Viser resultater 1 til 5 af 5
 1. #1
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Indlæg
  3,809

  Standard TERM-modellen - og allergi

  TERM rækker nu også efter allergikere!

  E-mail til Astma-Allergi Forbundet

  Astma-Allergi Forbundet

  Att.: Jesper Mortensen; A.F. Wehner; Dan Petersen; Gøsta Johansson; Ester Løkke; Jytte Skov Danièl og Erling Sachse

  Undertegnede ønsker at gøre Astma-Allergi Forbundets Bestyrelse opmærksom på en (overhængende) fare for, at deres medlemmer samt andre allergiramte medtages under TERM-modellen, der er ved at vinde indpass i sundhedsvæsenet samt socialvæsenet i Damark. I enkelte Regioner har man allerede indført en obligatorisk træning af de praktiserende læger i TERM-modellen.

  Overlæge Per Fink skriver følgende om allergier og allergikere, i Dagens Medicin d. 11. april 2007:
  "Den måde, hvorpå vi tolker vores symptomer, er afgørende for vores adfærd. Hvis vi tror, at vi har allergi, indretter vi naturligvis vores tilværelse efter det. Hvis vi ikke har allergi, kan det medføre unødvendige begrænsninger i vores livsudfoldelse. Et ekstremt eksempel på dette er patienter med såkaldt MCS eller duftoverfølsomhed. Disse mennesker er svært invaliderede af deres symptomer, selvom det aldrig er lykkedes at påvise nogen kemisk/biologisk påvirkning som årsag til deres symptomer. En rational behandling ville derfor være at prøve at arbejde med patienternes selvoplevelser af deres sygdom for herigennem at kunne bedre deres tilværelse, så de ikke – bygget på misforståelser - påfører sig selv nogen indskrænkninger i deres tilværelse."

  Læs hele artiklen her...
  Dertil svarer Finn Kamper-Jørgensen, direktør, læge, Statens Institut for Folkesundhed bl.a.:
  "Jeg fastholder: Flere danskere har allergi.

  Susy-rapport: Vore befolkningsundersøgelser bygger ikke på letbenede tal, som skal henvises til litteratur om illness perception eller health beliefs.

  Per Fink skriver i sit læserbrev i Dagens Medicin i sidste uge: »Fup eller fakta: Undersøgelse fra Institut for Folkesundhed burde ikke være publiceret.«

  Mit svar i en lidt drillende, kort form er: jo, helt afgjort skal vore befolkningsundersøgelsestal om allergiudviklingen publiceres – det er en udfordring for danske forskere og for dansk sundhedspolitik – til gengæld burde den ret så udokumenterede kritik ikke have været publiceret – i hvert fald ikke uden en seriøs dokumentation fra den videnskabelige litteratur.

  Allerede tilbage i 1997 publicerede vi 'Astma, allergi og anden overfølsomhed i Danmark – og udviklingen 1987-1994'. I denne publikation findes en gennemgang af validiteten af spørgsmål i interviewundersøgelser i relation til lægedokumenteret diagnostik. Denne dokumentation har på ingen måde forskrækket os i at fastholde et gentaget spørgsmål i vore nationalt repræsentative befolkningsundersøgelser fra 1987, 1994, 2000, 2005 om allergi. De viser en stadig stigning. Og det viser den vestlige videnskabelige litteratur også."

  Læs hele artiklen her....
  Hvorfor er det så interessant? Og vigtigt at undersøge nærmere med henblik på at træffe de nødvendige forholdsregler mod at astma- og allergipatienterne ikke kommer til at lide samme skæbne som KTS-patienterne, stofskiftepatienter samt alle andre syge, hvis sygdomsbillede ikke altid lader sig afklare via den første kontakt mellem patienten og den praktiserende læge.

  Heri ligger TERM-modellens afgørende faremoment for de syge, der dermed strander hos den praktiserende læge og hindres i en videre udredning af deres sygdom. Helt i overensstemmelse med TERM-modellens formål og praksis.

  Dette er et meget omfattende emne, jeg på ingen måde kan redegøre kortfattet for. Jeg vil derfor indtrængende opfordre Astma-Allergiforbundets Bestyrelse til undersøge fænomenet nærmere, med udgangspunkt i hvad ME/CFS Foreningen i samarbejde med hjemmesiden Kronisktraethedssyndrom.dk allerede har samlet af oplysningsmateriale om netop TERM-modellen. Læs venligst her: http://www.kronisktræthedssyndrom.dk/termmodellen.htm

  Hidtil har jeg konstateret, at Per Fink arbejder intensivt på at udvide TERM-modellens rækkevidde til at omfatte størst muligt antal patientgrupper, således at størst muligt antal patienter diagnosticeres om og overføres til en helt anden kasse henhørende under somatisering og psykiske sygdomme.

