JERNESALT /ved Ejvind Riisgård & 'Jan Jernewicz'

Libri

Bestyrer af Biblioteket på Overgangsalderen.net

JERNESALT - enestående samling af artikler, viden og synspunkter.

Jernesalt.png


"Kompetent læser af JERNESALT er naturligvis kun den læser der har mod og tålmodighed til at forfølge et andet menneskes tankegang ind i den sjælelige labyrint og efterhånden gøre sig fortrolig med hovedstrøg, biveje, stier, omveje, irgange og udveje."

JERNESALT - en webside. Internettets egentlige berettigelse!

Ingen bør lade sig vildlede af forfatterens fine, klassiske sprog og derved lade sig lokke til at antage, at indholdet af hjemmesiden ærer formen fremfor indholdet. Hjemmesiden er en guldgrube af en dyb visdom om os selv, vores liv, vores samfund og vores verden. Ikke kun forbeholdt de få med fine, indrammede diplomer på væggen og under fernissen.... måske - ganske almindelige levebrøds-intellektuelle uden større vid, end blot det tillærte på skolebænken. Denne webside er skrevet tilgængeligt for alle os med med mod på og evnen til at tænke egne tanker....Jernesalts idé
Ideen med JERNESALT er at forsøge at lancere et organ, som praktiserer en kritik og analyse der er tværfaglig og anti-specialistisk. Erfaringer og synspunkter fra mange forskellige fag og videnskabelige discipliner af såvel praktiske og teoretisk art skal inddrages for at modvirke den udbredte tendens mod overdreven specialisering. For nok må specialisering isoleret set anses for at være en fordel for forskningens og oplysningens fremadskriden, men ikke desto mindre rummer den altid risiko for at det større perspektiv og helheden går tabt. (...)

Formålet....
....med JERNESALT er naturligvis at få de nævnte ideer og synspunkterne ud til så mange som muligt af de mennesker, der seriøst beskæftiger sig med de samme problemer, og som finder den stigende fragmentering (opdeling i mindre dele. red.Adm.) i det økonomiske, sociale og politiske system og i det videnskabelige, filosofiske og mediemæssige system meget utilfredsstillende for dem selv og undergravende for kulturen. (...)

Målgruppen...
.....er altså de mennesker der har et ønske om at få helheden i deres liv og deres refleksion gjort mere bevidst - i samspil og modspil med redaktøren.

Det største problem ved at nå denne målgruppe er naturligvis, at den defineres ud fra helt andre kriterier end de gængse i bibliotekernes og mediernes katalogiseringer og indekseringer. Disse følger nemlig i vid udstrækning den én gang fastlagte faglige opdeling der placerer alle forsøg på tværfaglighed og helhedsøgen i underrubrikker under filosofi, kultur- eller samfundsdebat på trods af at det er i diametral modstrid med tværfaglighedens og helheds-synspunktets idé. I værste fald placerer man simpelthen den slags i nødrubrikker eller affaldsrubrikker som ‘diverse', ‘andet' eller ‘blandede skrifter' og bidrager dermed aktivt og destruktivt og med meget uheldige følger til at holde tværfagligheden ude. (...)

Råd til læseren
Den læser der overhovedet finder vej til denne side af JERNESALT ( http://www.jernesalt.dk/ide.asp ) har allerede vist sin kompetence som læser ved ikke at være en typisk surfer, der straks klikker sig væk fra sider uden umiddelbar appel til underholdnings- eller ophidselsesinstinktet.

Kompetent læser af JERNESALT er naturligvis kun den læser der har mod og tålmodighed til at forfølge et andet menneskes tankegang ind i den sjælelige labyrint og efterhånden gøre sig fortrolig med hovedstrøg, biveje, stier, omveje, irgange og udveje.

