Viser resultater 1 til 10 af 10
 1. #1
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Indlæg
  3,809

  Standard TERM - en bombe under lægegerningen! Om Lægeløftet.

  TERM-modellen - en bombe under lægegerningen og den samlede lægestand!

  Kan en TERM-læge være en god læge?

  NEJ!

  En TERM-læge svinger mellem patientens og samfundets interesse.

  En god læge "svinger" ikke.

  En god læge giver ikke slip på patienten.

  Nogensinde!


  Hvilket af Lægeløfter - gælder?

  Den oprindelige Hippokrates` Ed, der under datidens vilkår , fokuserede udelukkende på patientens bedste?

  Eller den karikatur af et Lægeløfte der gælder i Danmark siden 1800-tallet, hvor ordet: SAMFUND er anbragt før ordet: MEDMENNESKE?

  Lægeløfte anno 1815 og frem til i dag.

  Efter at have aflagt offentlig prøve på mine i de medicinsk-kirurgiske fag erhvervede kundskaber, aflægger jeg herved det løfte, til hvis opfyldelse jeg end ydermere ved håndsrækning har forpligtet mig, at jeg ved mine forretninger som praktiserende læge stedse skal lade det være mig magtpåliggende, efter bedste skønnende at anvende mine kundskaber med flid og omhu til samfundets og mine medmenneskers gavn, at jeg stedse vil bære lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige som for den rige uden persons anseelse, at jeg ikke ubeføjet vil åbenbare, hvad jeg i min egenskab af læge har erfaret, at jeg vil søge mine kundskaber fremdeles udvidede og i øvrigt gøre mig bekendt med og nøje efterleve de mig og mit fag vedkommende anordninger og bestemmelser.
  "samfund"

  Ordet "samfund" hører slet ikke med i et Lægeløfte, idet det giver ganske sig selv, at når man ubetinget dyrker patientens bedste - tjener man, som læge - sit samfund bedst muligt.... ved søge at opretholde helbred og trivsel hos samfundets borgere, så disse kan fortsætte med at være virksomme og yde til samfundet bl.a. gennem at have helbred og kræfter til den daglige indsats....

  Ved at yde, som læge, sit bedste for alle mennesker, også for de anderledes virksomme - de svækkede, de handicappede og de kronisk syge - medvirker lægen - den gode læge - til, at også disse mennesker, i henhold til deres muligheder, yder en stor indsats i den daglige tilværelse de deler med de raske og de virksomme.... og på denne måde understøttes hinanden, borgere imellem - de raske, de syge og.....lægerne. Og dermed også samfundet!

  Der er ikke brug for ordet "samfund" i Lægeløftet.

  Ordet "samfund" svækker Lægeløftet direkte og indirekte....

  Ordet "samfund" tiltrækker til lægegerningen de forkerte personligheder, der ikke vil kunne drømme om at sætte mennesket før samfundet.

  Ordet "samfund" i Lægeløftet, skaber den brist, hvorigennem "samfundets tjenere" kan bryde ind i Lægegerningen og udhule den, eller værre - ombytte den fra at være for patienten - til at blive for "samfundet"..... ja, netop....

  Alle kan altid sende en kommentar til os, ved at klikke HER!

 2. #2
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Indlæg
  3,809

  Standard Re: TERM - en bombe under lægegerningen!

  Problemet er, at der ikke eksisterer et simpelt, etisk tankesæt en læge skal kunne passe ind i, for overhovedet at kunne betroes udøvelsen af lægegerning.

  Jo, der er jo også Lægeløftet, der ellers burde kunne være en rettesnor for enhver læge, der havde brug for en præcisering af af ånden i sin egen lægerolle og en opbygning af sin identitet som læge....

  Sådan lidt som når man bliver mor og ser sit barn for første gang.... hvor ens eget ego skubber sig selv og frivilligt tilbage og gør plads til at det lille barn kan sættes før èn selv..... For hvis det ikke sker, og man er lige så meget "sig-selv-som-før" bliver man nok ikke den gode mor - som den læge, der ikke sætter sin patient foran sit eget ego og alt andet - bliver aldrig, stort set andet end en TERM-læge.

