Viser resultater 1 til 5 af 5
 1. #1
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Indlæg
  3,809

  Standard TERM-modellen - hvad er det?

  Efterlysning!

  Hvem vil skrive om TERM-modellen her hos os?


  Vi er indstillet på at oprette en selvstændig emne-kategori under den enkle overskrift: TERM-model, hvis den rette skribentinde henvender sig....

  Den kvinde, der gerne vil være med til at skabe en selvstændig samling af info om Term-modellen, med særlig fokus på TERM-modellens effekt på patientgrupperne med kroniske sygdomme og deres pårørende - er velkommen til at kontakte os.

  Den kvinde, der gerne bidrager til, at advarslerne mod TERM-modellen udbredes så vidt som muligt - kan få tildelt en moderator-status i (den fremtidige) TERM-kategori her på Overgangsalderen.net tillige med mulighed for, uhindret at sende budskabet ud til det danske Internetfolk, de kronisk syge, de pårørende og andre, der endnu er raske, så også de er advaret den dag en sygdom evt. tager over.

  Udbredelse af TERM-modellen blandt danske læger vil efterhånden påvirke/ophæve adskillige patient- og sociale sikringer samfundet har opbygget for at holde syge borgere skadesløse i tilfælde af sygdom.

  Desuden vil TERM-modellens indflydelse på indskrænkningen af sygdomsbehandling medføre en eksplosion af kroniske sygdomme, som følge af tilbageholdelse af den rette behandling eller behandling, der kommer for sent til at hindre udviklingen af kroniske tilstande, ensige - invaliditet.

  TERM-modellen er et relativt nyt begreb, mens forløbere for denne triste tendens til lægernes afkald på ånden i lægeløftet - er de allerede velkendte lægekonsulenter, der af kommunerne er ansat til at tilsidesætte andre lægers bedømmelse af patienternes tilstand og diagnoser.

  Vi kan ikke satse på en åben debat om emnet, idet vi i første omgang trænger til at samle en bredt favnende information om TERM-modellen - denne gang, helst på patientens side af skranken og i patientens favør. Og det kan kun gå for langsomt.


  Link til -> TERM-modellen: Hvorfor?

  Link til -> TERM-modellen: Hvem?

  Link til -> TERM-modellen: HVAD?


  Link til -> TERM-modellen: Sådan trænes praktiserende læger til TERM-læger

  Patientforeningen Danmark om TERM-modellen
  Af Marianne Søby

  Patientforeningen Danmark er i øjeblikket sammen med andre patientforeninger, læger og advokater repræsenteret i en arbejdsgruppe, der aktivt vil kritisere og modarbejde udbredelsen af en nyopstået lægelig ”behandlingsmodel” af patienter med funktionelle lidelser, dvs. sygdomme med legemlige symptomer, men hvor lægerne ikke kan påvise et organisk grundlag (somatisering). Behandlings-modellen, der kaldes TERM, udbredes i øjeblikket gennem kurser til praktiserende læger, og hensigten er, at patienter med formodede funktionelle lidelser afskæres fra at blive undersøgt af flere læger. De praktiserende læger optrænes således i at udpege og behandle patienter med funktionelle sygdomme, uden at disse først skal til undersøgelse hos en eller flere speciallæger. Formålet er netop at undgå, hvad man opfatter som et overforbrug af læge- ressourcer med henvisning til, at denne type patienter af psykiske grunde hele tiden føler sig legemligt syge og søger hjælp hos forskellige behandlere. Lægerne ønsker således også at advare hinanden mod patienter med dette behov.

  Den kritiske arbejdsgruppe, som Patientforeningen Danmark er aktiv i, er af flere grunde meget bekymret over dette lægelige tiltag. Arbejdsgruppen anser ikke problemet med de somatiserende patienter som tilnærmelsesvist så omfattende, som TERM-modellen forudsætter. Diagnosen somatisering er meget vanskelig at stille, og risikoen for at lægen overser en underliggende somatisk lidelse er betydelig. Derfor er der i høj grad behov for undersøgelser ved speciallæge(r). TERM-modellen vil efter arbejds-gruppens mening således medføre, at en række patienter afskæres fra en grundig diagnostisk udredning/ikke får stillet en relevant diagnose. Udover de negative helbredsmæssige følger kan en forkert eller forsinket diagnose også medføre, at de pågældende patienter ikke opnår de sociale ydelser, de er berettiget til.

  Arbejdsgruppen mødes med ugers mellemrum og diskuterer TERM-modellen.
  Hmm... ovenstående citeret efter Google-cache idet den oprindelige artikel er pludselig pist væk.... var publiceret i Udvalgte artikler fra Nyt fra Patientforeningen Danmark marts 2004.... Jeg har heller ikke "hørt" mere om eller fra denne "kritiske arbejdsgruppe".

  Det er snart fire år siden og der undervises nu både praktiserende læger og medicinstuderende i denne kunst, legitimt at negligere sine patienter... uden.....