  Jeg har dog ikke i min vildeste fantasi kunnet forestille mig, at også allergikere vil blive forsøgt indlemmet i TERM-modellen, hvorfor jeg straks henvender mig til Astma-Allergi Forbundet med en hastig information og en advarsel om det forestående.

  Som TERM-modellens ophavsmænd havde tilrettelagt deres "fremstød", hvilket allerede (som før nævnt) har medført en obligatorisk TERM-træning for praktiserende læger i Region Midt og Nord, som har besluttet, at TERM skal bruges som et obligatorisk undervisningsprogram for alle praktiserende læger - kan ingen patientgruppe føle sig "sikker".

  Medicinstuderende på landets universiteter modtager allerede TERM-undervisning, hvilket vil sige at TERM-modellen vil snart opnå en rækkevidde og magt, der ikke fritager nogen patientgruppe for somatiserings-dom FØR udredning af den "formodede" sygdom - forudsat, at den praktiserende læge finder det "formålstjentlig", hvilket den praktiserende TERM-læge vil få magt og beføjelser til selv at vurdere/beslutte.

  Derfor kan det kun gå for langsomt, for samtlige patientgrupper, med at udforske TERM-modellen omhyggelig og etablere et værn mod, at patienterne kommer i klemme i systemet, der netop hilser TERM-modellen velkommen, idet politikere vejrer et betydeligt fald i omkostningerne indenfor sundhedsvæsenet.

  Med venlig hilsen

  Kronisk syg siden 1975
  Afsendt d.d til Astma-Allergi Forbundet
  Alle kan altid sende en kommentar til os, ved at klikke HER!

 2. #2
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Indlæg
  3,809

  Standard Re: TERM-modellen og allergi

  Læs meget mere om TERM-modellen -> HER!
  Alle kan altid sende en kommentar til os, ved at klikke HER!

 3. #3
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Indlæg
  3,809

  Standard Re: TERM-modellen og allergi

  Citer Oprindeligt indsendt af admin Se indlæg
  TERM rækker nu også efter allergikere!
  Hmm... hvor vores timing er uhyggelig....

  I går sendte vi en e-mail til Astma-Allergi Forbundet. I dag..... kommer så denne "nyhed"!

  Om 10 år går vi alle rundt og nyser
  Regeringen smækker pengekassen i over for allergiforskningen – det vil betyde, at snue og kløe fremover rammer flere danskere, frygter allergieksperter.

  Flere dryppende danske næser og masser af kløende, ildrøde hænder.

  Det bliver ifølge flere eksperter konsekvensen af, at sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K) netop har besluttet at stoppe støtten til Videnscenter for Allergi fra 2010, skriver Nyhedsavisen.

  Fungerer som vagthund
  Centeret har leveret gode råd til danskerne om, at for eksempel makeup, hårfarve og mobiltelefoner kan give allergi. Og uden den viden vil flere danskere ende med at udvikle den ubehagelige lidelse, lyder advarslen.

  »Centeret fungerer som vagthund, der opfanger nye årsager til allergi. Hvis støtten falder væk, bliver udviklingen sat i stå herhjemme. Og så vil flere danskere komme til at lide af allergi, fordi vi ikke længere vil kunne forske i, hvad der giver allergi,« siger centerleder og læge Jeanne Duus Johansen.

  En katastrofe
  Hun får støtte fra Astma-Allergiforbundets direktør Thorkild Kjær.

  »Det er en katastrofe for danskerne. Centeret stod for nerven i forebyggelsen af allergi. Nu må vi vente med at behandle, til danskerne allerede har fåret allergi,« siger Thorkild Kjær og erklærer sig enig i, at flere danskere fremover får allergi, hvis centeret lukker.

  Anerkendt forskning
  Overlæge ved Allergiambulatoriet ved Gentofte Hospital, Peter Plaschke, frygter også mere snøften herhjemme:

  »Det lyder ikke så godt. Centeret har gjort et kæmpe stykke arbejde, og deres forskning er anerkendt internationalt. Det vil ikke være godt for arbejdet med at forebygge allergi i Danmark,« siger Peter Plaschke.