Et sådant mod og en sådan tålmodighed er i sig selv det klareste tegn på om en læser føler sig så sikker på sig selv og sin dømmekraft som kun visheden om indre sammenhæng og helhed kan give. Men dermed er også allerede demonstreret en betydelig forståelse for selve arten af et sådant projekt som her forelægges. Hovedrådet til en sådan seriøs og ideel læser kan derfor ikke være andet end en opmuntring til at vove sig videre.

Men et sekundært råd kan det dog være berettiget at tilføje, fordi det er væsentligt at slå fast, at det generelle debatniveau i vort oplyste og demokratisk samfund paradoksalt nok har været dalende i mange år, netop på grund af oplysningen og demokratiet i kombinationen med den utroligt hurtige og spændende teknologiske udvikling af medierne.

Sagen er, at det på internettet og i aviser og blade vrimler med debatindlæg (klager, protester, meningsytringer) enten i helt isoleret form (typisk avisindlægget) eller i tilsyneladende mere flervejs-kommunikativ form (det såkaldt interaktive indlæg på internettet). Set fra et overfladisk demokratisk synspunkt er det skam en god ting, men dybere set er det snarere en narresut for borgerne.

For nok kan de på denne måde få luft for deres eventuelle vrede eller trang til at blande sig - ligesom den autonome kan få luft for sit had til det bestående samfund ved at kaste med brosten. Men det ændrer ikke ved tingenes tilstand. Det ændrer ikke systemet og institutionerne, og det ændrer heller ikke oplysnings- eller bevidsthedsniveauet.

Det giver tværtimod magthaverne og opinionsdannerne frie hænder til ved hjælp af reklamefolk og spindoktorer at manipulere videre med borgerne omtrent efter forgodt-befindende. Bevares, der findes kritiske røster. Der udgives kritiske bøger. Der findes sågar fortsat en kritisk presse osv. Men også den slags bliver desværre i vid udstrækning en del af etablissementet, der trods den faktiske kritik praktisk taget aldrig eller kun i meget ringe grad formår at skabe rum for en virkelig dybtgående, sammen-hængende og visionær kritik.

Her har internettet sine muligheder, specielt ved at brugerne i stedet for den åndløse produktion af færdige meninger til umiddelbar bekræftelse eller forkastelse giver sig kast med i en løbende og åben proces at fremlægge kommentarer til aktuelle begivenheder i en udtrykkelig relation til en overordnet og personligt udformet helhedsfilosofi med bevidste og tilkendegivne aksiomer og forudsætninger.

Muligheden ligger med andre ord ikke i, at alle ytrer sig spontant om alt muligt og således råber i øst og vest uden nogensinde at lytte eller få svar og indgå i ægte dialog .

Muligheden ligger derimod i at så mange som muligt giver sig til selv at ytre sig under henvisning til deres personlige forudsætninger og aksiomer* og dermed bidrager til en givende dialog mellem helhedssynspunkter.

Rådet til den ideelle læser er altså det simple at læse JERNESALT som opfordring til gøre ligeså.

Læs videre: "Jernesalts idé"

*Et aksiom er en grundregel eller grundantagelse, der antages at være sand og som ligger til grund for et større system af sætninger. Aksiomer kan ikke bevises. (Her: "personlig overbevisning").At læse Jernesalt - er slet ikke så ligetil

Hjemmesiden JERNESALT er et uafhængigt internetorgan for den tværfaglige, dynamiske og komplementære helhedsrealisme. (...)

Det er en af de store fordele ved internettets offentliggørelser at henvisninger kan gives på stedet og kan udnyttes af læseren til umiddelbar uddybning af en artikel eller et opslag. Denne fordel udnyttes optimalt af JERNESALT, fordi dette organ bygger på en klar, original og fuldt offentliggjort filosofi - den komplementære helhedsrealisme - og ydermere spænder over alle eksistensens områder fra samfundsforhold til religion og humor som det fremgår af rubrikoversigterne i venstre side.