  Jamen, hvad så med "rettesnoren", med det ultimative, udenfor én selv befindende sig.... Lægeløfte? Ja, hvad med det?

  Dette lille ord
  "samfundet" havde lukket en forvirring ind, hvor Lægeløftet bare kan over-for-tolkes som vinden blæser, afhængig af hvem der har brug for hvilken hjemmel til retfærdiggørelse af, hvad den enkelte læge måtte have brug for.... Og midt i det hele er patienten pist væk.

  Tilbage står alskens lægetyper i gang med en skolastisk evighedsdiskussion om hvad et lægeløfte egentlig er. Og svar på netop dette spørgsmål - er nærmest lige så mange, som der er deltagere i diskussionen.

  Er der så noget at undres over, når TERM-modellen og specielt dennes "motiv" har vundet innpass i lægegerningen? Det er jo, trods alt bedre med et tydeligt princip, frem for et tusind af de diffuse og dermed totalt uforpligtende... ikke sandt?
  »Jeg husker den tid, hvor dr. Shipman tog sig af min far. Han kom forbi ved mindste anledning. Han var en vidunderlig praktiserende læge - bortset fra, at han slog min far ihjel«

  Hmm... hvilken part af Lægeløftet havde mon dr. Shipman adlydt, eller .... ikke? Læger er mennesker som alle andre... og hvis de ikke har en gennemgående, sammenhængende og homogen etisk kerne, der gælder ens for dem alle - ja, så er vejen beredt for endnu flere TERM-læger.

  Kan man overhovedet stole på TERM-læger? Nope! Det kan man ikke!

  Herunder kommer nu, i tilfældig rækkefølge, ikke nødvendigvis kronologisk.... et mindre udpluk af diskussioner om Lægeløftet - lægerne imellem.... Havde man samlet alle disse forslag og fortolkniger sammen - ville Lægeløftet nok anddrage en størrelse som Encyclopedia Britannica`.

  Hmm... man ville nok ikke kunne være færdig med at aflægge eden, før man skulle pensioneres.....


  God arbejdslyst

  Den gode læge

  "Til samfundets og mine medmenneskers gavn"

  "Den fattige som den rige uden personsanseelse"

  Lægeløftet og Lægeloven

  Lægeløftet i et demokratisk samfund

  Bevar lægeløftet af 1815

  Den »gode læge« og lægeløftet

  Lægeløftet 2006 - en anakronisme?

  Til de syges gavn

  Lægeløftet - ugler i mosen eller ren paranoia?

  Elsket museumsgenstand eller uundværligt kompas?

  Den hippokratiske ed

  Lægeløftet bør forbyde misbrug af lægevidenskab

  Lægeløftet og det markedsorienterede sundhedsvæsen

  Lægeløftet

  Hvorfor skal vi stille etiske spørgsmål?
  Alle kan altid sende en kommentar til os, ved at klikke HER!

 3. #3
  Guest avatar
  Bea Gæst

  Standard Re: TERM - en bombe under lægegerningen!

  Jeg har været inde og læse det meste ad´rapporten om Term metoden.

  Den passer fint i takt med hvordan samfundet har udviklet sig i de senere år. Den lægger op til at vi, som patienter selv skal sætte ord på vores sygdom samt selv sætte ord på, hvvad vi tror på, der kan hjælpe. Lægerne/samfundet kan under disse former,ofte undrage sig for ansvar.

  Det falder fin itråd mid min egen læring under pædagogstudiet om sundhedsfremme. Det handler i sidste instans også om at samfundet kan spare penge. Det gode ved det er at vi bliver opmærksomme på at vi selv kan forebygge og i visse tilfælde pgså kan helbrede.
  Så hører det god også op. Jeg kan sige det på den måde, at der for mig helt tydeligt ligger en skjult dagsorden, nemlig at spare systemet for penge og ansvar. Ansvaret for helbredelse kan komme til at hvile på vores egne skuldre. Hjælp til selvhjælp vil nogle mene men men...........

