest grundigt psykiatrisk udredt før diagnosen stilles, og alle, der søger førtidspension på baggrund af diagnosen ME/PT/CFS, udredes psykiatrisk, idet psykiatrisk lidelse udelukker pensionsbevilling på baggrund af diagnosen ME/PVT/CFS (4).

  Der er efterhånden adskillige undersøgelser, der viser, at disse patienter ikke har større forekomst af psykiatriske lidelser end normalbefolkningen – nærmere tværtimod (5).

  Hvordan vil Sundhedsstyrelsen forklare, at en somatisk klassificeret sygdom, som er så grundigt psykiatrisk undersøgt, som tilfældet er uden, at der er fundet øget forekomst af psykisk lidelse, pludselig og stik imod WHO, af Sundhedsstyrelsen klassificeres som en psykisk sygdom?

  5. Det er ikke uden betydning for patienterne, om de diagnosticeres med og behandles for ME/PVT/CFS efter ICD-10 eller, om de får påduttet en psykiatrisk diagnose og eventuelt en i værste fald skadelig psykiatrisk behandling uden grund. Konsekvensen er fejlbehandling med stor risiko for helbredsmæssig forværring til følge, og udelukkelse eller i bedste fald års forsinkelse af muligheden for en ellers berettiget pension (6). Patienter bør naturligvis ikke skades unødigt (7).

  Der er – ikke mindst i Danmark – en alvorlig diskriminerende stigmatisering af disse patienter. En lille, men stærk og indflydelsesrig gruppe læger forsøger meget ihærdigt – men vel at mærke uden videnskabeligt belæg - at udbrede Oxford-psykiaternes psykiatrisering ME/PVT/CFS. Sundhedsstyrelsen skulle nødig deltage i denne fordomsfulde ikke internationalt anerkendte diskrimination af kronisk syge mennesker.

  6. Selvom Sundhedsstyrelsen ikke mener at kunne bestemme, hvordan læger vurderer deres patienter, så har styrelsen dog pr. definition en vis autoritet og kompetence, hvorfor Sundhedsstyrelsens offentlige udtalelser om klassificering af sygdomme som ME/PVT/CFS er af yderste vigtighed – ikke mindst, når styrelsen aktivt går imod den internationalt vedtagne klassifikation og dermed – aktivt - tager parti for en mindre gruppe læger med kontroversielle og uautoriserede holdninger.

  For god ordens skyld skal jeg orientere om, at diagnosen postviralt træthedssyndrom (PVT) ikke, som anført i Sundhedsstyrelsens skrivelse nødvendigvis er en midlertidig lidelse, og den kræver ej heller påvisning af hvilken præcis virusinfektion, der har været tale om. Der skal blot være tale om en klar sammenhæng.

  For patienternes skyld og af hensyn til respekten for WHO og ICD-klassifikationssystemet, håber jeg, at vedlagte kopi af Sundhedsstyrelsens udtalelse er en misforståelse.

  Jeg skal anmode Sundhedsstyrelsen om at revurdere sin udtalelse, så WHO’s ICD-system kan bevare sin autoritet internationalt, hos danske læger og i dansk lægevidenskabelig forskning, og således, at patienterne ikke skades unødigt. Idet jeg ser frem til Sundhedsstyrelsens svar, som jeg dog ikke håber, vil tage 1 år at skrive, som det var tilfældet i omtalte sag:


  Venlig hilsen

  Ann Hyllested
  speciallæge i psykiatri
  Helmsvej 6
  8870 Langå  Svar:
  Venligst tilsendt af Rosa

 8. #8
  Registreringsdato
  Jun 2007
  Indlæg
  610

  Standard Re: TERM-modellen - og Lise Ehlers

  Der hersker åbenbart stadig "vild forvirring" om diverse sygdomme, som ikke anerkendes af TERM-lægerne.

  Birket-Smith anklager de somatiske læger for at stille somatiske diagnoser, hver gang en patient har besøgt dem, men han siger ikke, at de somatiske læger stiller psykiske diagnoser.

  Men Birket-Smith har ingen skrupler ved at fjerne somatiske diagnoser og udstyre patienterne med en psykiatrisk diagnose, fordi patienten IKKE er undersøgt grundigt nok... pga. hans egen kæphest - TERM-modellen.

  Det er efterhånden lykkedes at få stillet psykiatriske diagnoser på et utal af borgere, der har frekventeret et jobcenter pga. fysiske skavanker.

  Og det hele er systematiseret i en grad, bistået af Beskæftigelsesministeriets tætte bånd til TERM-lægerne og deres poster alle vegne i diverse kommisioner.

  I en radioudsendelse hetzes der nu mod stofskifte, fibromyalgi og kronisk træthedssyndrom.... "ondt i livet"-sygdomme. TERM-lægerne mener, at de IKKE kan påvises objektivt, men det afviser en reumatolog i samme udsendelse og kritiserer TERM-lægernes "diagnoser".

  Ved lidt googling på nettet kan man finde et laboratorium, der kan teste DNA for, om man har arvet Kronisk træthedssyndrom.

  Så er det lige, jeg spørger:

  Kan hypokondri - "noget somatoformt" nedarves?


  Hør, hvor VOLDSOMT Birket-Smith dummer sig, så det basker.

  Han siger:
  Citat:
  Det kan have stor betydning alt efter hvilken speciallæge, man kommer hen til, for ifølge psykiater Morten Birket-Smith får man diagnose ud fra det enkelte speciale. Hvis man ender hos lægerne, der er eksperter i bevægapparatet er det funktionerne, der er noget i vejen med og hvis man ender hos en psykiater er det de psykiske symptomer, der fylder.
  Ja, og en psykiater aner INTET om fysiske sygdomme, vel?