  Sundhedminister Jakob Axel Nielsen (K) ønsker ikke at kommentere kritikken. Nedskæringen er planlagt som en del af de kommende finanslovsforhandlinger.

  Hver femte dansker lider af allergi.

  Kilde: Nyhedsavisen
  Hmm... "hver femte dansker"? Ikke iflg. psykiater Per Fink.... allerede i april sidste år... påstod han , at "hver femte dansker (blot) mener at have allergi".

  Først kommer psykiateren Per Fink efter en "næste" patientgruppe, der skal trækkes under begrebet: TERM ... og så kommer regeringen og.... "sparer" penge - nu Per Fink er ved at omgøre de fleste patientgrupper fra at være syge - til at være somatiserende.... I socialsektoren og... i sundhedsektoren.

  I socialsektoren spares masser af sygedagpenge penge og førtidspensioner... I sunhedssektoren fobliver masser af penge i kassen idet de ny-somatiserende patienter ikke længere skal have sygdomsbehandling... Nej - nu skal de have samtaleterapi hos den praktiserende læge, hvor de skal "indse" at de ikke er "rigtigt" syge, men bare "somatiserer".....

  Og således bliver psykiatrien i Danmark til en motor i styringen af omkostninger i sundhedsvæsenet....

  Er det ikke helt fantastisk, at andre lægegrupper fortsat sover i timen? Manden gør dem jo stille og roligt overflødige - mens de snorksover!

  Intet under, at psykiateren Per Fink har ikke det mindste problem med at få financieret sin "forskning".

  Det er sørme uhyggeligt, at den ene dag råber vi vagt i gevær - og den efterfølgende dag kommer "nyheden".
  Alle kan altid sende en kommentar til os, ved at klikke HER!

 4. #4
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Indlæg
  3,809

  Standard Re: TERM-modellen - og allergi

  Citer Oprindeligt indsendt af admin Se indlæg
  TERM rækker nu også efter allergikere!

  E-mail til Astma-Allergi Forbundet

  Afsendt d.d til Astma-Allergi Forbundet
  Vi har ikke modtagen nogen form for "kvittering" fra hverken Astma-Allergi Forbund eller fra Videnscenter for Allergi att: Overlæge Jeanne Duus Johansen .... vi har sendt samme "advarsel" til.... nu det viser sig, at TERM-modellen allerede ER begyndt at kaste besparelserne af sig, idet fra år 2010 ophører staten at støtte Videnscenter for Allergi.... ( Kilde: Nyhedsavisen ) ...

  Så kære allergikere.... når skruen begynder at stramme.... en skønne dag, når jeres allergi underkendes og I tilbydes kognitiv terapi som løsning på jeres problemer - kom ikke og sig, at I ikke var advaret.
  Alle kan altid sende en kommentar til os, ved at klikke HER!

 5. #5
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Indlæg
  3,809

  Standard Re: TERM-modellen - og allergi

  Citer Oprindeligt indsendt af admin Se indlæg
  Så kære allergikere.... når skruen begynder at stramme.... en skønne dag, når jeres allergi underkendes og I tilbydes kognitiv terapi som løsning på jeres problemer - kom ikke og sig, at I ikke var advaret.
  Og nu, kære allergikere - Astma-Allergi Forbundets egen direktør Thorkil Kjær gør sig "friske" tanker om "at sætte yderligere skub i et initiativ, der skal sikre sundhedsfremmende arbejde lokalt i kommunerne. Initiativet skal etablere tætte relationer mellem borgerne, kommunen, Astma-Allergi Forbundet og de praktiserende læger" iflg. Kilden: Danmarks Radio.

  Hmm... TERM-uddannede praktiserende læger sammen med "udsultede" kommuner skal håndtere allergi i fremtiden. Det skal nok gå godt, eller gør det?

  Sikken timing med lukning af Videnscenter for Allergi. Mere ud i pap kan man vist ikke skære det. Alligevel regner man og håber (?) i Astma-Allergi Forbundet, at allergikere kan ikke andet end at blive fritaget for TERM-vurdering. Han skal nok blive klogere, gør han....


  Læs meget mere om TERM-modellen -> HER!
  Alle kan altid sende en kommentar til os, ved at klikke HER!

Bookmarks

Regler for indlæg

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  

Log ind

Log ind