  Term modellen bygge på metoder som vi selv lærte om på pædagogstudiet. Empowerment hedder en af metoderne, som handler om at tale til den anden således denne føler et angagement i sit eget liv og behandling.

  De snakker og snakker og manipulerer os længere og længere ud i samfundets afgrund. Hvem ved? Fra velfærdsstat til velfærdsamfund lyder flot, men er noget værre møj. Velfærdsstaten kærede sig om alle mennesker, det være sig rig og fattig. Velfærdssamfundet lægger det ud til regionerne at vurdere hvem der skal hjælpes. Regionerne lægger ansvaret ud til de kommunale politikere, som så kaster bolden videre til os selv. Vi retter således skytset mod samfundet osv. Det er en ond ring, forstået på den måde, at der ikke kan placeres et ansvar, indenfor det offentlige.

  Det er jo også meget smart at undgå ansvar og gerninger, da der jo oftere og oftere bliver et retsligt udspil, hvis man kan pege på en fejl. Nej, der skal " væves" så meget at ingen har et ansvar foruden en selv.

  Må indrømme at lægen ikke kommer langt med mig med hensyn til Term modellen. Den kan jeg gennemskue. Der er bare det triste ved det at det ikke er alle, der har været så heldige, at have lært, om lige netop disse samtale Strategier og teknikker.

  Lad være med at lade jer manipulere med sød og empatisk snak. Hvis lægen begynder at spørge dig om, " hvad synes du selv", eller "hvad tænker du lige" Eller han begynder at rode rundt i dit privatliv, så stop op og sig at det du kom for, var..........................Det er snyd og bedrag ikke andet.

  Det er selvfølgelig ikke alle læger der agerer " negativt". Jeg er bare bange for, det er rigtig mange!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Bea

 4. #4
  Registreringsdato
  Jun 2007
  Indlæg
  610

  Standard Re: TERM - en bombe under lægegerningen!

  TERM er, som så meget andet politisk, som at p.... i bukserne.

  For samfundet kan spares enorme summer - på kort sigt. Der kan bl.a. spares en masse henvisninger til specialundersøgelser på sygehuse. Hertil kommer naturligvis en masse sociale ydelser - alt fra hjælpemidler til forsørgelsesydelser.

  Problemet på længere sigt bliver, at personens nærmeste omgivelser mærker konsekvenserne på egen krop og sjæl i sin hverdag. Familielivet kan ikke hænge sammen, arbejdslivet heller ikke, men samfundsøkonomisk mistes skattekroner, fordi psykisk og fysisk energi og overskud "bindes" til et liv, som måske for mange slet ikke bliver værd at leve. Man stempler en masse som hypokondere, fordi lægerne IKKE magter at finde den ægte diagnose.

  Gad vide, hvor mange dødsfald der sker på den bekostning... eller selvmord, fordi man er blevet en "byrde" - som de ældre er blevet til "ældrebyrde" (selvom de jo blot er skatteydere, der er blevet ældre).

  Vi er jo tilbage til tiden, FØR man erkendte, at der var et vist antal borgere, som havde behov for hjælp. Og man erkendte, der var brug for et system, som nemt og bekvemt kunne hjælpe. Før man opfandt Socialkontoret. Før man opfandt sygehuse.

  Når jeg har betalt skat, har jeg betragtet det som et "forsikringsbidrag". Dette "bidrag" er blot betalt til Danmark - og ikke til et privatejet selskab.

  Hvis jeg en dag skulle få en "skade", havde jeg en tryghed i at vide, at nogen ville "gribe" mig, så jeg ikke røg lige ned i rendestenen - eller på fattighjem. Eller døde pga. manglende lægehjælp.

  Denne tryghed er snart væk, fordi der efterhånden er set så mange eksempler på, at fysiske diagnoser er "forsvundet" i journalerne mange steder.

  TERM bruges på mange måder - og mange steder og i mange "forklædninger", som Bea så rigtigt skriver.

  Men et samfund, som underkender fysiske diagnoser, fordi det ikke "vil" bruge penge på at finde årsagen til borgernes sygdomme, går jo i stå.

  Borgeren "parkeres", og er en "byrde" for alt og alle.