JERNESALT bliver på denne måde en hjemmeside der adskiller sig markant fra andre hjemmesider ved ikke at specialisere sig i snævre fag- eller interesseområder eller propagandere for snævre økonomiske, politiske eller religiøse interesser. Og JERNESALT adskiller sig også fra andre ved ikke at nøjes med at ytre sin impulsive mening om dit og dat, således som det sker på de gængse weblogs. Disse er i virkeligheden at betragte som en form for offentlige dagbogsbekendelser, hvor udgiveren delagtiggøre andre mennesker i sine spontane indfald og udfald med muligheden for eventuelt at få spontane reaktioner på disse fra andre mennesker med trang til lignende spontane udfald.

Alle disse ting er der åbenbart behov for i det samlede mediebilleder - ellers var de ikke så populære som tilfældet er - men ingen af dem fremmer den stilfærdige eftertanke der er forudsætningen for at et menneske kan komme videre i sin eksistentielle udvikling hen imod en rigere erfaring og en højere grad af nuancering og relativisering. Derfor er JERNESALT alt andet end en weblog. Den er en 'eksistenslog'.

Læs videre "At læse Jernesalt - er slet ikke så ligetil"
 
Re: JERNESALT anbefales varmt til alle tænksomme sjæle

Denne side kan jeg også varmt anbefale!

Der er utroligt meget spændende læsestof - både stof til eftertanke, stof til debat og stof, men kan blive klogere af.

Jeg er i hvert fald dybt forfalden til siden! :p

Knus, Anne
 
Re: JERNESALT anbefales varmt til alle tænksomme sjæle

Denne side er føjet til foretrukne links. Ser spændende ud, skal vist passe på ikke at få kvalme igen, det får jeg når jeg læser på skærmen i længere tid.

Knus Bea
 
"Jernesalt har nu eksisteret i sytten år og nærmer sig sin afslutning"

JERNESALT - enestående samling af artikler, viden og synspunkter.

Jernesalt.png


"Kompetent læser af JERNESALT er naturligvis kun den læser der har mod og tålmodighed til at forfølge et andet menneskes tankegang ind i den sjælelige labyrint og efterhånden gøre sig fortrolig med hovedstrøg, biveje, stier, omveje, irgange og udveje."

JERNESALT - en webside. Internettets egentlige berettigelse!Jernesalt har nu eksisteret i sytten år og nærmer sig sin afslutning
Af Ejvind Riisgård
2. juni 2019

Under overskriften "Du kan roligt være bange!" udgav undertegnede Ejvind Riisgård den 2. juni 2002 under det polsk klingende pseudonym 'Jan Jernewicz' det nye, uafhængige netorgan 'Jernesalt' med følgende korte erklæring:

"JERNESALT lancerer en løbende kritisk og tværfaglig kommentar til forhold og begivenheder inden for et bredt spektrum af områder - indenrigske og udenrigske, videnskabelige og eksistentielle, aktuelle og historiske. Det særlige er, at den løbende kommentar kombineres med dyberegående principielle betragtninger, der til sidst vil munde ud i en samlet filosofi. Desuden knyttes de til en fortløbende uddybning af de personlige, subjektive forudsætninger med det formål at fremme den eksistentielle redelighed.

JERNESALT er samtidig et vovet forsøg på at fastholde et sekulært håb og en sekulær tro på fremtiden ved at udbygge et sammenhængende og konsistent helhedssyn som et nødvendigt modstykke til al fragmentarisk kritik og analyse. Det vil ikke ske uden humor, eftersom humor betragtes som et helt nødvendigt korrektiv til hele den alvor der i stigende grad lægger sin klamme hånd på den menneskelige kreativitet, tænkning, politik og livsudfoldelse. Humoren er magtens allervigtigste modpol, og derfor vil humoren her på hjemmesiden både have sin egen rubrik 'Humor' og gøre sig gældende i alle betragtninger."

Læs videre "Jernesalt har nu eksisteret i sytten år og nærmer sig sin afslutning"
 
Back
Top