  UDEN at den brede befolkning har kendskab til, at de er ikke længere "bare" patienter. Nu er de TERM-patienter! Og TERM-patienter bliver ikke sendt videre til speciallæger når sygdommen trykker. Skønner den praktiserende læge, at man ikke er "rigtig" syg, bliver der arbejdet på patientens "indstilling" og ikke på en helbredelse.... For praktiserende læger - selvfølgelig - kan mere end alle andre læger og, ikke mindst kan nu afgøre, at patienten ikke fejler noget, men bare somatiserer!

  Nu bestemmer den praktiserende læge egenhændigt, hvem ikke skal sendes videre for udredning af en sygdom.

  Er der fortsat nogen tilbage, der endnu undres over vores sundhedsvæsenets enorme dyk helt ned på 15. plads af 19 mulige?

  Skatteydere dør som fluer og det rager ingen.... At ufortstandige "forskende" psykiatere havde opfundet et sorteringssystem, alle andre læger nu frit kan vaske deres hænder i..... Om du dør eller lever, om du lever skidt eller mindre skidt med din sygdom og dens følger - afgøres nu per stedfortrædere af ....

  Andreas Schröder, Marianne Rosendal & Per Fink

  Gider du skrive om det her på sitet - kontakt os.
  Alle kan altid sende en kommentar til os, ved at klikke HER!

 2. #2
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Indlæg
  3,809

  Standard Re: TERM-modellen - hvem vil skrive om den her hos os?

  Citer Oprindeligt indsendt af admin Se indlæg
  Patientforeningen Danmark om TERM-modellen
  Af Marianne Søby

  Patientforeningen Danmark er i øjeblikket sammen med andre patientforeninger, læger og advokater repræsenteret i en arbejdsgruppe, der aktivt vil kritisere og modarbejde udbredelsen af en nyopstået lægelig ”behandlingsmodel” af patienter med funktionelle lidelser, dvs. sygdomme med legemlige symptomer, men hvor lægerne ikke kan påvise et organisk grundlag (somatisering). Behandlings-modellen, der kaldes TERM, udbredes i øjeblikket gennem kurser til praktiserende læger, og hensigten er, at patienter med formodede funktionelle lidelser afskæres fra at blive undersøgt af flere læger. De praktiserende læger optrænes således i at udpege og behandle patienter med funktionelle sygdomme, uden at disse først skal til undersøgelse hos en eller flere speciallæger. Formålet er netop at undgå, hvad man opfatter som et overforbrug af læge- ressourcer med henvisning til, at denne type patienter af psykiske grunde hele tiden føler sig legemligt syge og søger hjælp hos forskellige behandlere. Lægerne ønsker således også at advare hinanden mod patienter med dette behov.

  Den kritiske arbejdsgruppe, som Patientforeningen Danmark er aktiv i, er af flere grunde meget bekymret over dette lægelige tiltag. Arbejdsgruppen anser ikke problemet med de somatiserende patienter som tilnærmelsesvist så omfattende, som TERM-modellen forudsætter. Diagnosen somatisering er meget vanskelig at stille, og risikoen for at lægen overser en underliggende somatisk lidelse er betydelig. Derfor er der i høj grad behov for undersøgelser ved speciallæge(r). TERM-modellen vil efter arbejds-gruppens mening således medføre, at en række patienter afskæres fra en grundig diagnostisk udredning/ikke får stillet en relevant diagnose. Udover de negative helbredsmæssige følger kan en forkert eller forsinket diagnose også medføre, at de pågældende patienter ikke opnår de sociale ydelser, de er berettiget til.

  Arbejdsgruppen mødes med ugers mellemrum og diskuterer TERM-modellen.

  Hmm... ovenstående citeret efter Google-cache idet den oprindelige artikel er pludselig pist væk.... var publiceret i Udvalgte artikler fra Nyt fra Patientforeningen Danmark marts 2004.... Jeg har heller ikke "hørt" mere om eller fra denne "kritiske arbejdsgruppe".
  Jeg har lige været over og se på Patientforeningen Danmarks hjemmeside.

  Jeg kunne ikke finde frem til deres notits om TERM-modellen, eller for den sags skyld - heller ikke ret meget andet. Flere spalter ligger under overskriften: Spalten er under konstruktion, så det står nok ikke alt for godt med donationer... gætter jeg mig til. I så fald er det synd, idet som Patienforeningen selv skriver:
  En forening for fejlbehandlede og kritiske patienter

  Der findes cirka 250 sygdomsforeninger i Danmark. Patientforeningen Danmark er ikke en af dem. Vi er en interesseorganisation for alle, der forholder sig kritisk til de forhold, landets sundhedsystem byder den enkelte patient. Og for alle som mener, patienterne skal mere i fokus i sundhedsvæsenet.
  Det kunne vi godt bruge i dagens DK. Men lige nu fungerer hjemmesiden ikke. Selv et Nyhedsbrev kan man ikke "skrive sig op til".... se selv: http://patientforeningen-danmark.dk/
  Alle kan altid sende en kommentar til os, ved at klikke HER!