  Forskningen stopper, og samfundet kommer ALDRIG videre. Samfundet har givet op.

  Hvordan bliver man så klogere på de skavanker, folk render rundt med?

  Så det er måske DER, vi skal "rive" lægerne i næsen, hvis de bruger TERM og henviser til lægeløftet om at gavne "samfundet".

  Gavner det samfundet på længere sigt, hvis min læge ignorerer mine skavanker?

  Eller gavner det samfundet mere, hvis skavankerne undersøges, og hvis den rette behandling kan findes, så jeg kan blive en "bedre skatteborger"?

  Hvis een læge bekymrer sig grundigt nok om patienten, og det lykkes - efter mange undersøgelser - at forbedre funktionsniveauet med blot nogle timer om ugen, så er der helt sikkert også "penge" i det (hvis vi skal tale penge, selvom jeg foretrækker at tale livskvalitet).

  Men det er jo et valg af forskningsmetoder - top-down, eller bottom-up-forskning.

  Det tyder på, at det er top-down, der er mode nu. Universiteterne er jo også blevet stækket. Den frie forskning er på retur. Politikerne bestemmer, hvad der skal forskes i... eller erhvervslivet. Ikke den enkelte forsker, som med glæde vil vie et helt liv på at komme til bunds i et hjørne af grundforskningen (Sagt bl.a. af Johan Olsen, forsker og forsanger i "Magtens Korridorer".)

  Der er sandelig andre boller på suppen mange steder i samfundet d.d.

  Dystre boller på suppen.

  TERM kombineret med den form for lægeløfte og i denne samfundsindretning svarer til at sige:

  Det er dig, der er noget galt med. Vi gider ikke hjælpe dig. Du får det aldrig bedre. Du er IKKE værd at investere i. Du er INVALID (Invalid betyder ugyldig - derfor blev begrebet afskaffet.)

  (Beklager, hvis jeg roder for meget rundt i det, men jeg tror desværre, at tingene hænger sammen.)


 5. #5
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Indlæg
  3,809

  Standard Re: TERM - en bombe under lægegerningen!

  Læs meget mere om TERM-modellen -> HER!
  Alle kan altid sende en kommentar til os, ved at klikke HER!

 6. #6
  Registreringsdato
  Jun 2007
  Indlæg
  610

  Standard Re: TERM - en bombe under lægegerningen!

  Jeg faldt over noget om lægers arbejdsbetingelser, hvor de kan være "i klemme i systemet". Det er yderst interessant at læse, hvordan debatten kører i "Ugeskrift for læger". Der står noget om, hvordan man administrativt "raskmelder" patienter.

  Der henvises også til "doctors at risk", som beskriver, hvordan lægers dilemmaer er i andre lande med tortur - men også under politisk betingede arbejdsforhold.

  Det er meget tankevækkende læsning, som indbefatter lægeløfte, læge-patientforhold, etik osv.

  Jeg har taget nogle "smagsprøver", og selvfølgelig nogle links, så I kan læse mere.

  I en debat om asylsøgeres helbredsforhold er der i en debat beskrevet meget om, hvordan man "administrativt" kan underkende asyllægers behandlingsforslag mv.
  Det ligner jo lægekonsulenters "administrative" helbredelse af borgere.

  hvis læger føler deres etik under pres, er det da godt at få støtte og særlig bevågenhed fra kollegers og lægeorganisationers side.
  Lægers faglige vurdering kan underkendes af Udlændingeservice
  Lægen har fri ordinationsret også i asylsystemet, men igennem bevillingssystemet skal Udlændingeservice vurdere, om det offentlige skal pålægges udgiften til behandling, og dette er en finansiel barriere for lægens ordinationsret. Men lignende finansielle barrierer findes også i det øvrige sundhedssystem. Reglerne for offentlig finansiering af sundhedsydelser til asylansøgere er fastsat i Udlændingeloven herunder, at staten ikke finansierer et frit lægevalg for asylansøgere.