  Hvordan i alverden kan en psykiater så tillade sig at stille somatoforme diagnoser, når han VED, patienten IKKE er grundigt undersøgt?

  Det spørgsmål stiller reumatologen også.


  Her kan man høre Fink og Birket-Smith om deres syn på diverse sygdomme.

  Og en reumatolog, der AFVISER TERM-lægerne....


  Citat:
  De seneste år har der været meget tale om ADHD - og for nogle år siden fyldte piskesmæld meget i mediebilledet. Til alle tider har nogle sygdomme været mere oppe i tiden end andre. Nogle gange er det fordi man finder nye metoder at behandle på - andre gange er det medierne, der er med til at sætte øget fokus på en bestemt sygdom og det kan også være fordi man simpelthen finder en ny diagnose.
  http://www.dr.dk/P1/Sundhed/Udsendel...1/27142553.htm

  Suk, altså... de TERM-læger har forført regering, kommuner osv. med deres mystiske argumentation.

  Bl.a. kronisk træthedssyndrom som efter TERM-lægernes mening er en "kvindesygdom"... og "uforklarlig".

  Hvordan kan det være en "kvindesygdom", for kvinder "der har ondt i livet", hvis den er arvelig?

  For ifølge laboratorier, så kan man KØBE en DNA-test, hvor man kan finde ud af, om man har ARVET kronisk træthedssyndrom....LOL!!!!


  Citat:
  Fra maj 2004 tilbydes der ligeledes test for arvelige sygdomme f.eks. kronisk astma, blødersygdom, sklerose, gigt og kronisk trætheds -syndrom.
  http://www.blumlab.com/


  "Gammeljomfruer er damer, som har hornhinden i behold" (Siw, 10 år).
  "Børn bader nøgne, men voksne vil helst skjule sine ældre dele." (Peter 8 år)
  "De ældre kan ikke få børn. Deres æggestokke er slidte, og desuden har mændene problemer med protesen." (Christian 8 år)

 9. #9
  Registreringsdato
  Nov 2006
  Lokation
  Sjælland, DK
  Alder
  70
  Indlæg
  423

  Standard Re: TERM-modellen - og Lise Ehlers

  Citer Oprindeligt indsendt af Zuzan Se indlæg
  I en radioudsendelse hetzes der nu mod stofskifte, fibromyalgi og kronisk træthedssyndrom.... "ondt i livet"-sygdomme. TERM-lægerne mener, at de IKKE kan påvises objektivt, men det afviser en reumatolog i samme udsendelse og kritiserer TERM-lægernes "diagnoser".
  Selvfølgelig, selvfølgelig... det var kun spørgsmål om tid, før TERM-turen også er kommet til stofskiftesygdomme.

  Men altså Zuzan? Hvordan skulle man kunne forlange af en filosoferende liaisonpsykiater som Birket-Smith - at han skal kunne bedømme stofskiftesygdomme, når selv de rigtige læger inkl. danske endokrinologer er sølle analfabeter når det kommer til at diagnosticere og behandle stofskiftesygdomme? De danske endokrinologer kunne lige så godt fag-omdøbes til diabetologer, idet diabetes er den eneste (og den nemmeste at måle og veje) hormonsygdom de interesserer dem for.

  Jamen de damer og herrer, der læser disse ord.... Læs mere her om disse "indbildte" og "kvindesygdomme" liaisonpsykiatere nu også gerne vil sætte tænderne i. Læs og lær!

  Generelt - ufriserede oplysninger om stofskifte findes her og hvis I gerne vil få indblik i levende menneskers "indbildte" stofskiftesygdomme - læs lige her på Sonjas Stoffskifteforum. Lige som snart 800.000 andre før jer allerede gjorde, and counting.

  Når I så er kommet i gang med at blive klogere - vend tilbage hertil og prøv at finde et svar på følgende spørgsmål:

  Hvilken psykiatrisk diagnose passer på denne ubændige indre tvang til mistro, og til at se hypokondere og misbrugere alle vegne?

  Og I vil vide, at liaisonpsykiatrien er netop et skoleeksempel på fagligt sindsyge sat i system og søgt indført i alle samfundets omsorgsfunktioner.

  Afskaf Liaisonpsykiatrien i Danmark og send alle deres uduelige "forskere" i behandling for deres kollektive sociopati og derefter ud i samfundet! Ud til statshospitaler! Ud til Distrikspsykiatri! Ud til lukkede psykiatriske sengeafsnit på hospitalerne! Ud i det virkelige liv, hvor der fattes psykiatrisk lægehjælp til alle disse psykisk syge, der i dag går for lud og koldt vand!

  Så kunne det være, at piben ville få en helt anden lyd for Birket-Smith og hele hans slæng af luksus-filosoffer i hvide kirtler! Når de omsider skulle til at begynde at ARBEJDE!
  Tak for at du viser mig tillid og læser mit indlæg. Jeg håber, at mine indlæg kan hjælpe med at bevare håbet om bedring.
  Jeg har studeret lavt stofskifte og behandling med "naturlig thyroid" på fuldtid siden 2005. Jeg skriver selv de fleste af mine tekster, på baggrund af kilder arkiveret i respekterede, konventionel-medicinske databaser.
  Kommentarer er desværre lukket p.g.a. spam, men du kan kommentere i alle emner i "Stofskifte-butikken" ved at benytte Kontakt os.

  © Til Stofskiftesupport.dk: undlad venligst at "låne" vores tekster. Læs venligst om vores Ophavsret og Copyright.
  Alle, der ønsker et indblik i menneskelivet med stofskiftesygdom - er velkommen til at læse i over hundrede tusinde af personlige indlæg på vores anden hjemmeside - Forum for Stoffskiftesykdommer i Norge.

Bookmarks

Regler for indlæg

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  

Log ind

Log ind