 3. #3
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Indlæg
  3,809

  Standard TERM-modellen - den korte version

  Somatisering er hyppig i almen praksis, og patienterne bliver ofte opfattet som besværlige og vanskelige at behandle. TERM-modellen (The Extended Reattribution and Management Model) er et behandlingsprogram, der er udviklet til praktiserende lægers diagnostik og behandling af denne type patienter, men teknikkerne kan også anvendes af andre, ikke-psykiatriske læger. Modellen er udviklet i samarbejde mellem Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, Århus Universitetshospital og Forskningsenheden for Almen Medicin, Århus Universitet, i forbindelse med FIP-studiet (Forebuggelse af funktionelle lidelser og uhensigtsmæssig sygdomsadfærd i Primærsektoren).

  Formålet med modellen har været at formidle viden om og forståelse af fuknktionelle lidelser til den behandlende læge samt at træne færdigheder i diagnostik og behandling af disse lidelser. Modellen består af en manual og en intensiv internatkursus, hvor færdighederne trænes ved praktiske øvelser bl.a. med skuespillere som "somatiserende patienter". Mange af de teknikker, der undervises i, er generelle og kan derfor med stor fordel benyttes også ved andre psykiske lidelser såvel som mere generelt i den kliniske hverdag. Teknikkerne er beregnet til anvendelse i 10-15 minutters konsultationer og ved dobbelt-konsultationer på 20-30 minutter, når der er tale om egentlige samtaleforløb. Manualen for modellen er publiceret i Psychosomatics marts-april 2002 og i Månedsskrift for praktisk lægegerning som artikelserie siden september 2002. Indtil nu er der undervist 119 praktiserende læger og socialmedicinere fra Århus og Vejle amter efter modellen.
  Hmm... dette citat udgør en indledning til den korte beskrivelse af TERM-modellen.

  Den fulde version af den korte beskrivelse findes lige her.... eller HER...

  Det lader til, at Lise Ehlers "Ond-i-Livet"-forkyndelser har nu fundet 100% inpass blandt ikke alene praktiserende læger, men også blandt sociallæger (lægekonsulenter) og sagsformidlere (socialrådgiver-efterligninger udklækkede hos det offentlige, på Forvaltnings Højskolen) samt blandt socialchefer og socialdirektører.

  Nu mangler vi kun, at de folkevalgte medlemmer af Socialudvalgene også sendes på TERM-kurser... og så er hele spectrum dækket ind, så flest muligt syge hindres i at søge speciallægebehandling endsige - søge en pension, hvis deres sygdom hindrer dem i at kunne brødføde dem selv ved arbejde.
  Alle kan altid sende en kommentar til os, ved at klikke HER!

 4. #4
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Indlæg
  3,809

  Standard Re: TERM-modellen - Efterlysning

  Læs meget mere om TERM-modellen -> HER!
  Alle kan altid sende en kommentar til os, ved at klikke HER!

 5. #5
  Registreringsdato
  Feb 2005
  Indlæg
  3,809

  Standard Re: TERM-modellen - hvad er det?

  Dokumentar om det profitable samarbejde
  mellem medicinalindustrien og psykiatrien.

  Dansk tale og tekster

  Klik her
  ADMIN/EDIT: vær opmærksom på, at denne dokumentarfilm er indspillet af Citizens Commission on Human Rights (CCHR), en institution oprettet af Scientology Church. Det er et veltilrettelagt dokumentar med et almentgældende budskab. Som sådan er budskabet velegnet til videreformidling af information.

  Filmen afsluttes dog med opfordring til at kontakte CCHR.ORG. Der er to grunde til at overveje opfordringen nøje: 1. man risikerer ufrivilligt at komme i kontakt og forbindelse med Scientology Church, 2. hjemmesiden cchr.org er for tiden kompromitteret dvs. usikker at logge på, endsige at navigere på. Den sidste oplysning har jeg fra et plugin til Firefox - MyWot, som altid advarer mod usikre websteder, når man færdes på internettet. I tilfælde CCHR.ORG advarer MyWot pt. med rødt, dvs. højeste beredskab for agtpågivenhed. Websitet er pt. upålideligt.

  Vi her på "kontoret" nøjes derfor med filmen, der ligger på Google. Filmen er ekstremt seværdig.
  Alle kan altid sende en kommentar til os, ved at klikke HER!

Lignende emner

 1. Svar: 4
  Nyeste indlæg: 18-09-08, 18:02
 2. ME/CFS og TERM-modellen historisk
  By Rosa in forum Rosa om TERM-modellen
  Svar: 1
  Nyeste indlæg: 25-07-08, 11:36
 3. TERM-modellen - og allergi
  By admin in forum TERM-modellen
  Svar: 4
  Nyeste indlæg: 09-02-08, 23:41

Bookmarks

Regler for indlæg

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  

Log ind

Log ind