  Normalt virker læger i sygesikring og sygehuse inden for en bevillingsramme og skal selv ifølge lægeloven udvise økonomisk ansvar, og dette princip er også gældende for sundhedstilbuddet til asylansøgere, for så vidt angår forebyggende sundhedsordninger, almen medicinsk og akut behandling og speciallægehenvisninger. Men 10-15% af henvisninger til det sekundære sundhedssystem afvises i Udlændingeservice, idet behandlingen ikke findes uopsættelig. Dette er ikke i strid med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, men som læge kunne man selvfølgelig ønske sig et større råderum, specielt at det politiske og administrative niveau ikke bør kunne diktere en konkret patients behandling.
  http://www.ugeskriftet.dk/portal/pag...A_2008_5_53405


  In many countries, doctors have to perform certain duties that are certainly not in the interest of their patients.
  www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/html/57JNPT

  "Gammeljomfruer er damer, som har hornhinden i behold" (Siw, 10 år).
  "Børn bader nøgne, men voksne vil helst skjule sine ældre dele." (Peter 8 år)
  "De ældre kan ikke få børn. Deres æggestokke er slidte, og desuden har mændene problemer med protesen." (Christian 8 år)

 7. #7
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Indlæg
  3,809

  Standard Re: TERM - en bombe under lægegerningen!

  Citer Oprindeligt indsendt af Zuzan Se indlæg
  Jeg faldt over noget om lægers arbejdsbetingelser, hvor de kan være "i klemme i systemet". Det er yderst interessant at læse, hvordan debatten kører i "Ugeskrift for læger". Der står noget om, hvordan man administrativt "raskmelder" patienter.

  Der henvises også til "doctors at risk", som beskriver, hvordan lægers dilemmaer er i andre lande med tortur - men også under politisk betingede arbejdsforhold.

  Det er meget tankevækkende læsning, som indbefatter lægeløfte, læge-patientforhold, etik osv.

  Jeg har taget nogle "smagsprøver", og selvfølgelig nogle links, så I kan læse mere.

  I en debat om asylsøgeres helbredsforhold er der i en debat beskrevet meget om, hvordan man "administrativt" kan underkende asyllægers behandlingsforslag mv.
  Det ligner jo lægekonsulenters "administrative" helbredelse af borgere.

  http://www.ugeskriftet.dk/portal/pag...A_2008_5_53405
  Godt nok er det et sideskud til trådens emne: "TERM - en bombe under lægegerningen!" , men ikke desto mindre (på)vises her, at en læge ikke er en klippe, der til enhver en tid søger at vægte sin egen gerning og patienten højest, mod så at sige "alt og alle".....

  At der er nogen, der søger at omgå lægens integritet som sundhedsperson, ofte endda andre læger gør det "mod" egne kolleger... er en ting.

  Noget andet er, i hvor ringe en grad er det lægerne selv, der blot finder sig i at deres gerning forringes og ser passivt til, i stedet for at samles i fælles forsvar mod det, der netop ophæver deres mål og betydning i det store billede....

  Det du citerer fra er en besvarelse til Kronikken i Ugeskrift for Læger: "Troværdig lægefaglighed" af Speciallæge Bente Rich : http://www.ugeskriftet.dk/portal/pag...A_2008_3_53181

  På et generelt plan er det relevant at skaffe sig indblik i netop denne brist i lægernes egen parathed til et fagligt og etisk selvforsvar som den samlede (special)lægegruppe.... Men ellers skal vi prøve at holde indlæggene i netop dette TERM-forum tættere på emnet, hvis vi da ikke skal risikere, at svække fokus på TERM-modellens indflydelse på de menige borgere ude i samfundet her og nu.
  Alle kan altid sende en kommentar til os, ved at klikke HER!

 8. #8
  Registreringsdato
  Jun 2007
  Indlæg
  610

  Standard Re: TERM - en bombe under lægegerningen!

  Jeg vidste ikke lige, hvor jeg kunne lave en ny tråd.
  (Kan man lave en ny tråd, der hedder TERM - og baggrundsreflektioner eller andet, som linker til denne tråd?)

  Men jeg vil gerne prøve at uddybe, hvorfor jeg mener, den har meget med TERM at gøre.

  Admin skriver i indlægget om lægeløftet - patient og samfund.

  Dette beskrives tydeligt i begge artikler, som jeg henviser til. Altså hvordan "det omgivende samfund" på alle mulige måder gør det svært for lægen at tage patienten i første række. Det kan være økonomiske årsager, men så sandelig også politiske. (Hvis man prøver at glemme, at der står "asyl" og "fængsler", for som der skrives, foregår det i HELE sundhedssystemet, ikke kun i asylsager.)

  Det, som jeg synes, indlægget beskriver, er en baggrundsviden om ØKONOMIEN bag det, der foregår. Altså HVORDAN kan TERM indgå i lægens daglige virke?

  Der står i artiklen, at lægerne har deres "eget lille budget", som de kan bruge af, når de henviser patienter videre i systemet.

  Her kommer TERM jo ind, som en "elastik i budgettet". Den praktiserende læge kan derfor "strække budgettet", hvis han bruger TERM, således at HAN ALENE beslutter, hvilke patienter, der viderehenvises til undersøgelse og behandling andre steder i systemet.

  Hvis det politiske systemet "udsulter" den enkelte læges budget - og dermed handlemuligheder i form af henvisninger videre i systemet - så tvinges lægen til at bruge TERM oppefra, når/hvis hans "henvisningsbudget" er opbrugt. Det er måske begrænset til "livsvigtige" sygdomme, som vi almindelige mennesker ikke hører om.

  For een ting er sikkert... pengene kommer før mennesket, som det ser ud efterhånden.

  Men for at vende tilbage til udgangspunktet, så bør samfundet udelades af lægeløftet. Men kan det overhovedet lade sig gøre for lægerne, hvis de får armen vredet rundt af systemet?

  Og det er vist også det, der diskuteres i Lægeforeningen nu.

  Så vi må håbe på, at tilstrækkeligt mange siger FRA over for TERM-modellen.

  Men hvad sker der så, hvis de gør det og lægens "budget" er overskredet?

  Ryger patienten så ind i en TERM-registrering andre steder i sygehussystemet med en afvisning til følge?

  Som her:

  Ofte afvises de psykisk syge, når de henvender sig til et sygehus. Måske får de på skadestuen besked på at henvende sig til en psykiatrisk modtagelse, selv om de vitterligt fejler noget fysisk. Den slags bør ikke forekomme,” siger Finn Breinholt Larsen.
  36% har OGSÅ fysiske problemer, men afvises på skadestuer.

  Er de TERM-patienter?

  Hvorfor afvises de på sygehuset?

  På hvilket grundlag?

  Hvorfor undersøger skadestuerne IKKE for de fysiske sygdomme?

  Er der et register, hvor der står TERM?

  Hvem afvises mere? "De nye sygdomme"?


  Citat:
  Psykisk syge har ubehandlede fysiske sygdomme

  36 % af de psykisk syge har to-tre fysiske lidelser oveni deres psykiske sygdom. Det fremgår af en folkeundersøgelse, som Center for Folkesundhed i Region Midtjylland, har foretaget, skriver politiken.dk.

  De psykisk syge har ofte en usund livsstil og samtidig har de ringe kontakt med det øvrige sundhedssystem, påpeger regionens sundhedskonsulent Finn Breinholt Larsen.

  ”Det er jo kendt, at mange psykisk syge også er overvægtige, de ryger for meget og motionerer alt for lidt. Når der ikke er gjort nok ved behandlingen af problemerne, kan det ofte forklares ved, at de psykisk syge tit har en dårlig kontakt til det somatiske, altså ikke-psykiatriske behandlersystem,” siger han til netavisen.
  www.politiken.dk

  Denne "dårlige kontakt til det somatiske behandlersystem" skyldes måske, at de ALDRIG er blevet hørt, fordi de var TERM-patienter hos egen læge og ignoreret, hvis de mente, de fejlede noget fysisk.

  "Gammeljomfruer er damer, som har hornhinden i behold" (Siw, 10 år).
  "Børn bader nøgne, men voksne vil helst skjule sine ældre dele." (Peter 8 år)
  "De ældre kan ikke få børn. Deres æggestokke er slidte, og desuden har mændene problemer med protesen." (Christian 8 år)

 9. #9
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Indlæg
  3,809

  Standard Re: TERM - en bombe under lægegerningen!

  Citer Oprindeligt indsendt af Zuzan Se indlæg
  Jeg vidste ikke lige, hvor jeg kunne lave en ny tråd.
  (Kan man lave en ny tråd, der hedder TERM - og baggrundsreflektioner eller andet, som linker til denne tråd?)

  Men jeg vil gerne prøve at uddybe, hvorfor jeg mener, den har meget med TERM at gøre.
  Ingen grund til røde kinder

  Ikke efter din sidste kommentar, der netop sætter tingene i relief.

  Bliver denne tråd for "kompliceret", som følge af de mange aspekter trådstareren rummer - deler vi den bare i to emner senere, når og hvis....
  Alle kan altid sende en kommentar til os, ved at klikke HER!

 10. #10
  Registreringsdato
  Jun 2007
  Indlæg
  610

  Standard Re: TERM - en bombe under lægegerningen!

  Jamen, så har jeg da endnu en vinkel på "En bombe under lægegerningen".

  En "bombe" er det vel, hvis dyrlæger skal til at diagnosticere TERM-patienter.

  Man kan forsikre sit kæledyr for cirka 1.000 kr. pr. år, som dækker diverse operationer osv. Det er utrolig billigt.

  Så kan det jo undre, at det skal koste så mange skattekroner for mennesker, som får mindre behandling for endnu flere penge.

  Og så bliver mennesker ovenikøbet fejldiagnosticeret med en somatiseringsdiagnose... selvom de fejler det samme, som dyr fejler.

  Læs her:

  Kan dyr somatisere? Er dyr hypokondere?

  Nedenfor er en meget læsværdig artikel, som beskriver de problemer, syge mennesker kan stå overfor, når systemet IKKE anerkender fysiske sygdomme, og når de gør disse fysiske sygdomme til noget "psykisk" - altså giver borgerne en hypokonder-diagnose, som hedder somatisering.

  Det er da et hæsligt TERM-system, som kan stigmastisere fysisk syge mennesker med en hypokonder-diagnose, når det er BEVIST, at dyr fejler det samme.

  Jeg tvivler meget på, at dyr får en hypokonder-diagnose.

  Måske TERM-patienter skulle overveje at gå til dyrlæge i stedet for TERM-læge. Så er der måske en chance for at få en KORREKT DIAGNOSE.

  Citat fra Information den 5. december 2000:

  Diagnose: Udstødt
  Af: Henrik Isager

  Lægeverdenen står over for en epidemi af nye ’mystiske’ sygdomme som kronisk trætheds-syndrom, fibromyalgi og piskesmæld. Men hvem har ret – patienterne eller systemet?
  Før sygdomsudbrud ses ofte en livssituation, hvor stress i ordets videste forstand har hobet sig op over lang tid, med en sidste stresspåvirkning som udløsende faktor. Det kan være fysiske traumer, typisk af rygsøjlen (piskesmæld). Hjælperarbejde med personløft, tungt samlebåndsarbejde såvel som stress og vold i privatlivet kommer også ind i billedet, og det samme gør visse infektioner. Toksiske påvirkninger hører også med. Faktorerne kan kombineres. For eksempel disponerer ophobet stress for infektion, og fysiske traumer gør det måske også.

  I den veterinære medicin har man de seneste år set et stigende antal lignende sygdomsbilleder, så man får mistanke om at miljøfaktorer, der er fælles for husdyr og mennesker, kunne betyde noget.
  http://www.information.dk/63271
  "Gammeljomfruer er damer, som har hornhinden i behold" (Siw, 10 år).
  "Børn bader nøgne, men voksne vil helst skjule sine ældre dele." (Peter 8 år)
  "De ældre kan ikke få børn. Deres æggestokke er slidte, og desuden har mændene problemer med protesen." (Christian 8 år)

Lignende emner

 1. Svar: 4
  Nyeste indlæg: 18-09-08, 18:02

Bookmarks

Regler for indlæg

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  

Log ind

Log ind